Pla personalitzat

538 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla personalitzat

 1. 1. Col·legi MM. Concepcionistes – PLA INDIVIDUALITZAT DADES PERSONALS I ESCOLARSESCOLA MM. CONCEPCIONISTASNom i Cognoms de l’alumneData de naixementCurs: 2011/2012Nivell: 3r Primària (2n Cicle)Alumnes amb n.e.e: Dictamen de l’EAP Informe tècnic Social EAP Certificat de disminució CAD AltresDiscapacitat motriu, psíquica o sensorial (específicar: DM,DP,DV,DATGDT/transtorn greu de la personalitatTranstorn greu de la conductaAltresAlumne/a nouvingut/da si no Data d’incorporacióResum història escolar: (assistència, retencions de nivell, data incorporació al sistema educatiu,escola, canvis de centre)Justificació del PLA INDIVIDUALITZAT : (Fer referència als suports rebuts i a les necessitats
 2. 2. específiques de l’alumne/a:Tutor/a responsable del Pla:Altres serveis i /o professionals educatius externs (EAP,ELIC, treballador social)Altres serveis externs:Mèdics: (Csmij,hospitalari,hospital de dia,tractaments privats)
 3. 3. DATA : Novembre 2011PARTICIPANTS:ACORDS
 4. 4. RELACIÓ OBJECTIUS PRIORITARISObjectius prioritaris Competències bàsiques relacionades Competències comunicatives • Llegir un text senzill i entendre’n el sentit 1- competència comunicativa • Ordenar paraules alfabèticament lingüística i audiovisual • Aprendre a explicar anècdotes personals. Competències metodològiques• Descobrir la informació que ens aporten 2- tractament de la informació les imatges i descriure-les amb paraules.• Relacionar imatge i text a l’hora de comprendre una història.• Relacionar paraules amb les definicions que hi corresponen.• Conèixer la utilitat dels signes d’admiració i d’exclamació.• Escriure el nom que correspon a una imatge a partir de la informació que ens proporciona.• Valorar la relació entre imatge i text en la comprensió d’una narració o una història.• Identificar la paraula que correspon a una definició que es proporciona.• Escriure oracions que expressin el que ens indiquen una sèrie d’imatges. 3- competència matemàtica• Llegir, descompondre i escriure nombres de dues i tres xifres• Comparar nombres de dues i tres xifres usant els signes < >.• Interioritzar la suma i la resta portant.• Iniciar-se en la multiplicació.• Desenvolupar estratègies de càlcul mental.• Reconèixer el quilo com a unitat principal de pes• Reconèixer el metre com a unitat principal de longitud• Reconèixer el litre com a unitat principal de capacitat• Reconèixer els bitllets i les monedes del sistema euro
 5. 5. • Preparar un dictat abans de fer-lo, fixant- se en les dificultats més importants que pot presentar. 4- competència d’aprendre a aprendre• Descobrir el que hem entès d’una lectura, una vegada feta, per mitjà de la resposta de preguntes que hi fan referència.• Esforçar-se per resoldre les activitats que presenten una certa dificultat• Repassar els continguts treballats al llarg del tema i comprovar els aprenentatges realitzats.• Mostrar interès i esforçar-se en treballar autònomament. Competències personals 5- competència d’autonomia i iniciativa• Explicar anècdotes personals explicant personal experiències sobre un fet que ens ha passat.• Manifestar-se personalment sobre una cosa de què podem opinar.• Descriure una persona o un objecte destacant-ne els elements que ens semblin més adequats.• Aprendre a usar lagenda com a eina de treball.• Adquirir lhàbit de preparar-se la motxilla cada tarda quan surt de lescola.• Mantenir ordenades les seves coses.• Relacionar els diferents continguts treballats.• Reflexionar sobre les experiències personals i argumentar els propis gustos i preferències Competències específiques centrades en conviure i habitar el mon. 6- Competència en el coneixement i la• Interioritzar la majoria de continguts treballats a classe. interacció amb el món físic.• Mostrar interès pels aprenentatges estudiats a coneixement del medi.• Tenir cura de lentorn.• Gaudir de les relacions amb els companys.• Dialogar sobre la contaminació a les ciutats.• Valorar les normes de comportament i els hàbits que adquirim a l’entorn familiar.
 6. 6. 7- Competència social i ciutadania.• Acceptar els punts de vista diferents del propi a l’hora de fer treballs en equip.• Entendre els enunciats de les diferents activitats.• Argumentar els punts de vista propis davant de les afirmacions dels altres.• Treballar en grup i relacionar-se amb la resta de companys i ntercanviar punts de vista i contrastar opinions• Diferenciar els drets i deures de la vida en societat• Identificar les transformacions socials al llarg del temps• Diferenciar el passat, el present i el futur.HORARI SETMANALDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRESCatalà Matemàt. (1) Socials Educ. Física CastellàMatemàt. (2) Anglès Català (1) Matemàtiques SocialsCastellà Castellà Matemàtiques Castellà Català (1) (2) (2) (2)Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo EsbarjoMúsica Naturals Plàstica Naturals AnglèsDinar Dinar Dinar Dinar DinarEduc. Física Tutoria Suport a la Religió Taller lectura inclusió català (MªJosep)Taller lectura Fisioteràpia Suport a la Català Tallercastellà inclusió Matemàtiques (Pablo) (MªJosep)
 7. 7. Suport i/o activitats extraescolars (Serveis privats de suport, reforç escolar, professors particulars,participació en activitats extraescolars lúdiques.)Referències a lhorari: − (1): Suport individualitzat de la mestra deducació especial. − (2): Suport del grup- classe (dos mestres dins laula: tutora i mestra de suport).Suport de Serveis Socials del barri : a nivell familiar, a nivell de l’alumne lligat al seu temps de lleure ACORDS I OBSERVACIONS A DESTACAR Signatures PROFESSIONALS DEL CENTRE ALTRES PROFESSIONALS
 8. 8. Data: Novembre 2011 Avaluació: 1a, 2a i 3aÀrea de matemàtiquesCONTINGUTS Objectius Avaluació ANo assolit - Lectura, descomposició i - Identificar i llegir nombres de dues i comparació de nombres de dues i tres xifres . tres xifres. - Reconeixement dels símbols < i >, i - Comparar i ordenar nombres de de les relacions que expressen. dues i tres xifres - Ordenació de nombres de més gran - Situar nombres en una recta a més petit i de més petit a més gran numèrica emprant com a referència la sèrie dels nombres naturals. - Consolidar la suma i la resta - Suma i resta portant-ne. portant-ne - Sumes de més de dos sumands. - L’angle: costats i vèrtexs. - Diferenciar els tres tipus dangles - Tipus d’angles: recte, agut i obtús. - Identificar els polígons bàsics i els - Les línies poligonals, els polígons seus elements bàsics i els seus elements: costats, vèrtexs i angles. - Iniciar-se en la multiplicació. - Iniciació a la multiplicació. - Reconèixer el metre, el litre i el - Les unitats principal de longitud: el quilogram com unitats de mesura. metre i el quilòmetre. - La unitat principal de capacitat: el - Classificar els triangles i saber-ne el litre. nom segons com són els costats. - La unitat principal de pes: el quilogram - Conèixer el nom dels principals - Classificació de triangles segons els cossos geomètrics. costats: equilàter, isòsceles i escalè. - Identificació dels principals cossos - Saber els mesos de lany i els dies de geomètrics. la setmana. - Observació de la relació del nombre de costats d’un polígon amb el nom - Familiaritzar-se i reconèixer les que l’identifica. monedes i bitllets deuro. - El calendari. Identificació dels dies de la setmana i mesos de lany al - Iniciar-se en la tria de loperació que calendari. resol un problema. - Interès pel coneixement del sistema - Desenvolupar estratègies de càlcul monetari euro. mental - Iniciació en la tria de loperació que resol un problema - Introducció a estratègies de càlcul mental.
 9. 9. Àrea de llengües catalana i castellanaCONTINGUTS Objectius Avaluació – Memorització de l’abecedari i – Memoritzar l’abecedari i Assolit No assolit ordenació de paraules distingir l’ordre alfabètic amb alfabèticament què s’ordenen les paraules del diccionari.– Lectura d’un text narratiu simple i – Llegir un text senzill i comprensió del seu significat. entendre’n el sentit. – Resposta de preguntes sobre el – Adquirir un ritme lector més text que hem llegit. àgil i entenedor. – Classificació dels substantius d’un – Respondre preguntes sobre un text segons que siguin comuns o text que hem treballat. propis. – Distingir entre noms propis i – Classificació de les paraules d’un noms comuns. text en masculines i femenines. – Identificar el gènere masculí i – Escriptura de l’article davant una femení dels substantius. sèrie de paraules, segons si són – Escriure noms en singular i en masculines o femenines. plural i diferenciar-los. – Identificació del nombre dels noms – Identificar el nombre singular o i formació del plural dels noms a plural dels noms. partir del singular. – Identificar larticle que va – Separació sil·làbica davant dun substantiu – Pràctica de cal·ligrafia determinat. – Elaboració de frases simples amb – Separar paraules sil·làbicament una estructura gramatical correcta. – Adquirir un major control del – Famílies de paraules traç i una millor cal·ligrafia. – Comprensió de lenunciat de les – Realitzar oracions simples ben diferents activitats estructurades. – Descripció dun dibuix comentant – Identificar famílies de paraules tots els detalls que hi apareixen. – Entendre els enunciats de les diferents activitats. – Descriure un dibuix comentant tots els detalls que hi apareixen.
 10. 10. Àrea de Medi NaturalCONTINGUTS Objectius Avaluació Assolit No assolit– Les característiques de lésser humà – Memoritzar l’abecedari i distingir en relació amb altres éssers vius. l’ordre alfabètic amb què– Etapes de la vida de lésser humà. s’ordenen les paraules del– Identificació dels principals ossos del diccionari. cos humà. – Descriure un dibuix comentant– Les parts de lesquelet i les seves tots els detalls que hi apareixen. funcions. – Enumerar les característiques de– Definició del concepte de dieta lésser humà que no tenen altres equilibrada. éssers vius.– Valoració de la importància de la – Conèixer les etapes de la vida higiene i de lactivitat física per humana des de la infància fins a aconseguir una vida saludable. ledat adulta.– Enumeració dels principals mètodes – Identificar els principals ossos del de conservació dels aliments. cos humà i les diferents funcions– Enumeració dels cinc sentits. que poden desenvolupar.– Identificació dalgunes parts de lull. – Reconèixer els beneficis per a la– Identificació dalgunes parts de salut que es deriven de la higiene l’orella. personal, la neteja de lentorn i– Identificació dels òrgans corporals lactivitat física. responsables del gust i de lolfacte. – Conèixer el que és una dieta– Classificació dels animals segons la equilibrada. seva alimentació. – Conèixer els diferents mètodes– Els animals ovípars i vivípars. de conservació dels aliments.– Classificació dels animals vertebrats. – Conèixer els òrgans corporals en– Concepte danimal invertebrat. els quals rauen els cinc sentits.– Reconeixement de tres tipus – Identificar algunes parts de lull i principals de tiges. de lorella.– Descripció de les principals parts de – Classificar un animal considerant la planta: larrel, la tija i les fulles. la seva modalitat d’alimentació.– Descripció dels òrgans protectors i – Distingir entre els tipus principals reproductors de la flor. de reproducció dels animals.– Classificació dels components del – Enumerar els cinc grups de medi ambient en físics i biològics. vertebrats.– Descripció de les principals relacions – Conèixer el concepte danimal dalimentació. invertebrat.– Identificació de les espècies que són – Identificar les parts duna planta en perill dextinció. des dun punt de vista– Diferenciació dels tres estats físics de morfològic. laigua. – Conèixer lestructura de la flor i– Identificació dels canvis destat físic diferenciar-ne els òrgans de laigua i dels processos que els reproductors dels protectors. generen. – Diferenciar els components de– Relació entre diferents etapes del lambient físic del biològic. cicle de laigua. – Conèixer les relacions– Comparació dels cursos alt, mitjà i dalimentació que sestableixen baix dun riu. entre diferents organismes.
 11. 11. – Distingir els tres estats físics de laigua i reconèixer a què es deuen els canvis dun estat a un altre. – Identificar les etapes del cicle de laigua i les relacions entre els processos involucrats. – Conèixer les parts dun riu i distingir-ne els trams alt, mitjà i baix del curs.Àrea de Medi SocialCONTINGUTS Objectius Avaluació– Tipus de paisatge: d’interior i de costa. – Identificar els tres tipus de Assolit No assolit– Tipus de paisatges d’interior: la paisatge: muntanya, plana i muntanya i la plana. costa.– Lectura i reconeixement dels principals – Reconèixer les característiques elements d’un paisatge. dels paisatges de muntanya, de– Definició de poble i de ciutat. plana i de costa i diferenciar les formes de relleu que podem– Característiques dels pobles. La vida i trobar-hi. la feina als pobles. – Conèixer les diferències entre– Característiques de les ciutats. La vida i pobles i ciutats. la feina a les ciutats. – Comprendre les– Classificació dels treballs per sectors. característiques de la forma de L’agricultura i la feina dels pagesos. vida als pobles i les ciutats.– La ramaderia, la cria del bestiar i la – Classificar els treballs segons feina dels ramaders. que serveixin per produir– La pesca, els tipus de pesca marítima i aliments, transformar la feina dels pescadors. productes o fabricar objectes o– La feina artesanal i la feina industrial. per ajudar els altres.– El comerç: comprar i vendre. – Reconèixer les principals– Els agents que participen en el procés activitats relacionades amb comercial. l’agricultura la ramaderia i– Els establiments comercials: botigues, pesca. mercats, supermercats, etc. – Comparar la feina artesanal i la– Els mitjans de transport terrestres, industrial. aeris i marítims. – Conèixer les principals– Els elements bàsics de la comunicació: característiques del procés emissor, missatge i receptor. comercial.– Els mitjans de comunicació personal: – Identificar i classificar els telèfon, correu postal, correu diferents tipus d’establiments electrònic i fax. comercials.– Els mitjans de comunicació social: – Reconèixer els elements bàsics
 12. 12. premsa, ràdio, televisió i Internet. de la comunicació.– La vida en societat: drets i deures. – Conèixer les característiques– Les funcions de l’ajuntament. dels mitjans de comunicació– El passat, el present i el futur. interpersonal i social.– Les transformacions del conjunt de la – Reconèixer els nostres deures i societat amb el pas del temps. drets com a membres de la societat.– Interpretació i elaboració d’eixos cronològics. – Conèixer la composició i les funcions d’un Ajuntament. – Identificar els canvis que s’han produït a la societat amb el pas del temps. – Discriminar el passat, el present i el futur.Àrea de MúsicaCONTINGUTS Objectius Avaluació– La lectura a fons de petites partitures. – Identificar petites partitures Assolit No assolit– Les síl·labes Kodaly. amb una lectura a fons.– La lectura i escriptura musical. – Intentar llegir amb síl·labes– Lescala major de do: les notes i la seva Kodaly. posició. – Repassar conceptes de lectura i– Els instruments musicals principals: els escriptura del curs anterior. seus noms en català i anglès. – Reconèixer gràficament lescala– Contar en compàs de tres. de notes major de do a través del reconeixement amb colors.– La blanca en punt. – Aprendre el nom dalguns– La nota "si". instruments treballats en anglès. – Conèixer el compàs de tres. – Conèixer la blanca en punt. – Conèixer la nota "si" i els conceptes: de capo a fi i altres conceptes treballats.
 13. 13. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES I MATERIALS ADAPTATSAltres objectius d’aprenentagtge (habilitats personals, socials id’autonomia executiva....)(aquest apartat fa referència a aspectes relacionats amb l’assoliment dels hàbits detreball, rutines, hàbits de convivència bàsics,participació, estudi, deuresassistència,puntualitat)
 14. 14. Altres objectius d’aprenentatge en l’àmbit familiar, de la salut , del lleureSUPORTSSuports personals i emplaçaments en els que se li facilitaran aquestssuports (els que es proporcionaran en les activitats a realitzar en els diferentsentorns escolars ,aula,pati,menjador, sortides.)Ajudes tècniques de que disposa l’alumne/a
 15. 15. Calendari del seguiment del PLAData:Participants:Acords:Data:Participants:Acords:
 16. 16. AVALUACIÓ FINAL; PREVISIONS PEL CURS VINENTCOMPETÈNCIES I OBJECTIUSCompetències i objectius en el que hamilloratCompetències i objectius que s’hande prioritzar de cara al proper curs
 17. 17. Llibres i materials que es recomanenper les diferents àrees:
 18. 18. MESURES I SUPORTSValoració dels suports i mesuresMesures i propostes de suport oajustament que cal tenir en comptede cara al proper curs.
 19. 19. FAMÍLIARecomanacions a la família de cara alproper curs:Signatura Família :Signatura psicòleg:Tutor/a/responsable del PI:

×