EDUCAŢIA ALTFELPROIECT FINANŢAT DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL          TINERET ÎN ACŢIUNE      ...
context   Relaţia dintre educaţia nonformală şi cea formală p oate fi descrisăla nivel genera l, dar mai ale s în privin...
descrierea proiectului   „Educaţia altfel” s-a născut din pasiunea pentru educaţia non-formală a unui grup de tineri şi...
Activităţile vor avea loc în 10 oraşe din ţără, iar seminarul naţionalse va desfăşura în nordul ţării, la Telciu, judeţul ...
obiective şi priorităţi                              obiectivul ţintă principal       ...
alte obiective                                    educaţia altfel promovează cetăţenia ...
PLAN DE ACTIVITĂŢI               Etapa de pregătire             Facilitarea unui dialog iniţial ...
6 noiembrie 2011      Centralizarea rezultatelor.              Organizarea unor întâlniri de evaluare ...
Elaborarea concluziilor meselor rotunde şi raportarea               acestora.               Ac...
O agendă a celor două zile de evaluare va fi ataşată în             continuare!2-15 aprilie 2012     Dise...
I       II         III       IV          Luni      Marti      Miercuri     ...
Agenda Seminarului naţional de tineret „ÎMPREUNA PENTRU EDUCAŢIA ALTFEL”                    TELCIU (BN...
Agenda Întâlnirii Finale de evaluare – Bucureşti 26-27 martie 2012                   I         ...
parteneri14
detalierea activităţilorI. Etapa de pregătire:   Se va desfăşura în luna septembrie (29 august – 25 septembrie 2011): ...
În săptămâna a patra participanţii se vor ocupa de pregătirea şi organizarea unei cafenelepublice în fiecare oraş „partene...
Concluzii PhotoVoice şi alegerea pozelor pentru expoziţie:Săptămâna 12: (12-18 decembrie 2011)Ca şi în cazul metodei Cafen...
Finalizare materiale pentru diseminare5 martie – 25 martieÎn această perioadă participanţii, împreună cu echipa de proiect...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Educaţia altfel mapa proiectului

1,540 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Educaţia altfel mapa proiectului

 1. 1. EDUCAŢIA ALTFELPROIECT FINANŢAT DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL TINERET ÎN ACŢIUNE – ACŢIUNEA 5.1 – ÎNTÂLNIRI CU RESPONSABILII PENTRU POLITICILE DE TINERET 1
 2. 2. context Relaţia dintre educaţia nonformală şi cea formală p oate fi descrisăla nivel genera l, dar mai ale s în privinţa sistemului de învăţământ, cafiind deficitară atât la nivel loca l, cât mai ales naţiona l. Au existatdiverse încercări de corelare a a cestora, da r de cele ma i multe orirezultatele nu au fost pe măsură . De foarte multe ori tinerii simt reticenţa acestui siste m învechit,intrâ nd în contact cu o serie de metode mult prea forma le, învechite,care sunt în contrast cu anul 2011, cu contextul e uropean ş i cu gamalargă de posibilităţi pe care le avem la îndemâ nă, iar ace st lucru îidetermină să ridice un scut invizibil şi să îţi piardă interesul pentruşcoală. În schimb, prin utilizarea metodelor non -formale şi prin animareaorelor, profesorii sporesc int eresul ele vilor pentru ed ucaţie . Această reticenţă a sistemului o întâmpină şi lucrătorii de tineretatunci când vor să colab oreze cu profesorii sau instituţiile pub lice. Pelângă această „teamă” de non-forma l a celor care s-a u „formalizat” atâtde mult t imp, lucrătorii de tineret au putut simţi şi slaba dezvoltare aculturii voluntariatului în rând ul tinerilor români, slabă dezvoltaredatorată tocmai lipsei educaţie i non -formale din şcolile româ neşti. Mulţi dintre profe sori încă merg pe ideea că metodele tradiţiona leau fost folosite atât de mult timp şi au format atâtea generaţii,nesesizâ nd nevoia educaţiei non -formale. Însă tocmai pentru căgeneraţiile se schimbă, se ide ntifică şi mai mult nevoia ed ucaţie i non -formale în sistemul de învăţământ. Elevii a şteaptă să fie surprinşi, iarnon-formalul tocmai asta fa ce: le dezvoltă creativitatea şi îi dezvoltă peei. Din acest motiv, este nevoie de implicarea re sponsabililor cueducaţia non-forma lă din cadrul org anizaţiilor nonguvernamenta le şi ainstituţiilor ed ucaţionale (fa ctorilor de decizie) pentru a crea măsurilecele mai op ortune în vederea realizării unui echil ibru între cele douăforme ale educaţie i. 2
 3. 3. descrierea proiectului „Educaţia altfel” s-a născut din pasiunea pentru educaţia non-formală a unui grup de tineri şi lucrători de tineret, care în timp s -auconfruntat cu rigiditatea siste mului româ nesc de învăţămâ nt. Fiindprodusul muncii a 14 ONG-uri din întreaga ţară , proiectul urmăreşteidentificarea unui set de măsuri concrete şi pertine nte prin care educaţianon-formală şi ed ucaţia formală să colabore ze , asigurând un nivelsuperior al calităţii în învă ţământul românesc. În acest sens, proiectul reuneşte un număr de 42 de participanţi dinîntreaga ţară (tineri studenţi sa u lucrători de tineret ), resp onsabilipentru politicile de tineret şi actori ai învăţământului române sc , pentruca împreună, printr -o colaborare eficie ntă şi în urma unor serii deactivităţi ce vor avea loc în toată ţara, să ajungă la identificarea celor maipotrivite soluţii pentru educaţia româ nească . Astfel, după o lună de intense pregătiri , după un team-buidinginedit , după o la nsare oficia lă, unde toţi vor auzi de noi, vom fi în sfârşitpregătiţi să promovăm educaţia non -formală în conferinţe, să ne bemcafeau împreună cu actorii din Sistemul de învăţământ românesc laCafeneaua Publică , să fotografiăm soluţiile dezbătute utilizând me todaPhotoVoice şi să ne mândrim cu faptul că învăţământul românesc mai areo şansă prin expoziţii originale , să fim creativi şi să suprindem cu Meserotunde non-formale , dar în acelaşi timp eficiente, iar în final să neadunăm cu toţii la un Se minar naţional de tineret sub deviza “Împreunăpentru Ed ucaţia a ltfel”. 3
 4. 4. Activităţile vor avea loc în 10 oraşe din ţără, iar seminarul naţionalse va desfăşura în nordul ţării, la Telciu, judeţul Bistriţa Năsăud.Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt tinerii implicaţi în proiect, care vordobândi o serie de competenţe care îi vor ajuta în dezvoltarea personală şiprofesională, iar principalul beneficiar indirect este învăţămâ ntulromânesc.A Different Kind of Education" was born out of the passion for non-formal learning shared by agroup of young people and youth workers who have experienced the rigidity of Romaniasnational education system. As the product of 14 NGOs work, the project aims at identifying a setof concrete and effective measures leading to a better collaboration between formal and non-formal education, in order to increase the quality of the young Romanians learning experience.Our project will bring together 42 students and youth workers from throughout the country, youthpolicy responsibles and educational system professionals who will identify the best solutions tothe systems problems through collaborating in a series of creative activities.So, after a month of intense training, after a uniqui team-building, after an official release, whereeveryone will hear us, will finally be ready to promote non-formal education in conferences, todrink our coffee together with the actors of the Romanian educational system at the World Café,to photograph the discussed solutions using PhotoVoice, to be proud that our educationalsystem still has a chance through organizing genuine exhibitions, to be creative organizinghelpful and non-formal round tables, and in the end to join all in a National Youth Seminary,under the motto: “Together for a Different Kind of Education”.The activities will take place in ten cities. The National Youth Seminary will be held in the northof the country, at Telciu, in Bistriţa Nasăud district. The direct beneficiaries of the project are theyoung people involved in the project, which will acquire a range of skills that will help theirpersonal and professional development. The main indirect beneficiary is the Romanianeducation. 4
 5. 5. obiective şi priorităţi obiectivul ţintă principal Intensificarea dialogului şi cooperării între domeniile educaţiei formale şi non-formale. obiectivele proiectuluiObiectivul general al proiectului constă în implicarea tinerilor cu responsabilii de politicide tineret în vederea identificării unor mecanisme/ proceduri cât mai responsabile derealizare a educaţiei nonformale în învăţământul românesc.Obiectivele specifice ale proiectului sunt: la nivelul educaţiei nonformale implicarea reprezentanţilor cu politicile de tineret din organizaţiile nonguvernamentale partenere de a formula soluţii optime de realizare a educaţiei nonformale în învăţământul românesc la nivelul educaţiei formale elaborarea instrumentelor de educaţie nonformală necesare pentru proiecarea activităţilor de educaţie nonformală în învăţământul românesc includerea unei grile cât mai cuprinzătoare a activităţilor nonformale în Fişa de evaluare a cadrelor didactice pentru a creşte motivaţia acestora de a se implica în realizarea educaţiei nonformale sub aspect politic implicarea responsabililor din cadrul instituţiilor educaţionale cu realizarea educaţiei nonformale în vederea formulării soluţiilor pertinente şi aplicabile în practica educaţională formularea de măsuri pertinente la nivel legislativ pentru integrarea strategiilor de realizare a educaţiei nonformale (politici de tineret, formarea cadrelor didactice, legi educaţionale) 5
 6. 6. alte obiective educaţia altfel promovează cetăţenia activă a tinerilor, în general, şi cetăţenia europeană a acestora, în specialcontribuie la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de sprijinire a activităţilor de tineret şi a capacităţilor organizaţiilor din cadrul societăţii civile în domeniul tineretului priorităţi cetăţenie europeană participarea activă a tinerilor diversitatea culturală includerea tinerilor cu posibilităţi reduse anul european al voluntariatului creativitatea şi antreprenoriatul promovarea educaţiei non-formale promovarea voluntariatului creşterea inclusivă participarea tinerilor de etnie romă 6
 7. 7. PLAN DE ACTIVITĂŢI Etapa de pregătire Facilitarea unui dialog iniţial între participanţi şi ONG-urile partenere.29 august – Realizarea unei baze de date cu datele de contact ale25 septembrie 2011 fiecărui participant şi a zilelor de naştere. Pregătirea programului de activităţi. Stabilirea detaliilor practice. Realizarea unui logo al proiectului şi a unui număr de tricouri oficiale pentru fiecare participant. Responsabilizarea participanţilor şi împărţirea sarcinilor. Realizarea unui blog al proiectului. Realizarea unor sondaje şi aplicarea acestora. Pregătirea unei întălniri iniţiale între participanţi în prima săptămână de proiect. Realizarea legăturilor cu responsabilii pentru politicile de tineret, dar mai ales menţinerea şi dezvoltarea acestor legături. Activităţile premergătoare Întâlnirii Naţionale a TinerilorSăptămâna 1 Întâlnirea iniţială a participanţilor şi lansarea proiectului:26 septembrie –2 octombrie 2011 Activităţi de team-buiding; Activităţi cu caracter formativ; Începerea lucrului la ghidul care se va dezvolta; Realizarea unui spot publicitare pentru promovarea proiectului; Pregătirea şi realizarea unei conferinţe de presă cu scopul lansării oficiale a proiectului;Săptămânile 2-3 Lansarea proiectului la nivel local şi organizarea unor serii3 – 16 octombrie 2011 de conferinţe.Săptămâna 4 Pregătirea cafenelelor publice:17-23 octombrie 2011 Stabilirea locaţiilor. Lansarea invitaţiilor. Stabilirea detaliilor organizatorice. Cooptarea altor voluntari în proiect.Săptămâna 5 Desfăşurarea cafenelelor publice în fiecare oraş24-30 octombrie 2011 participant. Raportarea rezultatelor.Săptămâna 6 Centralizarea rezultatelor Cafenelei Publice şi evaluare31 octombrie – intermediară: 7
 8. 8. 6 noiembrie 2011 Centralizarea rezultatelor. Organizarea unor întâlniri de evaluare intermediară. Participanţii şi toţi cei implicaţi în proiect vor oferi un feedback asupra desfăşurării cafenelelor publice. Activităţi de team-building. Actualizare blog. Actualizare ghid.Săptămânile 7 şi 8 Pregătirea metodei PHOTOVOICE:7 – 20 noiembrie 2011 Cooptarea celor care vor realiza fotografiile şi realizarea echipelor de lucru. Instruirea echipelor.Săptămânile 9-11 Desfăşurarea metodei Photovoice:21 noiembrie – Realizarea fotografiilor.11 decembrie 2011 Întâlniri între tinerii implicaţi în proiect cu echipele pe care le coordonează. Realizarea la nivel local a unor întâlniri cu toţi cei care au fost implicaţi. Selectarea unor propuneri de fotografii şi mesaje pentru expoziţie.Săptămâna 12: Concluzii PhotoVoice şi alegerea pozelor pentru expoziţie:12-18 decembrie 2011 Centralizarea rezultatelor. Raportarea din partea „experţilor de raportare”. Actualizare blog. Actualizare ghid. Selectarea pozelor şi mesajelor finale. Videoconferinţă cu toţi cei implicaţi în proiect pentru o evaluare intermediară. Acţiuni de promovare a expoziţiilor. Pregătirea unor momente artistice la nivel local in acord cu perioada sărbătorilor.Săptămânile 13, 14 şi 15: Expoziţia EDUCAŢIA ALTFEL:19 decembrie 2011 – Lansarea expoziţiei.8 ianuarie 2012 Apelul asupra organizării meselor rotunde. Activităţi de team-building la nivel local.Săptămânile 16, 17 şi 18: Organizare şi desfăşurarea unor Mese rotunde în fiecare9-29 ianuarie 2012 oraş “partener”: Alegerea locaţiilor pentru desfăşurarea meselor rotunde. Stabilirea tuturor detaliile organizatorice. Stabilirea listei de invitaţi şi adresarea invitaţiilor. Pregătirea unor serii de materiale informative despre proiect (rezultatele intermediare) participanţilor la mesele rotunde. Desfăşurarea meselor rotunde. 8
 9. 9. Elaborarea concluziilor meselor rotunde şi raportarea acestora. Actualizarea blogului. Actualizarea ghidului. Evaluare din partea participanţilor şi a partenerilor.Săptămânile 19, 20 şi 21: Pregătirea seminarului naţional EDUCAŢIA ALTFEL:30 ianuarie – Centralizarea tuturor datelor, rezultatelor din urma19 februarie 2012 activităţilor desfăşurate. Pregătirea materialelor care vor fi folosite în cadrul seminarului. Stabilirea tuturor detaliile logistice privind alegerea meniurilor, stabilirea camerelor, etc. şi transmiterea acestora hotelului unde va avea loc Seminarul Naţional Asigurarea protecţiei şi siguranţei participanţilor printr-o serie de măsuri care vor fi pregătite în această perioadă. Echipele de participanţi vor pregăti serile tematice din cadrul Întâlniri Naţionale. Întâlnirea Naţională a tinerilorSăptămânile 22-23: Desfăşurarea seminarului naţional EDUCAŢIA ALTFEL:20 februarie – 4 martie Evaluare iniţială din partea tuturor participanţilor.2012 Desfăşurarea de workshop-uri. Activităţi de team-building.*Sosire participanţi: Stabilirea detaliilor privind starea finală a ghidului.27 februarie Fimarea unui film al proiectului. (O serie de filmuleţe*Zile de activităţi: educaţionale care vor fi unite apoi într-un film al27 februarie-3 martie proiectului.)*Plecare participanţi: Dezbateri cu responsabilii pentru politicile de tineret.4 martie Organizarea unei seri de „poveşti” cu responsabilii pentru politicile de tineret. Formularea scrisorii publice cu soluţiile propuse care va fi adresată Ministerului Educaţiei. Evaluarea finală a întâlnirii. Trasarea responsabilităţilor pentru perioada de pregătire a materialelor pentru diseminare. DISEMINARE, EVALUARE & FOLLOW UP iniţial5 martie – 25 martie Finalizare materiale pentru diseminare Actualizarea blogului.26 martie – 1 aprilie 2012 Organizarea unei întâlniri de EVALUARE & a unei CONFERINŢE DE PRESĂ pentru DISEMINAREA REZULTATELOR proiectului, în cadrul căreia vor fi prezentate rezultatele şi va fi făcută publică scrisoarea ce urmează a fi trimisă Ministerului Educaţiei. 9
 10. 10. O agendă a celor două zile de evaluare va fi ataşată în continuare!2-15 aprilie 2012 Diseminare la nivel local & Activităţi de Follow up iniţial: Desfăşurarea unei serii de activităţi de diseminare a rezultatelor la nivel local. Împărţirea materialelor de diseminare prin şcoli, licee, universităţi. Întâlniri cu caracter formativ la care vor participa profesori şi elevi. Acestora li se vor oferi exemple şi soluţii de a combina educaţia non-formală cu educaţia formală. Se vor demara formalităţile pentru constituirea unui proiect de lege care să vină în sprijinul colaborării dintre educaţia non-formală şi educaţia formală.16 aprilie – 6 mai 2012 Realizare EVALUARE FINALĂ şi RAPORT FINAL & Activităţi de Follow up iniţial: Evaluarea finală a proiectului. Organizarea unei videoconferinţe cu toţi participanţii. Aplicarea unui chestionar participanţilor la proiect. Realizarea raportului final. Continuarea activităţilor de follow up începute în perioada anterioară. 10
 11. 11. I II III IV Luni Marti Miercuri Joi08:30 – 09:30 Mic dejun Mic dejun Mic dejun09:30 – 11:00 Workshop: Metode de Follow up Prezentare educatie proiect nonformala Cum continuam aplicabile in proiectul? scoala11:00 – 11:30 Coffee break Coffee break Coffee break11:30 – 13:00 Sosire Metode We have the participanti nonformale power Evaluare folosite in proiect * Intalnire cu Ce am facut Cafenea publica factorii de pana acum? decizie13:15 – 14:45 Prânz Prânz Prânz Metode Noi promovam15:00 – 17:00 nonformale EDUCATIA folosite in ALTFEL proiect ** * Photovoice Realizare concept & filmare spoturi17:00 – 17:30 Coffee break Coffee break Performing Noi promovam Plecare17:30 – 19:00 Welcome Cafenea publica EDUCATIA participanţi session ALTFEL & ** Get 2 know Filmare spoturi & editare spoturi19:30 – 20:30 Cina Cina Cina Organizatii Performing Movie stars20:45 – 22:30 implicate & Photovoice & night Teambuilding Casino Night Prezentare activities spoturi & thematic party Agenda Teambuildingului IMPREUNA PENTRU EDUCATIA ATLFEL Slanic Moldova, 26-29 septembrie 2011 11
 12. 12. Agenda Seminarului naţional de tineret „ÎMPREUNA PENTRU EDUCAŢIA ALTFEL” TELCIU (BN) – 27 februarie - 4 martie 2012 I II III IV V VI VII08:30 – 09:45 Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun Mic dejun10:00 – 13:00 Sosire Workshop I: Workshop III: Workshop VI: Workshop VIII: participanţi Actualizare Educaţie non- Alcătuirea Formulare Realizare rezultate formală la ghidului – scrisoare scenarii EVALUARE intermediare şcoală stabilirea publică filmuleţe SEMINAR structurii13:15 – 14:45 Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz15:00 – 17:00 Workshop IV: Workshop VII: Dezbatere Educaţia non- Legile privind finală cu Plecare Workshop II: formală la locul colaborarea responsabilii Filmare participanţi Tineret în de muncă dintre educaţia de tineret: filmuleţe Acţiune formală şi aplicabilitatea educaţia non- soluţiilor formală17:00 – 17:30 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break17:30 – 19:00 Prezentare Dezbatere: Workshop V: Metoda Seara de PROGRAM Formal vs. Educaţia cu conferintei – poveşti cu Editare SEMINAR & Nonformal sau posbilităţi participarea responsabilii filmuleţe Feedback Formal & reduse responsabililor pentru iniţial Nonformal politicile de tineret19:15 – 20:30 Cina Cina Cina Cina Cina Cina20:45 – 22:30 Activităţi de Activităţi Activităţi Activităţi Petrecere Activităţi team-buiding pregătite de pregătite de pregătite de tematică pregătite de echipa I echipa II echipa III echipa IV 12
 13. 13. Agenda Întâlnirii Finale de evaluare – Bucureşti 26-27 martie 2012 I II 08:30-09:30 Sosire participanţi Mic dejun 10:00-13:00 Conferinţă de presă pentru diseminare 13:15 – 14:45 Prânz 15:00 – 17:00 Strategii pentru activităţile de Evaluare finală II & Concluzii follow up 17:00 – 17:30 Coffe Break Plecare participanţi 17:30 – 19:00 Evaluare finală I 19:15 – 20:30 Cina 20:45 – 22:30 Seară festivă 13
 14. 14. parteneri14
 15. 15. detalierea activităţilorI. Etapa de pregătire: Se va desfăşura în luna septembrie (29 august – 25 septembrie 2011): În această etapă de pregătire va fi dezvoltată o comunitate online care va permite tinerilor să se cunoască între ei. Tot acum se vor stabili detaliile organizatorice în ceea ce priveşte datele exacte când vor avea lor activităţile, locaţia unde vor avea loc activităţile din etapa premergătoare Întâlnirii Naţionale (sălile unde vor avea loc conferinţele, mesele rotunde, cafeneaua, locul unde va fi amplasata expoziţia, etc), detaliile privind cazarea, procurarea materialelor, precum şi a altor detalii ce vor apărea pe moment. Va fi realizat logoul proiectului, site-ul proiectului, precum şi un blog al participanţilor. Participanţii se vor responsabiliza şi se vor constitui în grupuri de „experţi”, luându-şi fiecare anumite responsabilităţi în cadrul proiectului. Va fi realizat şi aplicat un sondaj legat de tema proiectului pentru a identifica ariile de conflict dintre educaţia formală şi educaţia non-formală şi care sunt modalităţile prin care sistemul este pregătit de schimbare.II. Activităţile premergătoare Întâlnirii Naţionale a Tinerilor: Întâlnirea iniţială a participanţilor şi lansarea proiectului Săptămâna 1 ( 26 septembrie – 2 octombrie 2010) În prima săptămână va avea loc o întâlnire cu toţi participanţii şi echipa de proiect sub deviza: Împreună pentru Educaţia altfel. Această întâlnire va avea atât un caracter formativ: le vor fi explicate participanţilor toate detaliile proiectului şi vor experimenta metodele care vor fi folosite în proiect, dar şi un caracter de team-building. Totodată, participanţii vor realiza un spot al proiectului, iar la finalul întâlnirii va avea loc o conferinţă de presă în care va avea loc lansarea oficială, la nivel naţional, a proiectului. Lansarea proiectului la nivel local odată cu organizarea unor serii de conferinţe Săptămânile 2-3 (3 – 16 octombrie 2011) După prima întâlnire realizată în săptămâna 1 şi lansarea oficială a proiectului la nivel naţional, urmează alte două săptămâni în care participanţii vor lansa proiectul în comunitatea locală printr-o serie de conferinţe care vor avea loc în fiecare oraş din care există un partener. Vor fi invitaţi responsabili pentru politicile de tineret în persoana inspectorilor şcolari şi ai autorităţilor locale, profesori, studenţi, elevi, părinţi şi membri ai comunităţii locale. În cadrul acestor conferinţe, pe lângă lansarea proiectului, se va discuta despre importanţa educaţiei non-formale în sistemul de învăţământ românesc, iar la un moment dat aceste conferinţe vor prinde un caracter de workshop-uri deoarece vor fi prezentate metode de educaţie non-formală, iar modul în care se va realiza acest lucru va fi unul original şi îi va implica pe toţi cei prezenţi. Pregătirea cafenelei publice: Săptămâna 4 (17-23 octombrie 2011) 15
 16. 16. În săptămâna a patra participanţii se vor ocupa de pregătirea şi organizarea unei cafenelepublice în fiecare oraş „partener”. Vor fi invitaţi în primul rând profesori, studenţi, elevi,părinţi, inspectori şcolari, autorităţile locale şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Vor fi pusela punct toate detaliile organizatorice, de la lansarea invitaţiilor şi alegerea locaţiilor, laalegerea temelor de dezbateri.Desfăşurarea cafenelei publice în fiecare oraş „participant”:Săptămâna 5 ( 14-30 octombrie 2011)Într-una din zilele săptămânii a 5-a din cadrul proiectului se va desfăşura o cafenea publicăcare va aduce împreună profesori, studenţi, elevi, părinţi, inspectori şcolari, autorităţilelocale şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Aceştia vor dezbate subiecte legate decolaborarea dintre educaţia formală şi cea non-formală. Dorim să identificăm o parte dinsoluţiile concrete ale modului cum educaţia non-formală poate colabora cu educaţia formalăîn şcolile româneşti, soluţii survenite în urma unei prime colaborări dintre aceşti actori.Centralizarea rezultatelor Cafenelei Publice şi evaluare intermediară:Săptămâna 6 (31 octombrie – 6 noiembrie 2011)Rezultatele Cafenelei Publicei vor fi raportate şi centralizate. Va avea loc o evaluareintermediară online cu toţi participanţii.Pregătirea metodei PHOTOVOICESăptămânile 7 şi 8 (7 – 20 noiembrie 2011)În săptămânile 7 şi 8 participanţii se vor ocupa de pregătirea metodei PhotoVoice. PrinPhotoVoice se doreşte o continuare a căutării de soluţii pentru colaborarea dintre cele douătipuri de educaţie. Dacă prin Cafeneaua publică s-au identificat anumite soluţii concrete, prinPhotoVoice vrem să „vizualizăm” aceste soluţii. Fiecare dintre tinerii participanţi îşi va formaîn decursul acestor două săptămâni o echipă formată din minim doi elevi şi un profesor. Petot parcursul desfăşurării metodei participanţii vor fi o punte de legătură între tot ceînseamnă educaţia non-formală şi membrii echipelor ce se vor forma. Participanţii vordeveni pentru echipele lor „mentori” în non-formal şi îi vor încuraja în găsirea soluţiilor pecare ei le consideră cel mai apropiate de un „standard” calitativ ridicat.Desfăşurare PHOTOVOICE:Săptămânile 9-11: (21 noiembrie - 11 decembrie 2011)Metoda PhotoVoice va fi implementată în săptămânile 9, 10 şi 11. Echipele formate însăptămânile anterioare vor avea la dispoziţie aproximativ 21 de zile pentru a surpinde înimagini soluţii pentru învăţământul românesc. Chiar dacă fotografiile sunt făcute individual,echipele se vor întâlni de minim 2 ori pentru a discuta despre aceste soluţii, despre stadiulîn care se află cu realizatul fotografiilor, aceste întâlniri fiind organizate şi coordonate defiecare participant în parte.În ultima săptămână din această serie de trei, va avea loc în fiecare oraş o întâlnire cu toţicei care au colaborat la PhotoVoice, întâlnire la care vor participa şi responsabilii de tineret.Se va discuta despre soluţiile surprinse prin fotografii şi se vor analiza viziunile asupracolaborării dintre educaţia formală şi cea non-formală. 16
 17. 17. Concluzii PhotoVoice şi alegerea pozelor pentru expoziţie:Săptămâna 12: (12-18 decembrie 2011)Ca şi în cazul metodei Cafenelei publice, şi după PhotoVoice urmează o săptămână în carevor avea loc activităţi ce urmăresc centraliarea rezultatelor şi raportarea din partea„experţilor de raportare”. Blogul proiectului va fi şi el actualizat, la fel şi ghidul la careparticipanţii vor fi coautori.Tot în această săptămână, se va organiza o videoconferinţă cu toţi participanţii şi ONG-urilepartenere cu scopul de a realiza o evaluare intermediară şi pentru a hotără care vor fifotografiile ce vor face parte din expoziţie.Expoziţia EDUCAŢIA ALTFEL:Săptămânile 13, 14 şi 15: (19 decembrie 2011 – 8 ianuarie 2012)Prin Expoziţiile „Educaţia Altfel” vrem să atragem opinia publică asupra importanţeieducaţiei non-formale în viaţa învăţământului românesc şi să facem cunoscută nevoia deprogres a învăţământului românesc prin utilizarea educaţiei non-formale. În cadrul expoziţieivor fi expuse fotografiile realizate în urma activităţilor de PhotoVoice. Acestea vor fiorganizate într-un mod cât mai original de către participanţi în fiecare oraş, în spaţiu închissau în aer liber.Organizare şi desfăşurarea unor Mese rotunde în fiecare oraş “partener”:Săptămânile 16, 17 şi 18: (9-29 ianuarie 2012)În săptămânile 16-18 se vor organiza o serie de mese rotunde, la care responsabilii pentrupoliticile de tineret vor sta faţă în faţă cu participanţii la proiect, precum şi reprezentanţi aiprofesorilor şi elevilor. La aceste mese rotunde, responsabilii pentru politicile de tineret, încalitate de reprezentanţi ai educaţiei non-formale, alături de participanţi (avocaţii non-formalului) cu participarea actorilor principali din actul educaţional (profesori şi elevi) vordezbate care sunt cele mai fiabile modalităţi de a introduce educaţia non-formală în sistemulde învăţământ.Concluziile meselor rotunde vor fi raportate de către „expertul în raportare” şi centralizate.Mare parte din aceste concluzii se vor regăsi în scrisoarea publică care va fi adresatăMinisterului Educaţiei, dar va constitui şi baza din proiectul de lege ce va urma ca activitatede follow up a acestui proiect.Pregătirea seminarului naţional EDUCAŢIA ALTFEL:Săptămânile 19-21: (30 ianuarie-19 februarie 2012)În aceste 3 săptămâni va avea loc pregătirea seminarului naţional.Desfăşurarea seminarului naţional EDUCAŢIA ALTFEL:Săptămânile 22-23: (20 februarie – 4 martie 2012)Se va desfăşura seminarul naţional Educaţia altfel la Telciu în judeţul Bistriţa Năsăud. Oagendă cu programul seminarului o găsiţi mai sus. 17
 18. 18. Finalizare materiale pentru diseminare5 martie – 25 martieÎn această perioadă participanţii, împreună cu echipa de proiect vor finaliza materialelepentru diseminare.Întâlnire de EVALUARE & CONFERINŢĂ DE PRESĂ pentru DISEMINAREAPROIECTULUI: 26 martie – 1 aprilie 2012În această săptămână va avea loc o întâlnire de evaluare cu toţi participanţii, la Bucureşti,întâlnire care se va încheia cu o conferinţă de presă în care vom face cunoscute toaterezultatele proiectului şi care va da startul activităţilor de diseminare.Diseminare la nivel local & Activităţi de Follow up iniţial:2-15 aprilie 2012Realizare EVALUARE FINALĂ şi RAPORT FINAL + Activităţi de Follow up iniţial:16 aprilie – 6 mai 2012 18

×