Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres abalar

448 views

Published on

Presentación do proxecto ABALAR no IES Nº1 de ORDES

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pres abalar

 1. 1. PROXECTO ABALAR <ul><li>IES Nº 1 ORDES </li></ul><ul><li>(Xunta de Galicia) </li></ul>
 2. 2. REDE ABALAR <ul><li>A Consellería de Educación e O. U. fixo pública a relación de centros seleccionados para adscribirse á rede Abalar no curso 2011-2012.  Na citada relación aparece o IES Nº 1 de ORDES entre os centros seleccionados.  Esto vai supoñer que o noso centro conta no presente curso escolar con importantes equipamentos informáticos para o nivel de 1º de ESO. </li></ul>
 3. 3. EQUIPAMENTO DAS AULAS <ul><li>Un ultraportátil para cada alumno/a. </li></ul><ul><li>Un portátil por aula para o uso dos docentes. </li></ul><ul><li>Unha pizarra dixital interactiva. </li></ul><ul><li>Un proxector. </li></ul><ul><li>Un armario para a carga dos equipos. </li></ul><ul><li>Rede wifi. </li></ul>
 4. 4. AS TIC’S NA AULA DE 1º ESO <ul><li>O proxecto ABALAR persegue un  salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego , co fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os ámbitos educativos. </li></ul>
 5. 5. ELEMENTOS DA AULA ORDENADOR DO PROFESOR PROXECTOR EDI PORTÁTILES DOS ALUMNOS
 6. 6. PIZARRA DIXITAL INTERACTIVA I <ul><li>Donde está o xiz? … </li></ul><ul><li>Que xiz? … </li></ul><ul><li>Que é un xiz? … </li></ul><ul><li>¡En 1º ESO no utilizan xiz! </li></ul><ul><li>Entón, como escriben na pizarra? </li></ul><ul><li>Que pizarra? </li></ul><ul><li>E o borrador, donde está? </li></ul><ul><li>Que é un borrador? </li></ul>
 7. 7. PIZARRA DIXITAL INTERACTIVA II <ul><li>Coa pizarra dixital interactiva as clases son máis activas e audiovisuais, os alumnos participan máis, están máis atentos e motivados, comprenden mellor os contidos. </li></ul>
 8. 8. PIZARRA DIXITAL INTERACTIVA III <ul><li>Os alumnos e alumnas e todos os profesores xa estamos inmersos nas novas tecnoloxías. Non só as coñecemos e sabemos empregalas, senon que tamén as manexamos como unha ferramenta cotiá. </li></ul><ul><li>                       </li></ul><ul><li>Internet, power point, PDI, correo electrónico, blog, Google, ... Tantas e tantas cousas que nos envolven na nosa realidade que na escola se fan realidade. </li></ul>
 9. 9. PROXECTOR <ul><li>Un proxector epson que pola súa posición respecto da pizarra impide a formación de sombras e mellora a visibilidade </li></ul>
 10. 10. PORTÁTILES DOS ALUMNOS <ul><li>Ao ser algo moi novo e por aportar dinamismo e interactividade á explicación e aos exercicios os alumnos van a sentirse máis motivados. </li></ul>
 11. 11. PORTÁTILES DOS ALUMNOS <ul><li>O estar máis motivados, esto nos levará a outras vantaxes claras xa que os alumnos estarán moito máis dispostos (e esto dunha forma automática) o ser partícipes de todo o que teña que ver co ordenador cousa que aumentará sensiblemente a cooperación e a colaboración na clase. </li></ul>
 12. 12. PORTÁTILES DOS ALUMNOS <ul><li>Esta motivación non será para sempre. </li></ul><ul><li>¿É a fin do cuaderno? Non </li></ul><ul><li>Entón o que hai que facer é aprender a innovar nas nosas clases. Esto costaranos traballo e esforzo xa que a meirande parte do profesorado non está acostumado a utilizar este tipo de materiais. </li></ul>
 13. 13. VANTAXES <ul><li>Unha das principais vantaxes que imos a notar desde a primeira vez que utilicemos a PDI a todos os niveis é o aumento da motivación dos alumnos. </li></ul>
 14. 14. VANTAXES <ul><li>Apoio ás explicacións do profesorado </li></ul><ul><li>Gracias á facilidade do uso da PDI, podes apoiar as túas explicacións proxectando imaxes, vídeos, páxinas web e todo tipo de material que complemente os recursos tradicionais, convertendo as clases nunha experiencia máis motivadora e amena para o alumnado. </li></ul>
 15. 15. VANTAXES <ul><li>Contribúe á mellora dos procesos de ensinanza-aprendizaxe </li></ul><ul><li>Aumenta a participación, a atención e a motivación do alumnado. Permite compartir imaxes e textos. </li></ul><ul><li>Permite visualizar conceptos e procesos difíciles e complexos. Facilita o tratamento da diversidade, de estilos de aprendizaxe e potencia os aprendizaxes de tipo visual e táctil. </li></ul><ul><li>O docente pódese centrar máis na observación aos seus alumnos e atender ás súas preguntas e dúbidas. </li></ul><ul><li>Aumenta a motivación dos docentes: dispoñen de máis recursos e obtieñen unha resposta positiva do seu alumnado. </li></ul><ul><li>O profesor ou a profesora pode preparar clases máis atractivas e documentadas. </li></ul><ul><li>Por outra parte, os materiais que vaia creando poden ser reutilizables para outras ocasións. </li></ul>
 16. 16. VANTAXES <ul><li>Vantaxes na preparación de materiais </li></ul><ul><li>O software da PDI permite que o profesor ou a profesora poida escribir sobre a pizarra como se se tratara dun encerado normal. </li></ul><ul><li>Coa Pizarra Dixital Interactiva, dispoñemos dun software especial, que nos permite realizar presentacións, gravar a clase, imprimir o que estamos facendo e moitas cousas máis. </li></ul><ul><li>A información pode almacenarse no disco do ordenador como cualquera outro arquivo de texto e utilizarse nunha sesión posterior. Tamén pode enviarse por e-mail a algún alumno que non poidera ter asistido á clase, ou a toda la clase. Por suposto pode imprimirse e repartirse en papel . </li></ul>
 17. 17. SOFTWARE <ul><li>TIC: As tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) encarganse do estudo, desenvolvemento, implementación, almacenamento e distribución da información mediante a utilización de hardware e software como medio do sistema informático. </li></ul>
 18. 18. Comunicación <ul><li>O proxecto ABALAR tamén mellora a fluídez da información entre os profesores, o centro e as familias poñendo a disposición de todos eles un espazo de comunicación no portal da consellería. </li></ul>Familias Centro Profesores
 19. 19. Compromisos <ul><li>Pais </li></ul><ul><li>Alumnos </li></ul><ul><li>Profesores </li></ul><ul><li>Todos adquirimos o compromiso de cuidar y repectar o material que poñen á nosa disposición para mellorar o noso sistema de ensinanza-aprendizaxe </li></ul>

×