Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació AMPA Plataforma educació pública

700 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació AMPA Plataforma educació pública

 1. 1. Plataforma per l’educació pública
 2. 2. l’educació és una inversió, no una despesa
 3. 3. S’ha invertit prou en educació a Catalunya? DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ RESPECTE AL PIB 2006 2007 2008Catalunya 3,5 % 3,6 % 3,8 %Estat espanyol 4,3 % 4,4 % 4,6 %Unió Europea 5% 5% 5,1 % Font: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8308
 4. 4. Quines són conseqüències de la manca d’inversió?
 5. 5. El fracàs escolar, +7% en 10 anys, en què no s’ha incrementat la despesa en educació 31’9 % de l’alumnat no acaba els ensenyaments postobligatoris Mitjana estatal d’abandó 31% Mitjana europea d’abandó 15’2 %Font:http://www.1mayo.org/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3844&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
 6. 6. Quines són conseqüències de la manca d’inversió?
 7. 7. Atur i precarietat laboral202015% de l’oferta laboral per a persones sensequalificació professional85% de l’oferta laboral per a persones ambestudis de batxillerat, CF i universitaris Font: Miguel Soler, exdirector General de Formación Profesional del Ministerio de Educación.
 8. 8. Font:OCDE.
 9. 9. Quines són les retalladesa l’educació pública?
 10. 10. Reducció del pressupost d’educació 13,57 % menys del 2010 al 2012 722 milions menys en dos anys El mateix pressupost que al 2007 tot i tenir 100.000 alumnes més El Periódico, 26/01/2012Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/01/25/ccoo-reclama-retirada-dun-pressupost-densenyament-722-milions-inferior-al-del-2010/543661.html
 11. 11. Pressupost per a les despeses de funcionament de centre
 12. 12. 2008-2012 Reducció entre un 21% i un 28% del pressupost als centres de secundàriaFont:http://www.1mayo.org/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3844&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
 13. 13. Situació econòmica centres de secundària 120 100 Bé 80 Moderada 60 Preocupant 40 Greu 20 0Bé: no tenen dificultats econòmiquesModerada: van justosPreocupant: no podran passar el curs que ve amb la mateixa assignacióGreu: ja no poden pagar factures Font: Junta central de directors/es de secundària 2011-2012
 14. 14. Retallades en recursos humans
 15. 15. 2008-2011 increment d’un13’7% de l’alumnat2008-2011 incrementd’un 1’9% del professorat Font: Elaboració a partir Datos Avance curs 2010-11. Resultados detallados curs 2008-09.
 16. 16. 201221.000 alumnes més0 docents més (però, compte, 400docents a mitja jornada, -200) Font: Observatorio de la educación. Fundación primero de mayo.
 17. 17. Substitucions personal docent Curs 2012-2013Es nomenarà personal substitut quan hagintranscorregut deu dies lectius des de l’inicide la situació que justifica el nomenament.Durant el període de deu dies lectius anterior alnomenament del substitut els alumnes hauran deser atesos amb els recursos propis del centre. Font: Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril
 18. 18. Retallades a les escoles bressol 2011 Reducció d’un 60% de l’aportació pública 2010 67 M d’€ 2012 26,5 M d’€Font: http://portal-ccoo.blogspot.com.es/2012/01/carta-les-families-destacant-les.html
 19. 19. Conseqüències de l’incrementde la ràtio/grupPèrdua de:atenció individualitzadaatenció a la diversitattutories individualitzadesreforços matèries instrumentals
 20. 20. 1.Subvencions menjador escolar 20072.Subvencions transport escolar 200780.00 €70.00 €60.00 €50.00 €40.00 € Catalunya 200730.00 € Estat Espanyol 200720.00 €10.00 € 0.00 € 1 2 Font: Informe Síndic de Greuges maig 2010 2011: 20 milions d’€ menys Font: Pressupostos de la Generalitat 2011.
 21. 21. A Catalunya menysd’un 20% de l’alumnat rep becaFont: Informe Síndic de Greuges de Catalunya 2010Reducció de beques i ajutsa l’estudi2010 51 M d’€2012 11 M d’€ Font: http://www.vilaweb.cat/ep/societat/3975274/20120124/ccoo-assegura-rigau- retallat-350-places-professor-curs.html79,19% menys
 22. 22. Retallades a la universitatAugment del preu de la matrícula 2011-2012Per crèdit 7’6%Per taxes administratives 3’6%Taxes de servei 70€ a totes lesuniversitats Font: Informe del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes
 23. 23. Les matrícules a la Universitat per al curs 2012-2013Augment del 66% al 100%Uns 2000 euros Les matrícules a la Formació Professional SuperiorS’hauran de pagar: 360 € 16 de maig de 2012 Font: ara. Dimecres
 24. 24. Retallades en investigació universitària Despesa en investigació universitària 2012 Catalunya 0’79 % PIB USA 2’7 % PIB UE 1’8 % PIB Alemanya 2’5 % PIB Font: Informe del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes
 25. 25. Les mentides de lesretalladesNo hi ha diners?
 26. 26. Frau fiscalImpost de successionsImpost de patrimoniProposta sindicalIRPFDespesa militarFamília realTaxa financeraRescat a GrèciaDèficit públic
 27. 27. 25 Frau fiscal % del PIB2015 Catalunya 23% Estat Espanyol 23%10 França 12% UE 13% 5 0 PIBFonts: http://www.setmanaridirecta.info/noticia/silenci-aqui-es-defrauda-16000-milions-deuros-anualshttp://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2009/lucha-eficaz-contra-el-fraude-fiscal-y-la-economia-sumergida.-prioridad-y-necesidad-urgente..pdf
 28. 28. *Possibles ingressos del frau fiscal8000 (Segons IAC)7000600050004000 Frau fiscal* Retallades serveis públics3000 Retallades educació20001000 0 milions d€ Font:http://www.llibertat.cat/2011/12/el-frau-fiscal-catala-es-el-mes-alt-de-tota-europa-15700
 29. 29. Per què no espersegueix el frau fiscal?
 30. 30. El 72% del frau fiscal és responsabilitatde les grans empreses i fortunesEl 82% de les empreses de l’ÍBEXevadeixen impostos a paradisosfiscals. Font: http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221 http://www.gara.net/paperezkoa/20110822/286251/es/Los-paraisos-fiscales-atesoran- entre-15-20-billones-segun-expertos El 80% del funcionariat d’hisenda persegueix PIMES i particulars ÍBEX 2011 33.439 milions de beneficis. Font: La Vanguardia 4-03-1012
 31. 31. RECAPTACIÓ LÍQUIDA DE L’ IMPOST DE SUCCESSIONS 2007 2008 2009 2010 2011726. 457.000 € 866. 080.000 € 746. 305.000 € 552. 599.000 € *156.200.000 € milions que no es recaptaran *Ja no s’han recaptat Font: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/impost_successions_2011.pdf
 32. 32. A qui beneficia l’eliminació del’ impost de successions?Amb la darrera reforma deCiU es deixen d’ingressar+150 M d’€només afectava 500 famílies. Font:http://www.ccoo.cat/pdf_documents/impost_successions_2011.pdf
 33. 33. Proposta de CCOONo pagarien impost de successions:• les herències de menys de 160.000 €• els habitatges de residència habitualvalorats en menys de 500.000 €Es recaptarien 400/500 M €amb només el 10% dels contribuents Font: www.ccoo.cat
 34. 34. Impost de patrimoni41. 000 catalansamb un patrimoni a partir de 700.000 = 240 M d’€Font: http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/pressupostos_gene_2012.pdf
 35. 35. Proposta sindicalCCOO, UGT i IAC proposen un soumàxim de 5.000 € mensuals bruts percàrrecs polítics designats, personaldirectiu i alts càrrecs del sector públic.La mesura afectaria a un 3% delstreballadors de l’administració isuposaria un total de 800 M d’€ anuals.Font: http://www.llibertat.cat/2011/12/reduir-els-sous-dels-alts-carrecs-permetria- estalviar-l-equivalent-a-tota-la-retallada-15686
 36. 36. IRPF
 37. 37. Proposta de Vicenç Navarro 1Augmentar:• l’IRPF del 43% al 45% als ingressosde més de 60.000 € anuals• l’IRPF al 50% als ingressosde més de 120.000 € anualsIngressos: 2.500 M d’€ 4% Font: Vicenç Navarro i altres
 38. 38. Proposta de Vicenç Navarro 2Augmentar l’impost de societats per agrans empreses del 30% al 35% =5.300 M d’€Afectaria al 0’12% de les empresesFont: Hay alternativas. Vicenç Navarro, Juan Torres i Alberto Garzón. Editorial Sequitur, 2011
 39. 39. La família reial espanyola Segons la casa reial la despesa oficial és de 8,4 M d’€ Seguretat, treballadors, manteniment,patrimoni, protocol, viatges… 561 M d’€ http://casalpopularpanxampla.wordpress.com/2012/02/12/quant-ens-costa-la-Font: familia-real-espanyola/
 40. 40. Despesa militarEntre el 2000-2010ha augmentat la despesamilitar un 30%18.000 M d’€ (inclou defensa i inclouinvestigació i desenvolupament)Font: http://www.xarxaindepe.org/2010/07/espanya-gastara-18000-milions-deuros-en.html
 41. 41. 800 militars a Afganistan x 1.300 € diaris = 1.040.000 € diaris72 eurofighter a l’Estat Espanyol 451 tancs lleopard 1 = 2 hospitals 1 = 5 escoles
 42. 42. Impostos a les transaccions especulativesIngressos si s’apliqués a l’Estat Espanyol 16.000 M d’€ Font: www.attac.es Corea del Sud, Hong Kong, Índia, Brasil, Taiwan, Sud Àfrica ja l’apliquen i han experimentat fort nivell d’inversió i de creixement Font: País.com 20-02-2012
 43. 43. Rescaten Grècia perquè cobre la banca Estat Espanyol: 1r rescat 10.000M 2n rescat 15.000 MFont: http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/02/22/espanya-aportara-15000-milions-al-rescat-grec/548404.htmlhttp://www.diaridegirona.cat/economia/2010/05/03/espanya-aportara-gairebe-10000-milions-pel-rescat-grecia/403428.html
 44. 44. Alternatives a les retallades?
 45. 45. Opcions per reduir el dèficit pública) Reduir la despesa socialb) Augmentar ingressos per impostos a les rendes altes
 46. 46. Deute públic? Per què l’hem de pagar si és privat? Maig 2011 1.4 1.2 1 0.8 Deute públic 0.6 Deute banca 0.4 0.2 0Font:Vivir en deudocracia. Capítol II. En el Estado Español, ¿cómo hemos llegado aésto?. Ed. Icaria. 2011. Autors del capítol Dani Gómez i Eulàlia Reguan.
 47. 47. 2010: Deute públic respecte al PIB 90 80 70 Estat Espanyol 60 Alemanya 50 Regne Unit 40 França 30 Holanda 20 Suècia 10 0 REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC 1% = 0,6% CONTRACCIO ECONOMIAFont:Vivir en deudocracia. Capítol II. En el Estado Español, ¿cómo hemos llegado aésto?. Ed. Icaria. 2011. Autors del capítol Dani Gómez i Eulàlia Reguan.
 48. 48. Alternatives a les retallades?3.500 M d’€ Retallades als serveis socials Catalunya 2011-201258.000 M d’€ Retallades als serveis socials Estat Espanyol 2010-2012722 M d’€ Retallades educació a Catalunya7.000 M d’€ Frau fiscal català38.000 M d’€ Frau fiscal espanyol271 M d’€ Impost de patrimoni català500 M d’€ Impost de successions català800 M d’€ Reducció alts càrrecs català7.800 M d’€ Propostes Vicenç Navarro22.500 M d’€ Família reial, exèrcit, Tobin, etc...25.000 M d’€ Rescat a Grècia146.000 M d’€ Donació a la banca
 49. 49. Conclusió• Les retallades no són necessàries• Hi ha alternatives a les retallades• La inversió en serveis socialsestimula l’economia Hem de difondre aquest missatge entre les persones usuàries dels serveis públics

×