Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2on de Batxillerat. Geografia . IES Antoni Llidó. Xàbia. Professora: Vicenta Maria Ros
Un climograma és un gràfic en el qual es representen els valors deprecipitació i temperatura duna estació meteorològica de...
CLIMA ATLÀNTIC o OCEÀNICtemperat plujósLocalització: Nord peninsular: elvessant cantàbric i Galícia.Precipitacions: abunda...
CLIMA MEDITERRANIZona més extensa, localitzat a la costamediterrània i sud atlàntica, linteriorpeninsular i les Illes Bale...
MEDITERRANI COSTANER.Temperat sec dhiverns suausLocalització: Costa mediterràniapeninsular (excepte el sud-est), la costas...
MEDITERRANI DINTERIOR.Continentalitzat sec dhivernsfredsLocalització: interior peninsular, exceptela zona mitjana de la va...
CLIMA MEDITERRANI SECLocalització: sud-est peninsular(des del sud d’Alacant fins Almeria)i la zona mitjana de la vall de l...
CLIMA DEMUNTANYALocalització: en zonesmuntanyenques a més de1000 m. Les precipitacionsaugmenten en altura i lestemperature...
Sierra Nevada Benasque
CLIMA CANARISUBDESÈRTIC oSUBTROPICALPrecipitacions: moltescasses, inferiors a 300 mm.Llarga estació seca. Màximes enhivern...
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Tipus de climes a espanya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tipus de climes a espanya

 • Be the first to comment

Tipus de climes a espanya

 1. 1. 2on de Batxillerat. Geografia . IES Antoni Llidó. Xàbia. Professora: Vicenta Maria Ros
 2. 2. Un climograma és un gràfic en el qual es representen els valors deprecipitació i temperatura duna estació meteorològica determinada. Esrepresenten les dades mitjanes de cada mes. El climograma té un eix dabcises on sindiquen els mesos de lany i un eixdordenades on se situa lescala de les temperatures i un altre eixdordenades on se situa lescala de les precipitacions. Lescala de lesprecipitacions és sempre el doble que la temperatura, seguint el criteri deGaussen on un mes àrid és aquell en el qual les precipitacions són iguals oinferiors al doble de les temperatures. Les temperatures es representen amb una línia i les precipitacions ambbarres.
 3. 3. CLIMA ATLÀNTIC o OCEÀNICtemperat plujósLocalització: Nord peninsular: elvessant cantàbric i Galícia.Precipitacions: abundants iregulars al llarg de l’any; el totalanual supera els 800 mm. Màximesen hivern i mínimes en estiu; sónmenors en zones més allunyades dela costa.Temperatures: Hiverns suaus iestius frescos, amb poca amplitudtèrmica, entre 10-12º. Majoramplitud en zones més allunyadesdel litoral.
 4. 4. CLIMA MEDITERRANIZona més extensa, localitzat a la costamediterrània i sud atlàntica, linteriorpeninsular i les Illes Balears.Precipitacions escasses i irregulars,entre 800 i 300 mm. Les precipitacionsi temperatures varien per la latitud ientre la costa i linterior. Es diferencia entre el mediterranidinterior, mediterrani costaner imediterrani sec.
 5. 5. MEDITERRANI COSTANER.Temperat sec dhiverns suausLocalització: Costa mediterràniapeninsular (excepte el sud-est), la costasud atlàntica les illes Balears, Ceuta iMelilla.Precipitacions: escasses i irregulars,entre 800-300 mm. Mínimes en estiu imàximes en la tardor. Diferències al llargde la costa: més abundants en la zonalitoral nord i costa atlàntica andalusa;menys abundants conforme esdescendeix cap al sud de la costamediterrània.Temperatures: hiverns suaus i estiuscalorosos. Les temperatures augmentende nord a sud. Amplitud tèrmicamoderada, entre 12º-16º.Podem distingir dues zones:•Costa sud atlàntica: precipitacions mésabundants, màximes tardor-hivern.•Costa mediterrània: precipitacions
 6. 6. MEDITERRANI DINTERIOR.Continentalitzat sec dhivernsfredsLocalització: interior peninsular, exceptela zona mitjana de la vall de l’Ebre; és elclima que ocupa major extensió.Precipitacions: Escasses, entre 800-300mm anuals. Màximes en hivern i equinoccis.Més abundants en el nord i oest de la zona.Temperatures: Acusadacontinentalització a causa de l’aïllament dela influència de la mar; hiverns freds i estiuscalorosos. Elevada amplitud tèrmica (> a16º). Es poden distingir tres subtipus segonsles variacions tèrmiques:•Meseta septentrional i terres altes deGuadalajara, Terol i Conca: estius frescos ihiverns freds.•Meseta meridional i les vores de la vall del’Ebre: estius calorosos i hiverns freds.•Extremadura i l’interior andalús: estius moltcalorosos i hiverns moderats.
 7. 7. CLIMA MEDITERRANI SECLocalització: sud-est peninsular(des del sud d’Alacant fins Almeria)i la zona mitjana de la vall de l’Ebre.Precipitacions: Escasses<300mm. Forta sequera en estiu.Temperatures: En el litoralmediterrani hiverns càlids i estiuscalorosos, amb mitjanes anuals>18º; en linterior hiverns freds.
 8. 8. CLIMA DEMUNTANYALocalització: en zonesmuntanyenques a més de1000 m. Les precipitacionsaugmenten en altura i lestemperatures disminueixen.Precipitacions:abundants, superiors a 1000mm, menors en latitudsmeridionals. Tempestes enestiu i en hivernprecipitacions en forma deneu.Temperatures: hivernsfreds i estius frescos.Variacions:•Muntanyes de climaoceànic: estius frescos i capmes sec.•Muntanyes de l’àreamediterrània: estius suaus i
 9. 9. Sierra Nevada Benasque
 10. 10. CLIMA CANARISUBDESÈRTIC oSUBTROPICALPrecipitacions: moltescasses, inferiors a 300 mm.Llarga estació seca. Màximes enhivern. Diferències entre el sud iel nord de les illes, entre les illesoccidentals i orientals i les zonesmuntanyenques.Temperatures: Càlides totlany. Homogènies i escassaoscil·lació tèrmica (<8º)

×