L’estructura de la població

3,945 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,240
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L’estructura de la població

 1. 1. L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ És la composició per edat i sexe i per activitat econòmica2on de Batxillerat. Geografia . IES Antoni Llidó. Xàbia. Professora: Vicenta Maria Ros
 2. 2. L’ESTRUCTURA PER SEXEHOMES I DONES EN LA POBLACIÓ TOTAL. EVOLUCIÓ 2000-2008L’estructura per sexes és la relació entre el nombre d’homes i de dones que componen lapoblació. Sexpressa mitjançant les taxes de masculinitat o de feminitat. Naixen més homesque dones, però al final hi ha més ancianes (major esperança de vida).
 3. 3. L’ESTRUCTURA PER EDATL’estructura per edats s’expressa mitjançant l’índex de joventut i d’envelliment. Quanl’índex d’envelliment supera el 12% es considera que la població està envellida, mentreque si el percentatge de joves supera el 35% es considera una població jove. Espanya téuna estructura per edats envellida.Les causes de l’envelliment són:•El descens de la natalitat•L’augment de l’esperança de vida•L’emigració dèpoques passades
 4. 4. Les comunitats amb major percentatge de població jove (0-14 anys) són les que tenen taxes de natalitat relativament més altes (Andalusia, Murcia, Madrid, Navarra i les ciutats de Ceuta i Melilla); esperança de vida més baixa (Andalusia, Murcia) o forta immigració, que aporta població jove i major natalitat (comunitats del litoral mediterrani, Balears i Canàries).Les comunitats més envellides són les que en elpassat es van veure afectades per l’emigració icompten actualment amb baixes taxes denatalitat, alta esperança de vida i unsobrenvelliment causat pel retorn d’anticsemigrants (Galícia i l’interior peninsular.També les comunitats que es van veure moltafectades per la crisi econòmica de 1975, comla cornisa cantàbrica.
 5. 5. L’ESTRUCTURA DEMOGRÀFICAL’estructura demogràfica d’una població és la seua distribució per edat i sexe.Sol representar-se en un gràfic debarres horitzontals: piràmide depoblació, on queden reflexadesles proporcions respecte al totalde la població, d’homes (al’esquerre) i de dones (a la dreta) iels diferents grups d’edat (de cincen cinc anys) .
 6. 6. PIRÀMIDE DE 1900 PIRÀMIDE PROGRESSIVA: EN FORMA DE PAGODA O PARA-SOL Règim demogràfic antic Font: INEAlta taxa de natalitat i mortalitat
 7. 7. PIRÁMIDE DE 1950 PIRÀMIDE ESTANCADA: EN FORMA DE CAMPANA Règim demogràfic de transició Font: INEBaixa la taxa de natalitat i bastant més la taxa de mortalitat
 8. 8. PIRÁMIDE DE 2007 PIRÁMIDE REGRESSIVA: EN FORMA D’URNA O DE BULB Règim demogràfic modernBaixa la taxa de natalitat i de mortalitat Font: INE
 9. 9. EVOLUCIÓN DEL’ESTRUCTURA DELA POBLACIÓ AESPANYA
 10. 10. Les conseqüències de l’envelliment són:• La desacceleració econòmica, a l’haver menys població activa. Per a evitar-ho s’hade fomentar el treball i, en ocasions, recórrer a la immigració.•L’elevació de les despeses en pensions per l’augment d’ancians. Per altra banda lareducció de les persones actives dificulta molt mantenir el sistema de pensions. Fronta aquest problema es recomana retardar l’edat de jubilació, eliminar les prejubilacionsi fomentar els fons de pensions.•L’increment de les despeses sanitàries, els ancians consumeixen més medicaments,visites mèdiques, estances hospitalàries...Front a aquest problema es fomenta laprevenció i l’ús racional dels medicaments.•augmentar els recursos sanitaris, ja que els ancians consumeixen un elevat númerod’estances hospitalàries, visites mediques, receptes...•Les cures i atencions a la població anciana suposen un augment de les càrreguesfamiliars, necessitat de residències, activitats d’oci...
 11. 11. ESTRUCTURA ECONÒMICA L’estructura econòmica de la població inclou l’estudi de la població que contribueix amb la seua activitat al procés productiu (la població activa) i el dels distints sectors en què es desenvolupa aquesta activitat (els sectors econòmics). La població activa. És el conjunt de persones de 16 a 65anys que subministren mà d’obra per ala producció de béns i serveis (poblacióactiva) o que estan disponibles i fangestions per a incorporar-se a aquestaproducció (població activadesocupada). La població inactivainclou pensionistes, estudiants,persones dedicades a les tasques de lallar...
 12. 12. Hi ha diversos índex per a mesurar l’activitat d’una població: • La taxa d’activitat, és el percentatge d’actius d’una població Població activa x 100 T. Activitat = -------------------------------------- = % Població total•La taxa de desocupació, és el percentatge de població activa desocupada respecte altotal de la població activa Població activa desocupada x 100 T. de desocupació = ---------------------------------------------= % Població activa•La taxa de dependència és la relació entre la població dependent (joves i ancians) i lapoblació adulta en edat de treballar. Recau major pes sobre la població treballadora commajor és l’índex. Població dependent ( 0-15años + 65 i més) x 100 T. de dependència =------------------------------------------------------------------ = % Població en edat de treballar ( 16-64 anys)
 13. 13. L’evolució de la taxa dactivitat en Espanya ha passat per diferents etapes: • Entre principis del segle XX i la dècada de 1990, aquesta taxa va descendir degut a l’emigració i a l’augment de la taxa de dependència. Lemigració a l’exterior afectà a la taxa dactivitat masculina i lemigració interior va reduir inicialment la taxa dactivitat femenina, perquè la majoria de les dones que treballaven en el camp no es van incorporar al món laboral en els nous destins. L’augment de la taxa de dependència dels joves es va deure al retard fins els 16 anys de ledat mínima legal per a treballar i a la prolongació de lescolaritat obligatòria; i l’augment de la taxa de dependència dels ancians es va donar per la generalització de la jubilació anticipada i per les prejubilacions. •Des de 1991 fins l’actual crisi, la taxa va experimentar un fort creixement per: •La implantació d’un nou sistema d’elaboració de l’Enquesta de Població Activa des de 1987 •Les dones continuaren incorporant-se al món laboral •La prosperitat econòmica a partir de 1995 •La immigració va incrementar la població activa •Actualment, des del 2009 la taxa d’activitat ha sofert una forta davallada degut a la forta crisi que s’està patint, ja que es tanquen fàbriques, empreses... I es perden llocs de treball.
 14. 14. La Taxa dactivitat presenta variacions segons el sexe, ledat i el territori: • En funció del sexe, la taxa dactivitat masculina descendí fins 1996, degut a l’emigració, les jubilacions anticipades provocades per la crisis econòmica de 1975 i la reconversió industrial. Des de 1996, la taxa s’ha recuperat, davant la prosperitat econòmica i el creixement de la immigració. • La taxa dactivitat femenina augmenta des de la dècada de 1970, aquest fet s’ha vist facilitat per motius ideològics (canvi de mentalitat), demogràfics (control de la natalitat) i econòmics (creixement de l’ocupació). • En funció de ledat, les majors taxes dactivitat per als homes se donen entre els 35 i 39 anys, i per a les dones, entre els 25 29 anys. • En funció del territori, les taxes dactivitat són més altes en les CCAA de major dinamisme econòmic, que ofereixen més possibilitats de treball en el sector terciari (Madrid, costa mediterrània i ambdós arxipèlags) o a les CCAA que compten amb una elevada diversificació econòmica (Navarra i La Rioja). En canvi, són més baixes en les zones de menor dinamisme econòmic (Galicia i interior peninsular) o prolongadament afectades per la crisis industrial (cornisa cantàbrica), i en les CCAA amb major pes de la població jove (Andalusia) o envellida (interior peninsular).
 15. 15. En l’evolució de la taxa de desocupació podem distingir les següents etapes:• Fins 1973, no va ser un problema greu ( 3%), la pressió demogràfica sobre el mercat detreball es resolia mitjançant l’emigració i l’escassa incorporació de la dona al treball fora decasa.• 1973-1985, la taxa va sofrir un gran augment degut a la crisi econòmica, la reconversióindustrial, el retorn dels emigrants, la incorporació de la dona al treball i la demanda de treballd’una generació jove nombrosa, la del “baby boom”.•1985-1995 l’atur va retrocedir lleugerament fins 1990 per la millora econòmica, per a tornara créixer fins el 1995, degut a la crisi de principis del 90.•Des de 1995 la taxa de desocupació va descendir degut a la conjuntura econòmica favorable.•Actualment la situació ha empitjorat i la taxa de desocupació s’ha convertit en un delsprincipals problemes de la societat espanyola.La taxa de desocupació presenta variacions:•En funció de l’edat: alta taxa de desocupació juvenil.•En funció del sexe: major atur femení.•En funció del nivell d’instrucció: més desocupació com menor qualificació.•En funció de lèpoca de l’any: major desocupació quan ha passat la recol.lecció decollites i l’estiu en el sector turístic.•En funció de les CCAA: més atur en les zones de menor desenvolupament econòmic.
 16. 16. Des del 2009 Espanya té la màxima taxa de desocupació del primer món. La taxa dedesocupació de joves en Espanya és del 48,61%. El 27 de gener del 2012 es va arribar almàxim històric d’atur. La Enquesta de Població Activa tancà l’any amb una taxa d’aturdel 22,85%, amb 5.273.600 persones sense treball. Mai en la historia ha hagut tantespersones desocupades en Espanya.
 17. 17. Taxa de desocupació per comunitats autònomes entre 2005 i 2011 (percentatges)Comunitat Autònoma 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Andalusia 13,85 12,68 12,76 17,83 25,35 27,97 29,71Aragó 5,83 5,54 5,24 7,15 12,82 14,77 17,42Astúries, Principat de 10,24 9,31 8,48 8,45 13,42 15,97 17,15Balears, Illes 7,21 6,46 6,98 10,18 18,02 20,37 19,48Canàries 11,72 11,68 10,44 17,36 26,19 28,7 29,76Cantàbria 8,51 6,56 5,9 7,17 11,99 13,87 14,77Castella i Lleó 8,72 8,11 7,18 9,51 13,78 15,78 16,33Castella - La Manxa 9,16 8,81 7,61 11,59 18,81 20,99 23,01Catalunya 6,95 6,6 6,55 9 16,25 17,75 18,06Comunitat Valenciana 8,81 8,37 8,76 12,13 21,24 23,3 23,65Extremadura 15,78 13,43 13,06 15,2 20,55 23,04 23,14Galicia 9,94 8,48 7,64 8,73 12,59 15,4 16,75Madrid, Comunitat de 6,8 6,37 6,3 8,69 14,03 16,08 15,97Murcia, Regió de 8,01 7,85 7,56 12,63 20,73 23,35 24,49Navarra, Comunitat Foral de 5,65 5,3 4,76 6,72 10,89 11,85 12,85País Basc 7,33 6,97 6,12 6,45 11,04 10,55 11,63Rioja, La 6,18 6,18 5,66 7,79 12,75 14,27 16,49Ceuta 19,67 20,96 20,27 17,3 18,87 24,12 28,73Melilla 13,99 13,38 18,19 20,71 24,19 23,75 23,42Total Nacional 9,16 8,51 8,26 11,34 18,01 20,06 20,89
 18. 18. ELS SECTORS ECONÒMICS La població activa es distribueix en tres sectors econòmics: •El sector primari inclou les activitats dedicades a l’obtenció de matèries primeres: agricultura, ramaderia, explotació forestal, pesca i mineria. A principis del segle XX ocupava la majoria de la població (63’6%), actualment les xifres d’ocupació són molt baixes (4%).•El sector secundari comprèn les activitatsdestinades a la transformació de les matèriesprimers: la industria i la construcció. A principisdel segle XX tenia un escàs percentatge (16%),actualment es situa en xifres semblants a lesd’altres països industrialitzats europeus (28%).•El sector terciari inclou les activitats queproporcionen serveis: transport, comerç,turisme, sanitat, educació i finances. Aprincipis de segle ocupava un escàspercentatge (17’8%), des d’aleshores hacrescut fins ocupar en l’actualitat la majoria dela població (68’1%)
 19. 19. Les causes del creixement del’activitat en el sector terciarisón:•L’augment del nivell econòmic idel nivell de vida.•Els canvis ocorreguts en els altressectors econòmics com lamecanització del camps i la crisiindustrial dels anys 70.•L‘augment dels serveis públicsper creació de novesadministracions públiques ,desenvolupament de la societatdel benestar (sanitat, educació...)•La creixent incorporació de ladona al món del treball que ho hafet, majoritàriament, en aquestsector.
 20. 20. EL FUTUR DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA

×