Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przegląd rynkowy rozwiązań kolektorów słonecznych

3,260 views

Published on

Kolektory słoneczne w ciągu ostatnich lat znacząco zmieniły się pod względem zastosowania materiałów oraz technologii produkcji. Dynamiczny rozwój rynku wymógł na producentach dokonanie głębokich zmian produkcyjnych i konstrukcyjnych.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Przegląd rynkowy rozwiązań kolektorów słonecznych

 1. 1. www.solarblog.pl Przegląd rynkowy rozwiązań technicznych w budowie kolektorów słonecznych  Jakie rozwiązania techniczne stosowane są w budowie płaskich kolektorów słonecznych najczęściej?  Jakie trendy w zastosowaniu materiałów i technologii produkcji kolektorów słonecznych są widoczne?
 2. 2. Slajd 2 Przegląd rynku kolektorów słonecznych  Przegląd rynku kolektorów płaskich opracowany przez AEE Inteec i opublikowany w Sun & Wind Energy 7/2012, przedstawia statystykę zastosowania materiałów oraz technologii produkcji kolektorów płaskich  Statystyka opracowana została na podstawie danych 76 producentów kolektorów, pochodzących w większości z Europy
 3. 3. Slajd 3 Budowa płaskiego kolektora słonecznego  Do budowy kolektorów słonecznych zastosowanie mają różne materiały i technologie produkcji  Wybór materiałów wynika z jednej strony z wymagań stawianych kolektorowi w trudnych warunkach pracy, a z drugiej strony – z kosztów ich zakupu  Technologie produkcji to m.in. wybór pomiędzy skalą produkcji, a kosztami inwestycji. Nowoczesne technologie wymagają znacznych kosztów inwestycji, umożliwiać jednak mogą później wielkoseryjną produkcję, przy niższych kosztach jednostkowych.
 4. 4. Slajd 4 Rodzaj materiału absorbera Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Rodzaj materiału absorbera  Standard rynkowy stanowią obecnie kolektory z absorberami aluminiowo- miedzianymi Al-Cu (blacha z aluminium, orurowanie z miedzi). Nowością rynkową są absorbery wykonane całkowicie z aluminium, jak np. kolektor KS2000 TLP Am.  Cena aluminium okresowo niższa nawet 4-krotnie od ceny miedzi, spowodowała popularyzację jego zastosowania do budowy absorberów  Absorbery miedziane pozwalają na większą dowolność w wyborze warstw selektywnych – umożliwiają przede wszystkim zastosowanie czarnego chromu. Miedź posiada wysokie walory użytkowe, jednak jej cena stale wzrasta
 5. 5. Slajd 5 Rodzaj pokrycia absorbera Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Rodzaj pokrycia absorbera  Produkcja tzw. niebieskich pokryć (blue coating, blaue Beschichtung) odbywa się od lat 90-tych, a czarnego chromu, od lat 70-tych  Warstwy niebieskie, czyli ceramiczno- metaliczne produkowane są w procesach PVD, mających charakter wielkoseryjny, stąd też nastąpiła popularyzacja tego rodzaju pokryć, potrafiących pokryć wysokie zapotrzebowanie rynku  Produkcja warstw czarnego chromu ma charakter jednostkowy – każdy absorber poddaje się po wykonaniu procesom galwanizacji. Nieco niższe parametry sprawnościowe czarnego chromu, niż warstw niebieskich, rekompensowane są potwierdzoną zwiększoną trwałością i odpornością na korozję
 6. 6. Slajd 6 Grubość blachy absorbera Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Grubość blachy absorbera  Największym udział rynkowy mają blachy o grubości 0,40÷0,50 mm, ze względu na największy udział aluminium w budowie absorberów  Blacha miedziana dla absorberów zazwyczaj posiada grubość 0,20 mm, rzadziej 0,12 lub 0,15 mm  Dla blach aluminiowych grubość blachy jest zwiększana w stosunku do blach miedzianych przeciętnie 2-krotnie. Wynika to ze stosowania spawania laserowego w produkcji absorberów aluminiowych, ale także dla zrekompensowania niższej 2-krotnie przewodności cieplnej aluminium w porównaniu do miedzi
 7. 7. Slajd 7 Technologia produkcji absorbera Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Technologia produkcji absorbera  Zaawansowane technologie produkcji absorberów, jak spawanie laserowe czy zgrzewanie ultradźwiękowe, stosowane są obecnie przez większą część producentów  Duży udział spawania laserowego na rynku wynika z szerokiego stosowania aluminium do produkcji absorberów. Ta technologia dedykowana jest szczególnie do łączenia różnych materiałów, np. aluminium i miedzi w absorberach typu Al-Cu  Wykonywanie absorberów całkowicie miedzianych prowadzone jest z kolei poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe  Obydwie technologie nie wymagają stosowania dodatkowego spoiwa
 8. 8. Slajd 8 Rodzaj orurowania absorbera Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Rodzaj orurowania absorbera  Kolektory w układzie harfowym we wszystkich odmianach stanowią 64% rynku kolektorów płaskich, kolektory meandrowe: 36%  Większość absorberów cechuje się korzystną budową pod względem łatwości wypływu glikolu, w przypadku stanu stagnacji (gotowanie i parowanie), w tym celu posiadają 4 króćce przyłączeniowe. Pozwala to na swobodny wypływ glikolu – „spychanej” w dół przez powstającą od gór kolektora parę wodną
 9. 9. Slajd 9 Materiał obudowy kolektora słonecznego Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Materiał obudowy kolektora  Koszt wytworzenia absorbera i obudowy stanowi przeciętnie 2/3 całkowitego kosztu wykonania kolektora płaskiego  Dlatego też aluminium od wielu lat zdominowało technologię produkcji obudów absorberów. Ponadto aluminium cechuje się wysoką sztywnością w odniesieniu do ciężaru własnego  Aluminium odznacza się także dobrą odpornością na działanie warunków zewnętrznych, zarówno w wersji lakierowanej obudowy, jak i czystej bez dodatkowych powłok
 10. 10. Slajd 10 Technologia produkcji obudowy kolektora Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Technologia produkcji obudowy  Łączenie mechaniczne w postaci tłoczenia i formowania obudów, jest najczęściej stosowaną technologią w ich produkcji  Obudowa kolektora najczęściej wykonywana z aluminium, musi się odznaczać poza odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością mechaniczną i szczelnością. Obudowa nie może się odkształcać np. przy zaleganiu śniegu, aby nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza kolektora  Obudowa także musi być we właściwy sposób wentylowana, aby wilgoć absorbowana przez izolację cieplną, mogła być łatwo usuwana na zewnątrz
 11. 11. Slajd 11 Materiał izolacji cieplnej obudowy kolektora Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Materiał izolacji cieplnej obudowy  Izolacja cieplna kolektora musi cechować się odpornością na wysokie temperatury robocze, mogące okresowo przekraczać 200oC (w stanie stagnacji)  Także zawartość lepiszczy jest ograniczana w porównaniu do izolacji stosowanych w budownictwie, aby nie dochodziło do ich wydzielania się przy wysokich temperaturach (ryzyko osadzania się na szybie kolektora)
 12. 12. Slajd 12 Grubość izolacji cieplnej obudowy kolektora Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Grubość izolacji cieplnej obudowy  Grubość izolacji cieplnej obudowy (dna obudowy) kolektorów przeznaczonych do pracy w strefie środkowo-europejskiej, najczęściej mieści się w zakresie od 40 do 50 mm  Dla stref południowych, izolacja cieplna często posiada mniejszą grubość, w granicach 30 do 35 mm  Dodatkowa statystyka mówi także o zastosowaniu w 80% kolektorów płaskich izolacji ścianek obudowy, najczęściej o grubości 20 lub 25 mm
 13. 13. Slajd 13 Rodzaj szyby kolektora płaskiego Źródło: More automation more adhesives, Sun & Wind Energy 7/2012 Rodzaj szyby kolektora  Powszechnie stosowane szkło czyste (clear solar glass) o obniżonej zawartości tlenków żelaza, zapewnia wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego. Szkło strukturyzowane dodatkowo cechuje się „chropowatą” powierzchnią, zmniejszającą odbijanie promieni słonecznych  Szkła występują także w wersji AR, czyli z powłoką antyrefleksyjną (nanoszoną 1- lub 2-stronnie). Zwiększają one o około 5÷8% przepuszczalność promieniowania słonecznego, podnosząc uzyski ciepła kolektora słonecznego. Zwiększają jednak cenę kolektora i wymagają zachowania wysokiej czystości prac montażowych (wrażliwość warstwy na zabrudzenia).
 14. 14. Slajd 14 Trendy w budowie kolektorów słonecznych W zakresie kolektorów słonecznych można zauważyć m.in. takie trendy jak:  zwiększanie udziału aluminium w budowie kolektora (standard rynkowy – obudowa aluminiowa i absorber aluminiowo-miedziany)  zwiększanie udziału w rynku dla szkła strukturyzowanego i czystego  pojawienie się w zastosowaniu szkła z warstwą antyrefleksyjną (AR)  popularyzacja zastosowania spawania laserowego w produkcji absorberów (z uwagi na standard rynkowy – absorbery aluminiowo-miedziane)  zmniejszenie zastosowania zgrzewania ultradźwiękowego (z uwagi na spadek zastosowania miedzi do produkcji absorberów)  rosnący udział szkła o grubości 3,2 mm, w miejsce szkła 4,0 mm  marginalizacja zastosowania poliuretanu w produkcji izolacji cieplnej obudów
 15. 15. Hewalex Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym www.solarblog.plwięcej prezentacji >>> www.hewalex.pl
 16. 16. Kompletne rozwiązania oparte o kolektory słoneczne i pompy ciepła Zastosowanie w obiektach mieszkalnych i użytkowych Hewalex Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym www.solarblog.plwięcej prezentacji >>> www.hewalex.pl

×