Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tryggleik kap5

199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tryggleik kap5

  1. 1. Teknisk sikring TRYGGLEIK
  2. 2. Teknisk sikring System der alarmanlegg, adgangskontroll og videoovervåkning er kopla saman i eit integrert system. Dette systemet gjev best mogeleg tryggleiksløysing
  3. 3. Alarmanlegg Alarmar kan installerast slik at dei varslar om innbrot, rørsler, brann, gass, vatn, overfall og ran. Det finst fleire typar alarmar. Dei er stort sett bygde opp av eit sentralt apparat som i sin tur er kopla til ulike detektorar. Detektorane sender eit signal til sentralapparatet, som tolkar signalet og sender vidare eit signal om «utløyst alarm» til ein bemanna alarmstasjon. Samstundes går sirena.
  4. 4. Detektorar Rørsledetektor Røykdetektor Vassdetektor Seismiskdetektor Temperaturdetektor Linjedetektor Magnetkontakt
  5. 5. Adgangskontroll Lås døra!- Vanleg system med at kvar og ein har sin nøkkel Elektroniske nøkkelkort- Meir og meir vanleg – str som bankkort Ulike typar scanning- fingeravtrykk, augescanning, ansiktsscanning,stemmegodkjenning
  6. 6. Videoovervåking Bedrifter monterer dette av tryggleiksmessige årsaker, det kan hindre både ran, overfall, tjuveri og hærverk Det er nokre etiske problemstillingar ved det. Viktig å sende signala ut av bygget…

×