Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uloga azoo u profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011

2,542 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uloga azoo u profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011

 1. 1. Miroslav Klaid, prof. viši savjetnikmiroslav.klaic@azoo.hr
 2. 2. Stariji vjeruju u sve,ljudi srednjih godina sumnjaju usve,a mladi znaju sve.
 3. 3. Agencija za odgoj i obrazovanje Podružnica Osijek Strossmayerova 6/I Osijektelefon: 031 284 900, telefax: 031 283 799 www.azoo.hr
 4. 4. 1. Zavirimo u povijest2. Djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje (Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Statut…): – Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita – Stručno usavršavanje – Napredovanje u zvanju – Stručno-pedagoški nadzor – Organiziranje i provođenje natjecanja i smotri – Stručna mišljenja na zahtjev MZOŠ-a – Izdavačka djelatnost – Projekti MZOŠ-a i AZOO-a – ...
 5. 5. • Jedan od najvažnijih događaja u povijesti hrvatskog školstva dogodio se 14. listopada 1874., kada je usvojen Zakon o pučkim školama i preparandijama kojim je uvedena opća obveza pohađanja osnovnih četverogodišnjih škola s "opetovnicom" u trajanju od jedne godine.• Od Mažuranićevog zakona o školstvu školski nadzornici preuzeli su kontrolu nad radom škola na razini županija, a kasnije gradova i kotareva. Bili su to u pravilu najbolji stručnjaci u svojoj struci i na njima je bila velika odgovornost. (Školski muzej – Mira Kolar-Dimitrijević)
 6. 6. • Mijat Stojanović (B. Greda, 1818. – Zagreb, 1881.)• Ivan Filipović (V. Kopanica, 1823. – Zagreb, 1895.)• Izidor Kršnjavi (Našice, 1845. – Zagreb, 1927.)
 7. 7. • 1955. Zavod za unapređivanje nastave• 1959. Zavod za školstvo Skupštine kotara Osijek• 1966. Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Osijek• 1976. Zavod za prosvjetno pedagošku službu na području zajednica opdina Osijek• 1990. Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja SRH *• 1991. Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo *• 1995. Ministarstvo prosvjete i športa, Uprava za nadzor *• 1998. -“- , Zavod za unapređivanje školstva *• 2003. Zavod za školstvo – javna ustanova *• 2006. Agencija za odgoj i obrazovanje *
 8. 8. Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu:• Povjerenstvo za stažiranje• Prijavljivanje pripravnika u AZOO• Pomoć savjetnika• Prijava stručnog ispita u AZOO• Stručni ispit
 9. 9. Neizostavni dio stručnoga razvoja!!!• Razine stručnoga usavršavanja: Osobno Školska razina: stručna vijeda/aktivi Županijska/međužupanijska stručna vijeda Državni stručni skupovi• Katalog stručnih skupova: www.azoo.hr• Način prijavljivanja – isključivo preko web stranice: www.ettaedu.eu
 10. 10. Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu:1. Učitelj/nastavnik pripravnik2. Učitelj/nastavnik3. Učitelj/profesor mentor4. Učitelj/profesor savjetnik5. ?
 11. 11. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru: Pisani podnesci učenika, roditelja, ... Na zahtjev Prosvjetne inspekcije MZOŠ-a Na zahtjev upravnih tijela i ustanova (pravobraniteljica za djecu, ...)
 12. 12. - 36 područja/nastavna predmetaRazine:o Školskao Županijskao Državnao Međunarodna
 13. 13. – Stručna mišljenja na zahtjev MZOŠ-a– Izdavačka djelatnost– Projekti MZOŠ-a i AZOO-a– ...
 14. 14. Agencija za odgoj i obrazovanje Podružnica Osijek Strossmayerova 6/I Osijektelefon: 031 284 900, telefax: 031 283 799 www.azoo.hr

×