Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razrednik

7,858 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Razrednik

 1. 1. 1 UČITELJ/ NASTAVNIK U ULOZI RAZREDNIKA Ružica Pažin- Ilakovac, dipl. pedagog Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
 2. 2. 2 CILJ I ZADAĆE Cilj- ishod:  veće kompetencije učitelja/nastavnika pripravnika za ulogu razrednika u osnovnoj i srednjoj školi Zadaće:  upoznati područja djelovanja razrednika i polazišta u njegovu radu;  naglasiti važnost razrednika kao pedagoško- psihološkoga voditelja;  naglasiti važnost stalnoga stručnoga usavršavanja za poslove razredništva
 3. 3. 3 Razrednik Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 124, st. 4)
 4. 4. 4 Razrednik …ima ulogu učitelja koja se odnosi na vođenje povjerenoga razrednoga odjela te komunikacijsko posredovanje između neposrednih i posrednih sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti/procesa- učenika, učitelja, roditelja/skrbnika. Na početku školske godine razrednik izrađuje program rada svoga odjela. (Nastavni plan i program za osnovnu školu, str. 16)
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Zakonska osnova:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Nastavni plan i program  Pravilnici, naputci  Statut Škole  Godišnji plan i program rada škole  Školski kurikulum POLAZIŠTA ZA STRUČNI I KVALITETNI RAD RAZREDNIKA
 7. 7. 7 DOBROBIT I RAZVOJ SVAKOGA UČENIKA “Vaš je posao stupiti u u enikov svijet”č (E. Jensen, 2003.)  uspjeh i razvoj svakoga učenika  suradnički odnosi s učenicima i roditeljima  vođenje razrednoga odjela  djelotvorno rješavanje problema  savjetodavni rad
 8. 8. 8 Homo Zappiens Skateboarding uz stepenice Surfa na valovima Snowboarding umjesto skijanja U potrazi za ekstremima Generacija koja izmišlja igre - bez pobjednika i gubitnika, bez početka i kraja, stalno se mijenjaju pravila Generacija koja školu zamišlja kao mjesto gdje se susreću prijatelji Što im se prigovara? Kratko zadržavaju pažnju Hiperaktivni Nedisciplinirani Bez poštovanja
 9. 9. 9  empatija  aktivno slušanje  biti pozitivan (ne širiti “virus negacije”)  iskren, otvoren i dobronamjeran odnos  profesionalnost USPJEŠNA KOMUNIKACIJA
 10. 10. 10 STALNO (PERMANENTNO) STRUČNO USAVRŠAVANJE  praćenje dostignuća pedagoške teorije i prakse  suvremenost u odgojno- obrazovnome radu  stjecanje profesionalnih kompetencija
 11. 11. 11 1. SURADNJA S UČENICIMA I VOĐENJE RAZREDNOGA ODJELA 1.1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD  učenje: učenja, (vježbanje) životnih vještina, zajedništva  odgoj i obrazovanje za: nenasilno vladanje, snošljivost, demokratski građanski odgoj, i sl.  prevencijski programi i projekti
 12. 12. 12 1.2. PRAĆENJE UČENIKA  napredovanje i uspjeh  socijalno i obiteljsko stanje (“povijest”)  rješavanje odgojnih slučajeva (1. razina)  izostanci  pedagoške mjere  slobodno vrijeme učenika…
 13. 13. 13 1.3. ANALIZA ODGOJNO- OBRAZOVNOGA STANJA U RAZREDNOME ODJELU  postignuća učenika i razrednoga odjela (uspjesi, izazovi…)  disciplina  opterećenost  navike (radne, kulturne, i sl.)
 14. 14. 14 2. SURADNJA S RODITELJIMA 2.1. RODITELJSKI SASTANCI (4 x godišnje )  program rada s roditeljima  pedagoške teme za roditelje (izlaganje, pedagoške radionice)  pozivi, dogovori, savjetodavni rad
 15. 15. 15 2.2. ODRŽAVANJE POJEDINAČNIH RAZGOVORA S RODITELJIMA  jedan puta tjedno sat za roditelje  stanje u uspjehu i vladanju pojedinoga učenika  razgovori s roditeljima: redoviti, po usmenome ili pismenome pozivu  etičnost
 16. 16. 16 2. 3. NEFORMALNI OBLICI SURADNJE- RAZVOJ PARTNERSTVA  zajedničke priredbe, športske i radne aktivnosti  Dan obitelji  pedagoške radionice  kvaliteta odnosa u pojedinačnoj suradnji Partnerstvo obitelji i škole kao poželjna razina suradnje.
 17. 17. 17 OSTVARIVANJA RADA RAZREDNIKA (4 SATA TJEDNO U RADNOME ZADUŽENJU)  Sat razrednoga odjela  Sat odgojnoga djelovanja  Roditeljski sastanci  Sati za pojedinačne razgovore s roditeljima  Kulturna i javna djelatnost  Socijalna, zdravstvena i ekološka djelatnost
 18. 18. 18 OBLICI, METODE U RAZREDNIČKOME RADU  Oblici: frontalni (čelni), individualni, skupni, u parovima, timski, pedagoške radionice  Metode: razgovora, rasprave, izlaganja, debate, rješavanja problema, praktičnih radova, igre, igranja uloga…
 19. 19. 19 What is done in our classrooms today will be reflected in the successes or failures of civilization tomorrow. Bill Mauldin (Cartoon published in the St. Louis Post-Dispatch. November 11, 1958) Sve ono što danas radimo u učionici odrazit će se na uspjehe ili promašaje civilizacije u budućnosti. ZA KRAJ…. Problem nije od jučer Svijet u kojem će živjeti naša djeca mijenja se četiri puta brže od naših škola. Dr. Willard Dagget, Director International Centre for Leadership and Education
 20. 20. 20 ZA KRAJ… Vrijednosti  Kako često roditelji i škola postignu samo to, da su naše glave pune znanja, a o razumnom mišljenju i dobroti nema traga (Montaigne, M.)  Vizija obrazovanja: istina, ljepota i dobrota? (Gardner, H.)
 21. 21. 21 ZA KRAJ... “Ako želiš odgajati djecu, moraš bogato oblikovati i svoj život. Čitaj, posjećuj kazalište, voli prirodu, pokušaj osjetiti samoga sebe koliko god možeš. Sve što se u tebi zbiva, sve što u tebi može zaživjeti, u konačnici će koristiti pedagogiji.” Wilczynska, S., prema Mejer, H., 2002.

×