Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Računalo u razrednoj nastaviIzv. prof. dr. sc. Margita Pavleković1doc. dr. sc. Ivana Đurđević2Ana Katalenić, asistentica3<...
Postizanje Informatičke pismenosti (poznavanje i upotreba informacijsko–komunikacijske tehnologije) u okviru nastavnog pla...
Skrb o informatičkoj pismenosti na nacionalnoj razini<br />Modul B - smjer informatika, koji studente temeljitije osposobl...
Priprema učitelja na Učiteljskim studijima za informatičko opismenjavanje učenika<br />Od 1998.-2005. stručni učiteljski s...
Računalo u razrednoj nastavi<br />5<br />
Mala Matematička Škola<br />6<br />
ICT Alati<br />LMS Moodle<br />rječnik<br />testovi<br />forum<br />Gizmo simulacije<br />HotPotatoes kvizovi<br />Dinamič...
Usvajanje novih pojmova (Informatička učionica)<br />Korištenje paketa dinamičke geometrije (Geogebra)<br />Gizmo simulaci...
Fido’s Flower Bed<br />9<br />
Odgovori nekih učenika<br />Površinu kvadrata računamo tako da množimo po duljini i širini kvadrata.<br />Površinu pravoku...
Razvoj posebnih sposobnosti(računalna učionica)3D and Orthographic View<br />11<br />
Ponavljanje(1-2 računala u razredu)Hot potatoes<br />12<br />
Individualizirani rad s učenicima s teškoćama<br />Uradak djeteta s autističnim poremećajem<br />Računalna igra!<br />http...
14<br />
Poveznice<br />Gizmo simulacije<br />www.explorelearning.com<br />Korisničko ime: 	mms0911<br />Lozinka:		pitagora<br />Po...
Gizmo simulacije (1)<br />www.explorelearning.com<br />Postupak registracije<br />Adresa elektroničke pošte<br />Verifikac...
Gizmo simulacije (2) <br />Navigacija po web stranici<br />Opći podaci o projektu<br />Pretraživanje simulacija<br />Pregl...
Roundingwholenumbers<br />18<br />Upute u bilješkama<br />
Literatura<br />Pavleković, M., MATEMATIKA I NADARENI UČENICI – razvoj kurikula na učiteljskim studijima za prepoznavanje,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

racunalo u razrednoj nastavi

2,236 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

racunalo u razrednoj nastavi

 1. 1. Računalo u razrednoj nastaviIzv. prof. dr. sc. Margita Pavleković1doc. dr. sc. Ivana Đurđević2Ana Katalenić, asistentica3<br />1pavlekovic@ufos.hr<br />2idjurdjevic@ufos.hr<br />3akatalenic@ufos.hr<br />
 2. 2. Postizanje Informatičke pismenosti (poznavanje i upotreba informacijsko–komunikacijske tehnologije) u okviru nastavnog plana i programa<br />Izborna nastava<br />Dodatni oblik rada za darovite<br />Izvannastavna aktivnost<br />Uključivanje u posebne odgojno-obrazovne programe izvan škole<br />2<br />
 3. 3. Skrb o informatičkoj pismenosti na nacionalnoj razini<br />Modul B - smjer informatika, koji studente temeljitije osposobljava za korištenje<br />informacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu, te za informatički odgojiobrazovanjedjece u prvačetirirazredaosnovneškole (projektMinistarstva prosvjete i športa od 1. rujna 2003. godine).<br />3<br />
 4. 4. Priprema učitelja na Učiteljskim studijima za informatičko opismenjavanje učenika<br />Od 1998.-2005. stručni učiteljski studij (s pojačanim programom informatike)<br />Od 2005.- sveučilišni učiteljski studij <br />Obvezni kolegiji:<br />Oblikovanjeteksta<br />Tabličnikalkulator<br />Računalni alati za nastavu<br />Informatika u obrazovanju<br />Internet u odgoju i obrazovanju<br />Programskijezik Logo<br />Izborni kolegiji u Modulu informatika<br />Računalnipraktikum<br />Uvod u računarstvo<br />Grafika, animacijeifilmovi<br />Web programiranje<br />Informatika u nastavi<br />Računalnebazepodataka<br />Glazbeniračunalnialati<br />Algoritmiistrukturepodataka<br />Računalo u odmoru i razonodi <br />4<br />
 5. 5. Računalo u razrednoj nastavi<br />5<br />
 6. 6. Mala Matematička Škola<br />6<br />
 7. 7. ICT Alati<br />LMS Moodle<br />rječnik<br />testovi<br />forum<br />Gizmo simulacije<br />HotPotatoes kvizovi<br />Dinamička geometrija<br />Online igrice<br />Simulacije logičkih zadataka<br />Matematičke igre<br />Puzzle igre<br />7<br />
 8. 8. Usvajanje novih pojmova (Informatička učionica)<br />Korištenje paketa dinamičke geometrije (Geogebra)<br />Gizmo simulacije<br />8<br />
 9. 9. Fido’s Flower Bed<br />9<br />
 10. 10. Odgovori nekih učenika<br />Površinu kvadrata računamo tako da množimo po duljini i širini kvadrata.<br />Površinu pravokutnika računamo tako da pomnožimo dužinu i širinu pravokutnika.<br />Za opseg pravokutnika<br />Zbrojim dvije stranice duljine i dvije stranice širine.<br />10<br />
 11. 11. Razvoj posebnih sposobnosti(računalna učionica)3D and Orthographic View<br />11<br />
 12. 12. Ponavljanje(1-2 računala u razredu)Hot potatoes<br />12<br />
 13. 13. Individualizirani rad s učenicima s teškoćama<br />Uradak djeteta s autističnim poremećajem<br />Računalna igra!<br />http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=143&l=e<br />13<br />
 14. 14. 14<br />
 15. 15. Poveznice<br />Gizmo simulacije<br />www.explorelearning.com<br />Korisničko ime: mms0911<br />Lozinka: pitagora<br />Portal s online igrama<br />www.novelgames.com<br />Anketa (dostupna do 3.9.2011.)<br />www.ufos.hr/~idjurdjevic<br />15<br />
 16. 16. Gizmo simulacije (1)<br />www.explorelearning.com<br />Postupak registracije<br />Adresa elektroničke pošte<br />Verifikacija registracije <br />Odabir korisničkog imena i lozinke<br />Postupak prijave i navigacija po web stranici<br />Pristup web stranici<br />Prijava s korisničkim podacima<br />Pretraživanje simulacija – BrowseGizmos<br />16<br />Upute u bilješkama<br />
 17. 17. Gizmo simulacije (2) <br />Navigacija po web stranici<br />Opći podaci o projektu<br />Pretraživanje simulacija<br />Pregledavanje simulacija<br />Dostupni materijali Lessoninfo<br />Simulacija<br />Vodič za učitelje<br />Popis novih pojmova<br />Obrazac istraživanja za učenike<br />17<br />Upute u bilješkama<br />
 18. 18. Roundingwholenumbers<br />18<br />Upute u bilješkama<br />
 19. 19. Literatura<br />Pavleković, M., MATEMATIKA I NADARENI UČENICI – razvoj kurikula na učiteljskim studijima za prepoznavanje, izobrazbu i podršku darovitih učenika, Element, Zagreb, 2009.<br />Divjak, B. (ur.), Ishodi učenja u visokom školstvu, Varaždin, TIVA, FOI, 2009.<br />Saito, E., Imansyah, H., Kubok, I., Hendayana, S., A studyofthepartnershipbetweenschoolsanduniversities to improvescienceandmathematicseducationinIndonesia, InternationalJournalofEducationalDevelopment, Volume 27, 2007, pp. 194 –204.<br />Goljevački, L., Moguš, K., Littleschoolofmathematics (Mala matematička škola),Procedeengsofthesecondcongressofmathematicateachers (Zbornik radova drugog kongresa nastavnika matematike), ed. Petar Mladinić. Zagreb, Croatianmathematicalsociety (Hrvatsko matematičko društvo), 2004, str. 150–151. <br />Pavleković, M. i Kolar-Begović, Z; Teacherscontribution to themodernizationofteachingmathematics,ProceedingoftheInternationalScientificcolloquium on Contemporaryteachingin Osijek (ed. A. Peko, 2002), PF Osijek, 2003. 100-108.<br />Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Visoka učiteljska škola, Integrirani preddiplomski i diplomski petogodišnji sveučilišni studij za školskoga učitelja/učiteljicu - magistar/magistra primarnoga obrazovanja, Dekan: doc. dr. sc. Margita Pavleković, Osijek, lipnja 2005.<br />ExploreLearning, Gizmos! Onlinesimulationsthat power inquiryandunderstanding.http://www.explorelearning.com/ (7.7.2010.)<br />19<br />

×