Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mup

3,486 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mup

 1. 1. Lužani, 27.6.2011.Josipovac, 28. lipnja 2011 Vukovar, 30.6.2011
 2. 2. • Uvod• PREVENCIJA (pojam)• DJECA I MLADI U RIZIKU (pojam)• STATSTIČKI PODACI (MUP, PU, broj korisnika interneta, facebook-a)• NASILJE PUTEM INTERNETA (cyberbulling, komunikacija predatora i žrtve, pedofilija)• Kazneno-pravna zaštita• Problem i nedostatak korištenja društvenih mreža• Kako prevenirati korištenje društvenih mreža
 3. 3. • izrada i provedba preventivnih projekata• u suradnji s lokalnom upravom, školama, vrtidima, drugim državnim institucijama, sportskim, tehničkim i umjetničkim udrugama, nevladinim udrugama i građanima…
 4. 4. • Živim život bez nasilja• Manje oružja, manje tragedija• Zajedno više možemo• Sigurnost predškolaca u prometu• Nasilničko ponašanje u obitelji i što sad• Sigurnost i zaštita djece na internetu
 5. 5. • čin, postupak ili ukupnost radnji koje se poduzimaju da se što spriječi• prevenirati – preduhitriti, određenom radnjom učiniti da se što izbjegne Cessante causa cessat effectus (lat.) Prestankom uzroka prestaje i posljedica
 6. 6. • pojedinci koji imaju problem sa zakonom (policija, pravosuđe)• oni koji nisu naučili vještine nužne za postizanje uspjeha (učitelji)• osobe koje pate od emocionalnih problema i problema prilagođavanja (psiholozi, socijalni radnici, pedagozi)
 7. 7. • niz pretpostavljajudih uzroka/učinaka koji dijete ili adolescenta stavljaju u opasnost od bududih negativnih događaja
 8. 8. • porast broja obitelji koje žive u siromaštvu• porast stope rastave braka• porast broja djece koja žive s jednim roditeljem• porast broja djece koja su zanemarena i zlostavljana• porast stope napuštanja škole• porast zlouporabe droga
 9. 9. • seksualna aktivnost prije šesnaeste godine• maloljetnička trudnoda• djeca žrtve kaznenih djela odraslih• vršnjačko nasilje• nasilje u obitelji• vandalizam u zajednici• suicidi djece i mladih
 10. 10. suvremena tehnologija (mobiteli, računala )… neograničeno vrijeme …… nekontrolirani sadržaj …
 11. 11. kazneno djelo 2007. 2008. 2009. 2010.prijetnja 401 481 378 361računalna prijevara 97 346 305 903računalno krivotvorenje 23 184 19 27dječja pornografija na 47 101 35 63računalnom sustavu ili mrežiiskorištavanje djeteta ili mlt. 37 42 31 22osoba za pornografijuupoznavanje djece s 29 26 44 9pornografijomUKUPNO 644 1205 826 1394
 12. 12. kazneno djelo 2007. 2008. 2009. 2010.prijetnja 46 64 47 60upoznavanje djece s 6 3 3 1pornografijomzadovoljenje pohote pred 1 2 10 0djetetom ili mlt. osobomiskorištavanje dj. ili mlt. 0 0 4 2osoba za pornografijuUKUPNO 53 69 64 63
 13. 13. kazneno djelo 2007. 2008. 2009. 2010.prijetnja 107 135 159 143dječja pornografija na 24 24 15 39računal. sustavu ili mrežiiskorištavanje djece ili mlt. 25 31 24 16osoba za pornografijuupoznavanje djece s 30 26 44 9pornografijomUKUPNO 186 216 242 207
 14. 14. kaznena djela maloljetnika i djecegodina 2007. 2008. 2009. 2010.teška tjelesna ozljeda 7 7 33 4krađa 27 76 35 37teška krađa 132 119 97 83razbojništvo 7 1 5 1nasilničko ponašanje 7 5 4 6bludne radnje 3 2 1 0nasilničko ponašanje u obitelji 6 5 7 0tjelesne ozljede 28 34 5 47spolni odnošaj s djetetom 3 5 8 5silovanje 0 1 0 0iznuda 0 6 2 1ostaloUKUPNO 299 385 242 258
 15. 15. kaznena djela maloljetnika i djecegodina 2007. 2008. 2009. 2010.teška tjelesna ozljeda 2 0 1 1krađa 21 18 13 35teška krađa 52 38 26 18razbojništvo 0 2 1 0nasilničko ponašanje 0 2 0 1bludne radnje 4 0 0 3nasilničko ponašanje u obitelji 0 0 0 4tjelesne ozljede 22 17 11 23spolni odnošaj s djetetom 1 0 1 2ostalo 35 18 14 8UKUPNO 135 95 67 95
 16. 16. kaznena djela maloljetnika i djeceGodina 2007. 2008. 2009. 2010.Teška tjelesna ozljeda 2 4 1 5Krađa 38 13 15 20Teška krađa 72 65 25 103Razbojništvo 4 1 5 2Nasilničko ponašanje 0 1 1 2Bludne radnje 0 2 2 2Nasilničko ponašanje u obitelji 3 1 6 1Tjelesne ozljede 27 20 17 18Spolni odnošaj s djetetom 1 1 2 3Silovanje 0 1 0 0Iznuda 7 0 0 0Napad na službenu osobu 3 1 2 0Ostalo 93 66 60 68UKUPNO 250 176 140 224
 17. 17. poredbeni prikaz kaznenih djela na štetu maloljetnikakazneno djelo/godina 2007. 2008. 2009. 2010.silovanje mlt. 2 1 0 1spolni odnos s djetetom 7 2 1 2bludne radnje mlt. 9 7 5 5iskorištavanje djeteta ili mlt. osoba za porno 0 2 0 1upoznavanje djeteta s pornografijom 0 2 0 2povreda dužnosti uzdržavanja 16 23 47 66TTO+TO 0 0 56 38zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili mlt 57 52 51 44nasilničko ponašanje u obitelji 75 60 47 24Ostalo 2 3 6 7UKUPNO 168 152 213 190
 18. 18. poredbeni prikaz kaznenih djela na štetu maloljetnikagodina 2007. 2008. 2009. 2010.silovanje mlt. 4 0 0 0spolni odnos s djetetom 2 2 0 0bludne radnje mlt. 2 5 1 1iskorištavanje djeteta ili mlt. osoba za porno 0 1 1 0upoznavanje djeteta s pornografijom 0 1 0 0prisila na spolni odnošaj 0 0 0 1povreda dužnosti uzdržavanja 8 2 36 34zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili mlt 7 28 10 6nasilničko ponašanje u obitelji 25 50 16 20Ostalo 7 9 7 15UKUPNO 55 98 71 77
 19. 19. poredbeni prikaz kaznenih djela na štetu maloljetnikagodina 2007. 2008. 2009. 2010.silovanje mlt. 3 1 3 2spolni odnos s djetetom 10 10 15 16bludne radnje mlt. 19 12 15 13iskorištavanje djeteta ili mlt. osoba za 2 4 1 1pornoupoznavanje djeteta s pornografijom 1 12 1 9prisila na spolni odnošaj 0 1 0 2povreda dužnosti uzdržavanja 87 123 112 116zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili 214 190 144 191mltnasilničko ponašanje u obitelji 140 130 147 88ostalo 104 123 96 131UKUPNO 580 606 534 569
 20. 20. poredbeni prikaz kaznenih djela na štetu maloljetnikakazneno djelo/godina 2007. 2008. 2009. 2010.silovanje mlt. 0 1 0 2spolni odnos s djetetom 4 2 5 3bludne radnje mlt. 6 10 5 5iskorištavanje djeteta ili mlt. osoba za 0 1 0 0pornoupoznavanje djeteta s pornografijom 1 0 0 0povreda dužnosti uzdržavanja 39 52 48 46TTO+TO 33 31 27 31zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili 34 42 24 37mltnasilničko ponašanje u obitelji 53 66 54 68ostalo 6 7 3 13UKUPNO 176 212 166 205
 21. 21. poredbeni prikaz kaznenih djela na štetu maloljetnikagodina 2007. 2008. 2009. 2010.silovanje mlt. 2 0 1 1spolni odnos s djetetom 4 1 7 3bludne radnje mlt. 8 12 13 12iskorištavanje djeteta ili mlt. osoba za 7 0 4 3pornopovreda dužnosti uzdržavanja 16 36 48 70zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili 133 53 67 59mltnasilničko ponašanje u obitelji 169 98 70 50ostalo 2 14 18 17UKUPNO 343 214 228 215
 22. 22. kaznena djela maloljetnika i djecegodina 2007. 2008. 2009. 2010.teška tjelesna ozljeda 6 8 8 1krađa 29 25 32 40teška krađa 76 58 60 87razbojništvo 2 1 1 0nasilničko ponašanje 2 4 4 2bludne radnje 6 4 1 0nasilničko ponašanje u obitelji 5 0 7 4tjelesne ozljede 48 35 28 23spolni odnošaj s djetetom 2 1 0 1silovanje 1 0 0 1iznuda 1 0 0 0ostalo 52 51 33 40UKUPNO 230 187 174 199
 23. 23. kaznena djela maloljetnika i djecegodina 2007. 2008. 2009. 2010.teška tjelesna ozljeda 1 0 3 1krađa 18 13 8 10teška krađa 12 15 28 31razbojništvo 0 0 0 0nasilničko ponašanje 0 0 0 1bludne radnje 1 0 0 1nasilničko ponašanje u obitelji 0 0 3 0tjelesne ozljede 3 2 3 6spolni odnošaj s djetetom 2 1 0 0ostalo 14 9 8 23UKUPNO 51 40 53 71
 24. 24. • Koliko djece ima vlastiti mobitel? 31 (21%)• Koliko djece igra kompjuterske igrice? 109 (73%)• Koliko djece ide na internet s roditeljima? 31 (21%)• Koliko djece samo ide na internet? 52 (35%)• Koliko djece ima otvoren facebook profil? 9 (6%)
 25. 25. RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6.(br. učenika) DA NE 1h 2h više DA NE DA NE NIKADA PONEKAD ČESTO DA NE DA NE1. (16) 6 10 6 1 5 6 6 6 62. (8) 8 8 1 7 8 8 7 1 83. (12) 9 3 5 4 8 4 1 11 12 6 6 124. (10) 9 1 7 3 7 3 2 8 8 2 6 4 1 95. (27) 22 5 15 5 2 13 11 2 20 19 3 12 10 1 216. (40) 33 7 18 10 5 27 6 11 22 24 7 1 12 21 337. (34) 33 1 12 16 5 27 5 10 23 18 15 16 17 3 308. (28) 25 3 12 13 3 26 2 10 18 21 7 5 23 3 251. Služiš li se Internetom i koliko dugo?2. Imaš li postavljen profil na Facebook-u?3. Sprijateljuješ li se na Facebook-u s nepoznatim osobama?4. Jesi li nekada objavio/-la o nekome laž ili nekoga ogovarao/-la na Facebook-u?5. Služiš li se Internetom pod nadzorom roditelja?6. Jesi li ikad primio/-la kakve prijetnje ili ponude seksualnog sadržaja putem interneta?
 26. 26. • dobra strana• loša strana• chat• forum• blog• društvene mreže /facebook, twitter, …
 27. 27. Jednom umrežen, zauvijek ovisnik!!!• pojavio se 2004. u Americi na sveučilištu Harward• 2006. postao dostupan svim korisnicima interneta• oko milijardu korisnika• prostor velike slobode• ali i neumjerene neodgovornosti – morbidna grupa Ljudi kojima ide Luka Ritz na živce
 28. 28. • Turska - 25.4 milijuna korisnika• Grčka - 3.08 milijuna• Bugarska - 2.68 milijuna• Srbija - 2.66 milijuna• Hrvatska - 1.3 milijuna• Crna Gora - 250 tisuda
 29. 29. • Hrvatska je po broju korisnika Facebooka 62. u svijetu.• Na prvom mjestu je SAD sa 149 milijuna korisnika.• Indonezija - 34.5 milijuna.• Velika Britanija - 28 milijuna.• Kina - 720 tisuda korisnika.
 30. 30. • svaka komunikacijska aktivnost cyber tehnologijom koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opde dobro• dijete ili tinejdžer izloženo je napadu drugog djeteta, tinejdžera ili grupe djece putem interneta ili mobilnog telefona, tj. i počinitelj(i) i žrtva(e) su maloljetnici
 31. 31. • izravan napad• napad preko posrednika
 32. 32. • šalje uznemirujude poruke mobitelom, e-mailom ili na chatu• ukrade ili promijeni lozinku za e-mail ili nadimak na chatu• objavljuje privatne podatke ili neistine na chatu, blogu ili internetskoj stranici• šalje uznemirujude slike putem e-maila ili MMS poruka na mobitelu• postavlja internetske ankete o žrtvi• šalje pornografiju i neželjenu poštu na e-mail ili mobitel• lažno se predstavlja kao drugo dijete
 33. 33. • Nasilje preko posrednika događa se kad počinitelj napada žrtvu preko trede osobe, koja toga najčešde nije svjesna. Primjer.
 34. 34. • bez fizičkog kontakta s publikom, djeca i mladi teže vide i razumiju štetu koju njihove riječi mogu nanijeti.• najopasnija je vrsta nasilja preko interneta jer često uključuje odrasle, među kojima ima mnogo ljudi s lošim namjerama.
 35. 35. • ?
 36. 36. • Pedofili se osobito vole služiti internetom, predstavljati se kao djeca i na taj se način zbližavati s drugom djecom.• Pedofil prikuplja informacije s društvene mreže da bi ih složio u osobni profil djeteta. Ime škole, imena prijatelja, nastavnika, adrese, imena ulica, grad – bilo koju od tih informacija mogu iskoristiti osobe s neprijateljskim namjerama, primjerice seksualni zlostavljači. Zato je bitno da djeca i mladi svoj blog ili profil drže privatnim.• Anonimnost počiniteljima nasilja preko interneta daje osjedaj da nekažnjeno mogu ne poštovati socijalne norme i ograničenja.
 37. 37. • Obveze škole• Obveze policije• Obveze CZSS• Kazneni zakon RH
 38. 38. • osobe mlađe od 14 godina• nisu kazneno odgovorna• propisani su načini zaštite od kriminalne djelatnosti djece• policija de, kad utvrdi da je dijete počinilo kažnjivu radnju, o tome obavijestiti Centar za socijalnu skrb, koji de provesti postupak i eventualno izredi mjeru obiteljsko-pravne zaštite (npr. nadzor nad provođenjem roditeljskog prava).
 39. 39. • MLAĐI MALOLJETNICI - osobe koje su navršile 14, a mlađe su od 16 godina - kazneno su odgovorni - ako se utvrdi da su počinili kažnjivo djelo, mogu im se izredi odgojne mjere: disciplinske mjere, mjere pojačanog nadzora i zavodske mjere• STARIJI MALOLJETNICI- osobe koje su navršile 16, a mlađe su od 18 godina - njima se uz odgojne mjere može izredi i kazna maloljetničkog zatvora
 40. 40. • zaustaviti nasilje te po potrebi pozvati policiju i hitnu medicinsku pomod;• obavijestiti roditelje djeteta/ žrtve i djeteta/ nasilnika;• u nazočnosti stručnog djelatnika razgovarati s djetetom/žrtvom nasilja;• uputiti roditelje na savjetodavnu i stručnu pomod;• razgovor s djecom/svjedocima radi prikupljanja informacija o konkretnom slučaju nasilja;• ako je riječ o naročito traumatičnom nasilju, osigurati pomod i djeci/ svjedocima;• razgovor s djetetom nasilnikom, uključiti ga u tretman;• u slučaju sumnje da je dijete/ nasilnik i samo žrtva obiteljskog i drugog nasilja žurno obavijestiti CZSS, a po potrebi državno odvjetništvo i MUP
 41. 41. • žurno uputiti specijaliziranog službenika za maloljetničku delinkvenciju radi utvrđivanja svih okolnosti za konkretan slučaj nasilja;• pomod žrtvi u smislu sprječavanja nasilja;• provesti istražne radnje te po potrebi podnijeti kaznenu ili prekršajnu prijavu;• o zaprimljenoj prijavi/ dojavi obavijestiti nadležni CZSS radi poduzimanja mjera obiteljsko- pravne zaštite
 42. 42. • usmeno, telefonom, faksom, e-mailom• ne mora se predstaviti - anonimna• tko može prijaviti: – oštedenik/oštedenica – članovi obitelji oštedenika/oštedenice – susjedi, prijatelji, kolege s posla, očevici, – obiteljski i drugi liječnici, – drugi zdravstveni djelatnici – druge ustanove, – socijalni radnici i UČITELJI, NASTAVNICI, ODGAJATELJI, ŠKOLSKI PEDAGOZI I DRUGI STRUČNI SURADNICI U ŠKOLAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA (PSIHOLOG, DEFEKTOLOG)
 43. 43. • po primitku prijave ili obavijesti o nasilju žurno ispitati slučaj, prikupiti sve relevantne podatke o obiteljskim i inim prilikama djeteta/nasilnika te razgovarati s djetetovim roditeljima;• po potrebi izredi nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi;• u slučaju sumnje zanemarivanja i zlostavljanja djeteta podnijeti prekršajnu, odnosno kaznenu prijavu;• pružiti savjetodavnu i stručnu pomod roditeljima;• po potrebi obvezati roditelje na uključivanje djeteta u primjerene oblike psihosocijalne pomodi;• nadzirati preporučeno postupanje roditelja prema djetetu te pratiti djetetovo ponašanje
 44. 44. • Svatko je dužan prijaviti kažnjivu radnju počinjenu na štetu djeteta ili maloljetne osobe (čl. 171. Zakona o kaznenom postupku i čl. 300. Kaznenog zakona).
 45. 45. • ako je djelo počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi kaznit de se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine (čl. 300. st. 4. KZ-a)
 46. 46. KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA• čl. 195. Podvođenje• čl. 196. Iskorištavanje djece ili maloljetnih osoba za pornografiju• čl. 197. Upoznavanje djece s pornografijom• čl. 197.a. Dječja pornografija na računalnom sustavu ili mreži
 47. 47. KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA• čl. 191. Spolni odnošaj zlouporabom položaja• čl. 192. Spolni odnošaj s djetetom• čl. 193. Bludne radnje• čl. 194. Zadovoljavanje pohote pred djetetom ili maloljetnom osobom
 48. 48. • Tko pomodu računalnog sustava ili mreže proizvodi, nudi, pribavlja za sebe ili drugoga ili tko u računalnom sustavu ili na medijima za pohranu računalnih podataka posjeduje pornografske sadržaje koji prikazuju djecu ili maloljetnike u seksualnom eksplicitnom ponašanju ili koji su fokusirani na njihove spolne organe, kaznit de se zatvorom od 1 do 10 g.• Tko djetetu, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija za pohranu računalnih podataka učini pristupačnim slike, audiovizualne sadržaje ili druge predmete pornografskog sadržaja, kaznit de se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
 49. 49. Kaznena djela protiv časti i ugleda• čl. 199. Uvreda• čl. 200. Kleveta• čl. 201. Iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika
 50. 50. Pokretanje kaznenog postupkaza kaznena djela protiv časti iugleda (čl. 204.)Pokrede se privatnom tužbom!
 51. 51. • prepoznato kao problem• uočen nedostatak• kako prevenirati – opdenito• kako prevenirati u školi• provoditi znanstvena istraživanja – kao zaključak• ostala upozorenja
 52. 52. • nepoznavanje zakonskih odredbi (od prepoznavanja do poduzimanja mjera zaštite)• nepoštivanje zakonskih odredbi• različito postupanje svih sudionika (škole, policije, CZSS, pravosudnih tijela)• nedostatak posebne odredbe u kaznenom zakonu o inkriminaciji nasilja nad djecom putem računalnog sustava ili mreže• neosviještenost• nepostojanje jasnih pravila za korištenje interneta, mobitela
 53. 53. • nedostatne preventivne aktivnosti u svim područjima usmjerene djeci, roditeljima, učiteljima i svim drugim subjektima koji se bave zaštitom djece• nepostojanje preventivnog programa na razini države• nedostatna senzibilizacija i edukacija djece, roditelja, učitelja• nedostatak on-line servisa putem kojeg bi djeca mogla prijaviti slučajeve nasilja na internetu• nedostatak edukativnih internetskih stranica za djecu, roditelje, učitelje• nedostatak kampanja i promotivnih materijala u svrhu senzibilizacije za ovaj problem• nedovoljna uključenost djece u rješavanje ovog problema
 54. 54. • PODIZANJEM SVIJESTI (mediji, tribine, brošure, radionice za učitelje, roditelje, djecu)• ZAKONIMA I PRAVILIMA• NADZOROM (roditelji, učitelji)• PREVENTIVNIM PROGRAMIMA (odgojno-obrazovne ustanove, lokalna zajednica, policija)• TEHNIČKA ZAŠTITA
 55. 55. • educirati i senzibilizirati učitelje za zaštitu djece putem interneta i mobitela,• postaviti jasna pravila korištenja interneta i mobitela u školi• postupati sukladno zakonskim odredbama• voditi računa o podjednakoj zaštiti sve djece• usmjeriti se na prevenciju
 56. 56.  problema povreda prava djece putem interneta na svim razinama problema poremedaja ponašanja ili ovisnosti kod djece i mladih evaluacija
 57. 57. nikome ne daju:• svoje osobne podatke: –ime –adresu elektroničke pošte –korisnička imena i lozinke –brojeve telefona –adresu –ime škole• osobne podatke svojih prijatelja i roditelja
 58. 58. posebno vidjeti: glava VI. kaznene odredbe od čl. 188. do čl. 193.ŠTO ZNAČI - NEMA „PRŽENJA”

×