Jezicni savjeti strucni ispit

Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agencysenior advicer at Education and Teacher Training Agency
Ksenija Budija, prof.
Jezicni savjeti  strucni ispit
Jezicni savjeti  strucni ispit
 hrvatski književni ili standardni jezik
 pravopisna i slovnička (gramatička) norma
 hrvatski slovopis , poželjno pisanje pisanim slovima
(najčešće pogreške u pisanju č, ć, dž, š, ž, f)
 znanstveni stil
 logičnost
 objektivnost
 apstraktnost
 preciznost
 točnost
 sažetost izraza
 postupnost
 jasnoća
NASLOVNA STRANICA
gornji dio:
vrsta pisanoga rada
središnji dio:
tema rada
donji dio:
lijevo: mjesto i nadnevak pisanja
desno: ime i prezime pripravnika,
škola iz koje dolazi
Pisani rad na stručnome ispitu
iz Tehničke kulture
Individualni i individualizirani pristup
u nastavi tehničke kulture
Osijek, 7. siječnja 2014. Ivan Ivanić
OŠ Dore Pajačević
Našice
KOMPOZICIJA PISANOGA RADA
Uvod: najava teme i iznošenje osnovnih
postavki koje se u daljnjem tekstu razrađuju
Razrada: detaljnija, tj. preciznija razrada postavki
koja se temelji na poznavanju teme, literature i
mogućem vlastitom iskustvu
Zaključak: povezivanje iznesenih postavki
(teza) te sažeto oblikovanje zaključne misli
Individualni i individualizirani pristup
u nastavi Tehničke kulture
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jezicni savjeti  strucni ispit
k > č učenik – učenički , prosjek – prosječan,
struka - stručnjak
t > ć pamtiti – pamćenje, pratiti – praćenje,
poremetiti - poremećaj
č > dž jednačiti – jednadžba, učiti – udžbenik
d > đ graditi – građa, prilagoditi - prilagođen
Pisanje riječi s glasovima ije/je/e/i
NETOČNO TOČNO
primjeniti primijeniti (gl.), primjena
(im.)
htjeo htio, htjela, htjelo
doneo, donjeo donio, donijela, donijelo
prevod prijevod (im.), prevoditi (gl.)
zahtjevati zahtijevati(gl.), zahtjev (im.)
Iz slijedećih
primjera...
Iz sljedećih primjera...
Slijedeći nastavne etape…
U prvom djelu
sata...
U prvom dijelu sata ...
TOČNO
riješiti, riješen, rješavati, rješenje
ocjena, ocijeniti, ocijenjen
procjena, procijeniti
dijete, djetetu, djeca
uspjeh, uspješan, uspijevati
svijest, osvijestiti, osviješten
zamijeniti, zamjena, zamijenjen
 Autorovo djelo (rezultat ili proizvod rada)….
U autorovom/autorovu djelu…
 Svijetleći džepnom baterijom…
… svjetleća dioda…
 Vrijeme istječe. Petar se ističe znanjem.
Republika Hrvatska (kraticom: RH, u RH)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (kraticom: MZOS, iz MZOS-a)
Nastavni plan i program za osnovnu školu
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u
osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek
ili: OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek
Tehnička kultura, Matematika, Hrvatski jezik (nazivi nastavnih predmeta)
U višečlanim imenima prva se riječ piše velikim slovom, a ostale riječi malim
slovom, ako nisu vlastita imena.
Pisanje zareza
1. ispred veznika a, ali, nego,već, no, dakle, zato, stoga
Učenici obavljaju praktični zadatak, a učitelj savjetuje i
pomaže.
2. kod umetanja ili naknadnog dodavanja
Individualan pristup učeniku, bez obzira na učenikove
poteškoće, omogućuje...
3. u inverziji
Dok učenici rade praktični zadatak, učitelj ih obilazi i
savjetuje.
4. ako se glagolski prilog (pišući, pregledavši) nalazi ispred glavnih
dijelova rečenice
Provodeći evaluaciju sata, učitelj dobiva povratnu informaciju o...
5. ispred kratice tj. (to jest)
... koje razvijaju spretnost i vještine, tj. metodama demonstracije i
praktičnoga rada.
6. iza tekstnih konektora (povezuju rečenice na razini teksta) na
početku rečenice:
Drugim riječima, učenici...
Međutim, rad na zadatcima....
Ipak, želio bih...
 negacija ne piše se odvojeno od glagola:
ne prikazuje
ne objašnjava
 prijedlozi se umeću između neodređenih
zamjenica:
ni s čim (s ničim)
ni pred kojim (pred nikojim)
ni u jednom (u nijednom)
NETOČNO TOČNO
biti će bit će, će biti
ja bi... mi bi... vi
bi...
ja bih... mi bismo... vi
biste...
sa problemima s problemima
s željom sa željom
rukovati s priborom rukovati priborom
donešen, prevežen,
dovežen
donesen, prevezen, dovezen
U vezi toga... U vezi s tim...
Koristiti radne
materijale/matrijale …
Koristiti se radnim
materijalima...
Zahvaljujem se na
pozornosti...
Zahvaljujem na pozornosti ...
Prijedlog sa pišemo
ispred riječi koje
počinju glasovima
s, š, z, ž ili ks, ps...
Prijedlog s(a) ne
pišemo ako imenica
označava sredstvo
radnje.
zahvaliti- izraziti zahvalnost
zahvaliti se – odbiti, ne prihvatiti
NETOČNO TOČNO
web-stranica mrežna stranica
foto-aparat fotoaparat
zadaci zadatci
kurikulum kurikul
centar središte
multimedijalno izdanje multimedijsko izdanje,
višemedijsko izdanje
izvršiti popis popisati
postaviti pitanje pitati
često puta često
dobijati dobivati
vjerovatno vjerojatno
NETOČNO TOČNO
blok sat dvosat
pauza stanka
strana udžbenika stranica udžbenika
na satovima vježbe na satima vježbe
Želio bih da naglasim
važnost...
Želio bih naglasiti
važnost...
Budući smo završili... Budući da smo
završili...
Iznosim moja
iskustva…
Iznosim svoja
iskustva…
Uloga učitelja … Učiteljeva uloga…
NETOČNO TOČNO
Ovakav način rada će rezultirati… Ovakav će način rada rezultirati…
U području informatike… U informatici…
No međutim, u praksi se to ne može… No, u praksi se to ne može…
ili:
Međutim, u praksi se to ne može…
Oko desetak primjera… Desetak primjera… ili :
Oko deset primjera…
Sadržaji dostupni putem interneta… Sadržaji dostupni internetom…
prvenstveno prije svega
putem medija s pomoću medija; medijima
tuđice iz drugih
jezika
hrvatski jezik
studija istraživanje
sakupiti
sačekati
prikupiti
pričekati
dozvoliti dopustiti
dozvola (isprava)
dopuštenje
(odobravanje)
utisak dojam
učestvovati, učesnik sudjelovati, sudionik
takmičenje natjecanje
nauka znanost
princip načelo
sistem sustav
varijanta inačica
 upotrebljavati tuđice ako postoji odgovarajuća
hrvatska riječ
 podcrtavati riječi, izraze ili cijele rečenice
 prepravljati slova ili riječi
 isticati riječi, izraze ili rečenice podebljavanjem
slova
 pisati pleonazme.
najoptimalniji > optimalan
najminimalniji> minimalan
zbog toga jer > zato što; jer
duplo manje > upola manje
treći po redu unaprijed planirati
javno objaviti uzajamna suradnja
vremensko razdoblje često puta
 http://savjetnik.ihjj.hr
 http://hjp.novi-liber.hr
 http://pravopis.hr
o Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
o Josip Silić – Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i
visoka učilišta, Zagreb 2006.
o Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb 1990.
o Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Zagreb 2006.
o Lada Badurina, Jezično raslojavanje i tipovi diskursa
o Marijan Stojković, Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe, Zagreb 2005.
o Nives Opačić: Hrvatski u zagradama, Zagreb 2005.
1 of 24

More Related Content

What's hot(20)

Povijest i razvoj medijaPovijest i razvoj medija
Povijest i razvoj medija
Dubravka Granulić6.2K views
Kosovo i Metohija - Saša StojanovićKosovo i Metohija - Saša Stojanović
Kosovo i Metohija - Saša Stojanović
Edukacija Obrazovni portal4.4K views
Ugledni cas agi i emaUgledni cas agi i ema
Ugledni cas agi i ema
jelicav1.6K views
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
Flekica8727.9K views
Tematski dan " Jesen"Tematski dan " Jesen"
Tematski dan " Jesen"
Osnovna škola "Sveti Sava"8.4K views
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Biljana Radović37.6K views
Kreativno pisanje e priručnikKreativno pisanje e priručnik
Kreativno pisanje e priručnik
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат6.2K views
Povijesna razdobljaPovijesna razdoblja
Povijesna razdoblja
Vale Shau17K views
Arhitektura anticke grckeArhitektura anticke grcke
Arhitektura anticke grcke
Claudia Soldatic20.7K views
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevoAktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Obrazovanjeplus14.7K views
Elektronska poštaElektronska pošta
Elektronska pošta
majapts4.4K views
Priprema za čas Priprema za čas
Priprema za čas
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат14.7K views
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
Ивана Цекић128.1K views
рашкарашка
рашка
MilicaDizdarevic154 views
Pisana priprava za polaganje SI primjer Pisana priprava za polaganje SI primjer
Pisana priprava za polaganje SI primjer
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency9.3K views
Servisi InternetaServisi Interneta
Servisi Interneta
Marija Trajković12.5K views
Prostor i perspektivaProstor i perspektiva
Prostor i perspektiva
Marina Skrinjik Ćorić23.5K views
Oblici nastavnog radaOblici nastavnog rada
Oblici nastavnog rada
MarkoMihajlovic152.1K views
Prezentacija o Kini - GeografijaPrezentacija o Kini - Geografija
Prezentacija o Kini - Geografija
Ivan Ristić10.3K views
Srpski jezik 6.razred  priprema za časSrpski jezik 6.razred  priprema za čas
Srpski jezik 6.razred priprema za čas
Tijana Randjelovic5.7K views

Viewers also liked(20)

Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.
Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency3K views
Projektna nastavaProjektna nastava
Projektna nastava
Andreja Marcetić1.2K views
Stažiranje i stručni ispitippt klaraStažiranje i stručni ispitippt klara
Stažiranje i stručni ispitippt klara
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.4K views
Uloga azoo u profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnikaUloga azoo u profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika
Uloga azoo u profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.7K views
4.čas računarstvo i informatika4.čas računarstvo i informatika
4.čas računarstvo i informatika
Ljiljana Rehner710 views
Pisana priprava za stručni ispit 2003Pisana priprava za stručni ispit 2003
Pisana priprava za stručni ispit 2003
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.2K views
Igre u nastavi informatikeIgre u nastavi informatike
Igre u nastavi informatike
Ivana Kocijan2.9K views
Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency2.1K views
Primjerena i odgovorna uporaba internetaPrimjerena i odgovorna uporaba interneta
Primjerena i odgovorna uporaba interneta
Pogled kroz prozor3.2K views
Razmisli prije nego kliknešRazmisli prije nego klikneš
Razmisli prije nego klikneš
Pogled kroz prozor3.2K views
Stažiranje i stručni ispitiStažiranje i stručni ispiti
Stažiranje i stručni ispiti
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency5K views
Prilog 2 - Internetska abecedaPrilog 2 - Internetska abeceda
Prilog 2 - Internetska abeceda
Pogled kroz prozor6.1K views
Jezik testJezik test
Jezik test
Siniša Grbić14.3K views
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency2.8K views
Priprema za stručni ispit pedagoziPriprema za stručni ispit pedagozi
Priprema za stručni ispit pedagozi
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency3.7K views
 Metodika hj skripta Metodika hj skripta
Metodika hj skripta
wedrana14.8K views
Pisanje naziva ulica, trgova, praznika, ustanovaPisanje naziva ulica, trgova, praznika, ustanova
Pisanje naziva ulica, trgova, praznika, ustanova
Nevena Radmilovic Maric26.7K views
Tvorba riječi ponavljanje i vježbanjeTvorba riječi ponavljanje i vježbanje
Tvorba riječi ponavljanje i vježbanje
Ivana Čališ 30.4K views

Similar to Jezicni savjeti strucni ispit(18)

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency(20)

naslovnaslov
naslov
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.2K views
IzbornaNastava-TK-5.razIzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.raz
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency7.3K views
IzbornaNastava-TK-6.raz.IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency2.1K views
IzbornaNastava-TK-8.razIzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.raz
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.5K views
IzbornaNastava-TK-7.razIzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.raz
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency926 views
Info@Edu 4_Trogir_2015Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency688 views
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency755 views
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.2K views
Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency706 views
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency630 views
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.2K views
Office mix (Zeljka Knezovic)Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency514 views
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency751 views
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency775 views
Ict4 scf (Darko Vencl)Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency513 views
Ict curricula (Viktorija Hrzica)Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency633 views
Code eu (Ivana Ruzic)Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency471 views
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoliGOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.2K views
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoliGOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.5K views
Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014-urucakVh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014-urucak
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency1.4K views

Jezicni savjeti strucni ispit

 • 4.  hrvatski književni ili standardni jezik  pravopisna i slovnička (gramatička) norma  hrvatski slovopis , poželjno pisanje pisanim slovima (najčešće pogreške u pisanju č, ć, dž, š, ž, f)  znanstveni stil
 • 5.  logičnost  objektivnost  apstraktnost  preciznost  točnost  sažetost izraza  postupnost  jasnoća
 • 6. NASLOVNA STRANICA gornji dio: vrsta pisanoga rada središnji dio: tema rada donji dio: lijevo: mjesto i nadnevak pisanja desno: ime i prezime pripravnika, škola iz koje dolazi Pisani rad na stručnome ispitu iz Tehničke kulture Individualni i individualizirani pristup u nastavi tehničke kulture Osijek, 7. siječnja 2014. Ivan Ivanić OŠ Dore Pajačević Našice
 • 7. KOMPOZICIJA PISANOGA RADA Uvod: najava teme i iznošenje osnovnih postavki koje se u daljnjem tekstu razrađuju Razrada: detaljnija, tj. preciznija razrada postavki koja se temelji na poznavanju teme, literature i mogućem vlastitom iskustvu Zaključak: povezivanje iznesenih postavki (teza) te sažeto oblikovanje zaključne misli Individualni i individualizirani pristup u nastavi Tehničke kulture IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 • 9. k > č učenik – učenički , prosjek – prosječan, struka - stručnjak t > ć pamtiti – pamćenje, pratiti – praćenje, poremetiti - poremećaj č > dž jednačiti – jednadžba, učiti – udžbenik d > đ graditi – građa, prilagoditi - prilagođen
 • 10. Pisanje riječi s glasovima ije/je/e/i NETOČNO TOČNO primjeniti primijeniti (gl.), primjena (im.) htjeo htio, htjela, htjelo doneo, donjeo donio, donijela, donijelo prevod prijevod (im.), prevoditi (gl.) zahtjevati zahtijevati(gl.), zahtjev (im.) Iz slijedećih primjera... Iz sljedećih primjera... Slijedeći nastavne etape… U prvom djelu sata... U prvom dijelu sata ... TOČNO riješiti, riješen, rješavati, rješenje ocjena, ocijeniti, ocijenjen procjena, procijeniti dijete, djetetu, djeca uspjeh, uspješan, uspijevati svijest, osvijestiti, osviješten zamijeniti, zamjena, zamijenjen
 • 11.  Autorovo djelo (rezultat ili proizvod rada)…. U autorovom/autorovu djelu…  Svijetleći džepnom baterijom… … svjetleća dioda…  Vrijeme istječe. Petar se ističe znanjem.
 • 12. Republika Hrvatska (kraticom: RH, u RH) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (kraticom: MZOS, iz MZOS-a) Nastavni plan i program za osnovnu školu Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek ili: OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek Tehnička kultura, Matematika, Hrvatski jezik (nazivi nastavnih predmeta) U višečlanim imenima prva se riječ piše velikim slovom, a ostale riječi malim slovom, ako nisu vlastita imena.
 • 13. Pisanje zareza 1. ispred veznika a, ali, nego,već, no, dakle, zato, stoga Učenici obavljaju praktični zadatak, a učitelj savjetuje i pomaže. 2. kod umetanja ili naknadnog dodavanja Individualan pristup učeniku, bez obzira na učenikove poteškoće, omogućuje... 3. u inverziji Dok učenici rade praktični zadatak, učitelj ih obilazi i savjetuje.
 • 14. 4. ako se glagolski prilog (pišući, pregledavši) nalazi ispred glavnih dijelova rečenice Provodeći evaluaciju sata, učitelj dobiva povratnu informaciju o... 5. ispred kratice tj. (to jest) ... koje razvijaju spretnost i vještine, tj. metodama demonstracije i praktičnoga rada. 6. iza tekstnih konektora (povezuju rečenice na razini teksta) na početku rečenice: Drugim riječima, učenici... Međutim, rad na zadatcima.... Ipak, želio bih...
 • 15.  negacija ne piše se odvojeno od glagola: ne prikazuje ne objašnjava  prijedlozi se umeću između neodređenih zamjenica: ni s čim (s ničim) ni pred kojim (pred nikojim) ni u jednom (u nijednom)
 • 16. NETOČNO TOČNO biti će bit će, će biti ja bi... mi bi... vi bi... ja bih... mi bismo... vi biste... sa problemima s problemima s željom sa željom rukovati s priborom rukovati priborom donešen, prevežen, dovežen donesen, prevezen, dovezen U vezi toga... U vezi s tim... Koristiti radne materijale/matrijale … Koristiti se radnim materijalima... Zahvaljujem se na pozornosti... Zahvaljujem na pozornosti ... Prijedlog sa pišemo ispred riječi koje počinju glasovima s, š, z, ž ili ks, ps... Prijedlog s(a) ne pišemo ako imenica označava sredstvo radnje. zahvaliti- izraziti zahvalnost zahvaliti se – odbiti, ne prihvatiti
 • 17. NETOČNO TOČNO web-stranica mrežna stranica foto-aparat fotoaparat zadaci zadatci kurikulum kurikul centar središte multimedijalno izdanje multimedijsko izdanje, višemedijsko izdanje izvršiti popis popisati postaviti pitanje pitati često puta često dobijati dobivati vjerovatno vjerojatno
 • 18. NETOČNO TOČNO blok sat dvosat pauza stanka strana udžbenika stranica udžbenika na satovima vježbe na satima vježbe Želio bih da naglasim važnost... Želio bih naglasiti važnost... Budući smo završili... Budući da smo završili... Iznosim moja iskustva… Iznosim svoja iskustva… Uloga učitelja … Učiteljeva uloga…
 • 19. NETOČNO TOČNO Ovakav način rada će rezultirati… Ovakav će način rada rezultirati… U području informatike… U informatici… No međutim, u praksi se to ne može… No, u praksi se to ne može… ili: Međutim, u praksi se to ne može… Oko desetak primjera… Desetak primjera… ili : Oko deset primjera… Sadržaji dostupni putem interneta… Sadržaji dostupni internetom… prvenstveno prije svega putem medija s pomoću medija; medijima
 • 20. tuđice iz drugih jezika hrvatski jezik studija istraživanje sakupiti sačekati prikupiti pričekati dozvoliti dopustiti dozvola (isprava) dopuštenje (odobravanje) utisak dojam učestvovati, učesnik sudjelovati, sudionik takmičenje natjecanje nauka znanost princip načelo sistem sustav varijanta inačica
 • 21.  upotrebljavati tuđice ako postoji odgovarajuća hrvatska riječ  podcrtavati riječi, izraze ili cijele rečenice  prepravljati slova ili riječi  isticati riječi, izraze ili rečenice podebljavanjem slova  pisati pleonazme.
 • 22. najoptimalniji > optimalan najminimalniji> minimalan zbog toga jer > zato što; jer duplo manje > upola manje treći po redu unaprijed planirati javno objaviti uzajamna suradnja vremensko razdoblje često puta
 • 24. o Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013. o Josip Silić – Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb 2006. o Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb 1990. o Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Zagreb 2006. o Lada Badurina, Jezično raslojavanje i tipovi diskursa o Marijan Stojković, Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe, Zagreb 2005. o Nives Opačić: Hrvatski u zagradama, Zagreb 2005.