Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

Ksenija Budija, prof.

Ad

 hrvatski književni ili standardni jezik
 pravopisna i slovnička (gramatička) norma
 hrvatski slovopis , poželjno pisan...

Ad

 logičnost
 objektivnost
 apstraktnost
 preciznost
 točnost
 sažetost izraza
 postupnost
 jasnoća

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad
1 of 24 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency (20)

Jezicni savjeti strucni ispit

 1. 1. Ksenija Budija, prof.
 2. 2.  hrvatski književni ili standardni jezik  pravopisna i slovnička (gramatička) norma  hrvatski slovopis , poželjno pisanje pisanim slovima (najčešće pogreške u pisanju č, ć, dž, š, ž, f)  znanstveni stil
 3. 3.  logičnost  objektivnost  apstraktnost  preciznost  točnost  sažetost izraza  postupnost  jasnoća
 4. 4. NASLOVNA STRANICA gornji dio: vrsta pisanoga rada središnji dio: tema rada donji dio: lijevo: mjesto i nadnevak pisanja desno: ime i prezime pripravnika, škola iz koje dolazi Pisani rad na stručnome ispitu iz Tehničke kulture Individualni i individualizirani pristup u nastavi tehničke kulture Osijek, 7. siječnja 2014. Ivan Ivanić OŠ Dore Pajačević Našice
 5. 5. KOMPOZICIJA PISANOGA RADA Uvod: najava teme i iznošenje osnovnih postavki koje se u daljnjem tekstu razrađuju Razrada: detaljnija, tj. preciznija razrada postavki koja se temelji na poznavanju teme, literature i mogućem vlastitom iskustvu Zaključak: povezivanje iznesenih postavki (teza) te sažeto oblikovanje zaključne misli Individualni i individualizirani pristup u nastavi Tehničke kulture IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 6. 6. k > č učenik – učenički , prosjek – prosječan, struka - stručnjak t > ć pamtiti – pamćenje, pratiti – praćenje, poremetiti - poremećaj č > dž jednačiti – jednadžba, učiti – udžbenik d > đ graditi – građa, prilagoditi - prilagođen
 7. 7. Pisanje riječi s glasovima ije/je/e/i NETOČNO TOČNO primjeniti primijeniti (gl.), primjena (im.) htjeo htio, htjela, htjelo doneo, donjeo donio, donijela, donijelo prevod prijevod (im.), prevoditi (gl.) zahtjevati zahtijevati(gl.), zahtjev (im.) Iz slijedećih primjera... Iz sljedećih primjera... Slijedeći nastavne etape… U prvom djelu sata... U prvom dijelu sata ... TOČNO riješiti, riješen, rješavati, rješenje ocjena, ocijeniti, ocijenjen procjena, procijeniti dijete, djetetu, djeca uspjeh, uspješan, uspijevati svijest, osvijestiti, osviješten zamijeniti, zamjena, zamijenjen
 8. 8.  Autorovo djelo (rezultat ili proizvod rada)…. U autorovom/autorovu djelu…  Svijetleći džepnom baterijom… … svjetleća dioda…  Vrijeme istječe. Petar se ističe znanjem.
 9. 9. Republika Hrvatska (kraticom: RH, u RH) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (kraticom: MZOS, iz MZOS-a) Nastavni plan i program za osnovnu školu Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek ili: OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek Tehnička kultura, Matematika, Hrvatski jezik (nazivi nastavnih predmeta) U višečlanim imenima prva se riječ piše velikim slovom, a ostale riječi malim slovom, ako nisu vlastita imena.
 10. 10. Pisanje zareza 1. ispred veznika a, ali, nego,već, no, dakle, zato, stoga Učenici obavljaju praktični zadatak, a učitelj savjetuje i pomaže. 2. kod umetanja ili naknadnog dodavanja Individualan pristup učeniku, bez obzira na učenikove poteškoće, omogućuje... 3. u inverziji Dok učenici rade praktični zadatak, učitelj ih obilazi i savjetuje.
 11. 11. 4. ako se glagolski prilog (pišući, pregledavši) nalazi ispred glavnih dijelova rečenice Provodeći evaluaciju sata, učitelj dobiva povratnu informaciju o... 5. ispred kratice tj. (to jest) ... koje razvijaju spretnost i vještine, tj. metodama demonstracije i praktičnoga rada. 6. iza tekstnih konektora (povezuju rečenice na razini teksta) na početku rečenice: Drugim riječima, učenici... Međutim, rad na zadatcima.... Ipak, želio bih...
 12. 12.  negacija ne piše se odvojeno od glagola: ne prikazuje ne objašnjava  prijedlozi se umeću između neodređenih zamjenica: ni s čim (s ničim) ni pred kojim (pred nikojim) ni u jednom (u nijednom)
 13. 13. NETOČNO TOČNO biti će bit će, će biti ja bi... mi bi... vi bi... ja bih... mi bismo... vi biste... sa problemima s problemima s željom sa željom rukovati s priborom rukovati priborom donešen, prevežen, dovežen donesen, prevezen, dovezen U vezi toga... U vezi s tim... Koristiti radne materijale/matrijale … Koristiti se radnim materijalima... Zahvaljujem se na pozornosti... Zahvaljujem na pozornosti ... Prijedlog sa pišemo ispred riječi koje počinju glasovima s, š, z, ž ili ks, ps... Prijedlog s(a) ne pišemo ako imenica označava sredstvo radnje. zahvaliti- izraziti zahvalnost zahvaliti se – odbiti, ne prihvatiti
 14. 14. NETOČNO TOČNO web-stranica mrežna stranica foto-aparat fotoaparat zadaci zadatci kurikulum kurikul centar središte multimedijalno izdanje multimedijsko izdanje, višemedijsko izdanje izvršiti popis popisati postaviti pitanje pitati često puta često dobijati dobivati vjerovatno vjerojatno
 15. 15. NETOČNO TOČNO blok sat dvosat pauza stanka strana udžbenika stranica udžbenika na satovima vježbe na satima vježbe Želio bih da naglasim važnost... Želio bih naglasiti važnost... Budući smo završili... Budući da smo završili... Iznosim moja iskustva… Iznosim svoja iskustva… Uloga učitelja … Učiteljeva uloga…
 16. 16. NETOČNO TOČNO Ovakav način rada će rezultirati… Ovakav će način rada rezultirati… U području informatike… U informatici… No međutim, u praksi se to ne može… No, u praksi se to ne može… ili: Međutim, u praksi se to ne može… Oko desetak primjera… Desetak primjera… ili : Oko deset primjera… Sadržaji dostupni putem interneta… Sadržaji dostupni internetom… prvenstveno prije svega putem medija s pomoću medija; medijima
 17. 17. tuđice iz drugih jezika hrvatski jezik studija istraživanje sakupiti sačekati prikupiti pričekati dozvoliti dopustiti dozvola (isprava) dopuštenje (odobravanje) utisak dojam učestvovati, učesnik sudjelovati, sudionik takmičenje natjecanje nauka znanost princip načelo sistem sustav varijanta inačica
 18. 18.  upotrebljavati tuđice ako postoji odgovarajuća hrvatska riječ  podcrtavati riječi, izraze ili cijele rečenice  prepravljati slova ili riječi  isticati riječi, izraze ili rečenice podebljavanjem slova  pisati pleonazme.
 19. 19. najoptimalniji > optimalan najminimalniji> minimalan zbog toga jer > zato što; jer duplo manje > upola manje treći po redu unaprijed planirati javno objaviti uzajamna suradnja vremensko razdoblje često puta
 20. 20.  http://savjetnik.ihjj.hr  http://hjp.novi-liber.hr  http://pravopis.hr
 21. 21. o Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013. o Josip Silić – Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb 2006. o Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb 1990. o Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Zagreb 2006. o Lada Badurina, Jezično raslojavanje i tipovi diskursa o Marijan Stojković, Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe, Zagreb 2005. o Nives Opačić: Hrvatski u zagradama, Zagreb 2005.

×