Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

Izborna nastava iz tehničke kulture
za šesti razred ili kombinirano

Ad

Učenik kroz praktičan rad uz nadziranu
samostalnost, izradi i prezentira tehničku
tvorevinu, koja je uvjetovana razinom zn...

Ad

 Materijali: 5 sati
 Tehničko crtanje: 10 sati
 Ručni alati, uređaji i strojevi za rad: 10 sati
 Uporabne tehničke tvo...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
IzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.raz
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad
1 of 31 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency (18)

Advertisement

IzbornaNastava-TK-6.raz.

 1. 1. Izborna nastava iz tehničke kulture za šesti razred ili kombinirano
 2. 2. Učenik kroz praktičan rad uz nadziranu samostalnost, izradi i prezentira tehničku tvorevinu, koja je uvjetovana razinom znanja i vještinom učenika te materijalima, alatima i strojevima koje škola može pribaviti. Pri izradi tehničkih tvorevina uporabnih vrijednosti, najvažnije je usmjeravati učenike od jednostavnijeg ka složenijem. Na taj ćemo način omogućiti kvalitetnije učenje pomoću praktičnog rada. Ishodi učenja: Razina 3
 3. 3.  Materijali: 5 sati  Tehničko crtanje: 10 sati  Ručni alati, uređaji i strojevi za rad: 10 sati  Uporabne tehničke tvorevine: 12sati  Projektni zadatak: 26 sati  Mladi poduzetnik: 7sati
 4. 4.  Materijali 1. Učenici upoznaju i pravilno koriste sredstva zaštite tijekom rada. 2. Ispitivanje materijala uz zapažanja (kidanje materijala, savijanje, bušenje, otpornost na povišenu temperaturu, provodnost slabe električne struje). 3. Učenici svrstavaju materijale prema namjeni – tehnološka svojstva, prepoznaju vodiče i izolatore električne struje. 4. Učenici svrstavaju materijale prema ekološkim osobinama. 5. Učitelj tijekom rada vrednuje rad grupe, tima i pojedinca vodeći računa o dobnoj skupini ili o prethodno stečenim znanjima i vještinama u slučaju da se učenik uključuje u 6. razred po prvi put u izbornu nastavu.
 5. 5.  Tehničko crtanje: 1. Učitelj priprema materijal (papir, stiropor, karton, aluminijski lim) za izradu geometrijskog lika ili tijela (kvadrata, pravokutnika, trokuta, kocke, valjka, trostrane ili četverostrane piramide, kutije za pakiranje poklona,…) bez uporabe pribora za tehničko crtanje ocrtavaju na materijal. 2. Učenici odabiru materijal, pribor i alat potreban za rad. 3. Učenici crtaju stranice, izrezuju pomoću ručnog ili strojnog alata, savijaju, a po potrebi spajaju. 4. Učitelj pomoću projektora prikazuje uratke koji su izrađeni po pravilima tehničkog crtanja i priborom za tehničko crtanje. 5. Učenici pomoću pribora ocrtavaju materijal, izrezuju, savijaju i spajaju stranice geometrijskog tijela lijepljenjem. 6. Učenici pomoću pribora za crtanje crtaju sastavni i radionički crtež tehničke tvorevine.
 6. 6.  Ručni alati, uređaji i strojevi za rad: 1. Učitelj zadaje temu, priprema alate i materijale. 2. Učenici odabiru materijale, vrše podjelu radnih zadataka, ocrtavaju materijal. 3. Učenici pomoću pribora i alata vrše oblikovanje (grubo i fino) materijala pri izradi pozicija. 4. Učenici spajaju pozicije tehničke tvorevine pomoću montažnog crteža i potrebnog materijala. 5. Učenici nastali otpadni materijal zbrinjavaju na ekološki prihvatljiv način. 6. Učitelj prati rad učenika, vrednuje rad, tima i pojedinca.
 7. 7.  Uporabne tehničke tvorevine: 1. Učitelj zadaje temu, priprema alate i materijale. 2. Učenici odabiru materijale, vrše podjelu radnih zadataka, ocrtavaju materijal. 3. Učenici pomoću pribora i alata vrše oblikovanje (grubo i fino) materijala pri izradi pozicija. 4. Učenici spajaju pozicije tehničke tvorevine pomoću montažnog crteža i potrebnog materijala. 5. Učenici nastali otpadni materijal zbrinjavaju na ekološki prihvatljiv način. 6. Učitelj prati rad učenika, vrednuje rad, tima i pojedinca.
 8. 8.  Projektni zadatak: 1. Učitelj zadaje temu, priprema alate i materijale. 2. Učenici odabiru materijale, vrše podjelu radnih zadataka, ocrtavaju materijal. 3. Učenici pomoću pribora i alata vrše oblikovanje (grubo i fino) materijala pri izradi pozicija. 4. Učenici spajaju pozicije tehničke tvorevine pomoću montažnog crteža i potrebnog materijala. 5. Učenici nastali otpadni materijal zbrinjavaju na ekološki prihvatljiv način. 6. Učitelj prati rad učenika, vrednuje rad, tima i pojedinca.
 9. 9.  Mladi poduzetnik: 1. Učitelj daje naputke za strategiju prezentiranja proizvoda i radova. 2. Učenici postavljaju strategiju prezentiranja proizvoda na smotri radova. 3. Učenici pripremaju prema svom izboru plakat, brošure ili prezentaciju tehničke tvorevine. 4. Učenici postavljaju i prezentiraju radove. 5. Učitelj i učenici prate i vrednuju rad učenika. Učitelj prema potrebi daje naputke.
 10. 10. Materijali koji se mogu primijeniti pri modelarsko - maketarskom radu: • Papir 80g, papir 160g, papir-ljepenka (karton), • Daščice, letvice, šperploča, mediapan, furnir, balza, • Stiropor, plastične folije, plastično staklo, staklo, • Univerzalna ljepila, drvo spoj ljepila, boje, ljepljive trake, • Konac različitih debljina, vrpca za vezivanje, • Plastelin, glinamol, glina, • Kamen, opeka, keramičke pločice, brusni papir • Materijali prema mogućnosti i izboru učenika i učitelja.
 11. 11. Materijali koji se mogu primijeniti pri izradi strojarsko - konstrukcijskih tehničkih tvorevina: • Metali i metalni profili, pocinčani lim, meko željezo, bakreni lim i žica, aluminijski lim i žica, izolirana žica, • Podloge (plastika, mediapan, metal, drvo i drugo), • Različiti vijci i druge rastavljive i nerastavljive veze, • Drugi materijali prema mogućnosti i izboru učenika i učitelja.
 12. 12. Materijali koji se mogu primijeniti u elektrotehnici i elektronici: • Vodiči, prekidači, rasvjetna tijela, elektromotori, potenciometri, zvučnici, elektronički elementi (pasivni i aktivni), eksperimentalne pločice, • Gotovi kompleti elektroničkih sklopova i uređaja, modelarski i konstrukcijski materijali, • Materijali prema mogućnosti i izboru učenika i učitelja.
 13. 13. Materijali koji se mogu primijeniti u automatici i robotici: • Elektronički elementi, elektroničke pločice (gotove ili za pripremu) numeričko upravljanje (mikrokontroleri), • Gotovi robotski sustavi, sloboda kreiranja robota (idejna rješenja), upravljanje robotskim sustavom, • Materijali prema mogućnosti i izboru učenika i učitelja.
 14. 14.  Poznaje tehničku zaštitu na strojevima i njihovu namjenu.  Poznaje namjenu i primjenu osobnih zaštitnih sredstava.  Opisuje način korištenja zaštitnih sredstava za rad.  Odabire sredstva zaštite prema radnim operacijama.  Prilagodi i koristi pravilno sredstva zaštite pri radu.
 15. 15. Zaštitna sredstva za rad i zaštita na stroju Najbolja zaštita je pravilna uporaba ručnih i strojnih alata i uređaja!
 16. 16. 1. Pokaži tehničku zaštitu na stolnoj bušilici. 2. Nabroji osobna zaštitna sredstva pri bušenju provrta. 3. Koja si sredstva zaštite koristio/la pri radu i na koji način te ispričaj kako si ih koristio/la? 4. Opiši ulogu zaštitnih naočala. 5. Kada ćeš upotrijebiti zaštitne rukavice? 6. Kada ćeš upotrijebiti zaštitnu pregaču? 7. Na koji način koristiš zaštitnu podlogu? Pitanja za vrednovanje ishoda učenja
 17. 17. Ishodi učenja:  Utvrđivanje mogućnosti primjene materijala za izradu tehničke tvorevine.  Organizira radno mjesto.  Izdvaja materijale po njihovoj namjeni – iskustveno prepoznavanje.  Uspoređuje osobine materijala.  Odabire alate, pribor i sredstva za ispitivanje svojstava materijala.  Opisuje načine ispitivanja svojstava materijala.  Popis materijala koji se savijaju, zatim lome...
 18. 18.  Svrstava materijale prema fizikalnim i mehaničkim svojstvima u tablicu.  Svrstava elektroničke elemente prema pasivnim i aktivnim osobinama.  Svrstava materijale prema tehnološkim svojstvima.  Diskutira o ekološki prihvatljivom i ekološki opasnom otpadu.  Planira ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpadnog materijala.  Samovrednovanje učinka grupe i pojedinca te usvojenih spoznaja kroz praktičnu izvedbu.
 19. 19.  Svrstava materijale prema fizikalnim i mehaničkim svojstvima u tablicu  Svrstava elektroničke elemente prema pasivnim i aktivnim osobinama.  Svrstava materijale prema tehnološkim svojstvima.  Diskutira o ekološki prihvatljivom i ekološki opasnom otpadu.  Planira ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpadnog materijala.  Samovrednovanje učinka grupe i pojedinca te usvojenih spoznaja kroz praktičnu izvedbu.
 20. 20.  Skicira stranicu/ce geometrijskog lika ili plašt geometrijskog tijela na materijal.  Rukuje alatima pri izradi tehničke tvorevine.  Spaja stranice geometrijskog tijela u cjelinu lijepljenjem.  Otkrivaju i izabiru umanjeno, uvećano ili mjerilo u prirodnoj veličini.  Prikazuje u mjerilu uradak na materijalu.  Rukuje alatima za rezanje materijala i oblikovanje stranica.  Spaja stranice uratka u cjelinu.  Samovrednuje svoj učinak pomoću skice i uspoređuje sa svojim učinkom pomoću tehničkog pribora.
 21. 21.  Uspoređuje svoj uradak sa uradcima ostalih učenika i procjenjuje njihovu vrijednost.  Prikazuje sastavni i radionički crtež geometrijskog lika ili tijela pomoću programa na računalu.  Koristi svoj radionički crtež za izradu geometrijskog lika ili tijela, ispisuje na samoljepljivi papir.  Ocrtava materijal priborom za tehničko crtanje.  Rukuje alatima za oblikovanje materijala, gruba i fina obrada.  Spaja pozicija geometrijskog lika/ tijela u cjelinu.  Samovrednuje svoj uradak i uspoređuje s uradcima ostalih učenika.
 22. 22.  Priprema tehničku dokumentaciju za izradu tehničke tvorevine.  Odabire materijale po njihovim svojstvima za izradu.  Pravilno koristi mjere zaštite pri radu.  Prepoznaje i pravilno koristi alate i strojeve.  Oblikuje materijal i spaja pozicije prema montažnom crtežu.  Odabire rješenja za bolju funkcionalnost i dizajn tehničke tvorevine.  Razdvaja otpadni materijal te ga zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.  Samovrednuje svoj uradak i uspoređuje s uradcima ostalih učenika.  Prezentira tehničku tvorevinu u svrhu određivanja njene vrijednosti.
 23. 23.  Priprema tehničku dokumentaciju za izradu tehničke tvorevine.  Odabire materijale po njihovim svojstvima za izradu.  Pravilno koristi mjere zaštite pri radu.  Prepoznaje i pravilno koristi alate i strojeve.  Oblikuje materijal i spaja pozicije prema montažnom crtežu.  Odabire rješenja za bolju funkcionalnost i dizajn tehničke tvorevine.  Razdvaja otpadni materijal te ga zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.  Samovrednuje svoj uradak i uspoređuje s uradcima ostalih učenika.  Prezentira tehničku tvorevinu u svrhu određivanja njene vrijednosti.
 24. 24.  Priprema tehničku dokumentaciju i troškovnik za projektni zadatak.  Planira proizvodnju više tehničkih tvorevina za smotru radova.  Priprema potrebne materijale za izradu tehničkih tvorevina.  Raspoređuje radne zadatke po članovima skupine.  Primjenjuje pravila tehničkog crtanja pri ocrtavanju materijala  Pridržava se pravila zaštite na radu.  Upotrebljava prigodne alate i postupke oblikovanja za pojedinu radnu operaciju.  Upotrebljava tehničku dokumentaciju pri završnom oblikovanju uratka.  Razdvaja otpadni materijal te ga zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.  Samovrednuje svoj uradak i uspoređuje s uradcima ostalih učenika  Prezentira tehničku tvorevinu u svrhu određivanja njene vrijednosti.
 25. 25.  Postavlja strategiju prezentiranja proizvoda na smotri radova ili školskoj izložbi.  Priprema plakat, brošuru, prezentaciju tehničke tvorevine.  Postavlja izložbu radova i prezentira uradak.  Samovrednuje svoj rad i uspoređuje s radom ostalih učenika.
 26. 26.  Prihvaćanje programa od strane učitelja te davanje podrške za njegovo ostvarenje.  Materijalna podrška za ostvarenje izbornog programa. Izuzetno važno je znati odgovor na to tko je odgovoran za njeno ostvarivanje i na koji način to treba riješiti?  Prostorna podrška, pogotovo tamo gdje je tehnička kultura bez svog prostora i opreme.  Osposobljenost učitelja za ostvarivanje izbornog programa – stručni aktivi.  Osigurati satnicu za izborni program davanjem mogućnosti da se učenici mogu priključiti izbornom programu tehničke kulture.
 27. 27. Zadaci: 1. Ispitaj svojstva ponuđenih materijala te u tabelu unesi dobivene podatke. 2. Osmisli i skiciraj uporabnu tehničku tvorevinu od ponuđenih materijala. 3. Izradi uporabnu tehničku tvorevinu, vodi računa da svojstva materijala određuju kvalitetu proizvoda. 4. Osmisli i prezentiraj prodajni slogan za jedan od dobivenih proizvoda.
 28. 28.  Materijali: plastična folija, papir 80g i 160g, karton-ljepenka, balza, plastično staklo, drvena daščica, plastični čepovi, drveni štapić, šperploča, furnir, stiropor, vrpca, univerzalno ljepilo, drvo spoj ljepilo, samoljepljiva traka.  Alati: kombinirana kliješta, šilo, škare, skalpel, pribor za crtanje, metalno ravnalo, olovka, mjerna traka, brusni papir, podloga za stol.
 29. 29.  Nabroji materijale koje si koristio/la pri ispitivanju svojstava.  Nabroji sredstva i alate koje si koristio/la pri ispitivanju svojstava.  Opiši ispitivanje fizikalnih svojstava materijala.  Opiši ispitivanje mehaničkih svojstava materijala.  Odaberi alat kojim bi provjerio tvrdoću materijala?  Analizirati mehanička svojstava: čvrstoća, žilavost, plastičnost.  Koja je razlika između fizikalnih i mehaničkih svojstava materijala?  Usporedi razliku između plastičnosti i elastičnosti materijala?
 30. 30.  Opiši svojstva papira od 160g.  Navedi svojstva šperploče.  Usporedi ivericu i panel ploču.  Kakva je savitljivost poli-vinil klorida i poli etilena?  Koji su najbolji vodiči slabe električne struje u strujnom krugu?  Kako podnose povišenu temperaturu: papir160g i poli etilen?  Razmotri ekološka svojstva materijala.
 31. 31.  Hvala na pažnji i suradnji, imate li pitanja? THE END

×