IzbornaNastava-TK-7.raz

Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agencysenior advicer at Education and Teacher Training Agency
IZBORNA NASTAVA
TEHNIČKE KULTURE ZA
7. RAZRED ILI KOMBINIRANO
Ivan Jukić prof. i Svjetlana Urbanek, prof.
Dani tehničke kulture
Trogir , 7. do 9. siječnja 2015.
UVOD
 Kurikulum Izborne nastave tehničke kulture
za 7. r dopušta maksimalnu slobodu
svakom pojedinom učitelju da kreira svoj
izvedbeni kurikulum ovisno o mogućnostima
i osobnom interesu
 Kurikulum poštuje interese i mogućnosti
učenika
 Kurikulum omogućava kombinaciju učenika
od 5.do 8. razreda
UVOD
 Materijali i sredstva za rad navedena su
informativno kao i mogući redoslijed
nastavnih cjelina
 Kurikulum povezuje nastavne cjeline kao i
metode provedbe s ciljem bržeg i
kvalitetnijeg usvajanja skupova ishoda
učenja
 Planirano vrijeme izrade tehničke tvorevine
ovisit će o sposobnostima učenika kao i o
složenosti tehničke tvorevine
PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA
1. Tehničko crtanje
2. Računalna tehnika
3. Energetika
4. Tehničke tvorevine
5. Obrada materijala
6. Poduzetništvo
SVAKI SKUP ISHODA UČENJA OMOGUĆAVA
UČENIKU
1. Iskustveno učenje
2. Spoznavanje
3. Zaključivanje
4. Formuliranje činjeničnog (nabroji) i teoretskog
(opiši) znanja
5. Samovrednovanje
SKUP ISHODA UČENJA SADRŽI
 Razinu skupa ishoda učenja
 Prijedlog obujma skupa ishoda
 Popis ishoda učenja
 Postupci vrednovanja svih ishoda
 Primjeri vrednovanja svih ishoda
 Uvjeti stjecanja ishoda
 Program stjecanja, aktivnosti učenja i
poučavanja
RADIONICA
Obrada materijala- Oblikovanje žice
 Skica idejnog rješenja
 Analiza i odabir idejnog rješenja
 Izrada tehničke tvorevine-iskustvo i
spoznaja
 Prezentacija tehničke tvorevine-
zaključivanje i formuliranje
 Izrada skupa ishoda učenja
HVALA NA PAŽNJI
?
1 of 8

More Related Content

Viewers also liked(13)

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency(18)

IzbornaNastava-TK-7.raz

  • 1. IZBORNA NASTAVA TEHNIČKE KULTURE ZA 7. RAZRED ILI KOMBINIRANO Ivan Jukić prof. i Svjetlana Urbanek, prof. Dani tehničke kulture Trogir , 7. do 9. siječnja 2015.
  • 2. UVOD  Kurikulum Izborne nastave tehničke kulture za 7. r dopušta maksimalnu slobodu svakom pojedinom učitelju da kreira svoj izvedbeni kurikulum ovisno o mogućnostima i osobnom interesu  Kurikulum poštuje interese i mogućnosti učenika  Kurikulum omogućava kombinaciju učenika od 5.do 8. razreda
  • 3. UVOD  Materijali i sredstva za rad navedena su informativno kao i mogući redoslijed nastavnih cjelina  Kurikulum povezuje nastavne cjeline kao i metode provedbe s ciljem bržeg i kvalitetnijeg usvajanja skupova ishoda učenja  Planirano vrijeme izrade tehničke tvorevine ovisit će o sposobnostima učenika kao i o složenosti tehničke tvorevine
  • 4. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA 1. Tehničko crtanje 2. Računalna tehnika 3. Energetika 4. Tehničke tvorevine 5. Obrada materijala 6. Poduzetništvo
  • 5. SVAKI SKUP ISHODA UČENJA OMOGUĆAVA UČENIKU 1. Iskustveno učenje 2. Spoznavanje 3. Zaključivanje 4. Formuliranje činjeničnog (nabroji) i teoretskog (opiši) znanja 5. Samovrednovanje
  • 6. SKUP ISHODA UČENJA SADRŽI  Razinu skupa ishoda učenja  Prijedlog obujma skupa ishoda  Popis ishoda učenja  Postupci vrednovanja svih ishoda  Primjeri vrednovanja svih ishoda  Uvjeti stjecanja ishoda  Program stjecanja, aktivnosti učenja i poučavanja
  • 7. RADIONICA Obrada materijala- Oblikovanje žice  Skica idejnog rješenja  Analiza i odabir idejnog rješenja  Izrada tehničke tvorevine-iskustvo i spoznaja  Prezentacija tehničke tvorevine- zaključivanje i formuliranje  Izrada skupa ishoda učenja