SlideShare a Scribd company logo

GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli

Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agencysenior advicer at Education and Teacher Training Agency

Gradjanski odgoj i obrazovanje u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli

GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli

1 of 6
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
U NASTAVIM TEMAMA IZ INFORMATIKE
U SREDNJOJ ŠKOLI
dokument izrađen na međužupanijskim stručnim skupovima
Agencije za odgoj i obrazovanje za učitelje i nastavnike
informatike i računalstva
Koprivnica, 25.8.2014.,
Nova Gradiška, 26.8.2014. i
Valpovo, 27.8.2014.
Dimenzija
GOO
Ishod Tema
Ljudskopravnadimenzija
Znam i razumijem da imam prava i
odgovornosti;
Računalne mreže i Internet
Uvodni sat (pravila ponašanja, kriteriji i
elementi ocjenjivanja)
znam koja su temeljna ljudska prava; Webmail, društvene mreže
da bih zaštitio/la svoja prava i prava drugih
donosim pravila;
Sigurnost na Internetu i Autorska prava
Uređaji za pohranu
pravila nam omogućavaju da živimo, učimo i
radimo zajedno, da razvijamo pravedne i
demokratske odnose i izgrađujemo razred i
školu kao demokratske zajednice;
Izrada prezentacija
Stvaranje dokumenta
znam da su zajednička pravila naš društveni
ugovor i da me obavezuju na primjenu;
Etape programiranja
E-trgovina, poslovna etika
znam što trebam poduzeti u slučaju kršenja
naših dogovorenih pravila i koji je lanac
posljedica kršenja društvenih pravila;
Grananje, sigurnost na Internetu
koristim alate uma za uspostavu
proceduralne, korektivne i distributivne
pravednosti;
razumijem vezu između prava, pravila,
zakona, vladavine prava i demokracije u
društvenoj zajednici
Grananje
Društvenadimenzija
Znam što su komunikacijske vještine, vježbam
njihovu primjenu, razvijam vještine
pregovaranja, upravljanja radom skupine,
prezentacijske vještine i javni nastup,
uočavam svoje sposobnosti i stječem
samopouzdanje;
Izrada prezentacija
Izrada multimedijalnih sadržaja,
društvene mreže
znam ih predstaviti usmeno i dokumentirati u
mapi osobnog razvoja;
Izrada prezentacija
Tablični proračuni
uočavam da u razredu imamo različite
sposobnosti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
neki imaju teškoće – uzajamno se potičemo i
potpomažemo u razvoju jer imam pravo na
razvoj svih svojih sposobnosti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
volontiram, sudjelujem u akcijama
solidarnosti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
uvažavam ravnopravnost spolova; Općenito vezano uz grupni/timski rad
kritički pristupam informacijama kroz medije,
odupirem se štetnim nagovorima vršnjaka,
znam kako se zaštiti od trgovanja ljudima
Povezivanje računala (Internet, društvene
mreže)
Pravila ponašanja na internetu,
Pretraživanje weba
Dimenzija
GOO
Ishod Tema
Političkadimenzija
Znam što je vlast i zašto je potrebna u
razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
Pretraživanje weba, operacijski sustav
(upravljanje pravima korisnika)
građanin sam razreda te imam pravo i
obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram
i budem biran za predsjednika razreda i za
člana vijeća učenika;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
koristim alate za procjenu položaja vlasti i
izgrađujem demokratske odnose;
Web 2.0 alati
znam da je ustavna državna vlast
demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti
naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava
građana na sudjelovanje u vlasti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
znam da je jedna uloga demokratske vlasti
zaštita zajedničke dobrobiti svih građana;
Zaštita osobnih podataka
Zaštita autorskih prava
sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i
plan akcije za rješavanje problema društvene
zajednice;
Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije
Društvene mreže
razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i
tipove demokracije;
Autorska prava
znam osnovne vrijednosti Ustava Republike
Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i
ograničenja vlasti, načela pravne države,
vladavine prava i demokracije;
Autorska prava
znam kako se donose zakoni, da su pred
zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako
odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti;
Zaštita autorskih prava
znam što je uloga političkih stranaka;
znam što je civilno društvo i njegova uloga u
razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije
Autorska prava
Gospodarskadimenzija
Znam da jedino radom stvaram nove
vrijednosti;
Algoritmi (izrada programa za konkretne
situacije)
Web dizajn
poduzetan sam u prepoznavanju, zaštiti i
razvoju zajedničkog dobra u razredu, školi i
lokalnoj sredini na razne načine – u grupnom
radu i donošenju plana djelovanja,
radionicama, projektima, akcijama i sl.
upravljam osobnim financijama i donosim
razne financijske proračune u okviru
projekata, sudjelujem u radu školske zadruge;
Proračunske tablice
Baze podataka
razumijem ulogu inovativnosti, rada i
proizvodnje u stvaranju osobnog i društvenog
bogatstva;
Povijest i razvoj računala
Programiranje
Dimenzija
GOO
Ishod Tema
Političkadimenzija
Znam što je vlast i zašto je potrebna u
razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
Pretraživanje weba, operacijski sustav
(upravljanje pravima korisnika)
građanin sam razreda te imam pravo i
obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram
i budem biran za predsjednika razreda i za
člana vijeća učenika;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
koristim alate za procjenu položaja vlasti i
izgrađujem demokratske odnose;
Web 2.0 alati
znam da je ustavna državna vlast
demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti
naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava
građana na sudjelovanje u vlasti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
znam da je jedna uloga demokratske vlasti
zaštita zajedničke dobrobiti svih građana;
Zaštita osobnih podataka
Zaštita autorskih prava
sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i
plan akcije za rješavanje problema društvene
zajednice;
Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije
Društvene mreže
razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i
tipove demokracije;
Autorska prava
znam osnovne vrijednosti Ustava Republike
Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i
ograničenja vlasti, načela pravne države,
vladavine prava i demokracije;
Autorska prava
znam kako se donose zakoni, da su pred
zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako
odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti;
Zaštita autorskih prava
znam što je uloga političkih stranaka;
znam što je civilno društvo i njegova uloga u
razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije
Autorska prava
znam da uje socijalna solidarnost temelj
socijalnog i radnog prava; znam zašto su
obrazovni, zdravstveni i mirovinski sustavi,
sustavi zajedničke dobrobiti koji počivaju na
načelima socijalne države;
Rješavanje zadataka u proračunskim
tablicama i algoritmima
zašto korupcija dovodi u pitanje opstanak tih
sustava i demokracije;
Elektronička računala
Internet
znam da se domoljublje na djelu pokazuje u
očuvanju i razvoju sustava zajedničke
dobrobiti, stvaranjem uvjeta da se radom a
ne krađom stječu materijalna bogatstva
Autorska prava
Ekološ
ka
dimen
zija
Čuvam okoliš od otpada i zagađenja, štedim
energiju i vodu;
Građa računala
Ispis dokumenata
Zbrinjavanje digitalnog otpada (hardware)
Dimenzija
GOO
Ishod Tema
Političkadimenzija
Znam što je vlast i zašto je potrebna u
razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
Pretraživanje weba, operacijski sustav
(upravljanje pravima korisnika)
građanin sam razreda te imam pravo i
obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram
i budem biran za predsjednika razreda i za
člana vijeća učenika;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
koristim alate za procjenu položaja vlasti i
izgrađujem demokratske odnose;
Web 2.0 alati
znam da je ustavna državna vlast
demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti
naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava
građana na sudjelovanje u vlasti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
znam da je jedna uloga demokratske vlasti
zaštita zajedničke dobrobiti svih građana;
Zaštita osobnih podataka
Zaštita autorskih prava
sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i
plan akcije za rješavanje problema društvene
zajednice;
Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije
Društvene mreže
razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i
tipove demokracije;
Autorska prava
znam osnovne vrijednosti Ustava Republike
Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i
ograničenja vlasti, načela pravne države,
vladavine prava i demokracije;
Autorska prava
znam kako se donose zakoni, da su pred
zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako
odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti;
Zaštita autorskih prava
znam što je uloga političkih stranaka;
znam što je civilno društvo i njegova uloga u
razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije
Autorska prava
Štednja energije (energetska klasa
uređaja)
znam što je održiv društveni, gospodarski i
kulturološki razvoj lokalne sredine, Republike
Hrvatske, europske unije i svijeta;
Izrada prezentacija
Izrada projekta
štitim i čuvam prirodnu i kulturnu baštinu
zavičaja, Republike Hrvatske i planeta Zemlje
Hardware
Prezentacije
Izrada web stranica
Mediji za pohranu podataka
Kulturološka
dimenzija
Poznajem osnovne odrednice hrvatske
kulture i razumijem da je hrvatska kultura
rezultat složenih interakcija između većinske i
manjinskih kultura, da su prava nacionalnih
manjina zaštićena Ustavom RH;
Pretraživanje interneta
Izrada prezentacija
Izrada web stranica
Dimenzija
GOO
Ishod Tema
Političkadimenzija
Znam što je vlast i zašto je potrebna u
razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
Pretraživanje weba, operacijski sustav
(upravljanje pravima korisnika)
građanin sam razreda te imam pravo i
obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram
i budem biran za predsjednika razreda i za
člana vijeća učenika;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
koristim alate za procjenu položaja vlasti i
izgrađujem demokratske odnose;
Web 2.0 alati
znam da je ustavna državna vlast
demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti
naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava
građana na sudjelovanje u vlasti;
Općenito vezano uz grupni/timski rad
znam da je jedna uloga demokratske vlasti
zaštita zajedničke dobrobiti svih građana;
Zaštita osobnih podataka
Zaštita autorskih prava
sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i
plan akcije za rješavanje problema društvene
zajednice;
Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije
Društvene mreže
razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i
tipove demokracije;
Autorska prava
znam osnovne vrijednosti Ustava Republike
Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i
ograničenja vlasti, načela pravne države,
vladavine prava i demokracije;
Autorska prava
znam kako se donose zakoni, da su pred
zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako
odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti;
Zaštita autorskih prava
znam što je uloga političkih stranaka;
znam što je civilno društvo i njegova uloga u
razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije
Autorska prava
znam što je međukulturni dijalog i kako se
koristi;
E-mail
razumijem značenje slobode mišljenja,
vjeroispovijesti i savjesti;
Pravila ponašanja na internetu
znam što su stereotipi, predrasude i
diskriminacija, kako većine prema manjini i
manjine prema većini, zašto štete osobnoj i
zajedničkoj dobrobiti; koristim razne načine
njihova suzbijanja
Internet
Društvene mreže
Programska podrška (programi otvorenog
koda)
Ad

Recommended

Građanski odgoj i obrazovanje
Građanski odgoj i obrazovanje Građanski odgoj i obrazovanje
Građanski odgoj i obrazovanje Andreja Marcetić
 
Marcetić Andreja_ Građanski odgoj i obrazovanje - stručni skup AZOO MZOS
Marcetić Andreja_ Građanski odgoj i obrazovanje - stručni skup AZOO MZOSMarcetić Andreja_ Građanski odgoj i obrazovanje - stručni skup AZOO MZOS
Marcetić Andreja_ Građanski odgoj i obrazovanje - stručni skup AZOO MZOSAndreja Marcetić
 
Otpad i reciklaža
Otpad i reciklažaOtpad i reciklaža
Otpad i reciklažaEna Horvat
 
IMPORTANCE OF LOCAL GOVERNMENT
IMPORTANCE OF LOCAL GOVERNMENTIMPORTANCE OF LOCAL GOVERNMENT
IMPORTANCE OF LOCAL GOVERNMENTprivate practice
 
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxPogled kroz prozor
 
Stavovi djece i mladih u hrvatskoj
Stavovi djece i mladih u hrvatskojStavovi djece i mladih u hrvatskoj
Stavovi djece i mladih u hrvatskojlovmar01
 

More Related Content

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency (20)

naslov
naslovnaslov
naslov
 
IzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.razIzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.raz
 
IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.
 
IzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.razIzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.raz
 
IzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.razIzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.raz
 
Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015
 
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
 
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
 
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
 
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
 
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
 
Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)
 
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
 
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
 
Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)
 
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
 
Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)
 
Jezicni savjeti strucni ispit
Jezicni savjeti  strucni ispitJezicni savjeti  strucni ispit
Jezicni savjeti strucni ispit
 
Pisana priprava za polaganje SI primjer
Pisana priprava za polaganje SI primjer Pisana priprava za polaganje SI primjer
Pisana priprava za polaganje SI primjer
 
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak
Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014-urucakVh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014-urucak
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak
 

GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli

 • 1. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U NASTAVIM TEMAMA IZ INFORMATIKE U SREDNJOJ ŠKOLI dokument izrađen na međužupanijskim stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje za učitelje i nastavnike informatike i računalstva Koprivnica, 25.8.2014., Nova Gradiška, 26.8.2014. i Valpovo, 27.8.2014.
 • 2. Dimenzija GOO Ishod Tema Ljudskopravnadimenzija Znam i razumijem da imam prava i odgovornosti; Računalne mreže i Internet Uvodni sat (pravila ponašanja, kriteriji i elementi ocjenjivanja) znam koja su temeljna ljudska prava; Webmail, društvene mreže da bih zaštitio/la svoja prava i prava drugih donosim pravila; Sigurnost na Internetu i Autorska prava Uređaji za pohranu pravila nam omogućavaju da živimo, učimo i radimo zajedno, da razvijamo pravedne i demokratske odnose i izgrađujemo razred i školu kao demokratske zajednice; Izrada prezentacija Stvaranje dokumenta znam da su zajednička pravila naš društveni ugovor i da me obavezuju na primjenu; Etape programiranja E-trgovina, poslovna etika znam što trebam poduzeti u slučaju kršenja naših dogovorenih pravila i koji je lanac posljedica kršenja društvenih pravila; Grananje, sigurnost na Internetu koristim alate uma za uspostavu proceduralne, korektivne i distributivne pravednosti; razumijem vezu između prava, pravila, zakona, vladavine prava i demokracije u društvenoj zajednici Grananje Društvenadimenzija Znam što su komunikacijske vještine, vježbam njihovu primjenu, razvijam vještine pregovaranja, upravljanja radom skupine, prezentacijske vještine i javni nastup, uočavam svoje sposobnosti i stječem samopouzdanje; Izrada prezentacija Izrada multimedijalnih sadržaja, društvene mreže znam ih predstaviti usmeno i dokumentirati u mapi osobnog razvoja; Izrada prezentacija Tablični proračuni uočavam da u razredu imamo različite sposobnosti; Općenito vezano uz grupni/timski rad neki imaju teškoće – uzajamno se potičemo i potpomažemo u razvoju jer imam pravo na razvoj svih svojih sposobnosti; Općenito vezano uz grupni/timski rad volontiram, sudjelujem u akcijama solidarnosti; Općenito vezano uz grupni/timski rad uvažavam ravnopravnost spolova; Općenito vezano uz grupni/timski rad kritički pristupam informacijama kroz medije, odupirem se štetnim nagovorima vršnjaka, znam kako se zaštiti od trgovanja ljudima Povezivanje računala (Internet, društvene mreže) Pravila ponašanja na internetu, Pretraživanje weba
 • 3. Dimenzija GOO Ishod Tema Političkadimenzija Znam što je vlast i zašto je potrebna u razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici; Pretraživanje weba, operacijski sustav (upravljanje pravima korisnika) građanin sam razreda te imam pravo i obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram i budem biran za predsjednika razreda i za člana vijeća učenika; Općenito vezano uz grupni/timski rad koristim alate za procjenu položaja vlasti i izgrađujem demokratske odnose; Web 2.0 alati znam da je ustavna državna vlast demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava građana na sudjelovanje u vlasti; Općenito vezano uz grupni/timski rad znam da je jedna uloga demokratske vlasti zaštita zajedničke dobrobiti svih građana; Zaštita osobnih podataka Zaštita autorskih prava sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i plan akcije za rješavanje problema društvene zajednice; Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije Društvene mreže razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i tipove demokracije; Autorska prava znam osnovne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i ograničenja vlasti, načela pravne države, vladavine prava i demokracije; Autorska prava znam kako se donose zakoni, da su pred zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti; Zaštita autorskih prava znam što je uloga političkih stranaka; znam što je civilno društvo i njegova uloga u razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije Autorska prava Gospodarskadimenzija Znam da jedino radom stvaram nove vrijednosti; Algoritmi (izrada programa za konkretne situacije) Web dizajn poduzetan sam u prepoznavanju, zaštiti i razvoju zajedničkog dobra u razredu, školi i lokalnoj sredini na razne načine – u grupnom radu i donošenju plana djelovanja, radionicama, projektima, akcijama i sl. upravljam osobnim financijama i donosim razne financijske proračune u okviru projekata, sudjelujem u radu školske zadruge; Proračunske tablice Baze podataka razumijem ulogu inovativnosti, rada i proizvodnje u stvaranju osobnog i društvenog bogatstva; Povijest i razvoj računala Programiranje
 • 4. Dimenzija GOO Ishod Tema Političkadimenzija Znam što je vlast i zašto je potrebna u razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici; Pretraživanje weba, operacijski sustav (upravljanje pravima korisnika) građanin sam razreda te imam pravo i obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram i budem biran za predsjednika razreda i za člana vijeća učenika; Općenito vezano uz grupni/timski rad koristim alate za procjenu položaja vlasti i izgrađujem demokratske odnose; Web 2.0 alati znam da je ustavna državna vlast demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava građana na sudjelovanje u vlasti; Općenito vezano uz grupni/timski rad znam da je jedna uloga demokratske vlasti zaštita zajedničke dobrobiti svih građana; Zaštita osobnih podataka Zaštita autorskih prava sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i plan akcije za rješavanje problema društvene zajednice; Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije Društvene mreže razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i tipove demokracije; Autorska prava znam osnovne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i ograničenja vlasti, načela pravne države, vladavine prava i demokracije; Autorska prava znam kako se donose zakoni, da su pred zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti; Zaštita autorskih prava znam što je uloga političkih stranaka; znam što je civilno društvo i njegova uloga u razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije Autorska prava znam da uje socijalna solidarnost temelj socijalnog i radnog prava; znam zašto su obrazovni, zdravstveni i mirovinski sustavi, sustavi zajedničke dobrobiti koji počivaju na načelima socijalne države; Rješavanje zadataka u proračunskim tablicama i algoritmima zašto korupcija dovodi u pitanje opstanak tih sustava i demokracije; Elektronička računala Internet znam da se domoljublje na djelu pokazuje u očuvanju i razvoju sustava zajedničke dobrobiti, stvaranjem uvjeta da se radom a ne krađom stječu materijalna bogatstva Autorska prava Ekološ ka dimen zija Čuvam okoliš od otpada i zagađenja, štedim energiju i vodu; Građa računala Ispis dokumenata Zbrinjavanje digitalnog otpada (hardware)
 • 5. Dimenzija GOO Ishod Tema Političkadimenzija Znam što je vlast i zašto je potrebna u razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici; Pretraživanje weba, operacijski sustav (upravljanje pravima korisnika) građanin sam razreda te imam pravo i obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram i budem biran za predsjednika razreda i za člana vijeća učenika; Općenito vezano uz grupni/timski rad koristim alate za procjenu položaja vlasti i izgrađujem demokratske odnose; Web 2.0 alati znam da je ustavna državna vlast demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava građana na sudjelovanje u vlasti; Općenito vezano uz grupni/timski rad znam da je jedna uloga demokratske vlasti zaštita zajedničke dobrobiti svih građana; Zaštita osobnih podataka Zaštita autorskih prava sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i plan akcije za rješavanje problema društvene zajednice; Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije Društvene mreže razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i tipove demokracije; Autorska prava znam osnovne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i ograničenja vlasti, načela pravne države, vladavine prava i demokracije; Autorska prava znam kako se donose zakoni, da su pred zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti; Zaštita autorskih prava znam što je uloga političkih stranaka; znam što je civilno društvo i njegova uloga u razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije Autorska prava Štednja energije (energetska klasa uređaja) znam što je održiv društveni, gospodarski i kulturološki razvoj lokalne sredine, Republike Hrvatske, europske unije i svijeta; Izrada prezentacija Izrada projekta štitim i čuvam prirodnu i kulturnu baštinu zavičaja, Republike Hrvatske i planeta Zemlje Hardware Prezentacije Izrada web stranica Mediji za pohranu podataka Kulturološka dimenzija Poznajem osnovne odrednice hrvatske kulture i razumijem da je hrvatska kultura rezultat složenih interakcija između većinske i manjinskih kultura, da su prava nacionalnih manjina zaštićena Ustavom RH; Pretraživanje interneta Izrada prezentacija Izrada web stranica
 • 6. Dimenzija GOO Ishod Tema Političkadimenzija Znam što je vlast i zašto je potrebna u razredu, školi, lokalnoj i nacionalnoj zajednici; Pretraživanje weba, operacijski sustav (upravljanje pravima korisnika) građanin sam razreda te imam pravo i obavezu sudjelovati u vlasti na način da biram i budem biran za predsjednika razreda i za člana vijeća učenika; Općenito vezano uz grupni/timski rad koristim alate za procjenu položaja vlasti i izgrađujem demokratske odnose; Web 2.0 alati znam da je ustavna državna vlast demokratska vlast koja proizlazi iz suglasnosti naroda, iz podjele i ograničenja vlasti i prava građana na sudjelovanje u vlasti; Općenito vezano uz grupni/timski rad znam da je jedna uloga demokratske vlasti zaštita zajedničke dobrobiti svih građana; Zaštita osobnih podataka Zaštita autorskih prava sudjelujem u istraživanju i donosim politiku i plan akcije za rješavanje problema društvene zajednice; Pseudokod, dijagram tijeka i funkcije Društvene mreže razlikujem demokratsku od autoritarne vlasti i tipove demokracije; Autorska prava znam osnovne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske, strukturu vlasti, trodiobu i ograničenja vlasti, načela pravne države, vladavine prava i demokracije; Autorska prava znam kako se donose zakoni, da su pred zakonom svi jednaki, da su zakoni valjani ako odgovaraju načelima pravednosti i etičnosti; Zaštita autorskih prava znam što je uloga političkih stranaka; znam što je civilno društvo i njegova uloga u razvoju zajedničke dobrobiti i demokracije Autorska prava znam što je međukulturni dijalog i kako se koristi; E-mail razumijem značenje slobode mišljenja, vjeroispovijesti i savjesti; Pravila ponašanja na internetu znam što su stereotipi, predrasude i diskriminacija, kako većine prema manjini i manjine prema većini, zašto štete osobnoj i zajedničkoj dobrobiti; koristim razne načine njihova suzbijanja Internet Društvene mreže Programska podrška (programi otvorenog koda)