Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fms Logo

12,773 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fms Logo

 1. 1. FMS LOGO<br />Novi alat za <br />natjecanje u programiranju i<br />nastavu programiranja u osnovnoj školi<br />Izradio: Dalibor Škorvaga, dipl. inf.<br />
 2. 2. O PROGRAMIRANJU U OŠ<br />Vjerojatno najzahtjevnije područje predmeta informatike <br />Gradivo ravnomjerno raspoređeno od 5. do 8. razreda<br />Po izboru škola i prije (nastava informatike kao izvannastavna aktivnost) - uočavanje budućih sudionika na natjecanjima <br />Naglasak na razvoju apstraktnog mišljenja i algoritamskog rješavanja problema (raščlanjivanje problema, slijed, ponavljanje, uvjeti, strukturiranje podataka…)<br />
 3. 3. MOGUĆNOST ODABIRA NAČINA REALIZACIJE<br />Mogućnost odabira načina realizacije / programa koristeći različite programske jezike (HNOS)<br /> A) Uporaba programskih jezika koji uključuju kornjačinu grafiku – Logo<br /> B) Uporaba proceduralnih programskih jezika – Basic, Pascal<br />Ne preporučuje se realizacija i kombiniranje oba navedena programa u redovnoj nastavi<br />
 4. 4. Odabir programa / programskog jezika?<br />sastav učenika, broj učenika za računalima i po skupinama…<br />HNOS A i B programi<br />programiranje u srednjoj školi<br />složenost programskog jezika<br />natjecanje u programiranju (odobreni programski jezici?)<br />
 5. 5. HNOS - UPORABA PROGRAMSKIH JEZIKA KOJI UKLJUČUJU KORNJAČINU GRAFIKU (A)<br />Osnovne naredbe programskog jezika <br />Ponavljanje niza naredbi <br />Uporaba petlje za crtanje niza likova <br />Ulazne vrijednosti procedura <br />Uporaba više ulaznih vrijednosti <br />Odluke u programu <br />Crtanje kocke i kvadra <br />Višestruke kornjače <br />
 6. 6. Tipovi podataka: numerički, znakovni, liste <br />Algoritmi koji koriste različite tipove podataka<br />Koordinatna grafika <br />Osnove rekurzivnog programiranja (izborna tema) <br />Zadaci o pravilnim mnogokutima <br />Izrada grafičkog sučelja <br />Primjeri rekurzivnog programiranja (izborna tema) <br />Grafičke komande u programu <br />Procedure i programske funkcije <br />Primjena programiranja u nastavi matematike <br />Primjena programiranja u fizici i kemiji<br />
 7. 7. PROGRAMSKI JEZIK LOGO<br />Nastao na MIT-u u SAD-u 1960-tih<br />Interpreterski jezik<br />Tijekom godina razvijene brojne verzije <br />UCB Logo (Brian Harvey)<br />besplatan, GNU licenca, još se razvija<br />MSW Logo (George Mills,)<br />besplatan, GNU licenca, zadnja inačica 6.5 izdana 2002. godine<br />FMS Logo<br />PC Logo - komercijalan?<br />Terrapin Logo - komercijalan<br />
 8. 8. FMS LOGO<br />Temelji se na jezgri UCB Loga<br />Besplatna verzija programskog jezika Logo (free software) objavljena pod GNU licencom<br />Nastavlja se razvoj MSW Loga kroz open source zajednicu i pod novim nazivom<br />Zadnja inačica 6.24<br />Ispravljeni pojedini bugovi<br />Radi na svim inačicama operacijskog sustava Windows<br />
 9. 9. PREUZIMANJE/INSTALACIJA<br />http://sourceforge.net/projects/fmslogo/<br />Veličina 3,7 MB<br />Standardna Windows instalacija<br />
 10. 10. IZGLED PROGRAMA<br />Radna površina<br />Kornjača<br />Prikaz unesenih naredbi i rezultata obrade<br />Izravan unos naredbi<br />Editor<br />
 11. 11. RAD U EDITORU<br />
 12. 12. RAD U EDITORU<br />
 13. 13. DO 1024 NEOVISNE KORNJAČE<br />
 14. 14. SVAKA KORNJAČA MOŽE BITI BITMAPIRANA<br />
 15. 15. IZRADA WINDOWS DIJALOŠKIH OKVIRA<br />
 16. 16. OSTALE ZNAČAJKE<br />Tekst u različitim fontovima i veličinama<br />BMP / GIF pozadine<br />Podržava 1, 4, 8, 16, 24 bitnu grafiku<br />Standardna Windows hipertekst pomoć (engleski jezik)<br />Ispis dokumenta<br />Rad sa MIDI uređajima i zvučnim datotekama (.WAV…) <br />TCP/IP podrška<br />...<br />
 17. 17. USPOREDBA<br />Nazivi i sintaksa pojedinih naredbi u FMS Logu se razlikuju u odnosu na Terrapin Logo i PC Logo<br /><ul><li>Cijeli popis (www.zrs.hr)</li></li></ul><li>ZAKLJUČAK<br />Podržava sve zahtjeve natjecanja u programiranju za osnovne škole (odobren programski jezik)<br />Podržava sve zahtjeve koje postavlja HNOS za redovnu nastavu<br />Potpuno besplatan (GNU licenca)<br />Nazivi i sintaksa pojedinih naredbi se razlikuju u odnosu na Terrapin Logo i PC Logo<br />Jedini izbor za natjecanje u programiranju?!<br />
 18. 18. IZVORI PODATAKA<br />http://fmslogo.sourceforge.net/index.shtml<br />http://www.softronix.com/logo.html<br />http://klub.posluh.hr/logo/<br />http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-03/clanak-03/osnovna.pdf<br />http://www.hsin.hr<br />http://www.zrs.hr<br />

×