Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БАКАР
Наоѓање во природата 
Во природата бакарот може да се јави како самороден, но 
поголемо значење за неговото добивање имаат...
Добивање и пречистување 
Од рудите на бакарот со 
флотација на корисните 
минерали проследена со 
пржење на концентратот и...
Својства 
Физички: 
• Бакарот е мек метал со црвена боја 
и метален сјај. 
• Лесно се кова и се извлекува во 
жици. 
• Доб...
Бакарни легури 
-Бронза – легура на бакар и калај 
-Месинг – легура на бакар и цинк 
Чистиот бакар е одличен спроводник на...
Примена на бакарот 
Бакарот порано се 
употребувал за производство 
на садови за домаќинството, 
кои поради тоа што 
соеди...
Легурите на бакарот се користат при 
изработка на монети, музички 
инструменти и други предмети. 
Поради тоа што чистото з...
Изработка: 
Јовановска Фанче 
Неделковска Марија 
Ментор: 
Ристевска Мирјана
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Бакар

3,982 views

Published on

Факти за бакарот.

Published in: Science
  • Login to see the comments

Бакар

  1. 1. БАКАР
  2. 2. Наоѓање во природата Во природата бакарот може да се јави како самороден, но поголемо значење за неговото добивање имаат рудите на бакар: • куприт • халкозин • ковелин • малахит • халкопирит
  3. 3. Добивање и пречистување Од рудите на бакарот со флотација на корисните минерали проследена со пржење на концентратот и потоа редукција на оксидот се добива суров бакар. Суровиот бакар не е сосема чист и затоа пречистувањето се врши со електролиза.
  4. 4. Својства Физички: • Бакарот е мек метал со црвена боја и метален сјај. • Лесно се кова и се извлекува во жици. • Добар спроводник на електричество и топлина. • Стопен се меша со другите метали и гради легури. • Додаден во злато,ја зголемува неговата тврдина. Хемиски: • Бакарот е помалку реактивен во спредба со железото. • Не може да го истиснува водородор од разредени киселини. • Не реагира со хлороводородна киселина. • Реагира со азотна и концентрирана сулфурна киселина. • Водните раствори на бакарните соли реагираат со повекето метали.
  5. 5. Бакарни легури -Бронза – легура на бакар и калај -Месинг – легура на бакар и цинк Чистиот бакар е одличен спроводник на електричество и на топлина, додека неговите легури(бронза и месинг) се послаби спроводници.
  6. 6. Примена на бакарот Бакарот порано се употребувал за производство на садови за домаќинството, кои поради тоа што соединенијата на бакар се отровни, морале да бидат калаисувани т.е. покривани со тенок слој калај. Макар што веќе речиси не се употребува во домаќинството, од бакарот и сега се изработуваат цевки и други предмети за примена во индустријата.
  7. 7. Легурите на бакарот се користат при изработка на монети, музички инструменти и други предмети. Поради тоа што чистото злато е меко, за изработка на златен накит се употребува злато легирано со бакар. Бакарот се употребува и за добивање на некои соединенија коишто имаат практична примена, на пример CuSO4*5H2O – бакар сулфат пентахидрат кој се користи како инсектицид, фунгицид...
  8. 8. Изработка: Јовановска Фанче Неделковска Марија Ментор: Ристевска Мирјана

×