Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neurovragen deel 2[1]

3,366 views

Published on

 • Be the first to comment

Neurovragen deel 2[1]

 1. 1. Neurovragen deel 2<br />April 2011<br />
 2. 2. Vraag 119<br />Onderscheid tussen een lacunair infarct en een Virchow-Robin ruimte kan beter met FLAIR-gewogen MRI-opnamen dan met T2-gewogen MRI-opnamen worden gemaakt.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet <br />
 3. 3. Virchow robin spaces<br />Invaginaties van de subarachnoidale ruimte in het brein, geassocieerd met leptomeningeale vaten. <br />Basale kernen<br />Centrum semiovale<br />Nabij de commisura anterior<br />In de corona radiata<br />Peri-insulair<br />
 4. 4. Virchow robin spaces<br />Meestal volgen zij de signaalintensiteit van CSF<br />Hypointens op T1 en PD<br />Hyperintens op T2<br />Hypointens op FLAIR<br />De FLAIR is de beste onderscheidende sequentie tov witte stof laesies omdat perivasculaire ruimten isointens blijven tov CSF terwijl ws-laesies hyperintens zijn. <br />
 5. 5. Virchow robin spaces vs lacunair infarct<br />Verwarrend is dat een vasculaire lacune op een virchow robin space kan lijken op de FLAIR<br />Beiden zijn hypointens op de FLAIR<br />Requesists blz 345<br />
 6. 6. Vraag 119<br />Onderscheid tussen een lacunair infarct en een Virchow-Robin ruimte kan beter met FLAIR-gewogen MRI-opnamen dan met T2-gewogen MRI-opnamen worden gemaakt.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet <br />
 7. 7. Vraag 120<br />De gyrus precentralis heeft een motorische functie.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 8. 8. Gyrus precentralis ligt net ventraal van de sulcus centralis<br />
 9. 9.
 10. 10. Vraag 120<br />De gyrus precentralis heeft een motorische functie.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 11. 11. Vraag 121<br />Een 21-jarige man heeft last van spierstijfheid en ataxie van de romp en vertoont choreatische bewegingen. Op een MRI van de hersenen ziet u ijzerdeposities in de basale ganglia met een focaal gebiedje van verhoogd signaal op de T2-gewogen opnamen in de globus pallidus; het ‘eye-of-the-tiger’ sign.<br />De ziekte van Hallervorden-Spatz is waarschijnlijker dan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 12. 12. Creutzfeld-Jacob<br />Snel progressieve, zeldzame dementerende ziekte <br />7e decade<br />80% normale CT<br />20% heeft snel progressieve atrofie<br />MRI (80% afwijkingen)<br />Billaterale, symmetrische verhoogde SI in putamen en nuclei caudatus op T2<br />Later: atrofie + verhoogde SI in alle basale kernen, thalamus en occiptale cortex<br />
 13. 13.
 14. 14. Ziekte van Hallervorden-Spatz<br />Autosomaal recessieve ziekte<br />Progressieve dementie + spasmen<br />Karakteristiek is de accumulatie van ijzer in de globus pallidus, nucleus ruber, en substantia nigra<br />MR:<br />Verlaagde SI op T2<br />Soms ook verhoogde SI in globus pallidus en wittestof door gliosis en demyelinisatie<br />Eye of the tiger sign: dramatische ijzerstapeling in de basale kernen met een centrale spot van verhoogde SI in de globus pallidus op T2<br />
 15. 15. MRI image shows iron deposits in the basal ganglia, the so-called eye-of-the-tiger sign<br />
 16. 16. Vraag 121<br />Een 21-jarige man heeft last van spierstijfheid en ataxie van de romp en vertoont choreatische bewegingen. Op een MRI van de hersenen ziet u ijzerdeposities in de basale ganglia met een focaal gebiedje van verhoogd signaal op de T2-gewogen opnamen in de globus pallidus; het ‘eye-of-the-tiger’ sign.<br />De ziekte van Hallervorden-Spatz is waarschijnlijker dan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 17. 17. Vraag 122<br />Op een MRI van de hersenen ziet u een cysteuze structuur in de sella turcica, met suprasellaire uitbreiding. U maakt aanvullend een CT-scan. Deze toont calcificaties in de wand van de laesie.<br />Deze laatste bevinding maakt een Rathke cleft cyste minder waarschijnlijk.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 18. 18. Rathke’s cleft cyst<br />Embryologische overblijfsel van Rathke’s pouch (neuroectoderm dat opstijgt van de mondholte naar de sella om een deel van de hypofyse te vormen)<br />Kan compressie geven op hypofyseweefsel en daardoor klachten geven als hypopituitarisme, diabetes insipidus, hoofdpijn en gezichtsvelduitval<br />Meestal asymptomatisch<br />
 19. 19. Rathke’s cleft cyst<br />MR:<br />Goed afgensbare massa’s<br />Hoge of lage SI op T1 (mucineuze proteinen)<br />Hoog SI op T2<br />CT:<br />Hypodens<br />Vaak niet aankleurend<br />
 20. 20. Rathke’s cleft cyst<br />DD: craniopharyngioom en hypofysebloeding<br />Aanwezigheid van calcificaties, solide componenten en/of aankleurende delen maakt een Rathke’s cyste meer onwaarschijnlijk<br />Behandeling: aspiratie of verwijdering<br />
 21. 21. Vraag 122<br />Op een MRI van de hersenen ziet u een cysteuze structuur in de sella turcica, met suprasellaire uitbreiding. U maakt aanvullend een CT-scan. Deze toont calcificaties in de wand van de laesie.<br />Deze laatste bevinding maakt een Rathke cleft cyste minder waarschijnlijk.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 22. 22. Vraag 123<br />Bij partiële agenesie van het corpus callosum ontbreekt vaker het genu dan het splenium.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet <br />
 23. 23. Ontwikkeling corpus callosum<br />Agenesie in 0.7%<br />Toevallen en mentale retardatie<br />Ontwikkeling van anterieur genu naar posterieur splenium<br />Het rostrum is het laatse deel dat wordt aangelegd<br />Hierdoor bij partiele agenesie is het splenium afwezig of splenium + rostrum<br />
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Corpus callosum agenesie<br />Geassocieerd met:<br />Colpocephalie<br />High-riding 3e ventrikel<br />Incomplete formatie van de hypocampus<br />Interhemisferische cyste of lipoom<br />Afwezigheid van gyrus cingulatus<br />Afwezig septum pellucidum<br />
 27. 27. Vraag 123<br />Bij partiële agenesie van het corpus callosum ontbreekt vaker het genu dan het splenium.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet <br />
 28. 28. Vraag 124<br />Bij lissencefalie is er sprake van een vergroot aantal gyri en sulci.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 29. 29. lissencephaly<br />Pachygyria (incomplete lissencephalie)<br />Korte, brede, vervette gyri <br />Congenitale abnormaliteit waarbij de sulci en gyri niet normaal zijn ontwikkeld<br />Agyri (complete lissencephaly):<br />Geen sulci zijn gevormd<br />Door abnormale vorming van de oppervlakkige cortex<br />CMV infectie geeft kans op pachygyria<br />
 30. 30.
 31. 31. Vraag 124<br />Bij lissencefalie is er sprake van een vergroot aantal gyri en sulci.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 32. 32. Vraag 125<br />Bij het Dandy-Walker syndroom is de achterste schedelgroeve in het merendeel der gevallen vergroot.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br /> <br />
 33. 33. Dandy Walker<br />Dandy-walker malformatie<br />Dandy-Walker variant<br />Mega cisterna Magna<br />Obstructie van CSF outflow door foramen van Magendie en Lushka<br />Hierdoor uitzetting 4e ventrikel en protrusie tussen cerebellaire hemisferen<br />Hierdoor kan de vermis niet worden gevormd en wordt de fossa posterior groter<br />
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36. Vraag 125<br />Bij het Dandy-Walker syndroom is de achterste schedelgroeve in het merendeel der gevallen vergroot.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br /> <br />
 37. 37. Vraag 126<br />De meerderheid van de patiënten met een Chiari II-malformatie heeft tevens een tethered cord. <br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 38. 38. Chiari malformaties<br />Chiari-I: verplaatsing van cerebellaire tonsillen onder het foramen magnum (>5mm)<br />Chiari-III: encephalocele en Chiari-II bevindingen<br />Chiari-IV: ernstige cerebellaire hypoplasie<br />
 39. 39. Chiari-II malformatie<br />Meest voorkomende<br />= Arnold Chiari malformatie<br />Abnormale neurolatie heeft als gevolg een kleine fossa posterior, verplaatsen van de hersenstam naar caudaal en herniatie van dde tonsillen en vermis door het foramen magnum, myelomeningocele<br />4e ventrikel wordt gecomprimeerd waardoor hydrocephalus<br />
 40. 40. Chiari-II malformatie<br />Bij bijna iedereen:<br />Tethered cord met lumbosarcrale myelocele of meningomyelocele<br />Evt een lipoom van het filum<br />
 41. 41. Vraag 126<br />De meerderheid van de patiënten met een Chiari II-malformatie heeft tevens een tethered cord. <br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 42. 42. Vraag 127<br />Neurofibromatosis type I (de ziekte van Von Recklinghausen) is geassocieerd met het schwannoom van de nervus vestibulocochlearis.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 43. 43. NF-1<br />50% autosomaal dominant<br />2 of meer van de volgende bevindingen:<br />>6 café au lait vlekken<br />2 of meer Lisch nodules (hamartomen)<br />2 of meer neurofibromen of 1 of meer plexiforme neurofibromen<br />Axilaire of inguinale sproeten<br />1 of meer ossale dysplasien of pseudoartrose<br />Nervus opticus glioom<br />Een eerstegraads familielid met NF-1<br />
 44. 44. NF-II<br />NF-I:NF-II 10:1<br />‘MIS ME’<br />Multiple<br />Inherited<br />Schwannomas (nVIII)<br />Meningeomas<br />Ependimomas<br />
 45. 45. Vraag 127<br />Neurofibromatosis type I (de ziekte van Von Recklinghausen) is geassocieerd met het schwannoom van de nervus vestibulocochlearis.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 46. 46. Vraag 128<br />Durale ectasieën zijn onder andere geassocieerd met de ziekte van Marfan.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 47. 47. Marfan<br />Aorta dillatatie<br />Aorta dissectie<br />Coactatio<br />Lens dislocatie<br />Arachnodactily<br />Pectus excavatum<br />Osteopenie<br /><ul><li>Dolichocephaly
 48. 48. Pes planus
 49. 49. Scoliose
 50. 50. Ligamenteuze laxiteit
 51. 51. Glaucoom
 52. 52. Mitraalklep regurgitatie
 53. 53. Blauwe sclerae</li></li></ul><li>Marfan<br />Durale ectasien kunnen worden gezien bij Marfan (ook bij NF-I)<br />Hierbij:<br />Verwijding van het kanaal<br />Verdunning van het bot ter plaatse<br />Verwijding van de neuroforamina<br />Vergrootte interpediculaire afstand<br />Meningocele formatie<br />
 54. 54. Vraag 128<br />Durale ectasieën zijn onder andere geassocieerd met de ziekte van Marfan.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 55. 55. Vraag 129<br />Zowel M. Forestier (Diffuse Idiopathische Skelet Hyperostosis, DISH) als M. Bechterew (spondylitis ankylopoëtica) worden gekenmerkt door een rigiditeit van de wervelkolom met overbruggende calcificaties op de röntgenfoto van de wervelkolom. Indien de verkalkingen een golvend verloop vertonen, met telkens een anterieure uitbochting op het niveau van de discus, pleit dit meer voor Bechterew.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 56. 56. DISH<br />Ossificatie langs de anterieure (en in mindere mate laterale) aspect van de wervelkolom<br />Hyperostosis op de lokaties waar pezen en ligamenten aanhechten<br />Ligamenteuze ossificatie<br />Para-articulaire osteofyten<br />
 57. 57. DISH<br />Criteria:<br />Ossale overbrugging (osteofytformatie) ter plaatse van 4 of meer aaneensluitende wervelcorpora<br />Tussenwervelruimte blijft behouden<br />Geen SI-itis of facet-ankylosering<br />Van anterieur heeft de wervelkolom een ‘bumpy’ uiterlijk waarbij het meeste bot is gevormd ter plaatse van de discus<br />Posterieure osteofyten zijn zeldzaam<br />
 58. 58. Verschil DISH & M.Bechterw<br />De ossificatie is aanwezig in het anterieure longitudinale ligament<br />Tussenwervelruimte is behouden<br />Facet gewrichten zijn niet aangedaan<br />Geassocieerd met SI-itis<br />Squaring van de wervelcorpora<br />Facet gewrichten zijn aangedaan<br />Syndesmofyt formatie (bamboo spine)<br />
 59. 59. DISH<br />
 60. 60. Vraag 129<br />Zowel M. Forestier (Diffuse Idiopathische Skelet Hyperostosis, DISH) als M. Bechterew (spondylitis ankylopoëtica) worden gekenmerkt door een rigiditeit van de wervelkolom met overbruggende calcificaties op de röntgenfoto van de wervelkolom. Indien de verkalkingen een golvend verloop vertonen, met telkens een anterieure uitbochting op het niveau van de discus, pleit dit meer voor Bechterew.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 61. 61. Vraag 130<br />Astrocytomen en ependymomen zijn de twee meest voorkomende primaire neoplasmata van het ruggenmerg.In vergelijking met astrocytomen nemen ependymomen gemiddeld meer lengte van het ruggenmerg in.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 62. 62. Astrocytomen<br />40% van spinale tumoren<br />Meest voorkomend bij kinderen + volwassenen 3-5de decade<br />TWK meest aangedaan<br />Hypercellulaire tumoren, groot, vaak niet goed afgrensbaar<br />Vaak is het hele wervelkanaal aangedaan<br />
 63. 63. Astrocytomen (2)<br />Gemiddelde lengte 7 wervelcorporta<br />Kunnen cysteuze component bevatten<br />Hemorrhagie ongewoon<br />Vaak aankleuring, kan inhomogeen (itt eopendymoom)<br />Geassocieerd met NF1<br />
 64. 64. Ependymomen<br />Vaak meer focaal<br />Gemiddeld 3.6 wervelcorpora lang (kan tot 15)<br />Geassocieerd met NF2<br />Goed afgrensbaar<br />Kan hemorrhagie<br />Vaak oedeem rondom de tumor<br />Aankleuring, scherp afgrensbaar<br />Meest vaak de CWK<br />5 jaars overleving 80%<br />
 65. 65. ependymoom<br />astrocytoom<br />
 66. 66. Vraag 130<br />Astrocytomen en ependymomen zijn de twee meest voorkomende primaire neoplasmata van het ruggenmerg.In vergelijking met astrocytomen nemen ependymomen gemiddeld meer lengte van het ruggenmerg in.<br />A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 67. 67. 184. T1-gewogen MRI-opname zonder gadolinium en een tweetal gradiënt- echo MRI-opnamen.De bloeding links occipitaal is waarschijnlijk het gevolg van hypertensie en niet van amyloïd angiopathie.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 68. 68. Deze bloeding bevindt zich corticaal.<br />Hypertensieve bloeding voorkeursplek:<br />2/3 Basale kernen<br />Amyloide angiopathie<br />Neerslag van amyloide in de media en adventitia van de kleine en medium-sized vaten in de cerebrale cortex en leptomeningen<br />Basale kernen blijven gespraard<br />Niet geassocieerd met systemische amyloidose<br />
 69. 69. 184. T1-gewogen MRI-opname zonder gadolinium en een tweetal gradiënt- echo MRI-opnamen.De bloeding links occipitaal is waarschijnlijk het gevolg van hypertensie en niet van amyloïd angiopathie.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 70. 70. 185. CT-opname in botsetting en T1-gewogen MRI-opname van een laesie rechts frontaal.De usurering van het schedelbot pleit tegen de diagnose arachnoïdale cyste.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet <br />
 71. 71. Arachnoidale cyste<br />Isointens tov CSF op alle sequenties<br />Corticale venen worden verplaatst<br />Bone remoddeling komt voor<br />Bot kan dunner worden of geremoddeld waarschijnlijk door pulsaties of langzame groei<br />
 72. 72. 185. CT-opname in botsetting en T1-gewogen MRI-opname van een laesie rechts frontaal.De usurering van het schedelbot pleit tegen de diagnose arachnoïdale cyste.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet <br />
 73. 73. 186. Transversale T2- en FLAIR-gewogen MRI-opnamen, sagittale T1-gewogen MRI-opname na toediening van gadolinium.De meest waarschijnlijke diagnose is medulloblastoom.<br />
 74. 74. Tumor fossa posterior<br />Midline<br />Solide tumor<br />4e ventrikel met uitbreiding in foramina van Lushka<br />Hydrocephalus<br />4e ventrikel niet verplaatst<br />
 75. 75. Pediatric Infratentoriele neoplasmata<br />
 76. 76. 186. Transversale T2- en FLAIR-gewogen MRI-opnamen, sagittale T1-gewogen MRI-opname na toediening van gadolinium.De meest waarschijnlijke diagnose is medulloblastoom.onjuist<br />
 77. 77. 187. Transversale FLAIR-gewogen MRI-opname, coronale en sagittale T1-gewogen MRI-opnamen na gadolinium.Het beeld past goed bij sarcoïdoseA. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 78. 78.
 79. 79. sarcoidose<br />Meest voorkomende presentatie:<br />Chronische basale leptomeningitis met betrokkenheid van de thalamus, hypofysesteel, nervus opticus en chiasma<br />Evt parenchymateuze nodules<br />
 80. 80. 187. Transversale FLAIR-gewogen MRI-opname, coronale en sagittale T1-gewogen MRI-opnamen na gadolinium.Het beeld past goed bij sarcoïdoseA. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 81. 81. 188. Zie onderstaande sagittale T2-gewogen MRI-opname.De structuur aangewezen met de pijl is het tectum.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 82. 82. 188. Zie onderstaande sagittale T2-gewogen MRI-opname.De structuur aangewezen met de pijl is het tectum.A. Juist B. Onjuist C. Weet niet<br />
 83. 83. 189. Zie onderstaande T2-gewogen MRI-opnamen van de LWK (transversaal en sagittaal).Op het niveau L4-L5 is sprake van een extrusie van de discus.<br />
 84. 84. Disc Protrusion - Extrusion<br />Protrusion indicates that the distance between the edges of the disc herniation is less than the distance between the edges of the base. <br />Extrusion is present when the distance between the edges of the disc material is greater the distance at the base.<br />
 85. 85.
 86. 86. 189. Zie onderstaande T2-gewogen MRI-opnamen van de LWK (transversaal en sagittaal).Op het niveau L4-L5 is sprake van een extrusie van de discus.Juist<br />

×