Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gutiérrez quintovíctor xarxesmultimèdia_pràctica3

350 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gutiérrez quintovíctor xarxesmultimèdia_pràctica3

 1. 1. XarxesmultimèdiaGrau de MultimèdiaEstudisd'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions<br />Configuraciód’unaconnexióordinador-telèfonmòbil<br />Víctor Gutiérrez Quinto<br />25 de maig de 2010<br />
 2. 2. <ul><li>En les seguentsdiapositives es mostrara el procés de connexiód’undispositiumòbil a un ordinadord’escriptoria través del protocol ‘Bluetooth’.</li></ul>Tipus de connexió a realitzar<br />
 3. 3. <ul><li>El primer passerà dotar de connectivitat Bluetooth a l’ordinador de sobretaula que no en disposa per defecte, per a aixòs’hainstal·lat un dispositiu Bluetooth per USB.</li></ul>Preparaciódelsdispositius<br />Connectem el dispositiu a un port USB lliure<br />Adaptador Bluetooth USB<br />
 4. 4. Instal·lemelscontroladors per al sistema operatiu. En el nostre cas es tractad’un Windows XP SP3<br />Seguimelspassos de l’assistent i un copfinalitzadal’operació el nostreordinador de sobretaulajadisposarà de connectivitat Bluetooth.<br />
 5. 5. <ul><li>En el cas del dispositiumòbilenshauremd’assegurar que tinguiconnectivitat Bluetooth a les sevescaracterístiques. En el nostre cas treballaremamb una Blackberry Curve 8520, que disposad’aquestaopció. </li></ul>El primer pasconsistirà en l’activació de la connectivitat Bluetooth en el dispositiu.<br />Preparaciódelsdispositius<br />Blackberry Curve 8520<br />Marquem la casella Bluetooth per a <br />activar-ne la connectivitat<br />
 6. 6. - A continuacióconfigurem el nom del nostedispositiu i les opcions del Bluetooth des de l’apartat “Opciones de Bluetooth”<br />Preparaciódelsdispositius<br />Opciones de Bluetooth<br />Opcions de configuració<br />
 7. 7. <ul><li>Arribats a aquestpunthem de vincular l’ordinador i el móbilmitjançant el Bluetooth. Ho podemfer des de l’icona de l’àrea de notificacióseguintelssegüentspassos:</li></ul>Connexiódelsdispositius<br />Cliquemamb el botó dret sobre l’icone de Bluetooth a l’àrea de notificació i trieml’opció<br />“Agregar un dispositivo Bluetooth”<br />Seleccionem el nostredispositiu, que ensapareixeràamb el nom que haguemconfigurat.<br />Deixem que el sistema generiautomàticament una clau.<br />
 8. 8. <ul><li>Arribats a aquestpunthem de vincular l’ordinador i el móbilmitjançant el Bluetooth. Ho podemfer des de l’icona de l’àrea de notificacióseguintelssegüentspassos:</li></ul>Connexiódelsdispositius<br />L’assistentens informa de la clau<br />que ha estat generada<br />Desde la Blackberryacceptem<br />La sol·licitud de connexió<br />I introduïm la clau generada<br />
 9. 9. <ul><li>Ara que jaestanvinculats el dispositius es poden intercanviarfitxers:</li></ul>Transferència de fitxers<br />Des de l’ordinadorpodemescollir enviar o rebrel’arxiu, en aquest cas triem “rebrel’arxiu<br />Des de la Blackberryescollim un fitxer i seleccioneml’opciód’enviarmitjançant Bluetooth.<br />L’ordinador es posa a esperar l’enviament<br />Quan es completi la transferènciaja es potdesarl’arxiu a una carpeta de l’ordinador<br />
 10. 10. <ul><li>Amb la vinculació entre feta també podemescollir per instal·lar el software del fabricant del dispositiumòbil i fer-lo servir per a sincronitzarinformaciófercòpies de seguretat.</li></ul>Transferència de fitxers<br />Permetre les connexions per Bluetooth en el software<br />Per a aixòhemd’instal·lar el software del fabricant desde la web o CD’s de suport del dispositiu<br />I ja es potfer la sincronització o còpies de seguretat<br />
 11. 11. <ul><li>http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx
 12. 12. http://es.blackberry.com/devices/blackberrycurve8500/
 13. 13. http://es.blackberry.com/services/desktop/</li></ul>Enllaçosd’interès:<br />Pàgina oficial sobre la tecnologia ‘Bluetooth’<br />Pàgina oficial del dispositiumòbilusat per a fer la connexióambinformació sobre les sevescaracterístiques<br />Pàginaambl’enllaç per a descarregar el software del fabricant del dispositiumòbil per a sincronitzar-lo amb el PC<br />

×