Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1

 1. 1. Номонд тохиолдох гэмтэл, тэдгэрийг засах багаж, тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар
 2. 2. Номын салсан шилийг хэрхэн юугаар нааж сэлбэн засах вэ?
 3. 3. цавуу, нарийн багсаар цэвэр нямбай нааж хүндрүүлэгчээр хүндрүүлж бат бөх болгоно.
 4. 4. Хуудас нь салсан хатуу хавтастай номыг наах арга:
 5. 5. Мөн хулсаар жигд дарж өгнө
 6. 6. Хүндрүүлэгч гэмтэлтэй номын байнгын хэрэглээнд байдаг.
 7. 7. Зориулалтын хүндрүүлэгч
 8. 8. Энд харагдаж байгаа тоног төхөөрөмжүүд сэлбэн засхад хамгийн их хэрэглэгддэг
 9. 9. Ном хэрэглээ, эдэлгээнээсээ хамаарч яаж ч гэмтэж болдог .
 10. 10. Хуудас нь сэмрэн ноорж урагдах гэх мэт
 11. 11. Гадар хавтас нь салж урагдах
 12. 12. Чийгтэй зөөлөвч порлоноор номын гадар хэсгийг цэвэрлэнж янзалдаг
 13. 13. Хатуу хавтастай номын хуудас нь салж урагдах зэрэг гэмтэл гардаг үүнийг сэлбэн засдаг.

×