Punim ne planin e biznesit veton sopjani

40,644 views

Published on

Punim master

Published in: Education
1 Comment
40 Likes
Statistics
Notes
 • Shume i mire, por gjuha e perdorur ka shume gabime.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
40,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
40
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Punim ne planin e biznesit veton sopjani

 1. 1. UNIVERSITETI AAB-RIINVESTDrejtimi:Menaxhment dhe InformatikLënda: “Biznesi i Vogël dhe i Mesëm”Tema: Punimi i nje plani të biznesitProfesori i lëndes: __________Studenti:Veton SOPJANI __________
 2. 2. PARAQITJA E MAKRO FILTERVEIDET PER HAPJEN E BIZNESEVE: 1. Ideja per hapjen e N.T.SH. “TRIMI” 2. Ideja per hapjen e N.SH. “LINDI” 3. Ideja per hapjen e N.N.P. “PRISHTINA” 4. Ideja per hapjen e N.P.SH. “BESA “ 5. Ideja per hapjen e N.SH. “ LIRIA” 6. Ideja per hapjen e N.T.P “BLINI” 7. Ideja per hapjen e N.T.SH. “EUROKLIMA” 8. Ideja per hapjen e N.P.(riciklim) “AS” 9. Ideja per hapjen e N.T. “Koha” 10.Ideja per hapjen e N.P.T. “Graniti”NTSH “TRIMI” eshte nje ndermarrje e re ne tregun konkurues e cila do te ju ofrojklientve sherbime tregtare dhe sherbyese.NSH “LINDI” kjo ndermarrje egziston ne tregun konkurues dhe pretendon ta zgjerojprofesionin edhe me nje lokacion te ri.NNP “PRISHTINA” eshte ndermarrje ndertimore punuese e re ne tregun konkurues,e cila ofron sherbime per ndertime te vrazhdta dhe ndertime perfundimtare.NPSH ”BESA” kjo ndermarrje prodhuese dhe sherbyese e cila do te prodhoj pijefreskuese te ndryshme.NSH “LIRIA” eshte ndermarrje sherbyese e cila do te merret me shitjen e materialevendertimore ne pergjithsi.NTP “BLINI” kjo ndermarrje do te kryej pune si shitje te paisjeve per amvisni dhe ofrimsherbime per montimin e tyre.NTSH “EUROKLIMA” kjo ndermarrje do te hapet e re e cila ofron sherbime perklimatizimin eobjekteve dhe sherbime ne montimin e paisjeve te ofruara.NP “AS” kjo ndermarrje do te bej riciklimin e mbeturinave dhe sistemimin e tyre ne bazte kategoris se materialeve.N.T.”Koha” eshte ndermarrje e re per e cila ofron sherbime per regjistrimin eautomjeteve dhe kontrollimeve teknike te gjitha kategorive.N.P.T “ Graniti” kjo ndermarrje e re e cila do te kryej sherbime te materialevendertimore te te gjitha llojeve te nderimit.Perzgjedhja e ideve per hapjen e bizneseve nga makrofilteret ne mikrofilter janeperzgjedhur tri kompani ne baze te analizes qe eshte bere: 1. Ndermarrjes sherbyese tregtare “EUROKLIMA” 2. Ndermarrjes ndertimore punuese“PRISHTINA” 3. Ndermarrjes tregtare punuese “BLINI”
 3. 3. Paraqitja e filterve mikro ne perzgjedhjen e ndermarrjes fituese ne baz tepikeve te paraqitur ne tabelen me poshte:MIKRO FILTERETIdeja per Kerkesa Persone Pajisj Sherbi Totali Konku Totali indermarrjen egzistuese li et met renca korigjimitN.T.SH“ 5 5 5 5 20 2 18EUROKLIMA”N.N.P“ 4 5 5 4 18 4 14PRISHTINA”N.T.P 3 5 5 4 17 5 12“BLINI”Duke u referuar ne paraqitjen grafike te tri kompanive ne mikro filteret,Ndermarrja fituese ne kete Mikro filter eshte zgjedhur Ndermarrja Tregtare“EUROKLIMA” sepse ka fituar me se shumti pike pasi qe kemi bere njekorigjim filtrim te mirefillt.
 4. 4. HISTORIKU I NDERMARRJES 1. NËDREMARRJA 2. POZITA KONKURUESE – ANALIZA SWOT 3. VIZIONI DHE MISIONI I NDËRMARRJES 4. SYNIMET – OBJEKTIVAT 5. PAISJET – SHËRBIMET 6. SEGMENTIMI I TREGUT 7. ANALIZA E KONKURENCES 8. KONKURENCA NË TREGË 9. PLANI I MARKETINGUT 10. ASPEKTET TEKNOLOGJIKE DHE ORGANIZATIVE 11. BILANCI I GJENDJES 12. PASQYRA E TË ARDHURAVE 13. RRJEDHA E PARAS 14. TREGUESIT E SUKSESIT 15. RYZEMEJA E PLANIT TË BIZNESIT 16. ZBATIMI I PANIT TË BIZNESIT
 5. 5. PËRMBAJTJAN.T.SH “EUROKLIMA” 1 Ndermarrja tregtare sherbyese “EUROKLIMA” eshte nje ndermarrje e re e cila ka per qellim ofrimin e sistemeve dhe paisjeve klimatizuese industriale per klientet me cilsi, qmim dhe korrektsi ne nivel sa me te lart. 2 Ndermarrja jone posedon lokacion te mir dhe te paisur me paisje klimatizuese dhe material percielles i cili lokacion gjendet ne zonen indusriale F.Kosove- Prishtine 3 Ndermarrja “EUROKLIMA” ka perparsi ne treg ne baz te anazizes konkuruese qe eshte ber gjate hulumtimit te tregut pasi qe ne regjionin ton ka vetem nje konkurent i cili gjendet me lokacion ne Prishtine me emrin “KLIMAMONT” dhe nuk paraqet konkurenc pasi qe ka nje system te punes per klimatizim me te vjetruar. 4 Ndermarrja jon ka nje vision te qart e cila do te jete nje ndermarrje profitabile ne afatin kohor prej dy vitesh, dhe pretendon ta ket tregun prej 60% mbas dy vitesh. 5 Sa i perket produkteve dhe sherbimeve do te jete shum e avancuar pasi qe ka nje staf te profesionazizuar dhe te kompletuar net e gjitha profesionet e kerkuara, kurse produktet do ti ofroj ne baz te kerkeses se konsumatorve dhe te teknologjis se avancuar. 6 Analiz e konkurences se tregut eshte bere dhe nuk ka konkuren te mirfillt qe do ta kemi si konkurent te tanishem, por egziston mundsia e hyrjes se konkurentve te rinj net e ardhmen e afert, 7 Plani i marketingur, ne do te perdorim metoden e marketingut per ti njoftuar konsumatoret per sherbimet tona, do ta qelim nje Websajt ku konsumatoret do ta ken mundsin ti shfletojn produktet dhe sherbimet tona. 1. Permes biznes kartave 2. Reklamimeve ne media dhe radio 3. Permes gazetave etj. 8 Ne aspektet organizative dhe teknologjike ndermarrja jon do te kete stafprofesional per profesione te kerkuara dhe do ta ket nje organizim ne baz te struktures organizative dhe do te posedoj teknologjin me te persosur te paisjeve. 9 Bilanci i gjendjes do ta percaktoj pasqyren financiare per nje periudh te caktuar te investimeve ne periudhen tri vjeqare te amortizimit te paisjeve te cilat do te amortizohen deri ne 30% dhe zhvlersimit te aseteve te prekshme, ndertesave te cilat do te zhvlersohen 20%. 10 Pasqyra e te ardhurave do te perfshin te hyrat nga shitjet ku gjate tri viteve te para do te kemi te hyra nga shitja dhe e sherbimeve 60%, te kostos se investimeve, ndersa kosto tjera si tatime, licenca dhe spenzime tjera 40%. 11 Rrjedha e paras do te pretendojm qe gjate tri viteve te para te fillimit te punes do ti permbushim obligimet ne kthimin e parave te investuara deri ne 85%. 12 Treguesit e suksesit do te jene te qarte pasi qe plani yni i biznesit do te ket nje perspektiv te mire ne treg dhe do te mirpritet nga konsumatoret dhe nga vete tregu, dhe kemi nje organizim te mire dhe nje strukturim operativ te kompletuar.
 6. 6. SWOT ANALIZAPërparsitPerparsit e biznesit tone jane te shumta pasi qe ne vendin tone ka shume pak kompani tengjajsheme.Ne baz te analizes se tregut konkurues qe eshte bere ne regjionin ton ka vetem njekompani konkurente ne treg e cila e ushtron te njejten veprimtari.Perparsi e veqant eshte se ndermarrja jon ju ofron klientve te vet teknologjin me tepersosur ne kete fushe dhe me nje staf te organizuar i cili perbehet prej nje ekipe tekompletuar per destinacionin e kerkuar.Perparsi e jone eshte se shume shpejt mund te hyjme ne tregun konkurues pasi qe kemilokacionin e pershtatshem per kete veprimtari dhe posedon lokal te mjaftueshem.Lokali gjendet ne zonen industriale dhe eshte afer rruges kryesore F.Kosov-Prishtine, DobësitMe dobsit qe ne mund te perballemi jan mungesa e pervojes jo te madhe ne kete drejtimpasi qe eshte nje pervoj e re tek ne, gjithashtu posedojm nje teknologji mesatare dhemundet qe stafin teknik te jet me pak i motivar pasi qe kane nje pergjegjesi te redukuar.Dobesi e jona do te jete edhe sigurimi i paisjeve teknologjike te cilat do te importohennga jasht vendit pasi qe vendi yne nuk e prodhon nje product te tille.Paisjet do te importohen nga Gjermonia pasi qe ka nje teknologji te avansuar ,Si dobsi tjeter do te perballemi gjate fillimit te punes sidomos ne tre muajt e pare deri sate kemi klient te mirefillt. MundësitMundesin ma te mire e kemi nese punojm mire dhe bejm me te vertet pun si duhet,gjithashtu kemi mundesit te rrisim nivelin e konsumatorve dhe shitjen e produkteve teofruara per blerje.Mundsi tjeter kemi edhe sigurimin e paisjeve klimatizuese dhe materialeve perciellse pasiqe kemi bere marrveshje me furnitorin qe ta beje edhe transportin me te njejtin qmim tecaktuar ne paisjen per blerje.Kemi edhe mundsin ta ndertojm nje infrastructure me standard Europjnane dhe tenenshkruajm marrveshje per kontraktimin e puneve perpos vendit ku ne jetojm edhe mevendet fqinje dhe me gjere, pasi qe posedojm nje teknologji te avansuar te paisjeve dhenje staf profesional. ReziqetRreziqet jane te shumta, kemi rreziqe nga konkurenca ne treg ne firmat egzistuese meveprimtari te ngjajshme dhe net e ardhmen e afert te happen kompani te reja meveprimtari te ngjajshme te cilat do ta redukojn tregun.Rrezik tjeter mund te paraqitet edhe ngritja e taksave te medha nga niveli qeveritar.Egziston edhe rreziku ne mungesen e kontraktimit te puneve pasi qe vendi yne eshte njevend i varfer dhe me ekonomi te dobet. Rreziku eshte I pranishem ne qedo kohe por neduhet te dime te ballafaqohemi me rrezikun.
 7. 7. Vizioni dhe misioniNdermarrja “EUROKLIMA” eshte nje ndermarrje e re e cila shum shpejt do te jetekonkurente ne treg dhe do ta nxen nje vend te merituar ne tregun konkurues.Vizioni i ndermarrjes tine eshte i qart e cila ka per qellim maksimizimin e fitimit dhe tazen nje vend te merituar ne treg,te ket nje emer te mire me tregun dhe te klientet e saje.Kemi nje vizion ku pretendojm qeshum shpejt ta arrijm destinacionin e parapar ne treg,pasi qe kemi nje teknologji te avansuar dhe nje staf te sistemuar sipas profesioneve tecaktuara,Misioni i ndermarrjes tone eshte qe te kemi stafin e kerkuar dhe te trajnuar sipaskerkesave te klientve te cilet do te ju ofrojn sherbime sa me cilsore dhe me kualitet temire.Kemi sherbime te duhura qe do ti kerkojn klientet tane te cilat sherbime do ti realizojmshume shpejt pasi qe klientet te jen te gatshem te kerkoj produktet tona.SMARTNdermarrja e jone do te jete specifike ne konkurencen e tregut pasi qe nuk ka konkurencte madhe, dhe do te jet e veqant pasi qe ne posedojm nje teknologji dhe sherbime teavancuara.Do te jet e matshme gjate konkurences ne treg dhe gjate ofrimit te sherbimeve klientve tesaj te cilet do te jen te knaqur me sherbimet tona te ofruara.Ne do te arrijm objektivat tona ne kohen tri vjeqare sipas analizave te bera gjate hartimitte plani te biznesit, ku gjate kesaj kohe mendojm qe ta shlym borgjin e investuar deri80%.Sa i perket realitetit do te jemi shume realist ne treg dhe me konsumatorin ku ne nuk dote kemi ndryshime ne qmime gjate periudhes tri vjeqare ne perjashtim te ngritjes seprodukteve te prodhuesit.Do te jemi te perkufizuar ne afatin kohor sipas planit te parapar, ku do te jemi te perpiktne zbatimin e afatit kohor gjat iplementimit te produkteve si ato sherbyese dhe atotregtare.
 8. 8. Paisjet dhe sherbimet e ndermarrjes jane: Paisjet klimatizuese shtepiake  Paisje me kapacitet BU9000  Paisje me kapacitet BU1200  Paisje me kapacitet BU1800  Paisje me kapacitet BU2400  Kompresor per paisje  Paisja komanduese  Ventilator per paisjenPaisjet klimatizuese industriale  Paisje Chiller  Komora te ajrit  Kompresor industrial  Filter te ndryshem  Sistem te ujit per ftohjen  Fenkola te ndryshme  Ventilator te ndrysjemPaisje elektronike per klimatizim  Panel kontrolli per paisje  Ventila elektromik  Komanda per paisje  Displej te paisjesFreon (Gas) per paisjet  Freon R 22  Freon R 410  Freon R 407  Freon R 404Sa i perket sherbimeve ne ndermarrjen tone, klientve tone mund te ju ofrojm sherbimecilsore si ne blerjen e paisjeve tona ashtu edhe ne ofrimin e mundsis ne montimin epaisjeve klimatizuese shtepiake dhe ato industriale.
 9. 9. PAISJET KLIMATIZUESE TE CILAT NE JU OFROJEM KLIENTEVEPaisje klimatizuese shtepiakePaisje klimatizuese industrialeMaterialet perciellse te paisjeve
 10. 10. SEGMENTIMI I TREGUTFaktoret tjer qe duhet ti konsiderojm jane: – Shtrirja gjeografike – Rajoni – Ambienti – Sigurimi – LicencaShtrirja gjeografike ndermarrja jone ka nje pozit t emir gjeografike e cila navundson ne zhvillimin e veprimtaris.Rajoni eshte popullarizum me banor ka nje numer te madh banoresh dhe kan nje traditte mire per blerje.Ambienti eshte I pershtatshem per veprimtarin tone, ka kushtet e mundshme per tepunuar si zyre ku behen projektimet me teknologjin kompjuterike, puntori me paisjet sivegla te nevojshme per pune, magazin per magazionimin e paisjeve klimatizuese dhematerialeve perciellse.Sigurimi ambienti eshte I siguruar ku posedojm paisje siguruese si nga zjarri ashtuedhe nga ndoje vjedhje e mundshme.Licenca kompanija jone eshte e licencuar per veprimtarin te cilen e ushtron nga organetkompetente per lisencim, posedon lejen e nderteses te objektit ku vepron, ka edhe licencnga kompania prodhuese per shitjen e paisjeve klimatizuese.ANALIZA E KONKURENCESNe kemi ber hulumtimin e tregut dhe kemi ardhur ne perfundim se nje veprimtari te cilenne do ta ushtrojm do te kete perfitim pasi qe ne tregun egzistues nuk ka kompani seriozete cilat jan prezent ne tregun konkurues me ne.Konsumatorve ju kemi bere pyetje se nje veprimtari te cilen ne do ta ushtrojm si do tepritet nga ju, te cilet jane shprehur se eshte e nevojshme veprimtaria ne fjal pasi qe kamunges konkurente ne treg dhe do te jete e mireseardhur per ne (konsumatoret)Strategjia Konkurruese  Avantazhet konkuruese te ndermarrjes tone jane te mdha pasi qe ne tregun konkurues nuk ka kompani te mirfillta te cilat ofrojn te njejtin sherbim qe e ofrojm ne.  Ne ju ofrojm benefite konsumatorve me qmime ne te mira.  Per kualitetin e paisjeve me garancion prej pes vitesh  Kane nundsin ta bejn zhgjedhjen e paisjeve te cilat ne i ofrojm.  Sherbimin te cilin ne e ofrojm eshte i nivelit te lart dhe kualitativ.  E kemi piken e ofrimit te sherbimeve unike jo te ndryshuar.
 11. 11.  Taktikat te cilat i përdornim për ta implementuar strategjin ton jan te nivelit te lart pasi qe ne posedojm nje staf profesional ne ofrimin e sherbimeve dhe paisje te kualitetit te mir.  Menyra qe ne mund ta zvoglojm koston gjat implementimit te nje kontrate eshte se ne do te perqendrohemi maksimalisht ne implementimin deri ne perfundimin e projektit duke fituar ne kohe, me materialet e cilsis se lart te cilat ne I posedojm dhe me precizitet te madhe ne pune.KONKURENCA NË TREGËKonkurenca e jone ne tregun egzistues eshte e manget pasi qe veprimtaria e jone per fateshte nje biznes i ri te ne dhe kushtet te cilat ne do te ju ofrojm klientve jane te nivelit telart si te paisjeve teknologjike ashtu edhe nga stafi profesional i ekipes ne dispozicion. Procesi për ta ofruar shërbimin ton eshte nje varg procesesh pasi qe prodhimet si paisjetklimatizuese nuk prodhohen ne vendin ton keshtu qe duhet te importohen nga vendetEvropiane te specializuuara ne keto pisje.Ne do te furnizohemi me materialer si paisjet klimatizuese ashtu edhe paisjet perciellsenga vendet Evropiane te cilat kan nje produkt te mire.PLANI I MARKETINGUT – Logo e kompanis - N.T.SH “EUROKLIMA” – Ne do te perdorim metoden e marketingut per ti njoftuar konsumatoret per sherbimet tona: – Do ta qelim nje Websajt ku konsumatoret do ta ken mundsin ti shfletojn produktet dhe sherbimet tona. – Permes biznes kartave – Reklamimeve ne media dhe radio – Permes gazetave etj. – Plani I marketingut gjate prezentimit te produkteve do te jet: – Produktin do ta prezentojm per kualitetin e tij – Gjate prezentimit te produktit do ta prezentojm edhe qmimin e paisjes se ofruar. – Konsumatoret de te njoftohen edhe se ku mund ta gjejn produktin e ofruar nga kompanija jon. – Ne do ti inkurajojm qe produktin ton ta blejn permes promovimit te produktit duke prezentuar specifikimin e produktit dhe qmimin e produktit.
 12. 12. ASPEKTET TEKNOLOGJIKE DHE ORGANIZATIVEEmri i biznesit – Klimatizimi Industrial Prezentimi i ekipit: 1. Mnaxheri kryesor – Pronari 2. Financieri 3. Kontabilisti 4. Inzhinjeri i makineris 5. Inzhinjeri i elektronikes 6. Inzhinjeri i nderitmtaris 7. Mbikqyresi i punimeve 8. Udheheqsit e grupeve 9. Stafi teknikSTAFI I NDERMARRJES SIPAS SKEMES
 13. 13. STAFI TEKNIK STAFI UDHEHEQES I NDERMARRJES • Menaxheri kryesor ose Pronari i ndermarrjes, eshte pergjegjes per ndermarrjen ne fjale, monitoron punimet, e ben financimin e ndermarrjes, udheheq punet kontraktuese. • Financieri- ben udheheqjen e financiaave te firmes, kujdeset per shpennzimet ne ndermarrje. • Kontabilisti - kujdeset per te hyrat dhe te dalat e firmes, udheheq bilancin e gjendjes se firmes. • Inxhinjeri i makineris - udheheq punet gjate punimeve ne drejtimin e makineris. • Inxhinjeri i elektronikes - udheheq punet ne pjesen e elektronikes dhe eshte pergjegjes per paisjet elektronike. • Inzhinjeri i ndertimtaris - projekton punet ne instalimet e paisjeve klimatizuese dhe eshte pergjegjes per projektet te cilat kerkohen.STAFI TEKNIK I NDERMARRJES • Mbikqyresi i punimeve eshte pergjegjes per mbikqyrjen e stafit punues ne ndermarrje. • Udheheqsit e grupeve e bejn monitorimin e stafit teknik ne teren dhe i kontrollojn. • Stafi teknik I kryen punet te cilat kerkohen nga udheheqsi i grupit, ben punimin e puneve tendryshme te kerkuara.
 14. 14. PARAQITJA SKEMATIKE E STAFIT TE NDERMARRJESNr Stafi i ndermarrjes Numri i Pune ne Ore pune Ore pune Paga personelit ndrrime ditore gjate mujore muajit1 Menaxheri - Pronari 1 Pa limit Pa limit2 Financieri 1 I pare 8 172 700.00 €3 Kontabilisti 1 I pare 8 172 600.00 €4 Inzhinjeri i makineris 1 I pare 8 172 600.00 €5 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 € elektroteknikes6 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 € ndertimtaris7 Mbikqyresi i 1 I pare / i 8 172 450.00 € punimeve dyte8 Udheheqsi i grupit 2 I pare / i 8 172 400.00 € dyte9 Stafi teknik 10 I pare / i 8 172 350.0 dyteKosto e ProduktitKosto e produktit ne fillim do te jete e lart, pasi qe ne fillim kompaina e beneinvestimin e produkteve dhe mbasi ta implementoj projektin ne finalizim asai ikthehet kosto e investuar se bashku me fitimin bruto.Ne do te na kushtoj per njesi te ofruar te sherbimit mvarsisht nga projekti i ofruar,nese eshte projekti i madhe ateher edhe kostoja eshte e madhe, por ne fund teprojektit do te shperblehet.Çmimi dhe Bruto profitiProdukti i definuar i sherbimit tonKlimatizim industrial me kapacitet20.000 m², me elemente perciellse  Çmimi i shitjes së një njësie 70.000 €  Kosto e ofrimit të një njësie + 15.000 €  Bruto profiti për një njësi = 3.000 €
 15. 15. BILANCI I GJENDJESBilanci i gjendjes ne ndermarrjen tone do te paraqitet si ne vijim:Kapitali i pronarve ka ardhur nga vete financimi i pronarve dhe nga kredit afatgjata tecilat jane marr nga bankat.Investimet e pronarve ne fillim kan qene prej 200,000 e dhe ne vazhdim kan filluarrritjet graduale ne investim por me intenzitet me te vogel.Asetet fikse toka e cila eshte ofruar nga partneri afarist i cili mjetet e veta i ka investuarne parcelen e tokes.Partneri i dyte ka investuar ne ndertimin e objekteve dhe lokacionve te nevojshmeMjetet e transportit per batrjen e paisjeve dhe materialeve per implementimin ekerkesave te konsumatorve.Pronari io tret afarist ka investiar ne mjete te gatshme financiare ( para te gatshme) neshumen prej 200,000e.Viti Investimet e Asetet Paisjet Marrja e Obligimet Fitimi i Pronarve Fikse Kredis mbetur1 200,000 30,000 50,000 100,000 5,000 2,0002 50,000 25,000 5,000 5,000 2,5003 25,000 20,000 7,000 6,000 3,0004 20,000 18,000 8,000 5,000 4,0005 22,00 15,000 6,000 7,000 3,500PASQYRA E TË ARDHURAVETe ardhurat e firmes zakonisht i referohen te ardhurat nga shitja e paisjeve dhesherbimeve te ofruara per klientet.Viti Te ardhurat Shpenzimet e firmes Fitimi i mbetur nga shitja1 150,000 140,000 10,0002 170,000 150,000 20,0003 200,000 170,000 30,000Viti i pare eshte paraqitur me fitim te firmes perpos shpenzimeve dhe obligimeve qe kapasur firma ka rezulltu me fitim prej 10,000 e .Viti i dyte gjithashtu ka pasur nje fitim te dukshum ne rritje te fitimit ne shumen prej20,000e .Edhe ne vitin e tret ka pasur nje intenzitet te dukshem te rritjes se fitimit i cila ka shkuarne rritje prej 30,000e.
 16. 16. RRJEDHA E PARASParaja e gatsheme eshte e mjaftueshme per ti mbuluar shpenzimet e firmes si shpenzimet: Shpemzomet e shitjes Shpenzimet e transportit Shpenzimet e te ardhurave Mirembajtjen e paisjeve Shpenzimet administrativeViti Kostoja e Shpenzime Shpenzimet e Mirembajtja Shpenzime Totali i shitjeve transporti te ardhurave e paisjeve administrative shpenzimeve1 3,000 2,000 6,000 2,000 1,000 14,0002 2,500 3,000 6,000 1,500 1,200 14,2003 3,000 2,500 6,000 2,200 1,100 14,800TREGUESIT E SUKSESITTreguesit financiar kan treguar ne baz te paraqitjes se planit te biznesit se biznesi jonedo te kete performanc me te mire se ne vitin e kaluar.Biznesi jone do te ket profitabil me te madhe se profitabili i konkurences ne treg ne bazte analizave qe jane bere me heret.Gjithashtu ndermarrja jone do te ket mundsin e marrjes se krediteve ne banka pasi qe ika realizuar shlyrjen e borgjeve ne afatin e parapar dhe nuk ka pasur ngecje ne dhenjen emjeteve te kredis bankave.Sa i perket obligimeve te shtetit ka qene shum e kujdeseshme ne shlyrjen e obligimevesi te shtetit ashtu edhe te te ardhurave te punonjesve.Profitabiliteti – sa i perket profitabilitetit firma e jine eshte duke realizuar profit temjaftueshem per ti shlyer obligimet dhe nje pjes te profitit e mban edhe per aksionaret evete.Likuiditeti- gjithashtu firma jone eshte likuide pasi qe ka resurse financiare temjaftueshme per ti shlyer borgjet e saja.Efiqente- eshte efiqente pasi qe ka nje kontroll te mjaftueshem me kontrollimin e asetevete saj.Efikasiteti i investimeve- ndermarrja jone eshte shume efikase ne kthimin e investimevete cilat jane investuar, ku pret qe ne nje kohe te afert prej 5 viteve ti kthej te gjitha mjetete investuara pronarve te saje dhe te punoj me profitin e nxjerre.
 17. 17. RYZEMEJA E PLANIT TË BIZNESITEMRI I BIZNESIT: NTSH “EUROKLIMA”Ndermarrja tregtare sherbyese “EUROKLIMA” eshte nje ndermarrje e re e cila ka perqellim ofrimin e sistemeve dhe paisjeve klimatizuese industriale per klientet mecilsi,qmim dhe korrektsi ne nivel sa me te lart.Ndermarrja jone posedon lokacion te mir dhe te paisur me paisje klimatizuese dhematerial percielles i cili lokacion gjendet ne zonen indusriale ne rrugen F. Kosov-Prishtine.Qëllimi i biznesoit  Biznesi jon ka per qellim qe kompanija te jete fitimprurse.  Te kete kualitet ne ofrimin e sherbimeve  Ta ket nje vizion te mirfillt per biznesin te cilin e ushtron.  Kompanija jone e ka qellimin qe pas nje viti te arrij te dominoj ne tregun konkurues dhe ta zgjeroj veprimtarin e saj duke ofruar edhe sherbime tjera.Kemi qëllime dhe ambicie tjera ne te ardhmen qete ju ofrojm konsumatorve produkte dhesherbime me cilsore dhe me qmime me te volitshme.Tregu/segmentimi/tregu cakShtrirja gjeografike ndermarrja jone ka nje pozit t emir gjeografike e cila na vundson nezhvillimin e veprimtaris.Rajoni eshte popullarizum me banor ka nje numer te madh banoresh dhe kan nje tradit temire per blerje.Ambienti eshte I pershtatshem per veprimtarin tone, ka kushtet e mundshme per tepunuar si zyre ku behen projektimet me teknologjin kompjuterike, puntori me paisjet sivegla te nevojshme per pune, magazin per magazionimin e paisjeve klimatizuese dhematerialeve perciellse.Sigurimi ambienti eshte I siguruar ku posedojm paisje siguruese si nga zjarri ashtu edhenga ndoje vjedhje e mundshme.
 18. 18. Investimet e nevojshme, burimet e financimit,Sa i perket investimeve do te jen te mjaftueshme pasi qe ndermarrja jone perbehetprej tre pronarve te cilae kan investuar ne pozicione te ndryshme:Ne investime te tokes dhe infrastrukturesNe investime te ndertimit te objekteve dhe lokacionit te mjaftueshem eshte perkujdesurinvestitoti i dyte i cili ka realizuar qellimin e arritjes se lokacionit te mjaftuesem.Ne investimet ne asetet, mjetet dhe paisjet eshte bere nga investitori i tret i cili karealizuar investime te mjaftueshme per ta filluar biznesin.Rezultati financiar, cash flow dhe bruto e neto fitimi,Ndermarrja jone ka arit rrezulltate ne baz te analizes qe eshte bere per investimet nekonkurencen e tregut dhe ka arrit rezulltate me te mira ne krahasim me konkurentet netregun cak.Sa i perket paras se gatsme ndermarrja ka para te mjaftueshme per ti shlyer obligimet eveta nga shpenzimet dhe bankat per kredite.Edhe bruto e neto fitimi i ndermarrjes eshte treguar sa per fillim i mjaftueshem perrealizimin e obligimeve te firmes dhe ka pasur nje profit te mire.Treguesit kyç financiar, sidomos përfitimi nga investimet dhe përfitiminga shitjet,Treguesit kyq financiar jan vete pronaret ose aksionaret e ndermarrjes te cilet kan vetefinancuar ne aktivizimin e ndermarrjes.Perfitimi nga investime eshte ne favor te ndermarrjes pasi qe ndermarrja jon ka perfituarnje treg te cilin nuk e ka pas me heret, gjithashtu edhe perfitimet nga shitja jan stabile dhete avansuara pasi qe ka pasur nje ngritje ne shitjet e paisjeve gjate kohes se fundit. ZBATIMI I PANIT TË BIZNESITPlani i biznesit do te filloj te zbatohet menjeher ne fillimin e ketij viti, pasi qe te behenpergaditjet e nevojshme te cilat jane te domosdorshme per fillimin e nje projekti:  Pergaditjet e lokacionit-nderteses  Pergaditjet e infrastruktures  Mjeteve transportuese  Dokumentacionit administratim  Licenca  Furnizimet me paisje te nevojshme  Materialet per treg  Stafit punues  Strukturimit te punonjsve  Marrveshjet tregtare
 19. 19. RËNDSIA E PLANIT TË BIZNESIT  Rëndësia e planit gjithëpërfshirës, të menduar nuk duhet të mbitheksohet.  Shum nvaret nga ajo: finacimi nga jasht, krediti nga furnitorët, menaxhimi i punëve dhe financave, promovimi dhe marketingu i biznesit te juaj, dhe nga arritjet e caqeve dhe objektivave.  Plani i biznesit është një domosdoshmëri.  Nëse një person dëshiron ta startoj një bizns të vogël dhe nuk mund ta përpunoj një plan biznesi atëherë ai apo ajo është në telashe," thot Robert Krummer i Ri, kryetari i First Business Bank në Los Anxhelos.  Plani biznesit mund të përpunohet te përdoret për një varg synimesh duke përfshirë:  Planifikim të brendshëm më të mirë, synimet e parashikimeve dhe kontrolit.  Të fitohen investimet për veprimet aktuale ose për zgjerimin e veprimeve.  Të fitohen fondet për nisjen e një ndërmarrje të re.  Të ndihmohet në shkarkimin apo nisjen e biznesit.  Të ndihmohet ne ristrukturimin ose riorganizimin e biznesit.

×