Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prosessfase 3 
Sette i gang tilpasningstiltak identifisere midler for tilpasning

349 views

Published on

Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning
Identifisere mulige midler for tilpasning
Denne seksjonen gir en generell oversikt over de ulike kategoriene av klimaendringstilpasningstiltak og omfatter følgende:
• • •
Typologi for tilpasning Forberedelser for tilpasning Aktive tiltak

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prosessfase 3 
Sette i gang tilpasningstiltak identifisere midler for tilpasning

 1. 1. Sette i gang tilpasningstiltak KlimatilpasningIdentifisere midler for tilpasning
 2. 2. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Identifisere mulige midler for tilpasning Denne seksjonen gir en generell oversikt over de ulike kategoriene av klimaendringstilpasningstiltak og omfatter følgende: • Typologi for tilpasning • Forberedelser for tilpasning • Aktive tiltak Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 3. 3. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Tilpasningstyper Tilpasningstiltak eller tilpasningsalternativer varierer avhengig av mange faktorer. For eksempel kan tilpasningstiltak klassifiseres basert på sektorene som er betraktet. Alternativt kan tilpasningstiltak klassifiseres basert på timing, mål og motiv for gjennomføringen. Følgelig kan tilpasning inkludere eller forebygge handlinger eller være planlangte eller autonome (Klimakonvensjonen, 2006 og TERI, FNs klimakonvensjon, 2007) Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 4. 4. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Tilpasningssvar Tilpasningssvar  kan  være  gruppert  I  følgende  hovedkategorier: Teknologiske  løsninger  –  grå  %ltak; Økosystembaserte  =lpasningsmuligheter  –  grønne  %ltak;   A?erds-­‐,  bestyrelses-­‐  og  poli=ske  =lnærminger  –  myke  %ltak. Grønne  og  myke  =ltak  tar  sikte  på  å  redusere  sensi=viteten  og  øke   =lpasningsevne  av  menneskelige  og  naturlige  systemer,  i   utgangspunktet  bygningselas=sitet.  De  gir  oFe  rimelige  løsninger   og  vi  vet  nok  =l  å  gjennomføre. Høyteknologiske  og  nyskapende,  teknologiske  løsninger  trenger   vanligvis  finansiering    og  krever  mer  forskning,  erfaring  og   veiledning  for  å  bli  drevet Kilder: Det europeiske miljøbyrået 2010: Tilpasning til klimaendringene — SOER 2010 tematisk bedømmelse Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 5. 5. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Tilpasningstyper Avhengig av timing, mål og motiv av gjennomføringen kan tilpasning enten være reaktiv eller forventende. Reaktiv tilpasning oppstår etter at de første virkningene av klimaendringene blir tydelige, men forutseende tilpasning forekommer før konsekvensene er åpenbare. For eksempel er tilpasning i et naturlig system reaktivt av naturen, mens i et menneskelig system kan det være både reaktive samt forutseende tilpasninger. Adaptation Options Source: IPCC, 2001 Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 6. 6. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Tilpasningstyper Kortsiktig kontra langsiktig tilpasning Noen tilpasningstiltak er riktige på kort sikt, mens andre er mer riktige på lang sikt. For eksempel er å endre avlingsmangfold eller å regulere plantings- og høstingstider kortsiktige tiltak som kan brukes av bønder. Å transformere landbruksproduksjonssystemet til et mer elastisk system for klimaendringer som integrert jordbruk er en langsiktig tiltaksstrategi. Langsiktige løsninger inkluderer også forsikring og oppdemning. S. Niggol Seo (hovedforfatter); Kevin Vranes (temaredaktør) "Tilpasninger til klimaendringer". I: Encyclopedia of Earth http://www.eoearth.org/article/ Adaptations_to_climate_change Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 7. 7. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Tilpasningstyper Offentlig tilpasning Noen tilpasningstiltak kan tas individuelt. Imidlertid vil andre tilpasningstiltak trenge en offentlig intervensjon for å gi dem effektivitet. For eksempel kan kanskje ikke eksisterende bønder kjøpe avlingsforsikring på grunn av kapitale begrensninger. Det nåværende vanningsanlegget i California ble etabler med en solid støtte fra statens regjering. Markedssvikt kan resultere i tilbudet om offentlige tilpasningstiltak på grunn av deres offentlige varers natur. For eksempel kan ikke en kur for malaria utvikles rasjonelt. S. Niggol Seo (Lead Author);Kevin Vranes (Topic Editor) "Adaptations to climate change". In: Encyclopedia of Earth. http://www.eoearth.org/article/ Adaptations_to_climate_change Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 8. 8. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Kategorier av klimatilpasningstiltak Tilpasse seg til dagens klima Tilpasning til klimaendringene Forbered for • Styrke den institusjonelle • Styrke den institusjonelle klimatilpasning kapasiteten kapasiteten • Analysere klimasårbarheter • Analysere klimasårbarheter • Informere om klimasårbarheter • ”Vent-og-se” Gjøre faktisk Gjør opp potensielle • Effektorienterte tilpasningstiltak tilpasning vedlikeholdsforsinkelser • Årsaksorienterte tilpasningstiltak Source: The Western Norway Research Institute, 2011. Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 9. 9. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Styrking av institusjonell kapasitet • Politisk kompetanse – For eksempel i forbindelse med veiledning av nyvalgte kommunalrepresentanter • Administrativ kompetanse – Enten ved å ansette eksperter eller ved å styrke kompetansen til eksisterende stab • Administrativ kapasitet – Resultater fra mange analyser av kriterier for kommunalt miljøarbeid viser at hovedproblemet er sjelden mangel på kompetanse, men heller mangel på kapasitet • Å integrere hensyn til klimatilpasning i planleggingsprosessen – Forbedre eksisterende rutiner eller opprette nye administrative rutiner og prosedyrer • Endre perspektivet på kunnskap fra konvensjonell til alternativ kunnskap – For eksempel å nytte alternative metoder for flomvannsbehandling, et bilag til, eller erstatning for å fokusere på økende rørledningsdimensjoner. Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs
 10. 10. Prosessfase 3 Sette i gang tilpasningstiltak: Identifisere midler for tilpasning Oppsummering forberede tilpasning: Tiltak • Analysere såbarhet mot klimaendringer (ta i betrakting effekten av både klimaendringer og samfunnsøkonomisk endring). • Informere den lokale befolkningen om resultatene av klimasårbarheter og behovet for klimatilpasning. • Gjøre opp gjeldende vedlikeholdsforsinkelser med hensyn til fysisk infrastruktur. • “Vent-og-se”, i tilfelle for eksempel: – Et grunnleggende kunnskapsunderskudd – Mangel på ressurser – Et framvær av regjeringens retningslinjer Klimatilpasning C. Aall & D. Davies, 2012Nettbasert opplæringressurs

×