Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organisering og prosjektplan

587 views

Published on

Endringer i prosjektet
Kutt i budsjett fra RFF Vest (fra 2,25 mill til 1,9). Møre og Romsdal FK deltar finansielt. Totalt budsjett inkl egeninnsats 4,4 mill.
Fører ikke til vesentlige endringer i prosjektet
 Faglig samarbeid: Høyskolen i Sogn og Fjordane med geofare og NVE på hydrologi.
Prosess på gang for å få Finansnæringens Hovedorganisasjon med som partner, vil gi tilgang til skadedata.
Høyskolen i Bergen med på undervisningsmodulen

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Organisering og prosjektplan

  1. 1. www.vestforsk.no Organisering og prosjektplan Oppstartsmøte Bergen 18.04.2012 Halvor Dannevig Vestlandsforsking
  2. 2. www.vestforsk.no Endringer i prosjektet  Kutt i budsjett fra RFF Vest (fra 2,25 mill til 1,9). Møre og Romsdal FK deltar finansielt. Totalt budsjett inkl egeninnsats 4,4 mill.  Fører ikke til vesentlige endringer i prosjektet  Faglig samarbeid: Høyskolen i Sogn og Fjordane med geofare og NVE på hydrologi.  Prosess på gang for å få Finansnæringens Hovedorganisasjon med som partner, vil gi tilgang til skadedata.  Høyskolen i Bergen med på undervisningsmodulen
  3. 3. www.vestforsk.no Informasjon  Prosjekthjemmeside: åpen underside med offentlig info + dropbox til dokumentdeling  Nåværende nettside: http://www.vestforsk.no/prosjekt/ arealplanlegging-og-beredskap-for-fremtidens-klima  Fremtidig nettsted: http://prosjekt.vestforsk.no/arealklim/ . Bidrag ønskes!  Oppdateringer på epost.
  4. 4. www.vestforsk.no Organisering og kontakt i prosjektet  Nasjonal referansegruppe med representanter fra NVE, DSB og SLF (+ evt FNO og KS)  Arbeidsgruppe med en representant fra hver av de regionale og lokale partnerne.  + evt tematiske arbeidsgrupper (avklares etter hvert, F. eks etter naturskadetype og/eller økonomisk sektor)  Studiemodulgruppe  Møtepunkt med prosjektpartnere: 1) ”årssamling”, 2) befaring eller lokale møter ved naturskadecase 3) rådgivningsfunksjonen 4) evt tematiske møter – fysisk eller virtuelt (epostlister, debattforum…).
  5. 5. www.vestforsk.no Formaliteter  Kontrakter og samarbeidsavtaler er stort sett på plass  Regionalt forskningsfond krever attesterte timelister fra partnerne som dokumentasjon på egeninnsats…
  6. 6. www.vestforsk.no Tidsplan 2012-2013 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1.kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 4. kv 2013Aktivitet AP1: Utvelgelse av caseAnsvarlig Alle, ledes av HalvorAktivitet AP1: Utvikle et arbeidsopplegg AP2: Studie av naturskadecase (caseprotokoll) for å analysere sammenheng mellom plansystem og sårbarhet for klimarelaterte naturskadehendelser.Ansvarlig Halvor D, VFAktivitet Oppstartsamling i AP2: Bergen 18. april Feltarbeid naturskadeAnsvarlig caseAktivitet AP3 Analysere planprosess og forebygging av naturskadehendelser i pågående case.AnsvarligAktivitet AP3: Utarbeide forslag til styringsverktøy og ferdigstilling av eksempeldatabaseAnsvarligAktivitet Nordic Adaptation conference, Helsinki 27.-29.08AnsvarligAktivitet AP 4: Planfagmodul.AnsvarligAktivitet Studietur utenlansk caseAnsvarlig

×