Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INNSPILL TIL GJENNOMFØRING AV ARBEIDSPAKKE 3 I AREALKLIM

451 views

Published on

Problemstilling: Hva er problemet?

Forekomst av råd – og/eller måten rådene kommuniseres på – og/eller måten (metoden) rådene blir brukt på av kommunene (kvaliteten på styringssystemer, ROS systemer osv)?
Faglig innhold i rådene – og/eller hvordan rådene blir forstått?
Kompetanse og kapasitet til å gi råd – og/eller til å ta imot råd?
Størrelsen på etterspørsel etter råd – eller mangelen på etterspørsel fra kommunene?
Fokus i rådgivningen og/eller etterspørsel etter råd – er det ”klimaendring” og/eller ”samfunnsendring” som er viktigst?

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

INNSPILL TIL GJENNOMFØRING AV ARBEIDSPAKKE 3 I AREALKLIM

  1. 1. INNSPILL TIL GJENNOMFØRING AV ARBEIDSPAKKE 3 I AREALKLIM Carlo Aall Vestlandsforsking
  2. 2. Hvordan spille inn lærdommer? Nasjonale partnere ForskereProblem- Velge Erfaringer Analyse Veilede Evaluere stilling tema (fra ap 2) og planl. Kommunene (inklusive lokale aktører og innleide aktører) Tilhørende fylkesmann og fylkeskommune
  3. 3. Problemstilling: Hva er problemet? Forekomst av råd – og/eller måten rådene kommuniseres på – og/eller måten (metoden) rådene blir brukt på av kommunene (kvaliteten på styringssystemer, ROS systemer osv)? Faglig innhold i rådene – og/eller hvordan rådene blir forstått? Kompetanse og kapasitet til å gi råd – og/eller til å ta imot råd? Størrelsen på etterspørsel etter råd – eller mangelen på etterspørsel fra kommunene? Fokus i rådgivningen og/eller etterspørsel etter råd – er det ”klimaendring” og/eller ”samfunnsendring” som er viktigst?
  4. 4. Aktuelle tema: Hva er viktig å samle erfaringerom? Ha en løpende dialog med lokale og regionale partnere om valg av relevante tema som vi så søker å få belyst og eksemplifisert i form av interessante lærdommer
  5. 5. Samle erfaringer: erfaringsgrunnlag? Prosjektets egen empiri (arbeidspakke 2) Også viktig å systematisere tidligere empiri  Tidligere forskningsprosjekter  Prosjektpartnernes egne erfaringer • SLF • NVE • DSB (bl.a. klimatilpasning.no) • Fylkesmennene • Fylkeskommunene • Kommunene vi skal gi råd til
  6. 6. Veilede: Hvordan skal rådene gis? Form  Faktaark (med basis i noe mer omfattende fagnotat i bunn)  Elektronisk presentasjon (bistand fra www.klimatilpasning.no?)  Debattforum på nett  Bruke nynorsk  Muntlig: Delta fysiske på lokale møter Hvem  Ideelt bør forskerne og de regionale aktørene delta sammen på eventuelle møter med kommunene  Annen veiledning fra forskerne til kommunene bør også koordineres opp mot regionale aktører
  7. 7. Analyse og planlegging Forskerne skal ikke bidra med selve analyse- og planarbeidet Kommunene og formelle hørings-/veiledningsinstanser har ansvaret Men viktig å holde forskerne løpende orientert om prosessen
  8. 8. Evaluering Evaluering kan også gi grunnlag for tilbakekobling (nye problemstilinger, nye tema, endring av formidling)

×