Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.vestforsk.no    Caseutvelging i AREALKLIM prosjektet          Oppstartsmøte i Bergen, 18.04.2012     ...
www.vestforsk.no  Klima og naturskade    Jaedicke et al. 2008  GeoExtreme 2010
www.vestforsk.no
www.vestforsk.no
www.vestforsk.no   Planlegging          Bargel, NVE, 2011
www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging               AP 2:               Naturskadestudier ...
www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging                         - Geologiske vurderinger (HiSF) ...
www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging                              - Geologiske vurderinge...
www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging                              - Geologiske vurderinge...
www.vestforsk.no  Generelle kriterier for utvelgelse
www.vestforsk.no  Generelle kriterier for utvelgelse  1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov   ...
www.vestforsk.no  Generelle kriterier for utvelgelse  1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov   ...
www.vestforsk.no  Generelle kriterier for utvelgelse  1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov   ...
www.vestforsk.no  Generelle kriterier for utvelgelse  1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov   ...
www.vestforsk.no  Generelle kriterier for utvelgelse  1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov   ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier for utvelgelse av case til AP 2  Naturskadehendelser  1.  Må ligge i ett av fylkene som ...
www.vestforsk.no  Kriterier pågående planprosess
www.vestforsk.no  Kriterier pågående planprosess   1. Relatert til arealplanlegging i medhold av plan- og    bygni...
www.vestforsk.no  Kriterier pågående planprosess   1. Relatert til arealplanlegging i medhold av plan- og    bygni...
www.vestforsk.no  Kriterier pågående planprosess   1. Relatert til arealplanlegging i medhold av plan- og    bygni...
www.vestforsk.noForeslåtte naturskadecaseFylke        Tidspunkt Kommune Case                  Geof...
www.vestforsk.no  Foreslåtte case   Hattestad terrasse, Bergen kommune   Raslebakkane, Luster kommune   Brekker...
www.vestforsk.no  Case Røslebakkane              Foto Arne Eithun(NRK)  •Boligfelt regulert i 1974  •Fler...
www.vestforsk.no  Hvordan studere casene   Studie av hendingsforløp     Klima     Geologi     Hydrolog...
www.vestforsk.no  Resultater   Klima-naturskade eksempeldatabase.   Bedre kunnskap om sammenheng mellom arealplan,...
www.vestforsk.no  Foreslåtte planprosesscase                                     Akt...
www.vestforsk.no  Foreslåtte case   Fjordbyen Sæla, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.   Pågående områdeplanprose...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Caseutvelging i AREALKLIM prosjektet

517 views

Published on

Generelle kriterier for utvelgelse
Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov for nye virkemidler i Pbl/ endret bruk av virkemidler).
Tilgjengelige data og opplysninger
Case og kommuner vi kjenner fra andre prosjekt
Eksisterende naturskadeproblematikk
Case i AP2 og AP3 må sees i sammenheng når de velges ut

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caseutvelging i AREALKLIM prosjektet

 1. 1. www.vestforsk.no Caseutvelging i AREALKLIM prosjektet Oppstartsmøte i Bergen, 18.04.2012 Halvor Dannevig Vestlandsforsking
 2. 2. www.vestforsk.no Klima og naturskade Jaedicke et al. 2008 GeoExtreme 2010
 3. 3. www.vestforsk.no
 4. 4. www.vestforsk.no
 5. 5. www.vestforsk.no Planlegging Bargel, NVE, 2011
 6. 6. www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging AP 2: Naturskadestudier AP 4: AP 1: Undervisnings- Caseutvelging moduler AP 3: Planprosess studier AP 5: Samlinger, seminar og formidling
 7. 7. www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging - Geologiske vurderinger (HiSF) - Hydrologiske vurderinger (BCCR) - Klima-naturskade (BCCR) - Arealplananalyse (VF) AP 2: Naturskadestudier AP 4: AP 1: Undervisnings- Caseutvelging moduler AP 3: Planprosess studier AP 5: Samlinger, seminar og formidling
 8. 8. www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging - Geologiske vurderinger (HiSF) - Hydrologiske vurderinger (BCCR) - Klima-naturskade (BCCR) - Arealplananalyse (VF) AP 2: Naturskadestudier AP 4: AP 1: Undervisnings- Caseutvelging moduler AP 3: - Studie av pågående planprosess Planprosess - Utvikle og teste styringsverktøy studier AP 5: Samlinger, seminar og formidling
 9. 9. www.vestforsk.no Prosjektets oppbygging - Geologiske vurderinger (HiSF) - Hydrologiske vurderinger (BCCR) - Klima-naturskade (BCCR) - Arealplananalyse (VF) AP 2: Naturskadestudier AP 4: AP 1: Undervisnings- Caseutvelging moduler AP 3: - Studie av pågående planprosess Planprosess - Studiemodul i planleggingsfag - Utvikle og teste styringsverktøy studier (HiSF, HiB, VF) - Studiemodul i planleggingsfag (Skolelab, UiB) AP 5: Samlinger, seminar og formidling
 10. 10. www.vestforsk.no Generelle kriterier for utvelgelse
 11. 11. www.vestforsk.no Generelle kriterier for utvelgelse 1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov for nye virkemidler i Pbl/ endret bruk av virkemidler).
 12. 12. www.vestforsk.no Generelle kriterier for utvelgelse 1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov for nye virkemidler i Pbl/ endret bruk av virkemidler). 2. Tilgjengelige data og opplysninger
 13. 13. www.vestforsk.no Generelle kriterier for utvelgelse 1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov for nye virkemidler i Pbl/ endret bruk av virkemidler). 2. Tilgjengelige data og opplysninger 3. Case og kommuner vi kjenner fra andre prosjekt
 14. 14. www.vestforsk.no Generelle kriterier for utvelgelse 1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov for nye virkemidler i Pbl/ endret bruk av virkemidler). 2. Tilgjengelige data og opplysninger 3. Case og kommuner vi kjenner fra andre prosjekt 4. Eksisterende naturskadeproblematikk
 15. 15. www.vestforsk.no Generelle kriterier for utvelgelse 1. Læringsutbytte (dekke tema der vi vet/tror det er behov for nye virkemidler i Pbl/ endret bruk av virkemidler). 2. Tilgjengelige data og opplysninger 3. Case og kommuner vi kjenner fra andre prosjekt 4. Eksisterende naturskadeproblematikk 5. Case i AP2 og AP3 må sees i sammenheng når de velges ut
 16. 16. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser
 17. 17. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet
 18. 18. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet 2. Skade er utløst av klimarelaterte faktorer (nedbør, tørke, vind, stormflo, skred, flom osv).
 19. 19. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet 2. Skade er utløst av klimarelaterte faktorer (nedbør, tørke, vind, stormflo, skred, flom osv). 3. Ha relevans for pågående planprosess (AP3)
 20. 20. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet 2. Skade er utløst av klimarelaterte faktorer (nedbør, tørke, vind, stormflo, skred, flom osv). 3. Ha relevans for pågående planprosess (AP3) 4. Planlegging og planprosess har spilt en rolle for at utfallet ble som det ble.
 21. 21. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet 2. Skade er utløst av klimarelaterte faktorer (nedbør, tørke, vind, stormflo, skred, flom osv). 3. Ha relevans for pågående planprosess (AP3) 4. Planlegging og planprosess har spilt en rolle for at utfallet ble som det ble. 5. Skade eller potensiell skade kan knyttes til både historisk ”kjente” og ”nye” værfenomener.
 22. 22. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet 2. Skade er utløst av klimarelaterte faktorer (nedbør, tørke, vind, stormflo, skred, flom osv). 3. Ha relevans for pågående planprosess (AP3) 4. Planlegging og planprosess har spilt en rolle for at utfallet ble som det ble. 5. Skade eller potensiell skade kan knyttes til både historisk ”kjente” og ”nye” værfenomener. 6. Hendelsen eller den potensielle hendelsen involvert skade på fysisk infrastruktur
 23. 23. www.vestforsk.no Kriterier for utvelgelse av case til AP 2 Naturskadehendelser 1. Må ligge i ett av fylkene som deltar i prosjektet 2. Skade er utløst av klimarelaterte faktorer (nedbør, tørke, vind, stormflo, skred, flom osv). 3. Ha relevans for pågående planprosess (AP3) 4. Planlegging og planprosess har spilt en rolle for at utfallet ble som det ble. 5. Skade eller potensiell skade kan knyttes til både historisk ”kjente” og ”nye” værfenomener. 6. Hendelsen eller den potensielle hendelsen involvert skade på fysisk infrastruktur 7. Både hendelser som har skjedd innenfor områder som har vært gjenstand for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og avsetning til landbruks-, natur-
 24. 24. www.vestforsk.no Kriterier pågående planprosess
 25. 25. www.vestforsk.no Kriterier pågående planprosess 1. Relatert til arealplanlegging i medhold av plan- og bygningsloven.
 26. 26. www.vestforsk.no Kriterier pågående planprosess 1. Relatert til arealplanlegging i medhold av plan- og bygningsloven. 2. Omfatte planlegging av fysisk infrastruktur, eksempelvis utbyggingsområder, tilkomst til utbyggingsområder, VA og strøm- og tele som faller inn under kommunens eller fylkets ansvarsområde.
 27. 27. www.vestforsk.no Kriterier pågående planprosess 1. Relatert til arealplanlegging i medhold av plan- og bygningsloven. 2. Omfatte planlegging av fysisk infrastruktur, eksempelvis utbyggingsområder, tilkomst til utbyggingsområder, VA og strøm- og tele som faller inn under kommunens eller fylkets ansvarsområde. 3. Planprosessen kan være planlagt i en planstrategi eller påbegynt. For påbegynte planprosesser er alle stadier interessante – fra kommunedelplan til byggesak.
 28. 28. www.vestforsk.noForeslåtte naturskadecaseFylke Tidspunkt Kommune Case Geofare VærHordaland Ullensvang Hele kommunen er rasutsatt skredHordaland Kvam Store deler av kommunen er rasutsatt Hatlestad, tap av "Kristin",Hordaland 14.09.2005 Bergen menneskeliv14.09.2005 jordras ekstremnedbør Elven renner gjennom Dale sentrum ekstremnedbørHordaland 14.11.2005 Vaksdal i Vaksdal kommune. nedbørsflom i elv "Loke" ekstremnedbørHordaland 15.11.2005 Voss Evakuering boliger Brekkereino Jordskred "Loke" "Kristin",Hordaland 14.sep.05 Bergen Nestunvassdraget Flom i elv ekstremnedbørMøre og Romsdal 26.03.2008 Ålesund Boligblokk rammet, dødsfall FjellutglidningMøre og Romsdal Ørsta Liadalen byggefelt utsatt sørpeskred, flomMøre og Romsdal feb.10 Sjøholt industriområde rammet Flom ekstremnedbørRogaland 2005 Oltedal nedbørsflom i elv "Loke"Rogaland 2005 Sauda nedbørsflom i elvRogaland 2011 Sokndal flomSogn og Fjordane Luster Røslebakkane utsatt boligområde Barsnes. Kontrovers rundtSogn og Fjordane Sogndal reguleringsplan pga tilkomst steinsprang + skred? Fjærland,utsatt boligområdeSogn og Fjordane Sogndal "Storskreda" SnøskredSogn og Fjordane 2005 Stryn Flom i Strynelva Flom i elvSogn og Fjordane 2010 Balestrand Hus tatt, dødsfall SørpeskredSogn og Fjordane Vik Tenold byggefelt på rasvifte skred (stein+snø?)Sogn og Fjordane 01.11.2011 Vik Vik verk evakuert Steinskred ekstremnedbørSogn og Fjordane 14.11.2005 Dale ubebodd hus tatt av flomskred Flomskred "Loke"
 29. 29. www.vestforsk.no Foreslåtte case  Hattestad terrasse, Bergen kommune  Raslebakkane, Luster kommune  Brekkereino, Voss
 30. 30. www.vestforsk.no Case Røslebakkane Foto Arne Eithun(NRK) •Boligfelt regulert i 1974 •Flere steinsprang hendelser, ingen ulykker. •2003: NGI: 8 hus utsatt, riving foreslått. •2005: Sikringstiltak vedtatt
 31. 31. www.vestforsk.no Hvordan studere casene  Studie av hendingsforløp  Klima  Geologi  Hydrologi  Studie av arealplaner, planhistorikk  ”Forvaltningsrevisjon”  1) Lovverk (Plan og bygningsloven)  2) Byggteknisk forskrift  3) Veiledere fra fagmyndigheter  4) Policydokumenter
 32. 32. www.vestforsk.no Resultater  Klima-naturskade eksempeldatabase.  Bedre kunnskap om sammenheng mellom arealplan, naturskade og klima  Råd-innspill til pågående planprosesser.  –input til veiledningsmateriell  Akademisk og populærvitenskaplig publisering
 33. 33. www.vestforsk.no Foreslåtte planprosesscase Aktuelle Fylke Tidspunkt Kommune Case Geofare Vær planprosesser Hordaland   Fjell Ny by "Bildøy"   flere Rullering Møre og Romsdal Sandøy       arealplan Rogaland   Sandnes  ?      ? Rogaland   Stavanger  ?       flomskred for Sogn og Fjordane Naustdal Sæla 100 årsiden   områdeplan
 34. 34. www.vestforsk.no Foreslåtte case  Fjordbyen Sæla, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.  Pågående områdeplanprosess. Største boligprosjekt i S&F. Kommunedelplan Naustdal sentrum2011-2023

×