Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Značajni umjetnici 2

670 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Značajni umjetnici 2

 1. 1. ZNAČAJNI UMJETNICI Izradila: Vesna Stojanovski, OŠ Bukovac
 2. 2. Dobar dan djeco! Sjećate li se nas? Prošli put smo upoznali jednog umjetnika. Sjećate li se kojeg smo umjetnika upoznali? Ja se sjećam! Upoznali smo Mondriana.
 3. 3. Točno! Danas ćemo upoznati Leonarda da Vincija. Njegovo ime čita se Leonardo da Vinči. Uh, teško mi je pročitati njegovo ime. Ali veselim se novoj radionici!
 4. 4. Leonardo da Vinci Bio je talijanski slikar, arhitekt, izumitelj, glazbenik, kipar, mislilac, matematičar , inţenjer… Ja sam svestran čovjek! U nastavku pogledajte neka moja slavna djela.
 5. 5. Posljednja večera, 1495. – 1498. Likovna tehnika –freska Freska - slikanje na zidu. SLIKA
 6. 6. Mona Lisa, oko 1503. – 1506. Likovna tehnika -ulje na drvu Portret je slika koja vjerno prikazuje neku osobu (lice osobe) Ja sam jedan od najslavnijih portreta ikada naslikanih. SLIKA
 7. 7. Vitruvijev čovjek, oko 1487. Crteţ prikazuje figuru muškarca u dva polaţaja: - s raširenim rukama - s raširenim rukama i nogama. One se preklapaju. Cijelo tijelo uokvireno je u kvadrat. Napomena: cenzurirana varijanta Vetruvijevog čovjeka. Likovna tehnika – tuš i pero na papiru Ja sam svjetski poznati crteţ!. CRTEŢ
 8. 8. RADIONICA: MaĎioničarski trik - Vitruvijev čovjek. Ključni pojmovi 1. r.: crte po toku i karakteru Ključni pojmovi 2. r.: obrisna crta MATERIJAL: - crteţ Vitruvijev čovjek podijeljen na dva dijela (crteţa) tako da je na jednom crteţu Vitruvijev čovjek sa skupljenim nogama, a na drugom s raširenim nogama. Oba su upisana u kvadrat i kruţnicu i oba su crteţa nedovršena. - karton (jednakih dimenzija kao i crteţi, npr. 14x14cm) na kojemu su unaprijed probušene dvije rupice kroz koje su provučeni deblji konac, konop ili čvrsta vuna - olovka za 1.r.; crveni flomaster za 2.r. - ljepilo - isprintana reprodukcija crteţa “Vitruvijev čovjek“ za svakog učenika (za crtanje prema promatranju).
 9. 9. 1. crtež MATERIJAL:
 10. 10. 2. crtež MATERIJAL:
 11. 11. UPUTE: 1. r.: Crtajući olovkom dovršite prvi crteţ. Crtajući olovkom dovršite drugi crteţ. Kakvim sve crtama crtate? 2. r.: Jednom debelom obrisnom crtom, crvenim flomasterom nacrtajte 1. čovjeka (samo pratite obris čovjeka, a na dijelovima gdje je crteţ isprekidan, sami nacrtajte obrisnu crtu onako kako mislite da bi obrisna crta pratila stvaran crteţ). Zatim na isti način nacrtajte i 2. Vitruvijevog čovjeka. Nakon što nacrtate oba crteţa, na pripremljeni karton s jedne strane kartona zalijepite 1. crteţ, a s druge strane 2. crteţ. Kada ste gotovi, primite konopce i zavrtite karton u jednu stranu, a potom pomalo otpuštajte. Događa se sljedeće. Crteţi se brzo izmjenjuju pa se ova dva crteţa preklapaju. Na taj način na trenutak nam se čini da vidimo “Vitruvijevog čovjeka” Napomena: radionica je smišljena prema ideji “Mali mađioničari” iz knjige: “50 ideja za produženi boravak” autorica Josipe Blagus i Vjekoslave Bibić Štula
 12. 12. Ovo je bilo zabavno! Je li i vama bilo zabavno? Da! Volim mađioničarske trikove.

×