Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P13

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P13

 1. 1. Изготвила: Евгения Димитрова7б клас
 2. 2. 1. Зона на влажните вечнозелени гори Обхваща северните части на континента. Релефът е низинен. Климатът е субекваториален и влажен. Реките са с непостоянен режим. Почвите са червеноземни и кафеви. Зоната е добре усвоена. Развит е дърводобивът.
 3. 3. Растителни видове в зонатаТова е евкалипт. Неговатародина е Австралия
 4. 4. дървовидна папрат
 5. 5. Мангрова гора
 6. 6. Животински видове в зонатаТук се среща коалата, чието име в превод означава „непиещ вода“,защото това зверче прекарва целия си живот по дърветата, хранейкисе с евкалиптови листа, от които си набавя вода.
 7. 7. Птицечовка-Ендемит на територията на Австралия, като сесреща само в източната част на континента. Един от четирите оцелелипредставители на разред Еднопроходни, като видовете от този разред саединствените бозайници, които дават потомство като снасят яйца.Отровна, снасяща яйца и с човка, тя е смятана за един от най-страннитевидове бозайници.
 8. 8. Ехидна- среща се в Австралия, о. Тасмания и Нова Гвинея.Принадлежи към разред еднопроходни и също като другия представителна този разред - птицечовката- женската снася яйца, след което кърмималките. Тялото и,̀ наподобяващо таралеж, е покрито с дълги бодли икосми, човката и е удължена, за да може да достигне мравките, термитите,червеите и ларвите, с които се храни.
 9. 9. Колибри- видът „пчелно колибри“тежи само 1,8 г, което го правинай-малката птица в света. Някои видове обаче имат значителнопо-едри размери, като например гигантското колибри, което еголямо колкото врабче.
 10. 10. Костенурки в крайбрежните рифове
 11. 11. 2. Зона на саваните Резултатите от тригодишно сателитно изследване на площ от 1,5 милиона квадратни километра в Северна Австралия показват, че там се намира най-голямата незасегната от човешка дейност савана в света. В останалата част на планетата саваните западат в резултат на човешката дейност - изсичането на горите, превръщането на големи територии в пасища, прекомерното заселване. Близо 70 процента от гористите местности в Африка, Азия и Южна Америка са пострадали сериозно. Същевременно реките и горите в северната част на Австралия са почти непокътнати. Резултатите от изследването показват, че запазената австралийска савана покрива площ, по-голяма от тази на Западна Европа.
 12. 12.  Релефът е равнинен и платовиден. Режимът на реките е непостоянен. Почвите са червено-кафяви и червеноземни.
 13. 13. Растителни видовеСрещат се единични или групи дървета от акация,тревно и бутилково дърво, евкалипти. Край рекитесе развиват галерийни гори. акация
 14. 14. Животински видовеНай-характерни садвуутробните животни.Срещат се също лисица,вълк, мишка, златка.
 15. 15. Щраус ему
 16. 16. Черен лебед
 17. 17. 3.Зона на пустините и полупустините Пустините заемат обширни пространства в западната и централната част на континента. Те заемат над 60% от терирторията на Австралия. Релефът е равнинен и платовиден. Климамтът е сух- тропичен и субтропичен. Валежите са оскъдни. Реки почти липсват и има големи безоточни области. Пониженията са заети от солени езера. Пустините са бедни на подземни води. Почвите са сивопепеляви и канелени. Зоната е неблагоприятна за живот и слабо заселена.
 18. 18. Растителни видове Растителността е оскъдна- спинифекс или таралежова трева, ниски и бодливи дървета и храсти, наречени скръб. спинифекс
 19. 19. Животински видовеПустините се обитават от змии и гущери, а поперифериите им от кучето динго, кенгугуто и щраусътему.
 20. 20. 4. Зоната на твърдолистнитевечнозелени гори Обхваща Югозападна и Южна Австралия. Релефът е равнинен. Климатът е субтропичен. Реките са с непостоянен режим. Почвите са канелени. Зоната има най-благоприятен климат и сравнително плодородни почви. Затова тя е най-гъсто заселена и стопански усвоена.
 21. 21. Растителни видове В Югоизточната част на зоната преобладават евкалиптовите гори, по-голямата част, от които са изсечени и заменени с овощни дървета, дъб, топола, пшенични ниви и др. По време на сухия период избухват горски пожари. В югозападната част на континента природната зона е запазена по-добре. Почти навсякъде се срещат гори от евкалиптово дърво.
 22. 22. Животински видове Срещат се друутробен вълк, двуутробен тасманийски дявол и двуутробна ехидна. Също така змии,птици, гущери.
 23. 23. 5.Планинска област Обхваща най-високите части на Голямата вододелна планина и планините на о. Тасмания. Релефът и климатът са планински. Реките са къси с по-постоянен режим. Характерните животни са двуутробните вълк и дявол. При растителността има височинна зоналност. Зоната е рядко заселена.
 24. 24. Защо Австралия е известна като „огроменприроден резерват“? Поради продължилото дълго време изолирано развитие, в Австралия се запазили животни и растения, които не се срещат в другите континенти (евкалипт, кенгуру, ехидна, птицечовка). А липсата на хищници (с изключение на дингото) спомогнала за съществуването на животни, които учените смятали отдавна за измрели(снасящите яйца бозайници – птицечовка и ехидна).

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,697

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×