Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

32. Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 4 клас, Булвест

 • Login to see the comments

32. Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. 1. 1. Българско средновековие Годишен преговор /от 6 до 14 слайд/ 2. Българско възраждане - (XVIII – XIX в.) /от слайд 15 до слайд 20/ 4. Да проверим какво знаем и можем Българската държава от VII до XX век /УТ - от слайд 25 до слайд 28 / 5. Да проверим какво знаем и можем /презентации – от слайд 29/ Българската държава от VII до XX век 3. Българската държава в края на XIX до края на XX век / от слайд 21 до слайд 24/
 2. 2. През 681 г. след победата над византийците българите се съюзили със ___________ и създали българската държава начело с _____________. Столица станала _________. славяните хан Аспарух Плиска
 3. 3. През 716 г. - _____ век - хан ________ сключил договор с Византия и разширил териториите на България. VIII Тервел
 4. 4. В началото на IX век хан Крум създал _________ ________ и разширил териториите на България, а хан Омуртаг разделил страната на области и назначил управители в тях. Той издигнал отново българската столица ________. писани закони Плиска
 5. 5. През 865 г. при ______ ________ българите се покръстили и станали част от християнска Европа, а през 870 г. извоювали ____________________ ________. княз Борис I самостоятелна църква
 6. 6. През 886 г. Климент, Наум и Ангеларий започнали книжовна дейност в България. Заради книжовните школи и строителството времето на цар Симеон било наречено _________________________________ ___________ През 917 г. при река ________ Симеон разбил византийските войски. България била могъща военна сила и уголеми- ла територии- те си. „Златен век на българската култура“. Ахелой
 7. 7. Въпреки съпротивата на цар Самуил, през _____ г. византийците завладели столицата _______ и покорили българ- ските земи. Това бил краят на _______ ____________________ 1018 Охрид Първо българско царство.
 8. 8. България била възстановена през 1187 г. след въстанието на _________________________братята Асен и Петър.
 9. 9. _____________ получил признание от папата за българската църква. През 1205 г. войската му разгромила ______________. През 1230 г. войските на __________________ победили византийците при ______________. България отново била могъща. Цар Калоян латинците цар Иван Асен II Клокотница
 10. 10. Търновското царство било завладяно от османците през _______, а Видинското- през ________. Българите били лишени от своите държава и църква и станали част от Османската империя. 1393 г. 1396 г.
 11. 11. През 1762 г. ______________________ пръв създал ръкописна история на българите. Той живял и работил в _____________ и _______________ манастир. _____________ _____________ преписал _____________ _____________ и описал своя живот в авто- биография. Паисий Хилендарски Зографския Хилендарския Софроний Врачански „История сла- вянобългарска“
 12. 12. През 1824 г. Петър Берон написал ____________ ________ През 1835 г. било създадено първото взаимно училище в _________, а през 1846 г.– първото класно училище в ______________ Това било новото време на българската просвета. „Рибния буквар“. Габрово Копривщица.
 13. 13. През 1849 г. българите в Цариград издигнали черквата ___________________ А през 1870 г. българите извоювали своя отделна от гръцката църква, начело с ________. Те били признати за отделен народ. „Свети Стефан“. екзарх
 14. 14. С промените в живота на българите през _________________ ново място заели учителите, строителите, резбарите, зографите, издателите на книги. Много българи дарявали средства и издигали училища и черкви. Възраждането
 15. 15. _________________ създал първия план за освобождението на България. През 1862 г. в Белград организирал първата Българска _______. През 1869 г. ___________________ застанал начело на БРЦК. ______________ създал мрежа от комитети в страната и подготвил българите за въстание. Георги Раковски легия Любен Каравелов Васил Левски
 16. 16. Априлското въстание избухнало през ______ год. __________________ бил един от неговите предводители. ________________ организирал чета в помощ на въстаниците. На ________________ с победата на Русия над Турция България била освободена. За свободата допринесли и българските ____________. 1876 Георги Бенковски Христо Ботев 3 март 1878 г. опълченци
 17. 17. През 1879 г. била приета _____________________________. За княз на България бил избран __________________________ Княжество България и ___________________ се обединили през 1885 година. Търновската конституция Александър I Батенберг. Източна Румелия
 18. 18. През 1908 г. цар ____________ обявил България за независимо царство. След него управлявал ______________. Фердинанд цар Борис III
 19. 19. България станала република през 1946 г. През 1991 г. била приета нова _______________. Начело на държавата застанал ____________. конституция президент
 20. 20. Българската култура е едно от най-големите достижения на българския народ.
 21. 21. златни съкровища, гробници градове по крайбрежието църквата „Св. Георги“ в София; в Несебър… хан Аспарух 681 г. Л И К Р Е Л В Х И Ъ О О славяни българи траки Омуртаг Крум
 22. 22. 1824 г. – „Рибен буквар“, Петър Берон 1849 г. – черквата „Св. Стефан“ 1869 г. – Любен Каравелов – БРЦК - българска самостоятелна църква – княз Борис I - през Възраждането – църковна независимост /екзархия/ 886 г. IX век 1187 г. XII век 1230 г. XIII век 1393 г. XIV век 1878 г. XIX век 1879 г. XIX век
 23. 23. Паисий Хилендарски Васил Левски Христо Ботев Георги Раковски Райна Княгиня Търновска конституция 1879 г. връх Шипка
 24. 24. цар Иван Асен II хан Аспарух княз Борис - Покръстване Софроний и Паисий хан Крум цар Симеон Велики
 25. 25. /линк към презентацията/ http://www.slideshare.net/vesiii/13-4-42690626
 26. 26. /линкове към презентациите/ http://www.slideshare.net/vesiii/14-4-42918139 http://www.slideshare.net/vesiii/15-4-43047488 http://www.slideshare.net/vesiii/16-4-43403114 http://www.slideshare.net/vesiii/17-4-43638410 http://www.slideshare.net/vesiii/18-4-43881490 http://www.slideshare.net/vesiii/19-4-44404851 http://www.slideshare.net/vesiii/20-xiv-4
 27. 27. /линкове към презентациите/ http://www.slideshare.net/vesiii/22-xviii-xix-4 http://www.slideshare.net/vesiii/23-4-45556436 http://www.slideshare.net/vesiii/24-4-46142154 http://www.slideshare.net/vesiii/25-4-46237353 http://www.slideshare.net/vesiii/26-4-46440073
 28. 28. /линкове към презентациите/ http://www.slideshare.net/vesiii/28-19-20-4 http://www.slideshare.net/vesiii/29-20-4 /линк към презентацията/ http://www.slideshare.net/vesiii/30-4-47702714

×