Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.

31.

 • Be the first to comment

31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.

 1. 1. В нашата страна се редуват и те са: От мойте бодри стъпки се пукат всички пъпки. Затоплям аз земята. Поливам ви житата. Игрив е моят полет. Наричате ме… Аз водя дните жарки, довеждам ви жетварки. И стоплям ви водите, та в тях да се топите. Добре съм ви познато. Наричате ме… Завивам с черга бяла земята погрозняла. Сковавам аз реките и помрачавам дните. Но пак съм ви любима. Наричате ме… Пък аз ора полята. Зова на труд децата. Обичам плодовете. Събличам лесовете. Не чувам птича песен. Наричате ме… П Р О Л Е Т Л Я Т О З И М А Е С Е Н
 2. 2. С настъпването на всеки сезон живата и неживата природа се променят. Всеки от тях има своите прелести.
 3. 3. Кой сезон е нарисувал художникът? Кои други емблеми съответстват на всеки от сезоните? Свържи като кликнеш на номера. 1 432 5 6 7 8
 4. 4. Запиши сезоните?
 5. 5. През различните сезони при растенията настъпват промени. Разгледайте илюстрациите. Посочете промените, които настъпват при ябълковото дърво. Растението Плодовете му Плодовете Листата се Дървото е с
 6. 6. През различните сезони и при животните настъпват промени. Разгледайте илюстрациите. Посочете промените, които настъпват в живота на синигера. Синигерите От яйцата Малките Синигерите
 7. 7. Разпознай сезона. Свържи го с промените, които настъпват в живота на таралежа. Кликни на думата.
 8. 8. Свържи всеки елемент с правилното дърво. Кликни на кръгчето. Разпознай сезона.
 9. 9. Промени наблюдаваме и в поведението на хората. Разкажете какво знаете за трудовата дейност на хората през различните сезони.
 10. 10.  През пролетта птиците отлитат на юг.  През зимата времето е най-студено.  През лятото листата на дърветата пожълтяват и окапват.  През есента животните си събират храна за зимата.  Лястовичките и щъркелите са прелетни птици, а врабчетата зимуват тук.  През пролетта времето е най-топло.  През есента често има мъгли и валят дъждове.  Хората жънат житото през пролетта.  През зимата дните са най-дълги, а нощите са най-къси.  През лятото кипи усилен труд в градините и на полето. Кои твърдения са верни? Отбележи с .
 11. 11. http://www.slideboom.com/presen tations/1373442/ http://www.slideboom.com/presen tations/1439380/ http://www.slideboom.com/present ations/1412816/ http://www.slideboom.com/presen tations/1328487/
 12. 12. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  http://www.e-uchebnik.bg/

×