Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,-Булвест

5,133 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,-Булвест

 1. 1. 1.Решете кръстословицата. Думите в нея показват какво правят всички живи организми. Р А Т А А А З МН О Ж А
 2. 2. 2.Допълнете изреченията с думите: Организмите и неживите тела… или Само организмите... Организмите и неживите тела __________________________________ имат обем и маса. _____________________ се хранят. Само организмите Организмите и неживите тела __________________________________ са съставени от вещества. Само организмите ______________________ растат и се размножават.
 3. 3. 3. Свържете правилно със стрелки двете части на изреченията. Неживите тела Гъбите използват светлина, за да изготвят храната си. не се нуждаят от храна. Растенията се движат свободно и търсят храна. Животните изсмукват храната си от живи или умрели организми.
 4. 4. 4. Свържете правилно съответното животно с неговата среда на живот и съответните приспособления. Издържа дълго време без вода и я използва пестеливо. Има гъста козина и дебел слой подкожна мазнина .
 5. 5. 5. Тези кактуси се отглеждат в ботаническата градина в Балчик. При какви условия са се приспособили да живеят те? Опишете някои от приспособленията им. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:  дълги и плитки корени, с които бързо изсмукват водата и я съхраняват в дебелото си стъбло;  Вместо листа имат игли, Кактусите живеят на горещи и сухи места _____________________. чрез които се намалява загубата на вода.
 6. 6. Кликни на номера. 6. Как заекът, таралежът, костенурката и жабата се предпазват от врагове? Свържете така, че да е вярно. 1 ____________ има защитна окраска. 2 ____________ се защитава с бодлите си. 3 ____________ успява да избяга от враговете си. 4 ____________ се скрива в черупката си.
 7. 7. 7. Съставете хранителна верига от живите организми. Посочете производителя и потребителите. 1 производител 2 потребител 3 потребител
 8. 8. 8. Липсващите звена в показаната хранителна верига са: лисица, листа, охлюв. Поставете ги. 1 …………….. 2 …………….. 3 ……………..
 9. 9. 1. Кое от тези неживи тела е било част от жив организъм? тяло А тяло Б а/ тяло А б/ тяло Б в/ тяло В тяло В
 10. 10. 2. Кое от изброеното се отнася само за живите организми и не се отнася за неживите тела? а/ съставени са от вещества б/ имат маса,обем и форма в/ нуждаят се от храна, растат и се размножават  Жив организъм е: а/ куклата б/ заекът в/ плюшеното мече
 11. 11. 3. Ани отглежда тези красиви растения в стаята си. Тя ги оставя на топло място и забравя да ги полива. Кое растение може да оцелее най-дълго при такива условия на живот? а/ растение А б/ растение Б в/ растение В
 12. 12. 4. На снимките са показани три вида живи организми. Кой от тях сам произвежда храната си? А Б а/ А б/ Б в/ В В
 13. 13. 5. Кое от животните НЕ може да оцелее в такава среда на живот? а/ бялата мечка б/ пингвинът в/ щъркелът
 14. 14. 6. В тази хранителна верига е допусната грешка. Как ще я поправиш? а/ ще разменя местата на зелката и заека б/ ще разменя местата на заека и орела в/ ще обърна посоките на стрелките
 15. 15.  Нуждая се от храна, за да произвеждам храната си. Аз съм: а/ вълк б/ лале в/ дете  Израствам върху умрели растения и се храня с тях. Аз съм: а/ гъба б/ бръмбар в/ мъх
 16. 16.  Движа се свободно в природата, търся си храна и се пазя от врагове. Аз съм: а/ растение б/ животно в/ гъба  Прикрепено съм. Движението ми е ограничено, но само изработвам храната си. Аз съм: а/ животно б/ гъба в/ растение
 17. 17.  Храня се несамостойно . Движението ми е ограничено. Аз съм: а/ охлюв б/ нарцис в/ печурка  При кръговрата на водата в природата най-много вода се изпарява от: а/ растенията, животните и хората б/ почвите в/ океаните
 18. 18.  Мястото, на което даден организъм се е приспособил да живее, се нарича: а/ място за живот б/ жилищен дом в/ среда на живот  Листата на маслиновото дърво са покрити с тънък слой от восък. Той предпазва листата от: а/ изгниване б/ изсушаване в/ изгаряне
 19. 19.  Хранителните вериги започват с: а/ растение или животно б/ винаги с растение в/ винаги с животно  В кой от посочените примери потребител изяжда друг потребител? а/ пиле кълве зърно б/ заек изяжда зеле в/ калинка изяжда листна въшка
 20. 20.  Растителноядните животни огради с , месоядните – с ,а всеядните – с . 3 1 2 4 5 6

×