Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. 1. Попълни пропуснатите думи. Телата са съставени от _________ вещества. Имат _____ и ______ обем маса. масата С везни се измерва _______ на телата. Колко тетрадки ще се съберат в една обема ученическа чанта зависи от ______ на чантата. Обемът _________ показва колко място заема тялото. _________ показва колко е веществото Масата в тялото.
 2. 2. Попълни пропуснатите думи. Веществата, които човек използва, се материали. наричат ___________ Свойствата, по които материалите се вкус цвят прозрачност различават са: _____, _____, ____________, твърдост здравина ________ и _________. Веществата, които изграждат телата са: _______, _____ и ____________. твърди течни газообразни Затова телата могат да бъдат: ___________, течности газове твърди тела ________ и _______.
 3. 3. Попълни пропуснатите думи. Формата на твърдите тела може да се разтягане свиване огъване променя чрез: _________, _______, _______, ________ и стриване счупване ________.
 4. 4. Попълни пропуснатите думи. - Свойството на телата сами да възстановяват формата си, след като са били разтегнати , свити или огънати, се нарича ______________. - Смес , получена от разтварянето на вещество във вода или друга течност, се нарича ____________. - При горенето дървата се превръщат в _________ и отделят ______________________.
 5. 5. Отбележете с верните отговори. Имат собствена форма да Твърди тела Течности Газове не Имат собствен обем да не Текат да не
 6. 6. 1. Подредете червената топка, зелената топка и синята топка според техните маси. Започнете от топката с най- голяма маса.
 7. 7. 2. Едното от записаните две твърдения винаги е вярно. Кое е то? а/ Телата с по-голям обем имат по-голяма маса. б/ По-тежките тела имат по-голяма маса. 3. Свържете правилно със стрелки двете части на изреченията. Стъклото е мек материал. е прозрачен материал. Глината е здрав материал. Порцеланът е крехък материал. Диамантът Кожата за обувки е много твърд материал.
 8. 8. 4. В последната колона впишете по две свойства на всеки материал, които го правят подходящ за изработването на посочения предмет. Предмет Материал подкова метал стена бетон прозорец стъкло обувки кожа Свойства
 9. 9. 5. Кои от записаните твърдения са верни и кои грешни? Обяснете защо.  Всички тела са съставени от вещества.  Всички вещества могат да горят.  Всички тела имат маса.  Масата се измерва в сантиметри.  Металите са прозрачни.  Гумата е твърда и крехка.  Твърдите тела имат постоянен обем.  При преливане от един съд в друг съд, течностите променят обема си.  Ако огънем едно еластично тяло и го освободим, то ще възстанови първоначалната си форма.
 10. 10. 6. Довършете твърденията като използвате думите: газ, течност или твърдо тяло. а/ Има постоянна форма. Това е _____________. б/ Лесно променя формата и обема си. Това е _____. в/ Прелива се от един съд в друг съд, без да изменя обема си. Това е _________. 7. В кой от следните случаи едно вещество се превръща в други вещества? а/ при разтваряне във вода б/ при изгаряне в/ при стриване на прах
 11. 11. 8. Подредете посочените вещества в двете колони: захар олио мляко стъкло сол бензин вода дърво метал пластмаса спирт цимент Течности Твърди вещества
 12. 12.  В кой ред НЕ СА изброени САМО тела? а/ роза, молив, кубче; б/ учебник, кукла, нож; в/ ютия, есен, усмивка.  В кой ред СА изброени САМО вещества? а/ сол, ваза, брашно; б/ какао, захар, оцет; в/ глина, обувка, вода.
 13. 13.  Кое от показаните тела е с най-голям обем?  Кое от веществата НЕ СЕ разтваря във вода? а/ олио; б/ захар; в/ сол;
 14. 14.  Огради буквата пред верния отговор. Разтворът е: а/ течност, получена при разтваряне на някои вещества във вода; б/ смес, получена при разтваряне на някои вещества във вода или друга течност; в/ твърдо тяло.  Еластичност е свойството на телата, когато: а/ можем да променим формата им; б/ лесно можем да ги разрежем; в/ при разтваряне, свиване или огъване връщат първоначалната си форма.
 15. 15. 1. Колко килограма е масата на торбата с брашно? а/ 2 кг б/ 3 кг в/ повече от 3 кг
 16. 16. 2. Стъклото се реже с острие от диамант. Кой от двата материала е по-твърд? а/ стъклото б/ диамантът в/ стъклото и диамантът са еднакво твърди
 17. 17. 3. Кое от описанията се отнася за газ, кое за течност и кое - за твърдо тяло? А. Има собствена форма. Може да се чупи и реже. Б. Съхранява се в затворени съдове. Винаги изпълва целия обем на съда. В. Съхранява се в открити съдове. Може да тече. Има постоянен обем. а/ А - за твърдо тяло, Б - за течност, В - за газ; б/ А - за газ, Б - за твърдо тяло, В - за течност; в/ А - за твърдо тяло, Б - за газ, В - за течност;
 18. 18. 4. Коя от двете чаши е пълна с течност? чаша А чаша Б а/ чаша А б/ чаша Б в/ и двете чаши са пълни с течности
 19. 19. 5. Кои от чашите са направени от прозрачен материал? чаши А чаши Б а/ чаши А б/ чаши Б в/ чаши В чаши В
 20. 20. 6. Как се нарича свойството на телата сами да възвръщат формата си, след като са били разтегнати, свити или огънати? а/ здравина б/ еластичност в/ ковкост

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • pdamyanova

  Oct. 22, 2013
 • zvzvzv

  Nov. 12, 2013
 • DesiAndonova

  Sep. 22, 2015
 • ssuserafb6d5

  Sep. 27, 2015
 • ssuser262fca

  Oct. 14, 2015
 • ase97

  Oct. 17, 2015
 • mariaft

  Nov. 9, 2015
 • NaydenMitev

  Nov. 1, 2016
 • CecaAleksieva1

  Oct. 14, 2017
 • ssuserf16ac8

  Oct. 25, 2017
 • TsveteLina2

  Oct. 13, 2018

Views

Total views

27,254

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10,861

Actions

Downloads

529

Shares

0

Comments

0

Likes

11

×