Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест

38,729 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест

 1. 1. Географски карти на континент Европа България е разположена в югоизточната част на континент Европа. план речник България
 2. 2. Географска карти на Балкански полуостров България е разположена в източната част на Балканския полуостров. план речник
 3. 3. план речник Географската карта е умалено изображение на земната повърхност върху равнина . На нея родината ни е представена с помощта на условни знаци в много умален вид.
 4. 4. Главните посоки на света са четири: изток, запад, север, юг. изтокзапад север юг Междинните посоки на света са: северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
 5. 5. Ако застанем с лице пред картата на България: - Нагоре посоката е север. север - Надолу посоката е юг. юг - Дясната ръка показва изток. и з т о к - Лявата ръка показва запад. з а п а д - Между север и изток е СИ. СИ - Между север и запад е СЗ. СЗ - Между юг и изток е ЮИ. ЮИ - Между юг и запад е ЮЗ. ЮЗ
 6. 6. речник Условните знаци са „азбуката“, чрез която се ориентираме по картата. С тях ще се научим да „четем“ географската карта.
 7. 7. Условните знаци са много. Всяка карта има легенда със знаци, намираща се в долния десен ъгъл. Легендата ни помага лесно и бързо да се ориентираме.
 8. 8. По – важни условни знаци: държавни граници селища пътища върхове реки
 9. 9. С цветовете са изобразени равнини, низини, планини, водни басейни /реки, езера, язовири, морета и океани/. равнини низини планини реки езера, язовири море
 10. 10. С различни цветовете са изобразени и областите в България.
 11. 11. Граници на България планНа север България граничи с Румъния. Западни съседки са ни иСърбия Македония. На юг съседи са ни иГърция Турция. На юг България граничи с Черно море.
 12. 12. План на урока: 1. Географско разположение на България. а/ в континент Европа; б/ на Балканския полуостров. 2. Географска карта. а/ основни посоки на света: - основни; - междинни. б/ условни знаци и цветове на картата. 3. Граници на България.
 13. 13. Речник: КОНТИНЕНТ – голяма суша на земната повърхност. ПОЛУОСТРОВ – суша, обградена от две или три страни с вода. ГЕОГРАФСКА КАРТА – умалено изображение на част или цялата земна повърхност върху равнина с помощта на условни знаци и цветове. УСЛОВНИ ЗНАЦИ – знаци, с чиято помощ са върху географската карта са изобразени различни обекти – Равнини, низини, планини, морета, селища, пътища и други.
 14. 14. Карта на България Карта на Балкански полуостров Карта на Европа 1 2 3
 15. 15. 1. Допълни текста на съответните места: България е разположена в югоизточната част на континента ___________ и е част от ______________ полуостров. 2. Напиши посоките на посочената фигура. ИЗ С Ю СИСЗ ЮИЮЗ
 16. 16. 3. Напиши границите на България и нейните съседни страни в четирите посоки на света. Румъния Сърбия Македония Гърция Турция Черно море
 17. 17. 4. Допълни текста на съответните места:  На север България граничи с Румъния, а на запад със Сърбия и Македония. На юг наши съседи са Гърция и Турция, а на изток страната ни опира до Черно море.  Най-високият връх на България и Балканския полуостров е висок 2925 м и се намира в Рила. 5. Кои части от родината ни ще отнесеш към съответната форма на земната повърхност? Равнина - _____________________. Планина - ______________________________________. Котловина - ____________________________. Пролом - _________________________. Дунавска равнина Рила, Пирин, Родопи, Стара планина… Задбалкански котловини Искърски пролом
 18. 18. 6. Разгледай картата на България в атласа и посочи откъде извират реките. Марица извира от __________. Искър извира от _______. Струма извира от _________. Рила Рила Витоша Домашна работа: УТ: стр. 4/ упр. 7 и 8 Учебник: стр.7/ задачите от „ОТКРИЙТЕ САМИ“

×