Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Географски карти на континент Европа
България е разположена в югоизточната
част на континент Европа.
план
речник
България
Географска
карти на
Балкански
полуостров
България е разположена в източната
част на Балканския полуостров.
план
речник
план
речник
Географската карта е умалено изображение на
земната повърхност върху равнина . На нея
родината ни е представена с помощта на условни
знаци в много умален вид.
Главните посоки на света са четири:
изток, запад, север, юг.
изтокзапад
север
юг
Междинните посоки на света са:
северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
Ако застанем с лице пред
картата на България:
- Нагоре посоката е север.
север
- Надолу посоката е юг.
юг
- Дясната ръка показва
изток.
и
з
т
о
к
- Лявата ръка показва
запад.
з
а
п
а
д
- Между север и изток е СИ.
СИ
- Между север и запад е СЗ.
СЗ
- Между юг и изток е ЮИ.
ЮИ
- Между юг и запад е ЮЗ.
ЮЗ
речник
Условните знаци са „азбуката“,
чрез която се ориентираме по
картата. С тях ще се научим
да „четем“ географската карта.
Условните знаци са много.
Всяка карта има легенда
със знаци, намираща се в
долния десен ъгъл.
Легендата ни помага лесно
и бързо да се ориентираме.
По – важни условни знаци:
държавни
граници
селища
пътища
върхове
реки
С цветовете са изобразени
равнини, низини, планини, водни басейни
/реки, езера, язовири, морета и океани/.
равнини
низини
планини
реки
езера,
язовири
море
С различни цветовете са изобразени
и областите в България.
Граници на
България
планНа север България граничи с Румъния.
Западни съседки са ни иСърбия Македония.
На юг съседи са ни иГърция Турция.
На юг България граничи с Черно море.
План на урока:
1. Географско разположение на България.
а/ в континент Европа;
б/ на Балканския полуостров.
2. Географска карта.
а/ основни посоки на света:
- основни;
- междинни.
б/ условни знаци и цветове на картата.
3. Граници на България.
Речник:
КОНТИНЕНТ – голяма суша на земната повърхност.
ПОЛУОСТРОВ – суша, обградена от две или три
страни с вода.
ГЕОГРАФСКА КАРТА – умалено изображение на част
или цялата земна повърхност върху равнина с
помощта на условни знаци и цветове.
УСЛОВНИ ЗНАЦИ – знаци, с чиято помощ са върху
географската карта са изобразени различни обекти –
Равнини, низини, планини, морета, селища, пътища и
други.
Карта на
България
Карта на
Балкански
полуостров
Карта на
Европа
1
2
3
1. Допълни текста на съответните места:
България е разположена в югоизточната част на
континента ___________ и е част от ______________
полуостров.
2. Напиши посоките на посочената фигура.
ИЗ
С
Ю
СИСЗ
ЮИЮЗ
3. Напиши границите на България и нейните
съседни страни в четирите посоки на света.
Румъния
Сърбия
Македония
Гърция Турция
Черно море
4. Допълни текста на съответните места:
 На север България граничи с Румъния, а на запад
със Сърбия и Македония. На юг наши съседи са Гърция
и Турция, а на изток страната ни опира до Черно море.
 Най-високият връх на България и Балканския
полуостров е висок 2925 м и се намира в Рила.
5. Кои части от родината ни ще отнесеш към
съответната форма на земната повърхност?
Равнина - _____________________.
Планина - ______________________________________.
Котловина - ____________________________.
Пролом - _________________________.
Дунавска равнина
Рила, Пирин, Родопи, Стара планина…
Задбалкански котловини
Искърски пролом
6. Разгледай картата на България в атласа и
посочи откъде извират реките.
Марица извира от __________.
Искър извира от _______.
Струма извира от _________.
Рила
Рила
Витоша
Домашна работа:
УТ: стр. 4/ упр. 7 и 8
Учебник: стр.7/ задачите от „ОТКРИЙТЕ САМИ“
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
1 of 22

Recommended

Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест by
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
60.8K views53 slides
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест by
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.7K views39 slides
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест by
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
22.9K views40 slides
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест by
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.6K views48 slides
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест by
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
35.5K views63 slides
преходна област by
преходна областпреходна област
преходна областDani Parvanova
42.3K views21 slides

More Related Content

What's hot

Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
32.7K views22 slides
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест by
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
25.4K views29 slides
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест by
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
20.4K views35 slides
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест by
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
47.7K views31 slides
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест by
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
45.1K views40 slides
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест by
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
10.2K views28 slides

What's hot(20)

Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K views
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova25.4K views
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova20.4K views
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova47.7K views
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.1K views
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova10.2K views
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест by Veska Petrova
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova28.2K views
България моята родина - ЧО - 3 клас by Veska Petrova
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
Veska Petrova37.2K views
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.5K views
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.1K views
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova39.4K views
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест by Veska Petrova
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Veska Petrova62.6K views
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova39.1K views
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova38.6K views
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova46.6K views
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.9K views
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova37K views
Как пишем съчинение by rossitsazlankova
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
rossitsazlankova33.1K views
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova55K views

Viewers also liked

Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест by
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
23.7K views39 slides
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест by
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
84.4K views31 slides
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест by
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвестVeska Petrova
77.7K views48 slides
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест by
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
47.4K views30 slides
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест by
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
28.6K views29 slides
Presentation2 by
Presentation2Presentation2
Presentation2Dani Parvanova
31K views356 slides

Viewers also liked(20)

Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.7K views
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova84.4K views
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест by Veska Petrova
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
Veska Petrova77.7K views
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест by Veska Petrova
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova47.4K views
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova28.6K views
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova30.8K views
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденското училище и църквата - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova26.1K views
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova31.7K views
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova42.1K views
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч... by Veska Petrova
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Veska Petrova22.6K views
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне... by Veska Petrova
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
Veska Petrova82.9K views
32. Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
32. Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 4 клас, Булвест32. Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 4 клас, Булвест
32. Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova77.9K views
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними by guestf1eaf82
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
guestf1eaf8235.7K views
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност... by Veska Petrova
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
Veska Petrova79.7K views
Труд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Труд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, БулвестТруд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, Булвест
Труд и начин на живот на българите - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.1K views
Сродни думи.Корен на думата by Elena Gugleva
Сродни думи.Корен на думатаСродни думи.Корен на думата
Сродни думи.Корен на думата
Elena Gugleva99.7K views

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 slides
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 slides
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 slides
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 slides
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 slides
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 slides

More from Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест

 • 4. Географски карти на континент Европа България е разположена в югоизточната част на континент Европа. план речник България
 • 5. Географска карти на Балкански полуостров България е разположена в източната част на Балканския полуостров. план речник
 • 6. план речник Географската карта е умалено изображение на земната повърхност върху равнина . На нея родината ни е представена с помощта на условни знаци в много умален вид.
 • 7. Главните посоки на света са четири: изток, запад, север, юг. изтокзапад север юг Междинните посоки на света са: северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
 • 8. Ако застанем с лице пред картата на България: - Нагоре посоката е север. север - Надолу посоката е юг. юг - Дясната ръка показва изток. и з т о к - Лявата ръка показва запад. з а п а д - Между север и изток е СИ. СИ - Между север и запад е СЗ. СЗ - Между юг и изток е ЮИ. ЮИ - Между юг и запад е ЮЗ. ЮЗ
 • 9. речник Условните знаци са „азбуката“, чрез която се ориентираме по картата. С тях ще се научим да „четем“ географската карта.
 • 10. Условните знаци са много. Всяка карта има легенда със знаци, намираща се в долния десен ъгъл. Легендата ни помага лесно и бързо да се ориентираме.
 • 11. По – важни условни знаци: държавни граници селища пътища върхове реки
 • 12. С цветовете са изобразени равнини, низини, планини, водни басейни /реки, езера, язовири, морета и океани/. равнини низини планини реки езера, язовири море
 • 13. С различни цветовете са изобразени и областите в България.
 • 14. Граници на България планНа север България граничи с Румъния. Западни съседки са ни иСърбия Македония. На юг съседи са ни иГърция Турция. На юг България граничи с Черно море.
 • 15. План на урока: 1. Географско разположение на България. а/ в континент Европа; б/ на Балканския полуостров. 2. Географска карта. а/ основни посоки на света: - основни; - междинни. б/ условни знаци и цветове на картата. 3. Граници на България.
 • 16. Речник: КОНТИНЕНТ – голяма суша на земната повърхност. ПОЛУОСТРОВ – суша, обградена от две или три страни с вода. ГЕОГРАФСКА КАРТА – умалено изображение на част или цялата земна повърхност върху равнина с помощта на условни знаци и цветове. УСЛОВНИ ЗНАЦИ – знаци, с чиято помощ са върху географската карта са изобразени различни обекти – Равнини, низини, планини, морета, селища, пътища и други.
 • 18. 1. Допълни текста на съответните места: България е разположена в югоизточната част на континента ___________ и е част от ______________ полуостров. 2. Напиши посоките на посочената фигура. ИЗ С Ю СИСЗ ЮИЮЗ
 • 19. 3. Напиши границите на България и нейните съседни страни в четирите посоки на света. Румъния Сърбия Македония Гърция Турция Черно море
 • 20. 4. Допълни текста на съответните места:  На север България граничи с Румъния, а на запад със Сърбия и Македония. На юг наши съседи са Гърция и Турция, а на изток страната ни опира до Черно море.  Най-високият връх на България и Балканския полуостров е висок 2925 м и се намира в Рила. 5. Кои части от родината ни ще отнесеш към съответната форма на земната повърхност? Равнина - _____________________. Планина - ______________________________________. Котловина - ____________________________. Пролом - _________________________. Дунавска равнина Рила, Пирин, Родопи, Стара планина… Задбалкански котловини Искърски пролом
 • 21. 6. Разгледай картата на България в атласа и посочи откъде извират реките. Марица извира от __________. Искър извира от _______. Струма извира от _________. Рила Рила Витоша Домашна работа: УТ: стр. 4/ упр. 7 и 8 Учебник: стр.7/ задачите от „ОТКРИЙТЕ САМИ“