Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8

Share

Download to read offline

25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Разбира се, че това е само шега. Вие знаете, че: Някои животни се излюпват от яйца. Други животни раждат малките си.
 2. 2.  Повечето бозайници раждат малките си. Какво правят малките на козата, сърната и магарето? Към коя група животни са те?  Бозайници са животните, които хранят малките си с мляко.  Човекът също е от групата на бозайниците.
 3. 3. Бозайниците са най-висшите животни. Днес на земята се срещат около 4000 вида бозайници. Те се разделят на три групи.
 4. 4. план При животните, които снасят яйца, зародишът се развива извън тялото на майката – в яйцето.
 5. 5. При повечето бозайници – мишка, куче, човек и други, зародишът се развива в тялото на майката.
 6. 6. Времето, през което майката носи зародиша, се нарича бременност.
 7. 7.  Връзката между зародиша и майката при голяма част от бозайниците и при човека се осъществява чрез плацентата и пъпната връв.  Плацентата е временен орган на майката, който се образува по време на бременността, за да изхранва зародиша.  От кръвта на майката по кръвоносните съдове на плацентата и пъпната връв зародишът получава кислород и хранителни вещества.
 8. 8.  По време на бременността зародишът постепенно нараства и се развива.  Образуват се главата, крайниците и всички други органи. Те нарастват и се развиват, докато зародишът придобие характерните черти на дадения бозайник.  Бременността завършва с раждането на бебето.
 9. 9. Зародиш на човек
 10. 10. Бременността завършва с раждането на бебето.
 11. 11. Някои бозайници раждат по едно или две малки. и други
 12. 12. Повечето бозайници раждат наведнъж повече от две малки.
 13. 13. Различна е и продължителността на бременността на различните бозайници. Съществува връзка между размера на бозайника и продължителността на бременността. В повечето случаи по-едрите видове бозайници имат по-продължителна бременност.
 14. 14. план Степента на развитост на новородените зависи от продължителността на бременността. Например:  Бременността е много кратка.  Затова те раждат малките си голи, слепи и безпомощни.
 15. 15.  Бременността е дълга.  Затова те раждат малките си окосмени и прогледнали и могат да следват майките си почти веднага след раждането.
 16. 16.  Бременността е различна.  Затова при раждането малките са различни.
 17. 17.  Затова при раждането малките им са окосмени и прогледнали и също могат да следват майките си веднага.  Бременността при тези бозайници също е продължителна.
 18. 18. Между степента на развитост на новородените и мястото на раждане също има зависимост.  Някои бозайници раждат в добре защитени дупки, защото техните малки са голи, слепи и безпомощни.
 19. 19.  Едрите тревопасни бозайници не използват убежище, за да родят, защото техните малки са добре развити, веднага стават на крака и още първите дни след раждането могат да тичат и да следват майките си.
 20. 20. Някои бозайници, като лисицата, образуват семейство, което се запазва, само докато отгледат малките си. При други бозайници, като вълка, съпружеските двойки се запазват за цял живот.
 21. 21. Новородените започват да сучат мляко от млечните зърна на майката.
 22. 22. Постепенно те започват да ядат и друга храна, като възрастните.
 23. 23. Родителите се грижат за своите малки, защитават ги от врагове и ги подготвят за самостоятелния живот на възрастни.
 24. 24. Например тигрицата се грижи 2 – 3 години за малките си и ги учи да ловуват.
 25. 25. Кенгуруто живее в Австралия. То е едро животно (маса до 70 кг), а ражда малко с маса само около 80 грама, което стои в торбата на майка си.
 26. 26.  Бременността на кенгуруто е много кратка.  Те раждат малките си недоразвити.  Новороденото кенгуру прилича на червейче.  То е съвсем безпомощно, затова развитието му продължава в специална торба на корема на майката.
 27. 27.  В торбата са разположени сукалните зърна, от които малкото се храни с мляко.  Чак след 8 месеца младото кенгуру напуска торбата и започва самостоятелен живот.
 28. 28.  Птицечовката живее в Австралия.  Подобно на другите бозайници, тя е покрита с косми, но има муцуна с плоска човка като птица (патица), а пръстите на лапите ѝ са свързани с плавателни ципи.  Тя всеки ден прекарва около два часа във водата. Там се храни рано сутрин и привечер с дребни водни животни.  Останалото време прекарва в леговището си на сушата.  Обикновено снася по 2 яйца с мека обвивка. Мъти яйцата около 10 дни, като ги притиска към тялото си.  Малките са слепи цели 11 седмици. Те прекарват в леговището около 4 месеца, сучейки мляко от майка си.  Чак след това младите птицечовки излизат за своята първа кратка разходка във водата.
 29. 29. Допълни изреченията. 1. През плацентата и пъпната връв преминават ______________________________________________ ______________________________________________ 2. За да родят малките си, мишките се нуждаят от убежище, защото _________________________ _____________________________________________ 3. Сърните нямат нужда от убежище, за да родят малките си, защото ___________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 4. Бременността при хората продължава _________, а при слоновете - ___________. кръвоносни съдове, по които зародишът получава хранителни вещества и кислород. малките са голи, слепи и безпомощни. малките са добре развити и още първите дни след раждането могат да тичат и да следват майките си. 9 месеца 20 месеца
 30. 30. Допълни изреченията. 1. Развитието на _ _ _ _ _ _ _ _ на котката, човека, 3 маймуната и повечето бозайници протича в тялото на майката. 2. Чрез _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6 4 зародишът получава хранителни вещества и кислород от майката. 3. Времето, през което майката носи зародиша, се нарича _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 5 4. Бременността завършва с _ _ _ _ _ _ _ _ _ на бебето. 2 з а р о д и ш а пъ п ната в ръ в п ла ц ентата б рем ен н ост ражд ан ето
 31. 31. Този летящ бозайник обитава тъмни и дълбоки пещери. Женската ражда по едно малко и го храни с мляко. Как се казва тази летяща мишка? За да провериш отговора си, попълни с номерираните букви от задачата. _ _ _ _ _ _ 1 2 3 4 5 6 п р и л е п
 32. 32. Плацентата е временен орган на майката при част от: бозайниците птиците влечугите Домашна работа: УТ: стр. 27/ зад. 2
 33. 33. бременност – времето, което зародишът на бозайник прекарва в тялото на майката. 1. Преди раждането - бременност 2. След раждането – отглеждане на малките План на урока: Речник: бозайници – група животни, които хранят малките си с мляко /малките бозаят/ и повечето от тях раждат бебетата си.
 • FikrieKadirova

  Feb. 23, 2021
 • ssuser6951091

  Mar. 10, 2020
 • ssuserdc8bc3

  Mar. 16, 2017
 • Svetlla

  Mar. 5, 2017
 • pamelhr

  Jan. 25, 2017
 • irina1970

  Jan. 18, 2017
 • prosveta92

  Mar. 2, 2016
 • EliAleks

  Jan. 6, 2015

Views

Total views

34,278

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10,674

Actions

Downloads

545

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×