Successfully reported this slideshow.

2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест

13

Share

Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест

13

Share

Download to read offline

Transcript

 1. 1. Миньорите се спускат дълбоко под земята, за да добиват полезни изкопаеми. Веществата от земната повърхност и от земните недра, които хората добиват и използват, се наричат ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. ПРИРОДНИ ГОРИВА РУДИ план
 2. 2. ПРИРОДНИТЕ ГОРИВА са полезни изкопаеми, които имат свойството да горят. При изгарянето им се отделя топлина. природен газ ТВЪРДИ въглища ТЕЧНИ нефт ГАЗООБРАЗНИ план
 3. 3. Въглищата са твърдо гориво. При изгарянето им се отделя топлина. Залежи на въглища има както на земната повърхност, така и на различна дълбочина в земните недра. Открита мина за добив на въглища. Местата, където се добиват въглища, се наричат мини. Мина в земните недра.
 4. 4. Въглищата се използват като гориво за производство на електричество и за отопление.
 5. 5. Нефтът е гъста течност, която е смес от горливи вещества. Нефтът се преработва и от него се получават горива за транспорта и електроцентралите: бензин нафта мазут
 6. 6. Освен за гориво, нефтът, природният газ и въглищата се използват за получаване на изкуствени материали като пластмаси, найлон, бои и лекарства.
 7. 7. Всичко това е направено от нефт! пластмаси гуми миещи и перилни препарати найлон лекарства бои
 8. 8. ЕСТЕСТВЕНИ срещат се в природата ИЗКУСТВЕНИ произведени от човека пластмаси дърво бои диамант Свържете така, че да е вярно.
 9. 9. Природният газ се среща в нефтените находища под земята. Той е отлично гориво – отделя повече топлина от въглищата и нефта. Природният газ гори без дим и пепел и замърсява по-малко околната среда.
 10. 10. газопроводи газови бутилки
 11. 11. Рудите са полезни изкопаеми, богати на метали – желязо, алуминий, мед, олово и други. Освен метали, те съдържат голямо количество от други вещества, които не се използват. план
 12. 12. желязна руда /ХЕМАТИТ/ медна руда /ХАЛКОПИРИТ/ алуминиева руда /БОКСИТ/ оловна руда /ГАЛЕНИТ/ и други
 13. 13. Р У Д О Д О Б И В
 14. 14. Рудите се пречистват и преработват в металургичните заводи, за да се извлекат от тях металите.
 15. 15. Металите са непрозрачни твърди вещества с характерен блясък . Те се обработват лесно –изтеглят се метални жици, изработват се тела с различна форма.
 16. 16. От метали се правят части за машини и автомобили, железопътни релси, прибори за хранене, печки, радиатори и много други полезни за хората неща.
 17. 17. Дайте примери за твърди, течни и газообразни горива. От рудите се добиват: перилни препарати и гуми; радиатори и части за машини; пластмаси и лекарства; найлон и бои.
 18. 18. Кои от следните вещества имат свойството да горят? бензин вода природен газ въглища алуминий Кои от следните вещества са метали? олово найлон злато въглища желязо
 19. 19. 4. 8. Вещество, Гъста течност, което смес се използва от горливи като 11. 9. 5. Твърдо Тежък Гориво метал гориво. за електроцентралите. със сив цвят. лечебно вещества. средство. 10. 6. Природното Метал, Гориво от за който гориво някои се видове е изтеглят … автомобили. жици. 3. Място, където се добиват въглища. 2. Полезни изкопаеми, богати на метали. 7. Метал с магнитни свойства. При правилно решаване на кръстословицата, вертикално в сините квадратчета ще получиш природно гориво. 1. Изкуствен материал П Л А С Т М А С А Р У Д И М И Н А Л Е К А Р С Т В О О Л О В О М Е Д Ж Е Л Я З О Н Е Ф Т В Ъ Г Л И Щ А Н А Ф Т А М А З У Т ПРИРОДЕН ГАЗ
 20. 20. УТ: стр.4/ 2
 21. 21. План на урока: 1. Полезни изкопаеми а/ природни горива - въглища - нефт - природен газ б/ Руди - видове руди - метали Речник: естествени материали – вещества, които се срещат в природата и се използват от човека. Дървото е естествен материал. изкуствени материали – вещества, произведени от човека. Пластмасата е изкуствен материал, който се произвежда от нефт.

Transcript

 1. 1. Миньорите се спускат дълбоко под земята, за да добиват полезни изкопаеми. Веществата от земната повърхност и от земните недра, които хората добиват и използват, се наричат ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. ПРИРОДНИ ГОРИВА РУДИ план
 2. 2. ПРИРОДНИТЕ ГОРИВА са полезни изкопаеми, които имат свойството да горят. При изгарянето им се отделя топлина. природен газ ТВЪРДИ въглища ТЕЧНИ нефт ГАЗООБРАЗНИ план
 3. 3. Въглищата са твърдо гориво. При изгарянето им се отделя топлина. Залежи на въглища има както на земната повърхност, така и на различна дълбочина в земните недра. Открита мина за добив на въглища. Местата, където се добиват въглища, се наричат мини. Мина в земните недра.
 4. 4. Въглищата се използват като гориво за производство на електричество и за отопление.
 5. 5. Нефтът е гъста течност, която е смес от горливи вещества. Нефтът се преработва и от него се получават горива за транспорта и електроцентралите: бензин нафта мазут
 6. 6. Освен за гориво, нефтът, природният газ и въглищата се използват за получаване на изкуствени материали като пластмаси, найлон, бои и лекарства.
 7. 7. Всичко това е направено от нефт! пластмаси гуми миещи и перилни препарати найлон лекарства бои
 8. 8. ЕСТЕСТВЕНИ срещат се в природата ИЗКУСТВЕНИ произведени от човека пластмаси дърво бои диамант Свържете така, че да е вярно.
 9. 9. Природният газ се среща в нефтените находища под земята. Той е отлично гориво – отделя повече топлина от въглищата и нефта. Природният газ гори без дим и пепел и замърсява по-малко околната среда.
 10. 10. газопроводи газови бутилки
 11. 11. Рудите са полезни изкопаеми, богати на метали – желязо, алуминий, мед, олово и други. Освен метали, те съдържат голямо количество от други вещества, които не се използват. план
 12. 12. желязна руда /ХЕМАТИТ/ медна руда /ХАЛКОПИРИТ/ алуминиева руда /БОКСИТ/ оловна руда /ГАЛЕНИТ/ и други
 13. 13. Р У Д О Д О Б И В
 14. 14. Рудите се пречистват и преработват в металургичните заводи, за да се извлекат от тях металите.
 15. 15. Металите са непрозрачни твърди вещества с характерен блясък . Те се обработват лесно –изтеглят се метални жици, изработват се тела с различна форма.
 16. 16. От метали се правят части за машини и автомобили, железопътни релси, прибори за хранене, печки, радиатори и много други полезни за хората неща.
 17. 17. Дайте примери за твърди, течни и газообразни горива. От рудите се добиват: перилни препарати и гуми; радиатори и части за машини; пластмаси и лекарства; найлон и бои.
 18. 18. Кои от следните вещества имат свойството да горят? бензин вода природен газ въглища алуминий Кои от следните вещества са метали? олово найлон злато въглища желязо
 19. 19. 4. 8. Вещество, Гъста течност, което смес се използва от горливи като 11. 9. 5. Твърдо Тежък Гориво метал гориво. за електроцентралите. със сив цвят. лечебно вещества. средство. 10. 6. Природното Метал, Гориво от за който гориво някои се видове е изтеглят … автомобили. жици. 3. Място, където се добиват въглища. 2. Полезни изкопаеми, богати на метали. 7. Метал с магнитни свойства. При правилно решаване на кръстословицата, вертикално в сините квадратчета ще получиш природно гориво. 1. Изкуствен материал П Л А С Т М А С А Р У Д И М И Н А Л Е К А Р С Т В О О Л О В О М Е Д Ж Е Л Я З О Н Е Ф Т В Ъ Г Л И Щ А Н А Ф Т А М А З У Т ПРИРОДЕН ГАЗ
 20. 20. УТ: стр.4/ 2
 21. 21. План на урока: 1. Полезни изкопаеми а/ природни горива - въглища - нефт - природен газ б/ Руди - видове руди - метали Речник: естествени материали – вещества, които се срещат в природата и се използват от човека. Дървото е естествен материал. изкуствени материали – вещества, произведени от човека. Пластмасата е изкуствен материал, който се произвежда от нефт.

More Related Content

Viewers also liked

More from Veska Petrova

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×