Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Веска Петрова, ОУ”проф. Д.Димов”, гр. Ловеч
Всяко дете има право да бъде отглеждано ивъзпитавано в семейство.Съществуват различни семейства.Членовете на семейството и...
В България има много селища - градове и села.Най – големият град е нейната столица София.Хората се трудят и всеки избира с...
Всички български граждани празнуватофициалните празници.Обичаите, свързани с празниците са различни.Първите самолети били ...
Семейството се състоиот: най- близките хора    Браво!   всички роднини     Помисли!   хората, с които живея  ...
Кой от изброените празници НЕ е семеен:  Коледа         Помисли!  24 май         Браво!  Рожден ден ...
Коe от твърденията Е вярно? Право на ученика е:  да учи уроците си редовно     Помисли!  да уважава мнението на друг...
Професията продавач е свързана с:  производство на стоки      Помисли!  услуги на хората        Браво!  от...
Кое твърдение НЕ е вярно? Хоби е:  да лекуваш животни               Браво!  занимание за развлечение и удо...
Най – скъпия и най – бърз транспорт е:  автомобилният             Помисли!  въздушният           ...
Една новина може да достигне много бързо до многохора чрез:  телефона          Помисли!  писмо         ...
Български граждани са /избери най – точното твърдение/:  хората от българската етническа общност    Помисли!  всички...
Боядисването на яйца е:  празник      Помисли!  обичай       Браво!  хоби        Помисли!Коледа праз...
На 1 ноември празнуваме :  Ден на будителите      Браво!  Ден на труда        Помисли!  Ден на Съединениет...
Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”,
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас

 • Be the first to comment

Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас

 1. 1. Веска Петрова, ОУ”проф. Д.Димов”, гр. Ловеч
 2. 2. Всяко дете има право да бъде отглеждано ивъзпитавано в семейство.Съществуват различни семейства.Членовете на семейството и рода са свързани сроднински връзки.Всички деца имат право на равен достъп до доброобразование.Децата са различни, но имат еднакви права изадължения.Всички се възхищават на добрите деца.
 3. 3. В България има много селища - градове и села.Най – големият град е нейната столица София.Хората се трудят и всеки избира своята професия.Всяко селище има забележителности, историческипаметници, обществени сгради и места за отдих.Транспортът прави живота на хората по - лесен.Хората се придвижват с различни превознисредства.Уважението към другите и учтивото поведение са важни в общуването.
 4. 4. Всички български граждани празнуватофициалните празници.Обичаите, свързани с празниците са различни.Първите самолети били изработвани от дърво иплат, за да са по - леки.Ученият Джон Атанасов, изобретил компютъра, еот български произход.
 5. 5. Семейството се състоиот: най- близките хора Браво! всички роднини Помисли! хората, с които живея Помисли! Всички роднини с общ дядо или прадядо образуват: семейство Помисли! кръг от братовчеди Помисли! род Браво!
 6. 6. Кой от изброените празници НЕ е семеен: Коледа Помисли! 24 май Браво! Рожден ден Помисли!Родно селище е : родното място на майката Помисли! мястото, където човек живее Помисли! мястото, където човек е роден Браво!
 7. 7. Коe от твърденията Е вярно? Право на ученика е: да учи уроците си редовно Помисли! да уважава мнението на другите Помисли! да изказва свободно мнението си Браво!Коe от твърденията Е вярно? Задължение на ученика е: да получи добро образование Помисли! да уважава учителите и съучениците си Браво! да се обръща за помощ към учителя Помисли!
 8. 8. Професията продавач е свързана с: производство на стоки Помисли! услуги на хората Браво! отглеждане на растения и животни Помисли!Коe от твърденията НЕ е вярно? В планинските селищатрудова дейност е насочена в областта на: морския туризъм Браво! планинския туризъм Помисли! дърводобива Помисли!
 9. 9. Кое твърдение НЕ е вярно? Хоби е: да лекуваш животни Браво! занимание за развлечение и удоволствие Помисли! ръкоделие Помисли!Кое твърдение Е вярно? Транспортните средства са еднакви във всички селища Помисли! зависят само от местоположението на селището Помисли! зависят от местоположението и типа на Браво! селището
 10. 10. Най – скъпия и най – бърз транспорт е: автомобилният Помисли! въздушният Браво! водният Помисли!Кое транспортно средство НЕ замърсява околнатасреда ? самолет Помисли! лек автомобил Помисли! велосипед Браво!
 11. 11. Една новина може да достигне много бързо до многохора чрез: телефона Помисли! писмо Помисли! телевизията Браво!Синоним на родина НЕ е: отечество Помисли! родно селище Браво! татковина Помисли!
 12. 12. Български граждани са /избери най – точното твърдение/: хората от българската етническа общност Помисли! всички, родени в България, независимо от Браво! етническата общност и мястото, където живеят всички, родени и живеещи в България Помисли!Националният празник на Република България е: 3 март Браво! 24 май Помисли! 6 септември Помисли!
 13. 13. Боядисването на яйца е: празник Помисли! обичай Браво! хоби Помисли!Коледа празнуваме на: няма точна дата Помисли! 24 декември Помисли! 25 и 26 декември Браво!
 14. 14. На 1 ноември празнуваме : Ден на будителите Браво! Ден на труда Помисли! Ден на Съединението Помисли!Кое твърдение НЕ Е вярно? децата са различни, но имат равни права и Помисли! задължения уважението към другите и учтивото поведение Помисли! са важни в общуването в колектива не бива да се съобразяваме с Браво! другите около нас
 15. 15. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”,

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • BuBity

  May. 29, 2017
 • 6ASO6

  Nov. 25, 2017
 • dan4ityy90

  Jan. 24, 2018
 • PetyaPetrova

  Dec. 3, 2020

Views

Total views

7,205

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

21

Actions

Downloads

139

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×