Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Строеж на думата - 3 клас

 • Be the first to comment

Строеж на думата - 3 клас

 1. 1. ІІІ клас Състав на думата Корен, представка, наставка
 2. 2. Какво е това корен на думата?
 3. 3. Думите дом, ден, сън, час, лед, мед, лъв, път и др. можем да наречем думи “корени”. Те не произлизат от други думи, но с тях можем да създадем нови думи. ДА ВЗЕМЕМ ЗА ПРИМЕР ДУМАТА СЪН И ДА СЪСТАВИМ С НЕЯ НОВИ ДУМИ. СЪНУВАМ СЪНУВАНЕ СЪНЧО В НОВИТЕ ДУМИ ЧАСТИЦАТА СЪН ПРАВИ ТЕЗИ ДУМИ БЛИЗКИ ( ПО НЕЩО... ПО СТРОЕЖ!) ( В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ ИМА ЕДНАКВА ЧАСТИЦА- СЪН) ТАЗИ ЕДНАКВА ЧАСТИЦА ГИ ПРАВИ СРОДНИ. ВЪВ ВСИЧКИ СТАВА ВЪПРОС ЗА НЕЩО, СВЪРЗАНО СЪС СЪН...
 4. 4. път пътник пътува пътуване пътека Частицата път се повтаря във всички думи по- горе. Тя ги прави близки по строеж, прави ги сродни. Тази повтаряща се частица е корен. Но смислов корен! Забележете как всички думи сякаш произлизат от път...
 5. 5. Още думи, произлезли от път, родствени на път: пътничка пътечка пътен пропътува отпътува препътува
 6. 6. А сега да проверим какво се случва понякога с корена на думите!
 7. 7. пътничка пътечка пътен пропътува отпътува препътува В кои думи ударението пада върху корена? ( пътничка и пътен) В тези думи никога няма да сгрешим правописа на корена път!
 8. 8. пътечка пропътува отпътува препътува В тези сродни на “път” думи ударението пада върху частица, която стои зад корена. Когато ударението не пада върху корена, често се греши: патечка, пропатува, отпатува... ( Сега ясно ли е защо учим за корен на думата? Ако го разпознаем, ще го напишем вярно!)
 9. 9. Колко главоблъскане! Заради един правопис! (Да, ама той ви носи най- много точки на самостоятелните работи и е белегът за грамотност.)
 10. 10. И понеже думите могат да имат в състава си и други частици, освен корен, очаквайте продължение!
 11. 11. Част ІІ. Представки Пояснение: За по – лесното възприемане на корена като основен носител на смисъл в думата, в повечето примери го подчертавам с права линия. Така по- ясно се вижда “нещото отпред”- представката и “нещото отзад”- наставката.
 12. 12. Представки Представката е смислова частица в думата, която стои пред корена. продам – в думата продам пред корена дам стои частицата про-. Тя е представка. В българския език представките са: по-, под-, пре-, пред-, про-, над-, за-, зад-, в-, въ-, с-, съ-, у-, до-, о-, от-, раз-, на- ; Примери за думи с представки: премина, замина, отмина, задмина, подмина, размина, намина
 13. 13. Представките се пишат по един и същи начин, независимо как се изговарят. Казваме расходка, но пишем разходка. Казваме зготвя, но пишем сготвя. “Ути сготви пред зрителите вкусна плакия.”
 14. 14. С помощта на представките създаваме нови думи от един и същи корен. излез влез изпея запея пропея попея надпея Наблюдавай какво се случва на границата представка- корен в думите изпея и надпея!
 15. 15. Запомни! КОГАТО ДВА СЪГЛАСНИ ЗВУКА СА ЕДИН ДО ДРУГ В ДУМАТА, ПЪРВИЯТ СЕ ИЗГОВАРЯ (ЧУВА СЕ) КАТО ВТОРИЯ. ТАКА Е ЗАРАДИ НАШИЯ ГОВОРЕН АПАРАТ. ТАКА СМЕ УСТРОЕНИ, „ТЪРСИМ ЛЕСНОТО”. Поради това някои представки се променят при изговор. ВИЕ ДНЕС БЯХТЕ ОТКРИВАТЕЛИ! ОТКРИХТЕ ЗАЩО ПОНЯКОГА СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ. ( ПОНЯКОГА СЕ ОБЕЗЗВУЧАВАТ, ПОНЯКОГА СЕ „ОЗВУЧАВАТ”.) ВХОД- В СЕ ЧУВА КАТО Ф , “ОБЕЗЗВУЧАВА“ СЕ; СГРАДА- С СЕ ЧУВА КАТО З, “ОЗВУЧАВА” СЕ
 16. 16. Глаголите са най- голямата група думи в езика, които се образуват с помощта на представки. Състезавайте се! Създайте нови думи с един и същи корен, но с различна представка. ( завика, повика, свика, навика, привика, развика...)
 17. 17. Част ІІІ. Наставки
 18. 18. В думите работен, работлив, работник –ен, -лив и –ник са наставки. Те стоят след корена на думите. Други примери за думи с наставка: Рибар, рибен, писач, писец,учител, котак, хремав, слънчев, слънчаса, розов, блатист, мостче и др. рибар рибарче рибен Колко са наставките в думата рибарче? ( ар + че)
 19. 19. Наблюдавай какво се случва със съгласните звукове в някои наставки, когато думата завършва с тях. А после да редактираме: работлиф – работлив свежес...- свежест розоф - розов лигаф- лигав младос...- младост И наставките, както и представките, се пишат по един и същи начин, независимо от това как се изговарят. Внимавай при наставките -ав, -ев, -ов! Обеззвучават се в краесловие! Наставките –ост, - ест, -ист се чуват без т, но се пишат с т накрая.
 20. 20. Малки хитринки: 1. Ако искаш да създадеш много сродни думи с представка, избери дума глагол. Думите глаголи са чудесен пример за това как изобщо нови думи се образуват с помощта на представки. Ето ти пример: пия, изпия, напия, запия, впия, отпия, препия, попия, пропия, разпия, допия, опия 2. Ако искаш да напишеш повечко сродни думи с наставка, избери дума прилагателно или съществително име. Примери: да създадем от прилагателното име слаб нови прилагателни, съществителни, та даже и глаголи. слаб – прилаг. име, дума корен слабост – съществ. име слабичък – умалително прилагат. име за м. род Слабушка – съществ. собств. име слабне - глагол слабина – съществ. име И от сън ... сън – съществ. име, дума корен сънува - глагол сънища – съществ. име сънуване – съществ. име сънен – прилаг. име сънуван – причастие* сънуващ – причастие* Сънчо – съществ. собств. име
 21. 21. И това е хитро: Всички умалителни съществителни и прилагателни имена са сродни на основната дума: слаб – слабичко връх – връхче врата – вратичка дете – детенце човек – човече коте – котенце ( Тази хитринка използвай, ако ти трябват набързо сродни думи!)
 22. 22. Довиждане до... ОКОНЧАНИЯТА! ( в 4 клас) Благодаря ви, че бяхме заедно! Веселка Велева ОУ “К. Честеменски”, с. Динката

×