Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sozopol

237 views

Published on

Comenius partnership project - MCIMC. Presentation of the ex Greek colony Sozopol.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sozopol

 1. 1. Mutual Cultural Influence ofColonization and MigrationGeneral Secondary School “Hristo Botev” - Aytos
 2. 2. Созопол
 3. 3. Основаване През 610 г. пр.н.е. на мястото на днешен Созопол е основана елинска колония („полис“) на милетски гърци под името Аполония Понтика. Името на града идва от бог Аполон, смятан за закрилник на колониите.
 4. 4. Завладяването на СозополПрез 72 г. пр.н.е. градът езавладян и ограбен отримляните. Пълководецът МаркЛукул превзема града, отнасяйкисъс себе си известна статуя набог Аполон и я поставя наКапитолия в Рим.
 5. 5. Градът като важен търговски и пристанищен центърПоддържа активни връзки с Елада:- Милет- Атина- Коринт- Хераклея ПонтийскаТърговското му влияние в Тракия сеосновава на съюз с владетелите наОдриското царство, възникнало презV в. пр.н.е.
 6. 6. Създаване на собствена колонияАполония създава своясобствена колония - Анхиало отюжната страна на Месемврия.Новата колония имазадължението да пази достъпадо бургаския залив. Тя е богата ина подводни залежи на сол.
 7. 7. Аполония - СозополПрез 330 г. Аполония сменилаимето си и се назовала Созопол.С разпадането на Римскатаимперия Созопол oстава втериторията на новосъздаденатаимперия - Византия.
 8. 8. Емблема на Аполония Котвата става емблема на Аполония и неизменен знак върху монетите, които тя сече още от края на VI в. преди Христа.
 9. 9. Созопол като част от БългарияГрадът се включва вграниците наБългария през 812 г.,когато хан Крум свойските си гопревзема. Созополстава главнобългарскопристанище наЧерно море.
 10. 10. След падането на Българияпод турска власт през 1396 г.Созопол остава свободен до1453 г.В града не са се заселвалимюсюлмани и затова тойзапазва християнския сихарактер.
 11. 11. Поминъкът на Созополчани В началото на XIX в. Созоползагубил ролята си на голямотърговско пристанище.Риболовът остава единственияпоминък на Созополчани , и тестават най-добрите рибари вЧерно море.
 12. 12. Изселването на гърците и заселването на българските бежанциПрез годините войните водени междуБългария и останалите балкански държави(1912 - 1918 г.), гръцкото население,живеещо в Созопол се изселва постепенно.По същото време в града се заселватбългарски семейства - бежанци от части наТракия.
 13. 13. Остров Кирил ирибарското училище, 1938 г.
 14. 14. Созополски пристан 1987 г.
 15. 15. Созопол в началото на ХХ век
 16. 16. Остров Кирил в началото на ХХвек и кейовата стена, свързваща острова със Стария Созопол
 17. 17. Култура изабележителности
 18. 18. Исторически паметнициАрхитектурен и археологически резерват Старинен Созопол
 19. 19. Тракийски надгробни могили
 20. 20. Крепостни стени VI–XIV векЮжна крепостна стена
 21. 21. Антични некрополиИнтересът към старините наСозопол датира още отсредата на XIX век.
 22. 22. Храмове
 23. 23. Църкви“Св. Богородица” храм “Св.Зосим”
 24. 24. Музеи
 25. 25. Археологически музейПрез 1961 г. Светиятсинод предоставясградата на храм „СветиКирил и Методий“ засъздаване на музей, вкойто да се съхранявати експониратархеологическитематериали, откривани вСозопол.
 26. 26. Художествена галерия
 27. 27. Къща-музей Александър Мутафов Килийно училище в с. Росен- построено през 1830 година- реставрирано и открито за посещения през 1981 г.
 28. 28. Остров Свети ИванОстровът СветиИван е природени археологическирезерват. Той енай-големият отпетте острова побългарскиячерноморскибряг (660 дка).
 29. 29. Археологически находки на южния плаж на Созопол.
 30. 30. Стария град улица в стария град
 31. 31. Созопол днес
 32. 32. This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which maybe made of the information contained therein.

×