Life by the water presentation first meeting

382 views

Published on

Comenius prooject " Life by the water" Presentation about the first project meeting in Samsun, Turkey

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Life by the water presentation first meeting

 1. 1. Живот край водата Първа среща с партньорите по проекта в град Самсун – Турция в периода 12.10.2010 год – 16.10.2010 год.
 2. 2. Цели на проекта• Запознаване на учениците със значението на водата за околната среда и за развитие на икономиката в страните партньори по проекта.• Акцентиране върху темата за водата като начин за сближаване между различните култури и повишаване на езиковите компетенции на подрастващите.
 3. 3. Дневен ред на срещата:1. Представяне на училищата- партньори.2. Среща с представители на местната власт и Дирекция “ Образование”.3. Уточняване датите за предстоящите визити и дейности по проекта.4. Посещение на местности, свързани с темата на проекта.5. Оценка на резултатите от предварителна анкета сред учениците, направена преди старта на проекта
 4. 4. Карта на областта Самсун -нашата първа дестинация
 5. 5. Радушно посрещане от странана нашите домакини
 6. 6. Екипът на проекта отучилището в Самсун
 7. 7. Достойно представяне на СОУ ”Хр.Ботев” в първия ден на срещата
 8. 8. Посещение на езерото Бафра съсзащитени животински и растителнивидове
 9. 9. Официално представяне наекипите пред местните власти
 10. 10. Обобщаване на резултатите отпроведената анкета и изготвяне награфик за размяна на е-мейли
 11. 11. Екскурзия до водопадаЕрфелек
 12. 12. Посещение на кораба- музей наАтатюрк
 13. 13. Изготвяне на доклад зарезултатите от срещата исертификати за участие
 14. 14. Заключителна вечеря и връчване насертификати за участие
 15. 15. Отзиви за нашата среща втурската преса
 16. 16. Този проект е финансиран с подкрепата наЕвропейската комисия.Тази публикация отразява само личнитевиждания на нейния автор и от Комисиятане може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в неяинформация

×