Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

баба марта1

Comenius project - MCIMC. Presentation on traditional Bulgarian feast - Baba Marta.

 • Login to see the comments

баба марта1

 1. 1. В народния светоглед БабаМарта е митологичнаперсонификация на месецМарт и на пролетта. Споредпреданието тя е сестра наГолям и Малък Сечко(Януари и Февруари) ивинаги е люта, защотодвамата й братя всякагодина изпиват виното и не яоставят дори да го опита.
 2. 2. От тук идва и поверието,че Баба Марта трябва дасе умилостиви, защотонастроението й оказвасилно влияние върхувремето.Когато е засмяна,времето е слънчево итопло, но ядоса ли се,задухва вятър и облацизакриват Слънцето.
 3. 3. Според една разпространенаприказка, една старица козаркаизвела стадото си в планината презпоследните мартенски дни,мислейки че Баба Марта ще я дарис хубаво време, понеже и тя е старакато нея. Баба Марта се разсърдила,поискала няколко дни назаем отбрат си Април, и ги получила. Тезидни се наричат в народнататрадиция"заемни дни", "заемници", "броенидни". Марта пуснала силни снеговеи виелици, които замразиликозарката и стадото й в планината.Замразените се превърнали вкупчина камъни, от които потеклалековита вода.
 4. 4. На първи март Баба Мартаспохожда хората и посевите,облечена в червен сукман,червена забрадка и червеничорапи.Месец март е динствениятженски месец. Той е месецътна зачатието на пролетта иземята, която ще родилятото и плодородието.Баба Марта е един от най-почитаните българскиобичаи, запазил се до нашидни.
 5. 5. На този празник всекиподарява на близките сиспециален амулет,наречен мартеница, заздраве и сила презследващата година.Мартениците сеизработват специално запърви март, когатоспоред българския народзапочва новата стопанскагодина.
 6. 6. Плети, плети, Бабо Марто,изплети ми мартенички,да ги вържем на ръчички,да излезем на полето,да наберем иглика,кукуряк и минзухарче,да посрещнем гостенките –лястовички бързокрили,кукувица самотницакърко-щърко жабара,че ни водят пролетта,да натопли земята,да разтупка сърцата. Елин Пелин
 7. 7. Днес мартеницата се изработва в различни форми,прибавят се и нови цветове, но тя си остава символна пожелание за здраве и се използва катопоздравление по повод настъпването на пролетта.
 8. 8. Мартениците санаправени задължителноот два пресукани конеца -червен и бял. В някоирайони на странатаконците са само червени,в други - многоцветни,но с преобладаващочервено, което, спореднародното поверие имасилатана слънцето идава жизненост на всякосъщество.
 9. 9. Семпла нишка от усуканизаедно бял и червен конец -това е "класическата"мартеница, с която българитепосрещат 1 март открайвреме. Сега младите хораобикновено връзватмартеница на китката наръката. А някога така носелимартеници само децата,момите и младите булки.Ергените навремето връзвалибяло-червена нишка накутрето на лявата ръка, аженените мъже - на глезенаили я скътвали в пояса. Ималои обичай момите да закичватмартеници на пазвата, нонепременно отляво. Докатоневестите закичвалимартениците си отдясно.
 10. 10. По традиция мартеници се носят до Младенци – на 9 март или до Благовец – на 25 март.Най-популярна и до денднешен е представата, чечервено-бялатамартеница се сваля,когато човек видицъфнало плодно дръвче.И свалената мартеницасе връзва на цъфналаклонка, за да станеплодовито дървото.
 11. 11. Поверието е, че аковидиш щъркела в полет,всичко през годината щети върви добре –сякаш "хвърчи". А акощъркелът е кацнал,ще си сънлив и мързеливпрез идното лято.

×