Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ustecky kraj

509 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ustecky kraj

 1. 1. České Švýcarsko <ul><li>Desítky milionů let, pestrou geologickou činností vznikala tato jedinečná krajina severních Čech. Krajina plná zajímavých skalních útvarů, skalních měst,půvabných údolí, těžko prostupných roklí, jiskřivých potůčků a potoků, bohaté flóry a fauny. </li></ul><ul><li>Plným právem bylo toto území vyhlášeno 1.1.2000 naším čtvrtým národním parkem. </li></ul>
 2. 2. Pravčická brána <ul><li>Známá ba legendární Pravčická brána, která vznikla boční erozí skalního hřebene. </li></ul><ul><li>Je považována za nejkrásnější přírodní útvar parku.Rozpětí oblouku u dna je 26,5 metru, výška otvoru 16 m, šířka 7-8 m, vrcholová plošina je 21 m nad jejím dnem. </li></ul><ul><li>Prostě skvost této oblasti. </li></ul>
 3. 5. Pravčická brána a Růžák
 4. 6. Pravčický důl
 5. 7. Divoká soutěska
 6. 8. Edmundova soutěska
 7. 9. Edmundova soutěska
 8. 10. Červený potok
 9. 11. Děčínský Sněžník
 10. 12. Pavlino údolí
 11. 13. Růžovský vrch
 12. 14. Ráno pod Růžákem
 13. 15. Pod Růžovským vrchem
 14. 16. Studenec
 15. 17. Kamenice
 16. 18. Černá brána
 17. 19. Kamenná moře na Studenci
 18. 20. Jetřichovická Bělá
 19. 21. Mariina vyhlídka
 20. 22. Matzseidelovy a Stříbrné stěny
 21. 23. Soutěsky Kamenice
 22. 24. Rudolfův kámen
 23. 25. Ráno od Stříbrných stěn
 24. 26. Ráno z Vilemíniny vyhlídky
 25. 27. Z Vilemíiny vyhlídky
 26. 28. Tetřeví stěny
 27. 29. Vánice na Tetřevích stěnách
 28. 30. Vlčí hora
 29. 31. Hřensko
 30. 32. Jetřichovice
 31. 33. Rynartice
 32. 34. Vysoká Lípa
 33. 35. Flóra <ul><li>Přestože pískovce bývají na květenu chudé, tam , kde pronikají třetihorní vulkanity, v okolí vodních toků a mokřad stoupá početnost druhů. Pomáhají i četné klimatické inverze v údolí roklí a kaňonů.V důsledku toho se zde můžeme setkat s unikátními druhy rostlin.Na obrázku vzácná plavuň pučivá. </li></ul>
 34. 36. Mokrýš střídavolistý
 35. 37. Kosatec sibiřský
 36. 38. Buk lesní
 37. 39. Šicha černá
 38. 40. Dlask tlustozobý
 39. 41. Hýl obecný
 40. 42. Stehlík obecný
 41. 43. Sýkora modřinka
 42. 44. Užovka obojková
 43. 45. Mlok skvrnitý
 44. 46. Babočka paví oko
 45. 47. Ohniváček černokřídlý
 46. 48. Chřestovníček liliový
 47. 49. suchohřib
 48. 50. Hřib smrkový
 49. 51. Křemenáč březový
 50. 52. A co na závěr? <ul><li>Krajina plná tajemství, to je Národní park České Švýcarsko. Skalnatá krajina natolik podmanivá, že se sem znovu a znovu vrací mnoho návštěvníků tohoto území. </li></ul><ul><li>Navštivte i vy tento kraj a propadnete jeho kouzlu, </li></ul><ul><li>Použity stránky pana RNDr.Zdeňka Patzelta a jeho Fotografického průvodce Českým Švýcarskem </li></ul><ul><li>Všechny srdečně zdraví Robin a Hanka </li></ul>

×