Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plantilla treball genètica

407 views

Published on

model per a fer la tasca de síntesi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plantilla treball genètica

 1. 1. GENÈTICA:EL LLENGUATGE DE LA VIDAOBJECTIUS:• Realitzar la síntesi de les activitats enllaçades des del Moodle.• Confecció dels apunts de la unitat en format de presentació.ACTIVITAT:• Completar els continguts d’ aquesta plantilla de presentació amb termes, conceptes o imatges adequats.FONTS DE CONSULTA SUGGERIDES:• http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4/index.htm• http://www.youtube.com/watch?v=R3cNgcarJMI• Biologia i geologia 4t ESO. Ed. Cruïlla.2008.
 2. 2. GENÈTICA:EL LLENGUATGE DE LA VIDA NOM: Curs:
 3. 3. GENÈTICA CLÀSSICA A la vida quotidiana podem observar que hi haSEMBLANCES, DIFERÈNCIES caràcters físics que s’hereten d’una generació aI HERÈNCIA BIOLÒGICA. l’altre. Per exemple…(tria’n algun/s) • A la nissaga dels Habsburg … • A les nissagues de personatges públics com … • Entre membres de la meva família … ACLARIM TERMES: • Espècie (definició) Escriu a continuació unes definicions, frases o paràgrafs relatius als conceptes següents: - Característiques específiques - Variacions individuals - Caràcter FONTS DE CONSULTA:COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB Llibre de text: U2. 1. semblances i diferències. IdeesivinclesSXX. 1. El llenguatge de la vidaTERMES, CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS.
 4. 4. GENÈTICA CLÀSSICA Les observacions de l’herència dels carácter han rebut diferents interpretacions al llarg de la història:HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA Al segle… … Aristòtil esbossava la idea que … … A la segona meitat del segle … … , mestres jardiners, … … … Entre els segles …………. es vàren descobrir l’òvul i l’espermatozou, això va fer concloure als preformacionistes que aquestes cèl·lules contenien ….. ….. Quan, al s. ….. , es va descobrir la unió dels nuclis durant la fecundació, a la comunitat científica es va plantejar la teoria de la ………………… Segons aquesta teoria ……………………………….. Aquesta teoria es va acabar descartant perquè no permet justificar fets, com per exemple que les cries de rates sense cua…… A mitjan s XIX, Charles Darwin va postular la teoria de l’evolució, però no podia explicar …… Poc més tard, a finals del segle XIX, Gregor Mendel …. La concepció actual ens permet explicar com es produeix la variabilitat sobre la qual actua la selecció natural. FONTS DE CONSULTA:COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB Video: Avis, pares i fills (d’ 1’35’’ a 5’25’’)TERMES, CONCEPTES O IMATGES IdeesivinclesSXX. 2. Una senzilla qüestiuó de mescles?ADEQUATS.
 5. 5. GENÈTICA CLÀSSICA GLOSSARI:CONCEPTES BÀSICS • Gàmetes: … … • Gen: …. • Línies (o races) pures: … … • P: … … • F1: … … • F2: … … FONTS DE CONSULTA: Llibre de text: U2. 2. Les experiències de Mendel.COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMBTERMES, CONCEPTES O IMATGES U2. 3. Conceptes bàsics de genètica.ADEQUATS. IdeesivinclesSXX.
 6. 6. GENÈTICA CLÀSSICA • Híbrid,CONCEPTES BÀSICS • Al·lel (dominant, recessiu) • herència intermèdia, • codominància • Homozigot, heterozigot FONTS DE CONSULTA: Llibre de text: U2. 2. Les experiències de Mendel. U2. 3. Conceptes bàsics de genètica.COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB IdeesivinclesSXXI 4. Si no és una questió de mescles… Com s’hereten els caràcters?TERMES, CONCEPTES O IMATGES 6. Una mica de vocabulari genèticADEQUATS.
 7. 7. GENÈTICA CLÀSSICA PRIMERA LLEI DE MENDELCONCEPTES BÀSICS Llei de la uniformitat …. FONTS DE CONSULTA: Llibre de text: 4. Les lleis de MendelCOMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB IdeesivinclesSXXI 5. Veiem un exemple amb el color dels pèsolsTERMES, CONCEPTES O IMATGESADEQUATS.
 8. 8. GENÈTICA CLÀSSICA SEGONA LLEI DE MENDELCONCEPTES BÀSICS Llei …. FONTS DE CONSULTA: Llibre de text: 4. Les lleis de MendelCOMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB IdeesivinclesSXXI 5. Veiem un exemple amb el color dels pèsolsTERMES, CONCEPTES O IMATGESADEQUATS.
 9. 9. GENÈTICA CLÀSSICA TERCERA LLEI DE MENDELCONCEPTES BÀSICS Llei …. FONTS DE CONSULTA: Llibre de text: 4. Les lleis de MendelCOMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB IdeesivinclesSXXI 7. I què passa quan tenim en compte més d’un caràcter ……?TERMES, CONCEPTES O IMATGESADEQUATS.
 10. 10. GENÈTICA ON ES TROBEN ELS FACTORS HEREDITARIS? NO MENDELIANA• TEORIA CROMOSÒMICA• DE L’HERÈNCIA COM FUNCIONA UN GEN?• COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB TERMES, FONTS DE CONSULTA: CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS. Llibre de text: U2. 6. El funcionament dels gens. IdeesivinclesSXXI 8. Què són els factors hereditaris? On es troben? 9. Però… què és un gen? Com funciona?
 11. 11. GENÈTICA ON ES TROBEN ELS FACTORS HEREDITARIS? NO MENDELIANA• TEORIA CROMOSÒMICA• DE L’HERÈNCIA COM FUNCIONA UN GEN?• COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB TERMES, FONTS DE CONSULTA: CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS. Llibre de text: U2. 6. El funcionament dels gens. IdeesivinclesSXXI 8. Què són els factors hereditaris? On es troben? 9. Però… què és un gen? Com funciona?
 12. 12. GENÈTICA EXCEPCIONS A LES LLEIS DE MENDEL: NO MENDELIANA ELS GENS LLIGATS• TEORIA CROMOSÒMICA• DE L’HERÈNCIA FONTS DE CONSULTA:• COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB TERMES, Llibre de text: U2.7 Casos especials de la genètica mendeliana. CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS. IdeesivinclesSXXI 10. Sempre es compleixen les lleis de Mendel? 11. …bé, sempre hi ha excepcions!
 13. 13. L’HERÈNCIA A L’ESPÈCIE HUMANA: L’HERÈNCIA A L’ESPÈCIE HUMANA• TEORIA CROMOSÒMICA• DE L’HERÈNCIA• COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB TERMES, CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS. FONTS DE CONSULTA: Llibre de text: U2.8. L’herència a l’espècie humana
 14. 14. L’HERÈNCIA A L’HERÈNCIA DELS GRUPS SANGUINIS: L’ESPÈCIE HUMANA• TEORIA CROMOSÒMICA• DE L’HERÈNCIA L’HERÈNCIA DEL SEXE: FONTS DE CONSULTA:• COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB TERMES, Llibre de text: U2.9. L’herència dels grups sanguinis. CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS. U2.10. L’herència del sexe.
 15. 15. L’HERÈNCIA A L’HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE SEXE: L’ESPÈCIE HUMANA• TEORIA CROMOSÒMICA• DE L’HERÈNCIA FONTS DE CONSULTA:• COMPLETA LA DIAPOSITIVA AMB Llibre de text: U2.11. L’herència lligada al sexe. TERMES, CONCEPTES O IMATGES ADEQUATS.
 16. 16. FONTS CONSULTADES

×