Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!

962 views

Published on

Kuvaus vireillä olevasta, ainulaatuisesta ’Suomen 100 kokeilua’ -hankkeesta (2016-2017), jossa kannustetaan suomalaisia yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä rohkeasti uudistumaan kokeilujen ja kokeilukulttuurin kautta.

Haemme nyt hankkeellemme 3-5 sopivaa pääkumppania Suomi 100-ohjelman ja Kokeilevasuomi.fi:n lisäksi.

3-vaiheisen hankkeen ensimmäinen vaihe, jossa haastatellaan 100 suomalaista vaikuttajaa, käynnistyy syksyllä 2016 ja vauhti kiihtyy sitten Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 isommalla kokeilutapahtumalla ja suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa tehtävillä konkreettisilla kokeiluilla.

Hanke itsessään toteutetaan kokeiluotteella ja vaikuttavuus edellä - eli mahdollisimman vähän perinteisen hankkeen byrokratiaa ja haittoja, mutta paljon tekemistä, aikaansaantia ja näkyvyyttä.

’Suomen 100 kokeilua’ -hankkeen kumppaneille tämä on loistava tilaisuus edistää koko Suomen kannalta tärkeää asiaa ja saada kustannustehokkaasti laajaa valtakunnallista näkyvyyttä uudistumisen, kokeilujen ja ”Suomi nousuun” -teeman edelläkävijänä. Ota yhteyttä: heli.vahatiitto(ät)dazzle.fi ja vesa.auvinen(ät)dazzle.fi

#100kokeilua #suomen100kokeilua #uudistuminen #uusiutuminen #innovointi #johtaminen #strategia

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!

 1. 1. Suomen 100 kokeilua -hanke! 100 näkemystä, lupausta ja kokeilua Suomen tulevaisuuden menestyksen puolesta! Tule mukaan kumppaniksi tai kokeilijaksi!
 2. 2. Sisältö 1. Suomen 100 kokeilua -hankeidea 2. Lyhyesti Dazzlesta Lisätietoa Suomen 100 kokeilua - hankkeesta: Heli Vähätiitto heli.vahatiitto(ät)dazzle.fi 050 341 2901 Vesa Auvinen vesa.auvinen(ät)dazzle.fi 050 368 4642 www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy 2 Tule mukaan kumppaniksi tai kokeilijaksi! www.suomifinland100.fi www.kokeilevasuomi.fiwww.dazzle.fi #100kokeilua #suomen100kokeilua
 3. 3. …PK-yritystä Joensuussa… …maakuntaa Lapissa… …kansainvälistä suuryritystä Helsingissä… …ja tuhansia muita suomalaisia yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä? …päiväkotia Turussa… …kyläverkostoa Haapavedellä… Mikä yhdistää…? 3
 4. 4. UUDISTUMISEN TARVE => KOKEILUJEN TARVE! VASTAUS: UUDISTUMISEN TARVE! Tulevaisuus haastaa meidät kaikki uudistumaan. Uudistumisen ytimessä on halu ja kyky kokeilla. 4
 5. 5. Suomen 100 kokeilua -hanke MIKSI? • Hankkeen tavoitteena on luoda ja vahvistaa uudistumisen halua ja kokeilukulttuuria ja siten tukea Suomen sekä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen uudistumista, kasvua ja tulevaisuuden menestystä. • Hankkeeseen halutaan mukaan monimuotoisesti erilaisia yhteisöjä, yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat kokeillen kehittää ja uudistaa toimintaansa. Mukaan kannustetaan myös toimijoita, joille kokeileminen ja kokeilukulttuuri ei ole tuttua ja jokapäiväistä toimintaa. • Hankkeessa haetaan win-win-win vaikuttavuutta, jossa luodaan uutta arvoa yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. • Hanke luo konkreettisten tekojen ja uudistumisen kautta myös tärkeää tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen koko Suomelle - yhdessä näkemällä, ideoimalla, kokeilemalla, tekemällä ja oppimalla saamme asioita aidosti aikaan ja teemme tulevaisuutta! 5
 6. 6. Suomen 100 kokeilua - tule mukaan kumppaniksi! 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta ? ? ? Haemme hankkeellemme 3-5 sopivaa pääkumppania Suomi 100- ohjelman ja Kokeilevasuomi.fi:n lisäksi. Kumppanit saavat näkyvyyden kaikissa hankkeen vaiheissa, kuten: • 100 vaikuttajan haastatteluissa ja yhteenvedossa • Suomen 100 kokeilua -tapahtumassa • 100kokeilua.fi sivustolla ja yhteisössä • Kaikessa hankkeeseen liittyvässä viestinnässä ja hankkeen tuotoksissa ja materiaaleissa Lisäksi pääkumppanit saavat jäsenyyden hankkeen ohjaus- ryhmässä, kaikki hankkeen tuotokset ja opit sekä kokeiluyhteisön tuen omille kokeiluilleen. 6
 7. 7. Suomen 100 kokeilua - tuotokset 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta TUOTOKSINA MYÖS: • 100kokeilua.fi nettisivusto ja kokeiluyhteisö • Kokeiluopas / käsikirja 3.0 yhteismuotoiltuna • Vaikuttajien ’100 näkemystä, ideaa ja lupausta’ - haastattelujen yhteenvetoraportti ja videokooste • Suomen 100 kokeilua -tapahtuma • Innostusta ja energiaa sekä uudistumisen ja kokeilemisen osaamista koko Suomeen . Lopputuloksena odotamme syntyvän: • 5 laajamittaista ja vaikutuksiltaan kansallisesti merkittävää kokeilua eri yhteisöjen, organisaatioiden ja yritysten välillä • 20 keskikokoista kokeilua eri organisaatioiden välillä • Lukuisa joukko pieniä, nopeita kokeiluja organisaatioiden ja yhteisöjen sisällä. Kokeilujen kautta organisaatiot löytävät uusia menestystä tuovia toimintatapoja ja -malleja. Lisäksi odotamme kokeilujen oppien ja uusien käytäntöjen tuovan konkreettista hyötyä myös hankkeen ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille koko Suomessa. 7
 8. 8. Suomen 100 kokeilua - 3 vaihetta: (2016-2017) 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta 2. JULKISTUS- TAPAHTUMA 3. KOKEILUT ja niiden tukeminen SUOMEN 100 KOKEILUA 8
 9. 9. Vaihe 1. Haastattelut Syksyn 2016 aikana haastatellaan 100 erilaista Suomen vaikuttajaa, tekijää ja ajattelijaa liike-elämästä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta, politiikasta, tieteistä, taiteista ja urheilusta. Haastatelluilta pyydetään näkemyksiä ja ideoita sekä konkreettisia lupauksia Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lupaukset voivat olla henkilökohtaisia tai oman organisaation / verkoston puolesta annettuja. Lopputuotoksena syntyy avoimesti jaettava sähköinen ja visuaalinen yhteenveto haastatteluista, näkemyksistä, ideoista ja lupauksista. Yhteenvedosta tehdään myös lyhyt videoesittely. 9
 10. 10. Vaihe 2. Tapahtuma 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta Luovasti toteutettu Suomen 100 kokeilua -tapahtuma (tai tapahtumia) järjestetään vuoden 2017 alussa. Tapahtumassa julkaistaan mm. vaiheen 1 haastattelujen yhteenveto sisältäen tärkeimmät näkemykset, opit, oivallukset, ideat ja lupaukset. Innostavien esitysten lisäksi tilaisuudessa myös käynnistetään kansallinen haastekampanja, jossa tapahtuman osallistujia (yhteisöjä, organisaatioita ja yrityksiä) ja muita sidosryhmiä haastetaan tekemään erilaisia kokeilua ympäri Suomea. Tavoitteena on saada 100 erilaista kokeilua käynnistymään vuoden 2017 aikana eri puolella Suomea erilaisissa yhteisöissä, organisaatioissa ja yrityksissä – niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välillä. Osa kokeiluista voi olla käynnistynyt jo ennen tapahtumaa. 10
 11. 11. Vaihe 3. Kokeilut 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta Vaiheessa 3 erilaisia ja erikokoisia kokeiluja tehdään eri puolella Suomea. Kokemusten oppeja kerätään, jaetaan ja jalostetaan aktiivisesti kokeiluyhteisön, sosiaalisen median ja ’Suomen 100 kokeilua’ (tms) -sivuston kautta. • Kokeiluja tukemaan luodaan ketterä kokeilumalli, kokeiluyhteisö, nettisivusto (ja mahdollisesti mobiilisovellus). • Lisäksi yhteisöjen kokeilufasilitaattoreja varten luodaan kokeilijan opas / käsikirja. Kokeiluissa hyödynnetään myös saatavilla olevia jo tehtyjen kokeilujen oppeja eri organisaatioilta ja lähteistä. 11
 12. 12. 1. Löytöretkeily uuteen 2. Nykyisen toiminnan kehittäminen Kokeilut voivat liittyä esim. digitaalisaatioon, uusiin toimintamalleihin, uusiin tapoihin tehdä organisoitua ja tehdä työtä, asiakas- keskeisyyteen, työelämän laadun parantamiseen, uudistumiseen, erottumiseen tai mihin tahansa osa-alueeseen, joka mahdollistaa uudistumisen ja luo win-win-win arvoa yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Kokeilujen painopisteet: 1. Uuden luominen ja 2. nykyisen parantaminen UUDISTUMINEN Mitä halutaan kokeilla? Luodaanko uutta vai paranne- taanko vanhaa? Mitä halutaan oppia kokeilusta? Tavoitteet, painopisteet ja mittarit. 12
 13. 13. 100kokeilua.fi -sivusto ja yhteisö (esimerkki hahmotelma): 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta Kokeilu 66: Metsäkuitu Oy Kokeilu 89: Virasto X Kokeilu 1: Yritys Y Kokeilu 2: Päiväkoti Pisara Kokeilu 3: Kyläverkosto X Kokeilu 52: Tutkijat ry 100kokeilua.fi • Liity mukaan kokeilemaan • Kokeilumarkkinat - esitä tai nappaa idea kokeiluun • Hae kokeiluja sivustolta • Kokeilukäsikirja 3.0 • Oppeja kokeiluista • Kokeilijat - esittelyssä viikon kokeilija • Blogi: Mokasimme ja menestyimme! • Kokeiluista muualla verkossa • Suomen 100 näkemystä, ideaa ja kokeilua -raportti Keskeisessä osassa hankkeen toteuttamisessa, viestinnässä, kokeilujen tukemisessa ja vaikuttavuuden aikaansaamisessa on 100kokeilua.fi (tms.) nettisivusto ja - yhteisö. Nettisivusto suunnitellaan ja käynnistetään hankkeen vaiheessa 1. 13
 14. 14. Hankkeen toteutuksen periaatteet: • vaiheissa Hanke itsessään toteutetaan kokeiluotteella ja vaikuttavuus edellä. Toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hankkeen kumppaneiden, hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa. Hankkeessa hyödynnetään myös jo olemassa olevaa kokeilutietoa ja osaamista (esim. kokeilevasuomi.fi, Uskalla kokeilla selvitys jne) Suuntaa ja toimenpiteitä muutetaan tarvittaessa nopeasti vaikuttavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään luovia, osallistavia ja innostavia toteutustapoja ja menetelmiä kaikissa hankkeen Tuotosten visualisointi ja kiteytys Viestinnässä pyritään visualisoimaan ja kiteyttämään asioita 14
 15. 15. Suomen 100 kokeilua - alustava aikataulu: Hankkeen tarkempi suunnittelu ja aikataulutus, kumppaneiden hakeminen, nettisivusto design, resurssointi ja vaiheiden 1-3 valmistelut… VAIHE 1 - HAASTATTELUT + yhteenveto 06-12/2016 VAIHE 2 - TAPAHTUMA valmisteluineen 05/2016 - 01/2017 VAIHE 3 - KOKEILUT JA TUKI 01-12/2017 (osa kokeiluista voi käynnistyä jo syksyllä 2016) VIESTINTÄ, OHJAUSRYHMÄTYÖSKENTELY, KOORDINOINTI JA TUKI VAIHE 0 - VALMISTAUTUMINEN 03-06/2016 03-06/2016 07-12/2016 01-06/2017 07-12/2017 15
 16. 16. Suomen 100 kokeilua - mihin tarvitaan resursseja? 1. Haastattelut 100 näkemystä, ideaa ja lupausta • Vaihe 1: Haastattelut, yhteenveto ja video • Haastateltavien lista, aikataulutus, toteutus ja yhteenvedon laatiminen + videointi & editointi • Vaihe 2: Suomen 100 kokeilua -tapahtuma • Suunnittelu, tilat, puhujat, tekniikka, tarjoilut, materiaalit, viestintä jne • Vaihe 3: Kokeilut ja niiden tukeminen • 100kokeilua.fi nettisivusto ja yhteisö • Design, pystytys ja ylläpito • Kokeiluyhteisö ja sosiaalisen median keskustelujen innostaminen ja moderointi • Tuki kaikille kokeiluhankkeeseen osallistuville yrityksille, organisaatioille ja yrityksille kokeilujen ajan • Viestintä ja koko hankkeen tuki • Osa-aikainen koordinaattori hankkeelle (esim. opiskelija) • Muut resurssitarpeet 16
 17. 17. AVAT ASKELEET? …ei sitten muuta kuin koko Suomi yhdessä kokeilemaan ja uudistumaan! Lisätietoa Suomen 100 kokeilua - hankkeesta: Heli Vähätiitto heli.vahatiitto(ät)dazzle.fi 050 341 2901 www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy Vesa Auvinen vesa.auvinen(ät)dazzle.fi 050 368 4642 17 www.suomifinland100.fi www.kokeilevasuomi.fiwww.dazzle.fi #100kokeilua #suomen100kokeilua
 18. 18. #JUHLAMOKA100 ’Suomen 100 virhettä, mokaa ja epäonnistumista’ -hanke! Mokaa sinäkin! Tule mukaan ja mokataan yhdessä Suomi nousuun! oho… oops… eiku… sori… hä… katoppas kummaa…eikös sen pitänyt…no voi p….. Satuitko törmäämään somessa #Juhlamoka100 uutisemme? Noh, kyseessä oli aprilli-päivän uutinen - hankkeen oikea nimi on siis ’Suomen 100 kokeilua’ . …ja vielä tämmönen uutinen … 18
 19. 19. 2. Lyhyesti Dazzlesta… 19www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 20. 20. 20www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 21. 21. VISIO: SUOMESTA WIN-WIN- WINLAND win-win-win toimintamalli: laajempaa arvonluontia yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle 21www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 22. 22. VISIO: SUOMESTA WIN-WIN- WINLAND win-win-win toimintamalli: laajempaa arvonluontia yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle 22 Palvelumme! www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 23. 23. VISIO: SUOMESTA WIN-WIN- WINLAND win-win-win toimintamalli: laajempaa arvonluontia yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle win-win-win vaikuttavuus luovuus 23 Palvelumme!Arvomme! www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 24. 24. VISIO: SUOMESTA WIN-WIN- WINLAND win-win-win toimintamalli: laajempaa arvonluontia yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle Palvelumme! …yli 200 asiakas- organisaatiota… …yli 10 000 asiantuntijaa, esimiestä, johtajaa… Kokemuksemme! 17-vuotias uutta luova pk-yritys … win-win-win vaikuttavuus luovuus Arvomme! 24www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 25. 25. 2. Löytöretkeily uuteen 1. Nykyisen toiminnan kehittäminen Jos jatkamme nykyisellä tavalla, kuinka pitkään menestymme? Uuden luomisen tarve? Miksi, mitä ja miten? 98 % 2% 90 % 10% Uudistumisen palvelumme! Kuinka paljon panostamme 1. nykyiseen? ___ 2. uuteen? ____ Miten? • Yhteiskehittäminen / co-creation • Palvelumuotoilu ja co-design • Pelit, simulaatiot ja dialogialustat • Valmennukset ja fasilitointi • Konsultointi • …???  • Osallistava strategiatyö ja strategian vienti aidosti arkeen • Uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien innovointi • Strateginen palvelumuotoilu ja asiakaskokemus • Johtamisen ja johtamiskulttuurin uudistaminen • Esimiestaidot ja itsensä johtaminen • Johtamiskokemus • Asiakaskeskeinen organisaatio ja työkulttuuri • Arjen uudet toimintatavat • Työntekijäkokemus • Uudet tavat organisoitua ja tehdä työtä 25 www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 26. 26. Uudistumisen 4 strategista kysymystä: 1. Miten parannamme nykyistä toimintaa? 3. Mikä on tasapaino edellisten välillä? 2. Mitä aivan uutta meidän on luotava ja miten? 4. Miten luomme laajempaa win-win-win arvoa? 26www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 27. 27. Ihania asiakkaitamme… 27www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy
 28. 28. Ota yhteyttä - tehdään yhdessä Suomesta win-win-winland! Kiitos ajastanne!  Lisätietoa Suomen 100 kokeilua - hankkeesta: Heli Vähätiitto heli.vahatiitto(ät)dazzle.fi 050 341 2901 www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy Vesa Auvinen vesa.auvinen(ät)dazzle.fi 050 368 4642 28www.dazzle.fi www.facebook.com/dazzleoy

×