Cees de Jong: Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel

3,406 views

Published on

Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel

 Een verzekeringsportefeuille is als gevolg van het provisieverbod niet meer wat het was – of wel soms?
Een verzekeringsportefeuille kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Voor veel verzekeringstussenpersonen vormt hun portefeuille een belangrijk onderdeel van hun oudedagsvoorziening. In die betekenis is een portefeuille niet een verzameling van verzekeringen maar een ‘voor vervreemding vatbaar vermogensrecht’ dat te gelde gemaakt kan worden. In dat geval bestaat de portefeuille enerzijds uit het geheel van klanten met wie de verzekeringstussenpersoon een overeenkomst van opdracht heeft gesloten en anderzijds uit deze overeenkomsten. Voor rechters vormt een verzekeringsportefeuille een bron van aansprakelijkheden. De verzekeringstussenpersoon tot wiens portefeuille een verzekering behoort kan aansprakelijk worden gehouden voor door hem gemaakte fouten bij het adviseren en/of sluiten van die verzekering. Deze en ook andere aspecten van de verzekeringsportefeuille, zoals de portefeuilleoverdracht, worden in deze parallelsessie belicht.
http://vbdag.nl/?page_id=87

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,930
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cees de Jong: Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel

 1. 1. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  het  zuivere  marktmodel  Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012                                  mr.  dr.  Cees  de  Jong  
 2. 2. Amsterdam Centre for Insurance Studies Even  voorstellen…   ¢  5  jaar  ona=ankelijk  consultant   ¢  40  jaar  ervaring  (Interpolis,  NieuwRoHerdam,  AXA)   ¢  SpecialisaMe:  intermediairs  en  gevolmachMgd  agenten     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   2  
 3. 3. Amsterdam Centre for Insurance Studies Wat  komt  er  aan  de  orde?   ¢  Even  voorstellen…   ¢  Het  vertrekpunt  (1952)   ¢  Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   ¢  Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar   ¢  De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ¢  De  verzekeringsportefeuille  nader  bekeken   ¢  De  zorgplicht  in  het  zuivere  marktmodel   ¢  Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   3  
 4. 4. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het  vertrekpunt  (1952)   “Elke tussenpersoon, die zijn beroep goed uitoefent, ongeacht of hij al dan niet de premiën int of daarvoor verantwoordelijk is, zal al de door hem gesloten verzekeringen regelmatig toetsen aan de werkelijk- heid en daartoe de verzekeringnemers bezoeken; zijn taak is voor de belangen van deze verzekering- nemers te waken en zodoende de vertrouwens- positie, die hij behoort in te nemen, te bevestigen en te versterken.”   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   4  
 5. 5. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het  vertrekpunt  (1952)   “Elke tussenpersoon, die zijn beroep goed uitoefent, ongeacht of hij al dan niet de premiën int of daarvoor verantwoordelijk is, zal al de door hem gesloten verzekeringen regelmatig toetsen aan de werkelijk- heid en daartoe de verzekeringnemers bezoeken; zijn taak is voor de belangen van deze verzekering- nemers te waken en zodoende de vertrouwens- positie, die hij behoort in te nemen, te bevestigen en te versterken.” Zorgplicht   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   5  
 6. 6. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het  vertrekpunt  (1952)   “Hij zal zich beijveren elk contact tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer via hem te leiden. Het gevolg is natuurlijk mede, dat door de gevestigde relatie de verzekeringnemers vaak nieuwe verzekeringen door zijn bemiddeling zullen afsluiten. Het op deze wijze gevormde geheel van relaties en meer concreet van de bestaande over- eenkomsten wordt in het spraakgebruik met het woord ‘portefeuille’ aangeduid.”   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   6  
 7. 7. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het  vertrekpunt  (1952)   “Hij zal zich beijveren elk contact tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer via hem te leiden. Het gevolg is natuurlijk mede, dat door de gevestigde relatie de verzekeringnemers vaak nieuwe verzekeringen door zijn bemiddeling zullen afsluiten. Het op deze wijze gevormde geheel van relaties en meer concreet van de bestaande over- eenkomsten wordt in het spraakgebruik met het woord ‘portefeuille’ aangeduid.”   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   7  
 8. 8. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Verzekeringstussenpersoon:  handelsagent   ¢  Bemiddelen  bij  de  totstandkoming  van  overeenkomsten   ¢  Verzekeraar  als  principaal   ¢  Recht  op  beloning  (provisie)   §  TransacMea=ankelijk   §  Volumegerelateerd   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   8  
 9. 9. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Verzekeraar Overeenkomst van verzekering Agentuur- overeenkomst Tussenpersoon Klant Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   9  
 10. 10. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Verzekeringstussenpersoon:  opdrachtnemer  (1)   ¢  Adviseren  +  Bemiddelen  +  Nazorg  plegen   ¢  Klant  als  opdrachtgever   ¢  Portefeuillerechten   §  Recht  op  beloning  (enkel  provisie)   §  Recht  op  beheer   §  Recht  op  premie-­‐incasso   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   10  
 11. 11. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Verzekeraar Overeenkomst van verzekering Samenwerkings- overeenkomst Zorgplicht Tussenpersoon Klant Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   11  
 12. 12. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Verzekeringstussenpersoon:  opdrachtnemer  (2)   ¢  Adviseren  /  Bemiddelen  /  Nazorg  plegen   ¢  Klant  als  opdrachtgever   ¢  Portefeuillerechten   §  Recht  op  beheer   §  Recht  op  premie-­‐incasso   ¢  Bonusverbod   ¢  Provisieverbod   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   12  
 13. 13. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Klant Overeenkomst van verzekering Overeenkomst van opdracht Samenwerkings- overeenkomst Tussenpersoon Verzekeraar Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   13  
 14. 14. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Kenmerken  van  het  zuivere  marktmodel   ¢  Geen  geldstroom  tussen  verzekeraar  en  intermediair   §  Klant  betaalt  beloning  rechtstreeks  aan  intermediair   §  AFM  kan  ingrijpen  bij  excessieve  beloning   §  Recht  op  premie-­‐incasso?   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   14  
 15. 15. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Klant Nazorgopdracht Overeenkomst van verzekering Bemiddelings- opdrachtAdviesopdracht Tussenpersoon ? Verzekeraar Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   15  
 16. 16. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Kenmerken  van  het  zuivere  marktmodel   ¢  Rechtsverhouding  klant/verzekeringstussenpersoon   §  Overeenkomst  van  opdracht   §  Adviesopdracht   §  Bemiddelingsopdracht   §  Nazorgopdracht  (abonnement)   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   16  
 17. 17. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van  handelsagent  naar  het  zuivere  marktmodel   Kenmerken  van  het  zuivere  marktmodel   ¢  Rechtsverhouding  verzekeraar/verz.tussenpersoon   ¢  Portefeuillerecht?   §  Voorlopige  dekkingsbevoegdheid?   §  Schaderegelingsbevoegdheid?   §  Samenwerkingsovereenkomst?   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   17  
 18. 18. Amsterdam Centre for Insurance Studies Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar     Verboden  woorden   ¢  Agent   ¢  DistribuMe   ¢  Eindklant   ¢  (Verzekerings)tussenpersoon?   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   18  
 19. 19. Amsterdam Centre for Insurance Studies Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar     Is  een  samenwerkingsovereenkomst  nog  nodig?   ¢  Neen,  want  enkel  relaMe  met  klant   ¢  Ja,  om  vast  te  leggen  van  wie  de  klant  is   ¢  Ja,  om  dienstverleningsconcept  vast  te  leggen   ¢  Ja,  om  de  werkwijze  vast  te  leggen   ¢  Ja,  om  vast  te  leggen  wie  zorgplichMg  is   ¢  Ja,  om  prestaMeniveau  van  verzekeraar  vast  te  leggen   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   19  
 20. 20. Amsterdam Centre for Insurance Studies Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar     Is  een  samenwerkingsovereenkomst  nog  nodig?   ¢  Voor  onder  het  provisieverbod  vallende  verzekeringen   §  Van  wie  is  de  klant?   §  Welk  dienstverleningsconcept?   §  Adviseren  /  Bemiddelen  /  Nazorg  plegen   §  Welke  werkwijze?   §  Verplichte  informaMe  (art.  4:21  Wd)   •  Precontractuele  informaMe  (art.  4:20  lid  1  Wd)   •  Wezenlijke  wijzigingen  (art.  4:20  lid  3  Wd)   §  Onverplichte  informaMe   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   20  
 21. 21. Amsterdam Centre for Insurance Studies Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar   Is  een  samenwerkingsovereenkomst  nog  nodig?   ¢  Voor  onder  het  bonusverbod  vallende  verzekeringen   §  Provisieregeling   §  Rekening-­‐courant?   §  Van  wie  is  de  klant?   §  Welk  dienstverleningsconcept?   §  Welke  werkwijze?   §  InformaMeverstrekking   §  Voorlopige  dekkingsbevoegdheid?   §  Schaderegelingsbevoegdheid?   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   21  
 22. 22. Amsterdam Centre for Insurance Studies Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar     Wie  stelt  de  samenwerkingsovereenkomst  op?   ¢  De  verzekeraar?   §  Provisieregeling   §  Voorlopige  dekkingsbevoegdheid   §  Schaderegelingsbevoegdheid   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   22  
 23. 23. Amsterdam Centre for Insurance Studies Verzekeringstussenpersoon  vs  verzekeraar     Wie  stelt  de  samenwerkingsovereenkomst  op?   ¢  De  verzekeringstussenpersoon!   §  Zijn  klanten   §  Zijn  bedieningsconcept   §  Hij  onderhandelt  het  prestaMeniveau   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   23  
 24. 24. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:102  WB   Een  verzekering  die  door  bemiddeling  van  een   bemiddelaar  tot  stand  is  gekomen  of  naar  de  portefeuille   van  een  bemiddelaar  is  overgeboekt,  behoort  in  de   relaMe  tot  de  betrokken  verzekeraar  tot  de  portefeuille   van  die  bemiddelaar  zolang  die  verzekering  daaruit  niet  is   overgeboekt.     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   24  
 25. 25. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:102  WB   Een  verzekering  die  door  bemiddeling  van  een   bemiddelaar  tot  stand  is  gekomen  of  naar  de  portefeuille   van  een  bemiddelaar  is  overgeboekt,  behoort  in  de   relaMe  tot  de  betrokken  verzekeraar  tot  de  portefeuille   van  die  bemiddelaar  zolang  die  verzekering  daaruit  niet  is   overgeboekt.     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   25  
 26. 26. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  1  WB   Een  verzekeraar  boekt  niet  zonder  toestemming  van  de   bemiddelaar  of  diens  rechtverkrijgenden  een  deel  of  het   geheel  van  diens  portefeuille  over  naar  de  portefeuille   van  een  andere  bemiddelaar.     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   26  
 27. 27. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  1  WB   Door  de  overboeking  wordt  de  overdracht  naar  de   portefeuille  van  een  andere  verzekeringstussenpersoon   een  feit  en  ontstaat  een  rechtsverhouding  tussen  de   overboekende  verzekeraar  en  de  verzekerings-­‐ tussenpersoon  naar  wiens  portefeuille  de  verzekering  is   overgeboekt.       Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   27  
 28. 28. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  2  WB   In  afwijking  van  het  eerste  lid  boekt  de  verzekeraar  op   schridelijk  verzoek  van  een  cliënt  diens  verzekering  uit  de   portefeuille  van  een  bemiddelaar  over  naar  die  van  een   andere  bemiddelaar,  tenzij  de  verzekeraar  gegronde   bezwaren  heed  tegen  die  bemiddelaar.     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   28  
 29. 29. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  2  WB   In  civielrechtelijke  zin  kan  het  verzoek  tot  intermediair-­‐ wijziging  worden  opgevat  als  (een  uitvloeisel  van)  de  door   de  verzekeringnemer  gedane  opzegging  van  de  met  zijn   verzekeringstussenpersoon  gesloten  overeenkomst  van   opdracht.       Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   29  
 30. 30. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  3  WB   Het  eerste  en  tweede  lid  zijn  van  overeenkomsMge   toepassing  op  het  door  een  verzekeraar  in  eigen  beheer   nemen  van  een  verzekering.       Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   30  
 31. 31. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  4  WB   De  verzekeraar  verleent  op  schridelijk  verzoek  van  een   bemiddelaar  zijn  medewerking  aan  de  gehele  of   gedeeltelijke  overdracht  van  de  portefeuille  van  die   bemiddelaar  aan  een  andere  bemiddelaar,  tenzij  de   verzekeraar  gegronde  bezwaren  heed  tegen  die   bemiddelaar.     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   31  
 32. 32. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  in  de  WB   ArLkel  4:103  lid  4  WB   De  verzekeraar  verleent  op  schridelijk  verzoek  van  een   bemiddelaar  zijn  medewerking  aan  de  gehele  of   gedeeltelijke  overdracht  van  de  portefeuille  van  die   bemiddelaar  aan  een  andere  bemiddelaar,  tenzij  de   verzekeraar  gegronde  bezwaren  heed  tegen  die   bemiddelaar.     Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   32  
 33. 33. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  nader  bekeken   Waaruit  bestaat  een  verzekeringsportefeuille?   ¢  Klantenkring   ¢  Verzekeringen   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   33  
 34. 34. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  nader  bekeken   Geen  definiLe,  maar  spraakgebruik   Hij  zal  zich  beijveren  elk  contact  tussen  de  verzekeraar  en   de  verzekeringnemer  via  hem  te  leiden.  Het  gevolg  is   natuurlijk  mede,  dat  door  de  gevesAgde  relaAe  de   verzekeringnemers  vaak  nieuwe  verzekeringen  door  zijn   bemiddeling  zullen  afsluiten.  Het  op  deze  wijze  gevormde   geheel  van  relaAes  en  meer  concreet  van  de  bestaande   verzekeringsovereenkomsten  wordt  in  het  spraakgebruik   met  het  woord  “portefeuille”  aangeduid.         Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   34  
 35. 35. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  nader  bekeken   Waaruit  bestaat  een  verzekeringsportefeuille?   ¢  Klantenkring   ¢  Verzekeringen   ¢  Overeenkomsten  van  opdracht   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   35  
 36. 36. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  verzekeringsportefeuille  nader  bekeken   Twee  verschillende  rechtsverhoudingen   Bij  een  portefeuilleoverdracht  gaat  het  om  het  overdragen   van  twee  verschillende  rechtsverhoudingen:  enerzijds  de  in   art.  4:102  WK  bedoelde  rechtsverhouding,  die  een  weLelijke   basis  heeK,  en  anderzijds  de  op  de  overeenkomst  van   opdracht  gebaseerde  rechtsverhouding  tussen  de   verzekeringstussenpersoon  en  de  betreffende  cliënten.         Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   36  
 37. 37. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  zorgplicht  in  het  zuivere  marktmodel   Door  de  Hoge  Raad  geformuleerd  zorgplichtkader:   ¢  HR  9  januari  1998,  NJ  1998,  586   De  belangen  van  de  verzekeringnemers  bij  de  tot  zijn   portefeuille*)  behorende  verzekeringen.   ¢  HR  29  januari  1999,  NJ  1999,  651   En  van  degenen  die  door  premie  te  betalen  na  een  offerte  te   kennen  geven  zich  tegen  bepaalde  gevaren  te  willen   verzekeren.     *)  Het  geheel  van  relaMes  van  een  verzekeringstussenpersoon  met  de  verzekeringnemers,  die  hij  als  zijn   klanten  beschouwt  (HR  15  november1969,  NJ  1969,  25)   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   37  
 38. 38. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  zorgplicht  in  het  zuivere  marktmodel   Tot  zijn  portefeuille  behorende  verzekeringen   ¢  Door  de  verzekeringstussenpersoon  gesloten   ¢  Door  intermediairwijziging  verkregen   ¢  Door  de  verzekeraar  overgeboekt   ¢  Onder  algemene  Mtel  verkregen   §  Erfopvolging,  Juridische  fusie,  Juridische  splitsing   ¢  Onder  bijzondere  Mtel  verkregen   §  Overname  vennootschap,  Overname  onderneming,  Portefeuilleovername   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   38  
 39. 39. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  zorgplicht  in  het  zuivere  marktmodel   Bezwaren  tegen  dit  zorgplichtkader:   ¢  Enkel  bestaande  verzekeringen   ¢  Rechtsverhouding  tussen  verzekeraar  en   verzekeringstussenpersoon  (art.  4:102  Wd)   ¢  Sluit  niet  aan  op  verhouding  tussen  (kandidaat-­‐)   verzekeringnemer  en  verzekeringstussenpersoon   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   39  
 40. 40. Amsterdam Centre for Insurance Studies De  zorgplicht  in  het  zuivere  marktmodel   Andere  invulling  voor  het  begrip  portefeuille:   Het  geheel  van  relaMes  van  een  verzekerings-­‐ tussenpersoon  die  hij  adviseert  en/of  voor  wie  hij   bemiddelt  en/of  nazorg  pleegt  op  grond  van  een  met   hen  gesloten  overeenkomst  van  opdracht  ter  zake  van   een  of  meer  verzekeringen.   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   40  
 41. 41. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Gaat  de  aansprakelijkheid  bij  portefeuilleoverdracht  over?   ¢  Ja,  indien  onder  algemene  Mtel   §  Erfopvolging   §  Juridische  fusie   §  Juridische  splitsing   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   41  
 42. 42. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Gaat  de  aansprakelijkheid  bij  portefeuilleoverdracht  over?   ¢  Ja,  indien  onder  bijzondere  Mtel   §  Overname  vennootschap   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   42  
 43. 43. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Gaat  de  aansprakelijkheid  bij  portefeuilleoverdracht  over?   ¢  Bij  verkoop  van  de  onderneming   §  Ja,  maar  koper  wordt  enige  Mjd  gegund  voor  controle/ aanpassing  gegund   ¢  Bij  verkoop  van  de  portefeuille     §  JurisprudenMe  is  niet  eenduidig:   §  Zorgplicht  blijd  bij  overdragende  verzekeringstussenpersoon   §  Zorgplicht  gaat  over  op  overnemende  verzekeringstussenpersoon   §  Overdragende  en  overnemende  verzekeringstussenpersoon  zijn   hoofdelijk  aansprakelijk   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   43  
 44. 44. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Gaat  de  zorgplicht  bij  portefeuilleoverdracht  over?   ¢  Bij  verkoop  van  de  portefeuille     §  De  overnemende  verzekeringstussenpersoon  kan   door  hem  vergoede  schade  verhalen  op  de   overdragende  verzekeringstussenpersoon   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   44  
 45. 45. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Gaat  de  aansprakelijkheid  bij  portefeuilleoverdracht  over?   ¢  Bij  verkoop  van  de  portefeuille     §  Ingevolge  art.  6:159  BW  (contractoverneming)  gaan   alle  rechten  en  verplichMngen  over,  tenzij  anders   overeengekomen   §  Deze  uitzondering  geldt  enkel  voor  bijkomsMge  of   reeds  opeisbaar  geworden  rechten   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   45  
 46. 46. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Standpunt  Ombudsman   Ik  zie  dat  bij  de  verkoop  van  de  portefeuille  vaak  onduidelijk  is   wie  aansprakelijk  is/blijd/wordt  voor  eerdere  onjuiste   dienstverlening.   Deze  onduidelijkheid  leg  ik  in  principe  uit  in  het  voordeel  van  de   consument.  Omdat  de  verkopende  dienstverlener  veelal  niet   meer  is  aangesloten  bij  Kifid,  houd  ik  de  kopende  parMj   aansprakelijk  voor  het  toerekenbaar  tekortschieten  van  de   verkoper,  ook  in  geval  daarover  bij  de  verkoop  andersluidende   afspraken  zijn  gemaakt.   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   46  
 47. 47. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Standpunt  Ombudsman   Het  overnemen  van  een  portefeuille  kan  immers  worden   beschouwd  als  overgang  van  een  onderneming.  De   verkrijger  van  de  onderneming  moet  eventuele  schade  die   ontstaat  doordat  hij  aansprakelijk  wordt  gehouden  voor   fouten  van  de  verkoper,  maar  zelf  verhalen  op  die  verkoper.   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   47  
 48. 48. Amsterdam Centre for Insurance Studies Portefeuilleoverdracht  en  intermediairwijziging   Gaat  de  aansprakelijkheid  over  bij  intermediairwijziging?   ¢  Nee,  als  de  opdracht  enkel  bestaat  uit  het  in  portefeuille   nemen  van  de  verzekeringen   §  Echter,  in  de  jurisprudenMe  wordt  veelal  aangenomen   dat  intermediairwijziging  de  verplichMng  tot  controle   en  zo  nodig  aanpassen  met  zich  brengt   ¢  Ja,  als  de  opdracht  mede  bestaat  uit  het  controleren  en  zo   nodig  aanpassen  van  de  betreffende  verzekeringen   Verzekeringsbranchedag,  27  november  2012   48  

×