Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslag Studiereis Zweden

1,059 views

Published on

Verslag Studiereis Zweden

Woensdag 13 mei 2009

FRank Verwater en Hans Faase

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verslag Studiereis Zweden

 1. 2. Verslag woensdag Wandelen naar de conferentiezaal in het Scandic Anglais Hotel 9.00 Inleiding Arno Coenders ( PP Arno Coenders ) Presentatie over opzet SD met Pabo. Wat zijn de doelstellingen en wat hebben we tot nu toe bereikt. Leraar24 als professionalisering (teachersTV)  films mbt vraagstukken en oplossingen  digitale content -> dossiers met beeldmateriaal. Zie leraar24.nl
 2. 3. Verslag woensdag 9.40 Frans Schouwenburg ( PP Frans ) Presentatie over de veranderende wereld van vandaag en de noodzaak van PABO’s om daar bij aan te sluiten
 3. 4. Verslag woensdag 9.40 Frans Schouwenburg ( PP Frans ) Presentatie over de veranderende wereld van vandaag en de noodzaak van pabo’s om daar bij aan te sluiten. Doel: concreet plan om na de studiereis tot verandering te komen. Missie: Leren vernieuwen met ICT Waarom anders Samen de uitdaging aanpakken
 4. 5. Verslag woensdag 9.40 Frans Schouwenburg (vervolg) Maatschappelijke aandacht voor onderwijs wekt verwarring en verontwaardiging. Technologische verandering of onderwijsinhoudelijke verandering? De norm nu: samenwerken & netwerken. Actueel nu: leermiddelenontwikkeling van traditionele uitgevers naar: allemaal / iedereen produceert en publiceert Edurep  tool om bronnen / on-line lesmateriaal binnen leeromgevingen beschikbaar te stellen aan andere leeromgevingen. Voorbeeld nu: - digilessen.nl (ook voor PO) - wikiwijs Onderzoek en conclusies / randvoorwaarden obv 4 in balans Rol van docent die belangrijk blijft
 5. 6. Verslag woensdag 10.45 Frank Rokebrand Discussie in 2-tallen n.a.v. stellingen over de rol van de PABO in ontwikkeling van het educatieve veld. + terugkoppeling
 6. 7. Verslag woensdag <ul><li>11.30 Frans Schouwenburg </li></ul><ul><li>Actieve werkvorm. In vijftallen stand van zaken op eigen pabo bespreken en uitgangspunten formuleren voor de komende 3 jaar. Waar staan we nu en waar willen we heen. Plenaire terugkoppeling van opbrengsten. ================================================== </li></ul><ul><li>leermiddelenorganisatie (en andere ideeën) als katalysator voor nieuwe ontwikkelingen. Doel: vormgeven aan vervolgstappen rond onderwijs&ICT </li></ul><ul><li>spoor bepalen </li></ul><ul><li>voorstel formuleren </li></ul><ul><li>diner pensant met directies </li></ul><ul><li>plan aanbieden aan PO-raad </li></ul>
 7. 8. Verslag woensdag 11.30 Frans Schouwenburg (vervolg) Achteruit voorspellen - pad naar de moderne leraaropleiding (pabo als duwer bij innovatie; pabo als volwaardig speler) - Wat is de laatste stap daarvoor, wie zet die stap en wat is daar voor nodig? - zo terugredeneren - wat is de eerste stap die gezet moet worden - Terug in de groep: wat is het bereikte doel.
 8. 9. Verslag woensdag 11.30 Frans Schouwenburg (vervolg na de lunch) klik om verder te gaan
 9. 10. De droom… De eerstvolgende stap <ul><li>Groep 1: De samenwerkende pabo. </li></ul><ul><ul><li>Middelen(bronnen), mensen, financiën, (personeels-)beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Met instanties (bieb), regionaal </li></ul></ul><ul><li>Groep M: Regionale verankering </li></ul><ul><li> Pabo gezien, erkend en herkend als expertisecentrum 24/7 </li></ul><ul><ul><li>onderwijs, organisatie, onderzoek, opleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuw ontwerp curriculum, selectie op nivo, ook gericht op voor-, tussen- en naschoolse opvang </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoekende houding </li></ul></ul><ul><ul><li>Funderend onderwijs (-14 jr) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleiding voor verschillende beroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Essentieel is de school van de toekomst </li></ul></ul>
 10. 11. <ul><li>Groep 3: Vanuit de ideale basisschool </li></ul><ul><li>samenwerking tussen studenten, werkveld, vo, ouders, anderen </li></ul><ul><li> hoe komt een kind tot leren (in versch. omgevingen) </li></ul><ul><li> generalisatie en specialisatie </li></ul><ul><li> functieprofielen </li></ul><ul><li> open voor iedereen </li></ul><ul><li>Groep 4: Over 5 jaar: Iedere docent en leraar po maakt gebruik van de kwaliteit van zijn studenten en leerlingen! </li></ul><ul><li>Groep 5: Learning communities voor iedereen. Iedereen is er partner. Rollen definiëren. Moet het gebouw er nog zijn? Kan in de basisschool ook. </li></ul><ul><li>Pabo wel als certificerende instantie </li></ul>
 11. 12. Samenvattend: <ul><li>Samenwerking op alle fronten – opleiden en ontwikkelen van leerkrachten (uitwisselen) </li></ul><ul><li>middelen publiek ontwikkeld zijn ook beschikbaar voor anderen (taakverdeling, etc) </li></ul><ul><li>Voor de student een flexibel systeem (winkelen met een budget, kiezen kwaliteit zelf?) </li></ul><ul><li>(model van Surf Foundation) </li></ul><ul><li>In de gemeenschap (regio) </li></ul><ul><li>Institutioneel en persoonlijk </li></ul><ul><li>Gebruikmakend van elkaars kennis en expertise </li></ul><ul><li>Gezamenlijke kennis ontsluiten (model?) </li></ul><ul><li>Management regisseert en faciliteert? </li></ul>
 12. 13. Vragen en voorwaarden <ul><li>Toevoegen expertise op welke voorwaarden? </li></ul><ul><li>Welke expertise is er in de pabo? </li></ul><ul><li>Welke nieuwe financieringsmodellen ontstaan er? </li></ul><ul><li>Relatie met scholen: vraagsturing, afhankelijkheden </li></ul><ul><li>Inhoud: invloed uitoefenen op totstandkoming van nieuwe set competentie-eisen (SBL 2012) </li></ul>
 13. 14. Stappen voor nu <ul><li>Aanvalsplan schrijven </li></ul><ul><li>Eerste actie: Samenwerking laten ontstaan door ontwikkelen en beschikbaar stellen gezamenlijke bronnenbank (tussen pabo’s en voor po-scholen) </li></ul><ul><li>Lobo moet regie voeren: </li></ul><ul><li>Gesprekken met andere actoren in de regio </li></ul><ul><li>Pabodirecteuren stellen scenario’s op (met andere stakeholders </li></ul><ul><li>Inschakelen (objectief advies halen - onderzoek) instellingen, instanties, wetenschap </li></ul><ul><li>Kennis delen:Zorg dat actoren toegang hebben tot elkaars netwerken en info </li></ul>
 14. 15. Eerste stap (vervolg) <ul><li>Functieprofiel leerkracht herdefiniëren </li></ul><ul><li>Studenten directer betrekken bij de inhoud van pabo </li></ul><ul><li>(gebruik hun kennis en ervaring) </li></ul><ul><li>Om tot community te komen: Positionering actoren in de keten (wie zijn er, wat weten we van elkaar, wat doen ze, hoe kunnen we elkaar gebruiken) </li></ul><ul><li>Convenanten met basisscholen </li></ul><ul><li>Anders verdelen gelden </li></ul><ul><li>Managen verwachtingen vervolgonderwijs </li></ul>
 15. 16. En nu? <ul><li>Plan van aanpak formuleren – september </li></ul><ul><li>Groepje formeren (verticaal) (aangeboden: Rob Megens, Hans van der Heijden, Jos Josso, Johan Weterings, Elleke Verwaijen, Leon Souren) </li></ul><ul><li>Dominique Hoozemans, Frank Rokebrand en Frans Schouwenburg doen een voorstel. </li></ul><ul><li>Budgetje </li></ul><ul><li>Daarin goed uitwerken hoe plannen regionaal kunnen worden uitgevoerd </li></ul>
 16. 17. Verslag woensdag 13.30 Speedpresenting: Deelnemende pabo’s presenteren in maximaal 5 minuten hun pareltjes en ervaringen vanuit SD met Pabo. . Hogeschool Leiden (Don en Jeroen) zie keynote Zweden zie: BLOG Hogeschool Zuid (Ankie en Leon) (PP volgt) zie ook: www.periodeboek.nl Iselinge (Lizette en Henk) Zie blog Lizette Domstad (Elleke en Gerard) parel: Basisschool de Klimop proces  zie product  zie blog Gerard  zie
 17. 18. Verslag woensdag 13.30 Speedpresenting: vervolg Avans Hogescholen (Hans en Johan) zie: PowerPoint Avans Haagse Hogeschool (Arno, Erik en Sanne) Via Skype procesverslag van educatieve software bij Taal Actief Fontys PABO Tilburg (Ruud, Hans en Gerko) pareltjes te over: o.a. helpen bij digitale schoolborden op de basisschool  studenten worden als collega’s gezien Afstudeerprojecten Fontys PABO Eindhoven (Hans en Frank) zie: PowerPoint Fontys PABO Eindhoven PABO Almere (Rob) zie website PABO Almere
 18. 19. Verslag woensdag 13.30 Speedpresenting: vervolg PABO Almere (Rob) zie website PABO Almere Pareltjes: - samenwerking met Almere Kennisstad  projecten  ook o.a. met KPC en CKV. - vraagarticulatie van basisscholen die uitmonden in extra begeleiding - Digitaal portfolio o.b.v. vraag van de school en in samenwerking met 3e partij - schil om Google Earth - videoportal i.s.m glasvezelleverancier + bekijken van onderwijskundige mogelijkheden
 19. 20. Verslag woensdag 15.15 Evaluatie en afsluiting In kleiner verband wordt een opzetje gemaakt voor het “aanvalsplan” Initiatief: Frans. Daarna worden de andere personen benaderd.

×