Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT & Software Vertalingen bij GATIM Language Services Vertaalbureau

755 views

Published on

Onze dienstverlening biedt een totaaloplossing met inbegrip van de
ontwikkeling, testen en de UI (User Interface) verificatie van software
of help-producten; van traditionele software tot multimedia, web, Mac,
PC, server- en gebruikersapplicaties.
Bij softwarevertalingen moeten speciale tools worden gebruikt om
teksten in bijvoorbeeld werkbalken en foutmeldingen te selecteren en
weer terug te plaatsen. Vervolgens wordt de vertaalde tekst getest om
te verzekeren dat de gegevens correct getoond worden wanneer de
software in gebruik is.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ICT & Software Vertalingen bij GATIM Language Services Vertaalbureau

  1. 1. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen ICT & Software Lokalisatie Het bieden van meertalige software, websites & webapplicaties is vanzelfsprekend geworden voor vooruitstrevende organisaties. Het vertalen hiervan, ook wel lokalisatie genoemd, vraagt om vakkundigheid, taalkennis en technische expertise. Met onze moderne technologie en betrouwbare kwaliteitsprocessen bent u bij ons aan het juiste adres. GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  2. 2. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen Waarom GATIM Language Services voor softwarevertalingen? Onze lokalisatie experts zijn zowel getraind in tekstoptimalisatie als in het gebruik van de meest recente vertaaltools en vertaalhulpmiddelen. Softwarevertalingen, ook wel bekend als softwarelokalisatie, stellen bedrijven in staat om culturele barrières uit de weg te gaan zodat zij een veel groter publiek kunnen bereiken. ATIM Language Services kan alle vertaalbare elementen in de software beoordelen, selecteren en re-integreren. Het vertalen van software is veel ingewikkelder dan alleen het vertalen van de gebruikersinterface, een handleiding of een documentatie van een product. GATIM Language Services heeft betrouwbare instrumenten en processen om alle verschillende softwarevertaalprojecten aan te kunnen. Onze ervaring reikt verder dan enkel PC-applicaties. Wij kunnen ook nieuwe media-applicaties voor mobiele telefoons en PDA’s lokaliseren. Ons zeer ervaren technisch team is gewend om samen met de klant veeltalige softwarevertalingen te plannen en te leveren en om software te testen en te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben onze softwareontwikkelaars veel ervaring met de techniek die bij het gebruik van talen met een ander alfabet zoals Chinees, Japans, Hebreeuws en Arabisch moet worden toegepast. Wat uw wensen ook zijn op het gebied van softwarevertalingen, onze ervaring garandeert dat uw gelokaliseerde software en de daarbij behorende documenten van de hoogste kwaliteit zijn. Wij zorgen ervoor dat we enerzijds de vele talen, de talloze softwareonderdelen en de projectwijzigingen managen terwijl we anderzijds binnen het budget en de deadlines blijven. Hoe zit het proces van softwarevertalingen in elkaar? Onze dienstverlening biedt een totaaloplossing met inbegrip van de ontwikkeling, testen en de UI (User Interface) verificatie van software of help-producten; van traditionele software tot multimedia, web, Mac, PC, server- en gebruikersapplicaties. Bij softwarevertalingen moeten speciale tools worden gebruikt om teksten in bijvoorbeeld werkbalken en foutmeldingen te selecteren en weer terug te plaatsen. Vervolgens wordt de vertaalde tekst getest om te verzekeren dat de gegevens correct getoond worden wanneer de software in gebruik is. Lokalisatie Het vertalen van software, websites & webapplicaties, ook wel lokalisatie genoemd, vraagt om vakkundigheid, taalkennis en technische expertise. Onze ICT-vertalers zijn zowel getraind in tekstoptimalisatie als in het gebruik van de meest recente vertaaltools GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  3. 3. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen en vertaalhulpmiddelen. Het vertalen van Help-functies in software of een menu van een webpagina vereist vakkennis omdat er slechts een beperkt aantal karakters beschikbaar is. Door lengtebeperkingen in de software moet de vertaler keuzes maken, zonder dat dit de gebruiksvriendelijkheid aantast. Een ICT-vertaler moet bovendien inhoudelijk kennis van een applicatie hebben om deze te kunnen testen. Onze ICT Vertalers & “Localizers” GATIM Language Services begrijpt dat voor ICT-vertalingen uitsluitend gespecialiseerde vertalers ingezet moeten worden. Wij beschikken over getrainde vertalers met een technische achtergrond die met diverse softwareproducten en vertaaltools kunnen werken. Daarbij hebt u bij ons een netwerk van meer 1500 professionele vertalers, “localizers”, technisch vaardige tekstschrijvers & taalvaardige technici tot uw beschikking. Ons grote netwerk van hooggekwalificeerde professionals stelt ons in staat om van en naar het Engels, Frans en Duits en iedere andere gewenste (exotische) taalcombinatie uw software of software documentatie te vertalen tegen een concurrerende prijs. Optimalisatie bronmateriaal = forse besparing Jarenlange ervaring met veelal complexe vertaalprojecten heeft GATIM geleerd dat optimalisatie van het bronmateriaal een forse besparing op de vertaalkosten kan opleveren. Het optimaliseren van een dergelijk bronmateriaal bestaat uit de volgende fasen: • Fase 1: Gedetailleerde technische analyse van de documentatie om te bepalen hoe het bronmateriaal kan worden geoptimaliseerd met behulp van techniek en tools. • Fase 2: Samenstelling van een stijlgids om consistentie van de documentatie te borgen. • Fase 3: Herstructurering van de documentatie om een logischere ordening aan te brengen en na te gaan hoe en waar hergebruik van tekst kon worden toegepast. • Fase 4: Taalkundige analyse en redactie van het bronmateriaal (grammatica, stijl, GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  4. 4. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen Kwaliteit Alle ICT-vertalers van GATIM zijn native speakers. Tel daarbij nog een strak georganiseerd projectmanagement en zeer consistent terminologiebeheer. Onontbeerlijk bij ICT-vertalingen. Expertise Onze klanten zijn nationale én internationale ICT bedrijven die hardware, software en diensten leveren. GATIM vertaalt elk type document. Enkele voorbeelden: • Software: cd-roms, help-bestanden, leesmij-bestanden, broncodebestanden, softwarehandleidingen, strings, gebruikersinterfaces. • Hardware: computerhandleidingen, monitorhandleidingen, printerhandleidingen. • Websites: lokalisatie en vertaling van websites (html, xml, asp, js) • Marketing: mailings, brochures, magazines, advertenties, presentaties. • Juridisch: contracten, licentieovereenkomsten, NDA's, jaarverslagen. Niet altijd duurder Technisch is niet altijd duurder! GATIM vraagt geen meerprijs voor uw vertaalde jargon, zeker wanneer het gaat grote volumes. Werkwijze & Methodes Bij de vertaling van software ("softwarelokalisatie") spelen twee zaken een rol: vorm (bijv. Windows omgeving) inhoud (vertaling financiële software, vertaling besturingssoftware, etc.). Om de vertaling van software qua vorm zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de standaard Windows terminologie, maken wij gebruik van de officiële Microsoft glossaria (glossaries). Betreffende de inhoud, kunnen de vertalers gebruik maken van onze specialistische online vakterminologie (voor de vertaling van financiële software, de vertaling van software voor de procesindustrie, etc.). Bij de vertaling van software moet een aantal beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor het resultaat. Bijvoorbeeld aangaande de volgorde van vertaling: vertaalt men eerst de software strings of eerst de helpfiles en bijbehorende documentatie? Doel is te komen tot consistentie van de schermmeldingen met de helpfiles en de softwaredocumentatie. Een van de methodes die wij toepassen om deze consistentie te bereiken, is het omzetten van de (met voorrang) vertaalde schermmeldingen in online elektronische woordenboeken: tijdens de vertaling van de helpfiles en de softwaredocumentatie lichten de inmiddels vertaalde schermmeldingen automatisch op, ten teken dat de betreffende GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  5. 5. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen passage vervangen moet worden door de standaardvertaling in het online woordenboek. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat verwijzingen in handleidingen naar schermmeldingen en menu-items steeds overeenkomen met wat de gebruiker daadwerkelijk op het scherm ziet. Deze en andere kwesties komen uitgebreid aan de orde tijdens de projectanalyse, waarin uitgebreid overleg plaatsvindt met de opdrachtgever om zo te komen tot een optimale planning en uitvoering van de vertaling van de software. Contact: ICT, Website & Software Vertalingen Ocarinalaan 722 2287 SN Rijswijk Nederland T: (+31) 070-7855061 F: (+31) 084-8312540 E: info@gatim.nl info@softwarevertaling.nl info@vertaalbureau-technisch.eu info@websitevertalingen.nl info@global-localization.com W: www.gatim.nl www.softwarevertaling.nl www.vertaalbureau-technisch.eu www.websitevertalingen.nl www.global-localization.com GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G

×