Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de ppt

290 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació de ppt

 1. 1. 1. Introducció a Windows XP <ul><li>· 1.1. Què és la informàtica? </li></ul><ul><li>· 1.2. Hardware y software </li></ul><ul><li>· 1.3. Què és un sistema operatiu? </li></ul><ul><li>· 1.4. Personalitzar l’escriptori </li></ul><ul><li>· 1.5. Treballar amb finestres </li></ul><ul><li>· 1.6. Treballar amb fitxers i carpetes. L’explorador de Windows. </li></ul><ul><li>· 1.7. Paperera de reciclatge. </li></ul><ul><li>· 1.8. Altres tasques de Windows. </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts. </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats. </li></ul><ul><li>· Per investigar. </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics. </li></ul>
 2. 2. 2. Xarxes locals <ul><li>· 2.1. Què és una xarxa informàtica? </li></ul><ul><li>· 2.2. Tipus de xarxes </li></ul><ul><li>· 2.3. Hardware de connexió </li></ul><ul><li>· 2.4. Protocol de xarxa de Windows </li></ul><ul><li>· 2.5. Xarxes sense fil </li></ul><ul><li>· 2.6. Seguretat de la xarxa </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 3. 3. 3. Usuaris i grups en Windows XP <ul><li>· 3.1. Usuaris </li></ul><ul><li>· 3.2. Gestió de grups </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts. </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats. </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics. </li></ul>
 4. 4. 4. Recursos compartits: carpetes i grups de treball <ul><li>· 4.1. Ús dels assistents de xarxa </li></ul><ul><li>· 4.2. Grups de treball </li></ul><ul><li>· 4.3. Compartir recursos de xarxa </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 5. 5. 5. Internet. Accés a serveis bàsics <ul><li>· 5.1. Què és Internet? </li></ul><ul><li>· 5.2. El Web. Navegadors </li></ul><ul><li>· 5.3. Recerca d’informació a Internet </li></ul><ul><li>· 5.4. Correu electrònic </li></ul><ul><li>· 5.5. Fòrums i missatgeria instantània </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 6. 6. 6. Internet. Seguretat i accés a serveis segurs. <ul><li>· 6.1. Actualitzacions del sistema operatiu </li></ul><ul><li>· 6.2. Accés a pàgines Web segures </li></ul><ul><li>· 6.3. Recomanacions de seguretat </li></ul><ul><li>· 6.4. Software maliciós i fraus en línea. Protecció </li></ul><ul><li>· 6.5. Certificat digital. Obtenció i ús </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 7. 7. 7. Mitjans socials. Web 2.0 <ul><li>· 7.1 Introducció al web 2.0 </li></ul><ul><li>· 7.2 Xarxes socials </li></ul><ul><li>· 7.3 Compartit i distribuir arxius </li></ul><ul><li>· 7.4 Blocs </li></ul><ul><li>· 7.5 Wikis </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 8. 8. 8. Microsoft Powerpoint. Presentacions <ul><li>·8.1 Iniciar i tancar PowerPoint </li></ul><ul><li>·8.2 La nostra primera presentació </li></ul><ul><li>·.8.3 Desar/recuperar una presentació </li></ul><ul><li>·.8.4 Finestra de treball de PowerPoint </li></ul><ul><li>·8.5 treballar amb diapositives </li></ul><ul><li>·8.6 Efectes de animació i transició </li></ul><ul><li>·8.7 Passos finals per fer la presentació </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>·Exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 9. 9. 9. Disseny de pàgines Web <ul><li>·9.1 Introducció </li></ul><ul><li>·9.2 Treballar directament amb codi HTML </li></ul><ul><li>·9.3 Editor visual de pàgines web Nvu </li></ul><ul><li>·9.4 Crear pàgines web amb Nvu </li></ul><ul><li>·Exercicis resolts </li></ul><ul><li>·Exercicis proposats </li></ul><ul><li>·Per investigar </li></ul><ul><li>·Conceptes bàsics </li></ul>
 10. 10. 10 Treballar amb imatges audio i <ul><li>· 10.1Hardware multimèdia </li></ul><ul><li>·10.2 Edició de imatges </li></ul><ul><li>·10.3 Treballar amb àudio i vídeo </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats </li></ul><ul><li>·Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>
 11. 11. 11. Llicencies software i de distribució de continguts <ul><li>· 11.1 Llicencies de software </li></ul><ul><li>·11.2 Categories de software lliure i no lliure (tipus de llicencies) </li></ul><ul><li>·11.3 La fundació lliure del software </li></ul><ul><li>·11.4 Creative commons </li></ul><ul><li>· Exercicis resolts </li></ul><ul><li>· Exercicis proposats </li></ul><ul><li>· Per investigar </li></ul><ul><li>· Conceptes bàsics </li></ul>

×