Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Božena Němcová       Autor: Veronika Lánová
Argumentace   Téma „Božena Němcová“ jsem si vybrala jak pro přínos Boženy Němcové české literatuře,tak pro její velmi ná...
Vizualizace tématu
Božena Němcová                      ŽivotPůvod, dětství   Přesný rok narození Boženy Němcové není z...
DíloNoviny   Při pobytu v Praze se Božena Němcová sblížila s májovci a scházela se i s ostatnímipředstaviteli tehdejší s...
přehrada mezi bohatými a chudými. Z této úvahy vyrůstají úvahy jako je vliv vzdělaní nazvýšení životní úrovně lidu, otázky...
Zdroje:   CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti:    významní autoři a jejich...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Božena němcová

602 views

Published on

závěrečný úkol kpi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Božena němcová

 1. 1. Božena Němcová Autor: Veronika Lánová
 2. 2. Argumentace Téma „Božena Němcová“ jsem si vybrala jak pro přínos Boženy Němcové české literatuře,tak pro její velmi náročný život. Neméně mě zaujala i její díla, ze kterých se dozvídámeinformace o životě tehdejších lidí. Rozhodla jsem se, že život Boženy Němcové pouze stručněshrnu a vystihnu dle mého názoru nejdůležitější informace. Více jsem se potom věnovala jejímdílům, na která jsem takto chtěl a upozornit. Z hlediska mého studia jsou pro mě nejzajímavějšíprávě pohádky, které B. Němcová sbírala (s dětmi v mateřské škole se nejlépe pracuje právěs pohádkami). Název práce nebylo obtížné určit. Anotace V odborném textu o Boženě Němcové se můžete dočíst o jejím původu i nelehkém životě.Blíže jsem se zabývala jejími díly, především povídkami, z nichž nejdůležitější pozici zaujímásamozřejmě povídka nejvýznamnější Obrazy z venkovského života nebo-li Babička. Klíčová slova  Božena Němcová  Původ  Rodina  Noviny  Sběratelství  Povídky  Babička
 3. 3. Vizualizace tématu
 4. 4. Božena Němcová ŽivotPůvod, dětství Přesný rok narození Boženy Němcové není znám, avšak bývá uváděno datum 4.2.1820.Dětství prožila v rodině Panklových, která se po jejím narození usadila v Ratibořicích poblížČeské Skalice, jako Barbora Panklová. Ještě před sňatkem Terezie Novotné s panem Panklem seale jmenovala Barbora Novotná. Základní vzdělání získala v České Skalici.Život v manželství V sedmnácti letech byla Barbora Panklová provdána za celníka Josefa Němce, který bylvelice bouřlivé a drsné povahy. Byl často překládán a tak se rodina neustále stěhovala. Spolu sním a čtyřmi dětmi pobývala v Josefově, v Litomyšli, v Polné, Domažlicích, v UherskýchĎarmotech a v Praze. Manželství bylo nešťastné. Pro jejich vlastenectví byla rodina stálesledována tajnou státní policií.Důsledky smrti syna Po smrti nejstaršího syna Hynka, zemřel roku 1853, která ji velmi zasáhla, se vyhýbalaspolečnosti a žila v ústraní. Opustila manžela a idealizovaně vzpomínala na dětství velmi úzcespjaté s její babičkou Magdalénou Novotnou. Vždy žila v chudobě. Zemřela roku 21.1.1862. Je pochovaná na vyšehradském hřbitově.
 5. 5. DíloNoviny Při pobytu v Praze se Božena Němcová sblížila s májovci a scházela se i s ostatnímipředstaviteli tehdejší společnosti. Psala do novin, zejména do Květů. Její příspěvky byly pozdějivydány jako Obrazy z Okolí Domažlického. Cestopisné články, ve kterých použila poznatky zChodska a z několikaletého pobytu na Slovensku.Sběratelská činnost Roku 1845 se přestěhovali na Chodsko. Tam se Němcová začala věnovat sběratelskéčinnosti. Podle sebraných pamětí napsala Národní báchorky a pověsti, které obsahovalypohádky, místní pověsti a legendy a jejichž hlavní myšlenkou je rovnost všech lidí a vítězstvímravních hodnot nad zlem. Když byl její manžel roku 1850 přeložen do Uher, vrátila se i s dětmi do Prahy , rozhodlase žít sama a opět navázala styky s vlasteneckými spisovateli. Nicméně několikrát svého mužev Uhrách navštívila. Těchto návštěv využila ke shromažďování materiálů a pozdějšímu sepsánílidových pohádek, které zpravidla převyprávěla. Takto vzniklo desítisvazkové dílo Slovensképohádky a pověsti.Povídky s dobrým člověkem Největšího objemu v tvorbě Němcové však dosahují povídky, v nichž se věnuje dvěmaokruhům. V jedněch se zabývá dobrým člověkem zasazeným do lidového prostředí. Zobrazujejeho morální kvality, neznalost násilí, nadávek a chytračení a velmi jej idealizuje. Do tohotookruhu patří povídky Divá Bára, Karla, Dobrý člověk, Pan učitel a další. Pan učitel je silně autobiografická povídka, kde Němcová vypráví o její školní docházce. Povídka Karla je příběh o Markytě, která přišla o muže ve válce a svého syna Karla chránípřed vojnou tím, že ho až do dospělosti úspěšně vydává za dívku. Divá Bára, další velké dílo Němcové, pojednává o nebojácné venkovské dívce, která přihledání přátel najde lásku. Pověrčivost a zloba vesničanů připravuje Báře velmi těžké chvíle.Povídky se sociálními rozpory V druhých zobrazuje sociální rozpory ve společnosti, realisticky popisuje prostředípřičemž idealizuje nejen průběh situací, ale především jejich závěr. Tyto povídky k nimž patříChudí lidé, V zámku a podzámčí a Pohorská vesnice, mají zpravidla dobrý konec. V PovídceV zámku a podzámčí jsou vykresleny kontrasty okázalého panského přepychu anepředstavitelné bídy. V díle Pohorská vesnice se Němcová zabývá otázkou, zda se dá odstranit
 6. 6. přehrada mezi bohatými a chudými. Z této úvahy vyrůstají úvahy jako je vliv vzdělaní nazvýšení životní úrovně lidu, otázky náboženství, víry a pověry, postavení ženy ve společnosti avztah českého a slovenského lidu.Babička Výjimečným, nejznámějším a nejproslulejším dílem Boženy Němcové je Babička. Tatorozsáhlá, převážně nedějová povídka s podtitulem Obrazy z venkovského života, je napsánametodou obrazů, které jsou pospojovány ústřední postavou autorčiny babičky. Byla napsánav nejtěžším období autorčina života, totiž po smrti jejího syna Hynka, kdy se utíkala dovzpomínek z dětství, které si značně zidealizovala. Hlavní dějová osnova Babičky se skládá ze dvou pásem. První je věnováno zejména životuna Starém bělidle, kde babička tráví poslední léta svého života u dceřiny rodiny, kdy se nacházítéměř vždy mezi vnoučaty. Babička je venkovská žena neobyčejné moudrosti a schopnosti vždya každému ochotně posloužit dobrou radou. Je zároveň nositelkou velkého množství lidovýchzvyků a tradic. Zaujme mimo jiné svou úctou k chlebu. Babička je svými postoji, v prostředí dokterého na sklonku života přišla, zcela výjimečná. Její rady, úsudky, dobrý úmysl a chování sipodmaňují veškeré obyvatelstvo včetně kněžny Zaháňské. Ta se řídí jejími radami, vyžaduje jea na prosbu babičky pomáhá několika lidem. V povídce se setkáváme s celou řadou zajímavých osobností. Jsme obeznámeni spříběhem bláznivé Viktorky, s panem Beyerem, se schovankou Hortensií, s Kristlou nebomlynářem a babkou kořenářkou. Druhé pásmo knihy začínáme vnímat v 7. kapitole. Ohraničuje ji popis přírodního děníběhem jednotlivých ročních období a vylíčení života od jara až do zimy. Kniha končí smrtí babičky a slovy kněžny Zaháňské Šťastná to žena!
 7. 7. Zdroje:  CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti: významní autoři a jejich tvorba, díla neznámých tvůrců staré literatury, nejčastější literární termíny, hlavní literární skupiny a směry, historická období. Vyd. 1. Brno: Centa, 2005, 1116 s. ISBN 80-867-8503-3.Hodnocení:1) kvalifikovaný autor2) článek je dostatečně obsažný3) informace jsou objektivní4) jazyk je bezchybný5) rokem vydání (2005) je poměrně aktuální  ŠŮLA, Jaroslav. Dvojí svatba manželů Panklových. [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.muzeumbn.cz/sula-dvoji-svatba-panklovych/Hodnocení:1) článek je aktuální2) autor je kompetentní a kvalifikovaný3) text je objektivní4) článek má dostatečnou hloubku5) jazyk je přesný a bezchybný  Životopis. Městská knihovna v Praze [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/bozena-nemcova/zivotopis/Hodnocení:1) přestože je článek stručný je dostatečně obsažný2) informace jsou objektivní3) jazyk je bezchybný a přesný4) text má dostatečnou hloubku5) text je objektivní

×