Tim za krizna stanja Crvenog križa Varaždinske županije

668 views

Published on

Od ponedjeljka 10. lipnja u Varaždinu djeluje interventni tim Crvenog križa, a može ih se dobiti na broj 099 21 21 222. Projekt kriznih intervencija pokrenut je u cilju prevencije obiteljskog nasilja i suicida.Interventni tim volontera u Crvenom križu na poziv klijenata izlazi na teren i reagira u takvim situacijama. Osim toga, upućuju ljude na institucije koje mogu pomoći. Na savjetovalištu dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom poslijepodne od 17 do 19 sati u prostorijama Županijskog Crvenog križa u Pavlinskoj ulici, mogu se obratiti svi oni koji imaju probleme ili znaju nekoga koji ih ima

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tim za krizna stanja Crvenog križa Varaždinske županije

 1. 1. Sadržaj1. Tko smo?2. Što smo smislili?3. Što želimo postići?4. Što smo dosad napravili?5. Zašto Vas trebamo?6. Kako dalje?
 2. 2. 1.Tko smo? Interventni tim Crvenogkriža Varaždinskežupanije - formiran ulipnju 2010. Dio članova timaodslušao je edukacije izpsihosocijalne pomoći ukriznim situacijama Tim se sada proširuje
 3. 3. 1.1 Tim za krizne intervencije
 4. 4. 2. Što smo smislili? U Varaždinskoj županiji u 2012. godini policija jeimala gotovo 1200 intervencija zbog obiteljskognasilja Nasilje u obitelji ljudski je problem koji uključujemuškarce, žene i djecu u složenoj, a često ismrtonosnoj međuigri. Oblici nasilja mogu biti fizički, seksualni, emocionalni,verbalni, psihološki, pa čak i financijski. Žrtve bilo kojeg od ovih oblika nasilja proživljavajuduboke emocionalne i fiziološke traume. Psihološki simptomi kod odraslih mogu se manifestiratiu obliku napada tjeskobe, depresije, suicidalnih idejaili pokušaja suicida, osjećaja bespomoćnosti ibeznađa, socijalne izolacije, ili neučinkovitosti unošenju sa životnim problemima, pa čak i pojaveposttraumatskog stresnog poremećaja.
 5. 5. 2.1. Odakle ideja? Zlostavljana djeca češće iskazuju simptome depresije,tjeskobe, straha, poremećaja prehrane i sna,regresivnih ponašanja, glavobolja, bolova u abdomenui mokrenja u krevet. Također, djeca koja su svjedočila obiteljskom nasiljuili su i sama bila žrtve takvog nasilja vjerojatnije će isama postati zlostavljači ili žrtve u odrasloj dobi. Djeca teže k tome da oponašaju obrasce ponašanjasvojih roditelja – dječaci uče od očeva da budu nasilniprema ženama, djevojčice uče od majki da se odmuževa može očekivati nasilje, te da je to nešto sčime se treba pomiriti. Iako mnoga djeca ne želeponoviti taj obrazac kad odrastu, jer im se ne sviđa tošto su vidjeli, pa se trude ne ponoviti greške svojihroditelja, i takva djeca odrastaju s osjećajimatjeskobe i depresije, i kasnije imaju problema umeđuljudskim odnosima.
 6. 6. 2.2. Ne želimo da budeprekasno! Autodestruktivna ponašanja (osobito djece i mladih), kao inasilje u obitelji, velik su problem današnjeg društva, skojim se i mi gotovo svakodnevno susrećemo na nacionalnoji lokalnoj razini. Novinske stupce pune vijesti osamoubojstvima i pokušajima samoubojstava mladih, onasilju među mladima, nasilju nad ženama i djecom uobitelji. Problem je utoliko veći što je riječ o ponašanjima koja sečesto prešućuju, skrivaju i potiskuju, pa državne institucijenisu u mogućnosti reagirati na bilo kakav način sve dokproblem ne eskalira do te mjere da je potrebnaintervencija policije i pravosuđa, a tada je obično većprekasno, budući da te institucije reagiraju tek nakon štodođe do kršenja zakona. Sve su ovo razlozi iz kojih je potrebno osigurati kvalitetnu ipravovremenu intervenciju koja će ublažiti navedeneposljedice.
 7. 7. 2.3. Rješenje: PravovremenaintervencijaOpći ciljevi u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja iautodestruktivnih ponašanja: izravna prevencija obiteljskog nasilja iautodestruktivnih ponašanja osnaživanje samopouzdanja i pomaganje urješavanju problema istraživanje novih izvora informacija potpora i edukacija žrtvama obiteljskog nasiljai osobama sklonim autodestruktivnimponašanjima omogućavanje žrtvama nasilja da opišuproživljeno zlostavljanje i iskažu svojeosjećaje o tome razvijanje osjećaja povjerenja pomoć žrtvama nasilja da shvate prirodunasilnog odnosa edukacija volontera za krizne intervencije uslučajevima obiteljskog nasilja potpora drugim institucijama u prevencijiobiteljskog nasilja i autodestruktivnihponašanja
 8. 8. 3. Što želimo postići – rezultatinakon godinu dana projekt kriznih intervencija u slučajevima obiteljskognasilja i autodestruktivnih ponašanja funkcionira bez većihproblema i zastoja svi volonteri uključeni u projekt prošli su kroz programedukacije i sudjeluju u stalnim supervizijama – najmanje 10volontera osposobljeno je za samostalno djelovanje ukriznim intervencijama najmanje jedan student zaposlen je na projektu prekoprograma stažiranja projekt kriznih intervencija dobro je poznat i prepoznat uširoj javnosti, korisnici se slobodno javljaju kad osjete dapostoji potreba za tim predstavnici drugih institucija procjenjuju da tim ostvarujevrijedan doprinos prevenciji obiteljskog nasilja i suicida ismatraju suradnju s timom kvalitetnom projekt pokazuje toliku društvenu vrijednost da postojedobri razlozi za njegov nastavak, i pronalaženje novihnačina financiranja vrijednost projekta vidljiva je i u statističkim podacima osmanjenju obiteljskog nasilja i suicida u Varaždinskojžupaniji
 9. 9. 4. Što smo dosad napravili? Održan je sastanak s predstavnicima institucija (policija,CZSS, Obiteljski centar itd.) gdje je predstavljen tim iprojekt dobivena je bezrezervna podrška i ostvaren dogovor za daljnjusuradnju, prije svega s policijom i Obiteljskim centrom, u kojem će seodržavati i drugi aspekt projekta (grupe za potporu žrtvama obiteljskognasilja i individualne terapije) Dobiven je telefonski broj (099/2121-222) namijenjenkorisnicima Osmišljen je letak koji će policija i druge institucije dijelitisvim korisnicima za koje se pretpostavlja da imajuproblema s obiteljskim nasiljem i/ili autodestruktivnimponašanjem Izrađen je projekt javnih radova koji je dobio sjajne ocjeneHrvatskog zavoda za zapošljavanje i putem kojeg je, premakriterijima HZZ-a, Crveni križ dobio sredstva zazapošljavanje voditelja tima Izrađen je plan daljnjeg rada
 10. 10. 4.1. Našli smo svoje mjesto -shema suradnje institucijaPolicijaPolicijaCentar zasocijalnu skrbCentar zasocijalnu skrbDom za žrtveobiteljskog nasiljaBolnica (psihijatrijski odjel)Županijski i općinski sudDom za žrtveobiteljskog nasiljaBolnica (psihijatrijski odjel)Županijski i općinski sudInterventni timSavjetovališteTerenske intervencijeInterventni timSavjetovališteTerenske intervencijeObiteljskicentarObiteljskicentarGorska službaspašavanjaGorska službaspašavanjaKorisnik(obitelj)Korisnik(obitelj)
 11. 11. 4.2. Osigurali neophodno Stručni preduvjeti za realizaciju ovakvog zahtjevnog programauglavnom su ispunjeni: svi članovi interventnog tima prolazeosnovni trening za krizne psihosocijalne intervencije, članovitima za psihosocijalnu pomoć prošli su i napredni trening, aneki voditelji timova imaju i veliko iskustvo s rješavanjemkriznih situacija, koje prenose na ostale članove timova. Od materijalnih preduvjeta, za realizaciju navedenogosigurano je:- prostorija za tim- kontakt telefon- kompjuter s pristupom internetu- uredski materijal- vozilo za tim (automobil)
 12. 12. 5. Zašto Vas trebamo? kako bismo uz dodatna financijska sredstvaformirali i Savjetovalište za žrtve gdje ćeraditi educirane osobe na pola ili puno radnovrijeme, a sve kako bi se sustavnimaktivnostima pojačanodjelovalo pri sprječavanju daljnjeg nasilničkogponašanjapostizale pozitivne promjena u ponašanjupočinitelja nasilja u obiteljipovećala sigurnost članova obitelji ugroženihobiteljskim nasiljem
 13. 13. 6. Kako dalje? Od ožujka 2013. počinju kontinuiraneedukacije o kriznim intervencijamaza sve članove tima jednom mjesečno po 3 sata Početkom svibnja 2013. tim će bitipredstavljen javnosti kroz opsežnumedijsku kampanju tada počinju dežurstva, krizneintervencije, rad savjetovališta isupervizije za članove tima Savjetovalište će biti otvoreno 2 putatjedno po 3 sata Supervizije za članove tima odvijat ćese svaka dva tjedna, po 2 sata,kontinuirano
 14. 14. 6.1. Timski rad Interventni tim djelovat će nasljedeći način: Članovi tima podijelit će se na 4 pod-tima (A, B,C i D), od kojih će svaki bitidežuran tjedan dana. Timovi se rotiraju tijekom mjesecdana. U slučaju spriječenosti nekog članatima, zamjenjuje ga član sljedećegtima koji ima istu funkciju Svaki tim sastojat će se od:○ voditelja tima,○ 2 pomoćnika za psihosocijalnu potporu○ 2 člana zadužena za logistiku (tel.pozivi, povezivanja, koordinacija).
 15. 15. 6.2. Izlazak na teren Kontakt s timom ostvaruje se putem telefonskogpoziva na broj telefona koji će biti objavljen ujavnosti, nakon čega dežurni članovi timaobavještavaju djelatnike policije, te ukoliko postojipotreba, izlaze na teren. Nakon što djelatnici policije odrade svoj posao,članovi tima pomažu svim sudionicima (žrtvama) dauspostave kontrolu nad svojim emocijama. Zatim saniraju posljedice (ukoliko je već došlo donasilnih ponašanja ili pokušaja suicida), te seobavještavaju nadležne institucije. Nakon neposredne intervencije, donosi se odluka onastavku tretmana sa žrtvama nasilja ili osobama kojesu pokušale suicid, te se osobe upućuju naodgovarajuće stručnjake i institucije.
 16. 16. 6.3. Savjetovalište Pored izravnih kriznihintervencija, u sklopu projektaodržavat će se i savjetovališteza žrtve obiteljskog nasilja iosobe sklone autodestruktivnimponašanjima. To savjetovalište bit ćeotvoreno 2 puta tjedno po 3sata, u prostorijamažupanijskog Crvenog križa. Najmanje 3 člana tima bit ćedežurna u svakom terminu. Osim savjetovanja i davanjainformacija, članovi tima upućivat ćekorisnike na druge institucije koje immogu pružiti specifičnu pomoć (CZSS,Obiteljski centar, policija itd.)
 17. 17. 6.4. Zadaci članova tima kojiizlaze intervencije Dežurstva 1 tjedan mjesečno Izlazak na teren po potrebi Izravno provođenje krizne intervencije Pisanje izvješća o kriznoj intervenciji Sudjelovanje u radu savjetovališta – premamogućnostima Sudjelovanje na supervizijama – 2 putamjesečno po sat i pol Sudjelovanje na edukacijama – 1 mjesečnopo 3 sata
 18. 18. 6.5. Zadaci članova tima zaduženihza logistiku i organizaciju Dežurstva 1 tjedan mjesečno Koordinacija krizne intervencije s drugiminstitucijama (policija, CZSS) Prijevoz članova tima koji nemaju svoj prijevoz Telefonska koordinacija krizne intervencije Sudjelovanje u radu savjetovališta – premamogućnostima Sudjelovanje na supervizijama – 2 puta mjesečnopo sat i pol
 19. 19. 6.6. Supervizije Supervizije su namijenjene volonterima članovimatima. Sadržaj rada supervizija orijentiran je nanekoliko osnovnih tema: izvještaji o radu, s podacima o broju intervencija, klijenata,metodama i tehnikama rada. razgovori o specifičnim problemima koji su se pojavljivali grupne diskusije i interakcijske vježbe razgovori o temama organizacijske prirode rad na sebi
 20. 20. 6.7. Edukacije Sadržaj edukacijaorijentiran je nasljedeće teme:teoretska znanja okriznimintervencijamapraktične vještinekomunikacije ipostupanja ukriznim situacijama
 21. 21. 6.8. EvaluacijaKako bi se mogao uspješno pratiti rad interventnog tima, sve ćeIntervencije biti bilježene, i zapisivat će se podaci o aktivnostimaNačini praćenja:1. Dnevnik rada (piše ga svaki voditelj tima), a u dnevnik se upisuju: osnovni podaci o korisnicima izvještaji o radu - opis intervencija postignuti rezultati osobna zapažanja voditelja2. Instrumenti konstruirani u svrhu praćenja tablice uz pomoć kojih voditelji evidentiraju osnovne podatkevezane uz klijente3. Mjesečni izvještaji voditelja (voditelji pišu s cijelim timom)U mjesečnim izvještajima bilježi se: datum i vrijeme održavanja svake intervencije, broj klijenata koji su potražili pomoć komentari voditelja za svakog klijenta
 22. 22. HVALA NA PAŽNJI!I ZAPAMTITE:

×