Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tampereen yo verke ja verkkonuorisotyö 12.2.2013

396 views

Published on

Verken ja verkkonuorisotyön esittelyä Tampereen yliopiston mediakasvatuksen opiskelijoille (12.2.2013). Suunnittelija Leena Tuuttila.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tampereen yo verke ja verkkonuorisotyö 12.2.2013

 1. 1. Verke ja verkkonuorisotyöLeena Tuuttila12.2.2013Tampereen yliopiston mediakasvatuksen maisteriohjelma
 2. 2. Verke Yksi OKM:n nimeämistä nuorisotyön kehittämiskeskuksista, jonka toimintaa koordinoi Helsingin nuorisoasiainkeskus. Verke perustettiin keväällä 2011. Kehittämiskeskuksessa työskentelee viisi suunnittelijaa. Kohderyhmä: • välitön kohderyhmä: nuorisoalan toimijat (kunnat, seurakunnat, järjestöt) • välillinen kohderyhmä: nuoret ja nuorten yhteisöt Yhteistyötä tehdään niin julkisen, kolmannen kuin kaupallisen sektorin kanssa.
 3. 3. Verken tavoitteet ja toiminta-alueet Tavoitteet: •Vahvistaa nuorisotyön toimijoiden osaamista ja ymmärrystä verkkonuorisotyöstä •Rakentaa tietoa verkkonuorisotyöstä sekä nuorten verkkokulttuurista •Kehittää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa verkkonuorisotyön menetelmiä ja palveluita. Toiminta-alueet: •Kartoittaminen, mm. nuorisotyön toimijoiden osaamistarpeet •Kouluttaminen, mm. alueelliset koulutukset •Kumppanuuksien rakentaminen, mm. kehittämiskumppanuudet
 4. 4. Verkkonuorisotyön historiaa 1990-luku: Ensimmäisiä nuorisotyöllisiä verkkosivuja • esim. Kompassi, Helppimesta • staattista sisältöä • kysy-vastaa -palstoja ja chat-kokeiluja 2000-luku: Jalkautuminen verkon yhteisövalveluihin • esim. EOPH:n Hubu-bussi, Netari (mm. Habbo Hotel, IRC-Galleria) • taustalla siirtymä ns. web 2.0-vaiheeseen Viimevuosien kehityslinjoja • muuta ammattiryhmän mukaan toimintaan  moniammatillisuus • etsivä nuorisotyö verkossa • alueellinen verkkonuorisotyö (esim. Facebookissa) • nuorisotyö digitaalisissa peleissä (esim. Minecraft & Voip-yhteys)
 5. 5. Verkkonuorisotyön määrittelyä
 6. 6. Verkkonuorisotyön välineitä ja ympäristöjä
 7. 7. Esim. Pulmakulman kysymys-vastaus -palsta
 8. 8. Esim. Pulmakulma kahdenkeskinen chat
 9. 9. Esim. Netarin ryhmä-chat (IRC-Galleriassa)
 10. 10. Erityispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia Tavoitettavuus • mahdollisuus ajasta ja/tai paikasta riippumattomaan kohtaamiseen Anonymiteetti • madaltaa kynnystä mm. aroista asioista kertomiseen • haasteena sosiaalisten normien hämärtyminen Kirjoitetulla kielellä kommunikointi  esim. empatia, väärinymmärrykset • vaatii työntekijältä herkkyyttä ja tarkkasilmäisyyttä Edullisuus • verkon yhteisöpalveluissa ns. puitteet ovat jo olemassa  kustannussäästöt
 11. 11. Mitä työ edellyttää? Avoin asenne  verkkonuorisotyö ei ole rakettitiedettä! Riittävät resurssit (mm. aika, sitoutuminen, laitteisto, tekninen tuki) Periaatteiden tuntemus: • Verkkotyön eettiset periaatteet (NuSuVeFo) • Nuorten verkkoperustaisen tieto- ja neuvontatyön eettiset periaatteet (Eryica) Palvelun käyttöehtojen ja toimintakulttuurin tunteminen  maassa maan tavalla Työyhteisön yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja niihin sitoutuminen (mm. netiketti, roolit, vastuut)
 12. 12. Huomioitavaa – ammattilaisena verkossa Lähtökohtana ammatillinen, ei tekninen osaaminen: • ammatillinen tavoite ohjaa menetelmien ja välineiden valintaa • verkon erityispiirteet tulee silti tunnistaa Ammatillinen ja henkilökohtainen rooli  erotetaanko toisistaan verkossa Esim. yhteydenpito työvuoron ulkopuolella? Työntekijän tunnistettavuus  omalla nimellä vai nimimerkillä? Toimiminen haastavissa tilanteissa: • häiriökäyttäytyminen  miten puututaan? • nuoren avuntarve  miten ohjataan eteenpäin?
 13. 13. Kiitos!Lisätietoa:• verkkosivusto: www.verke.org• blogi: http://verke.wordpress.com/Leena Tuuttila: leena.tuuttila@verke.org

×